Digitale snelweg

11 tips om een sterk en veilig wachtwoord te maken

11 tips om een sterk en veilig wachtwoord te maken

We besteden regelmatig aandacht aan cybercrime. Onder cybercrime vallen criminele activiteiten uitgevoerd met behulp van computers en het internet. Denk aan het illegaal downloaden van films, maar ook aan het distribueren van virussen en het stelen van persoonlijke...