zorginstelling

Infographic: VR-toepassingen in de zorg

Infographic: VR-toepassingen in de zorg

Virtual Reality in de zorg: infographic In deze infographic bespreken we VR (Virtual Reality) in de zorg. We behandelen in deze infographic onder meer in op de training van vaardigheden, het minimaliseren van handicaps en het verbeteren van (geestelijk) welzijn. Onder...

VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer

VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer

In deze serie artikelen bespreken we Virtual Reality (VR) in de zorg. De potentie van deze techniek in de zorg is groot. In dit artikel kijken we specifiek naar toepassingen van VR in de ouderenzorg. We gaan onder meer in op de training van vaardigheden, het...

Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen

Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen

Veel ouderen met dementie willen graag thuis blijven wonen. In deze serie laten we zien welke rol mantelzorgers, hulpmiddelen en instanties hierbij kunnen spelen. Er kan echter een moment komen dat de dementerende toch moet verhuizen. In laatste artikel gaan we in op...

Infographic: als thuis wonen niet meer gaat

Infographic: als thuis wonen niet meer gaat

Kiezen voor een zorginstelling: infographic In deze infographic kijken we naar de mogelijke redenen om te kiezen voor een zorginstelling. Daarbij hebben we ook aandacht voor het besluitvormingsproces dat aan die keuze voorafgaat.  Onder de afbeelding vind je een...

Ouderen in een zorginstelling: de keuze van naasten

Ouderen in een zorginstelling: de keuze van naasten

In dit laatste artikel in deze serie wordt gekeken naar de mogelijke redenen van naasten om ervoor te kiezen ouderen in een zorginstelling te plaatsen. Ook wordt er een conclusie opgesteld wat betreft dit drieluik. De artikelen behandelen de redenen van ouderen en hun...

De keuze voor een zorginstelling door ouderen

De keuze voor een zorginstelling door ouderen

Het merendeel van de ouderen wil het liefst thuis oud worden. Daarnaast zijn de naasten van ouderen vrij terughoudend hun een geliefde in een zorginstelling te plaatsen. Desondanks is er globaal gezien een exponentiële groei zichtbaar in het aantal ouderen dat intrek...