078-2034021 algemeen@3bplus.nl

Steden worden al tientallen jaren geconfronteerd met uitdagingen op gebieden als verkeer, milieu en veiligheid. Als antwoord op issues als cyberveiligheid en klimaatverandering is een slimme aanpak nodig. We spreken in dat kader natuurlijk ook wel over smart cities.

ABI Research laat in hun whitepaper zien hoe de manier waarop smart cities hun problemen aanpakken constant verandert. In deze whitepaper zetten ze een paar trends op een rijtje. Het onderzoeksbureau kijkt daarbij specifiek naar trends op het gebied van technologie. Hoe verandert de technologie die smart cities inzetten? We geven een voorbeeld: waar smart cities zich tot dusver vooral op de implementatie van Internet of Things-technologie gericht hebben, zijn er nu ook steden die een stapje verder gaan en een zogenoemde digitale tweelingstad bouwen.

Hieronder lichten we drie smart city-trends verder uit.

Van IoT-platformen naar digitale tweelingen

De manier waarop steden worden ontworpen en beheerd, zal volgens de whitepaper door de opkomst van 3D-modellering fundamenteel veranderen. Tot dusver richten smart cities zich vooral op IoT-toepassingen, waarbij verbonden sensoren worden aangesloten op de stedelijke omgeving. Een ontwikkeling die heeft geleid tot preventief onderhoud en andere soorten efficiëntieverbeteringen. Een vervolgstap in deze richting betreft real-time modellering (digitale tweelingen van hele steden). Hiermee kunnen aanpassingen aan de verkeersstroom of het energienet eerst getest worden. Als we deze lijn verder trekken, kunnen we daar natuurlijk ook Artificial Intelligence bij betrekken.

Tekst gaat verder onder de afbeeling.

Van veilige steden naar veerkrachtige steden

Om de veiligheid van burgers te vergroten, zetten slimme steden tot dusver vaak bewakingscamera’s in. Een bewakingscamera kan echter niet beschermen tegen natuurrampen en aanslagen. Hoe kunnen steden zich dan toch (zo goed mogelijk) voorbereiden op deze gebeurtenissen? Met voorspellende analyses uitgevoerd door AI! Daarmee is het mogelijk rampen te voorspellen en soms zelfs te voorkomen. Daarnaast komt er ook steeds meer aandacht voor de nasleep (zoals reddingsmissies en herstelwerkzaamheden) en de rol die technologie daarbij kan spelen. In dit kader worden in de whitepaper bijvoorbeeld 5G en drones genoemd.

Van groene steden naar circulaire steden

Steden zullen een cruciale rol spelen bij het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Trends op dit gebied zijn bijvoorbeeld slimme gebouwen, waarin er efficiënt met energie wordt omgegaan. Uiteindelijk leiden deze trends tot een volledig circulaire stedelijke economie. Door een grote mate van zelfondersteuning en zelfvoorziening te bereiken op gebieden als energieopwekking wordt de ecologische voetafdruk van een stad volledig geëlimineerd. Fundamentele aspecten van circulariteit zijn volgens ABI Research afvalbeheer en recycling. Om tot zo’n complete circulaire economie te komen, lijkt het aannemelijk dat steden helemaal opnieuw moeten worden ontworpen. Daarbij moeten vervolgens die circulaire paradigma’s als afvalbeheer en reclycling leidend zijn.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

De Internet of Things-toepassingen van 5G
De 10 belangrijkste consumenten tech trends voor 2019
“Transport en nutsbedrijven hebben veel te winnen bij smart cities”

Share This