078-2034021 [email protected]

Onze oplossingen op het gebied van veiligheid

Veiligheid is in ons land een steeds belangrijk wordend onderwerp. Zonder aan de privacy van mensen te toornen, zijn er veel mogelijkheden om hun veiligheid te beschermen. Er zijn gewone camera’s, maar ook slimme camera’s die uit verzamelde data nog veel meer informatie kunnen halen. Sensoren kunnen detecteren of er wandelaars, fietsers, scooters, auto’s motorfietsen of vrachtwagens voorbij komen, en kunnen ook nog tellen hoeveel dat er waren. Ook is er bijvoorbeeld crowdmanagement met sensoren beschikbaar.

Op deze pagina presenteren we een aantal van onze oplossingen. U kunt voor informatie altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Sensar: meten van bodembewegingen

Met de oplossing van Sensar wordt u niet langer verrast door verzakkingen en deformaties. Met hun oplossing geeft het bedrijf u grip op schade aan de (gebouwde) omgeving door bodemdaling en deformaties in kaart te brengen. Zij doen dat door gebruik te maken van radarsatellieten.

Nu de nieuwe Europese Sentinel-1-satellieten beschikbaar zijn, is er een overvloed aan gratis, wereldwijd beschikbare satellietdata van hoge kwaliteit met wekelijkse opnames. Sensar maakt gebruik van een eigen cloud-infrastructuur en een data-analysefaciliteit om u van de metingen van de radarsatellieten te voorzien (miljoenen stuks in een middelgrote stad). Het bedrijf levert daarnaast ook kaarten, tabellen en vergelijkbare informatieproducten die gemakkelijk gebruikt kunnen worden in uw eigen software.

Sensar

De toepassingen van Sensar

Steden en nutsbedrijven

Veel steden en gemeentes zijn gebouwd in gebieden die gevoelig zijn voor bodembeweging. Zo kan men in deltagebieden problemen ondervinden van inklinking en kan gaswinning aardbevingen veroorzaken. Zodoende is het belangrijk bodembewegingen en de bijbehorende risico’s mee te nemen bij het beheren van deze steden en nutsvoorzieningen.

Met behulp van wekelijks nieuwe satellietdata kunnen verzakkingen efficiënt gemeten en gemonitord voor een hele stad of provincie. Een voorbeeld: door in te zoomen op een bepaalde buurt kunt u zettingen meenemen in een hydrologisch onderzoek van het rioolsysteem. Of ga een stapje verder en analyseer de kans op leidingschade in de nabije toekomst. Dat betekent dat u onderhoudskosten kunt verlagen. Ook kunt u beleidsplanning beter onderbouwen. En dat betekent een reductie van de kosten in de toekomst.

Civiele infrastructuur

Deformatiemetingen spelen een belangrijke rol bij de levensduur van civiele constructies. Door het gebruik van satellietdeformatiegegevens voor, tijdens en na de bouw kunnen ingenieurs en risicomanagers het ontwerp van de infrastructuur optimaliseren, de monitoringskosten verminderen en onderhoud ruim van tevoren plannen.

De data van de radarsatellieten laat u onder meer bepalen op welke locaties slappe bodem aanwezig is en welke omliggende constructies zwakke funderingen hebben. Ook kunt u tijdens de bouw met hoge precisie de effecten van het project op zijn omgeving meten. En doordat er wekelijks nieuwe satellietdata beschikbaar komt, kunt voorspellen wanneer grootschalig onderhoud vereist is.

Olie, gas en mijnbouw

Grondstoffenwinning zorgt altijd voor bodemdeformaties. Hierdoor kan er maatschappelijke onrust ontstaan over de invloed op andere constructies of over de ecologische consequenties. Daarnaast kan deformatiedata waardevolle informatie opleveren over reservoirs en hoe deze kunnen worden geoptimaliseerd.

CityScan

De grond in uw gemeente is aan zakking onderhevig. Dit zorgt voor een grote kostenpost in het beheer en onderhoud van infrastructuur en openbare ruimte. Lastig genoeg kan dit van straat tot straat verschillen. Zodoende is het de vraag hoe u aan goede, betaalbare informatie over zettingen komt.

Met CityScan brengt Sensar nauwkeurig de zakkingsmetingen, van de hele gemeente, van straat tot straat en met een meetprecisie van millimeters per jaar in kaart. Dit doet het bedrijf door radarsatellietmetingen te verwerken en te koppelen aan uw (BGT-)objectindeling. Zo kunt u per wegdeel, pand, terrein en kunstwerk afleiden hoe snel deze verzakken.

Sensar

De voordelen van Sensar

In het platform van Sensar kunnen de miljoenen metingen gemakkelijk worden gefilterd op onder meer locatie, deformatie, wegen, objecten of kunstwerken. Hiermee kunt u de informatie verzamelen die voor u van belang is. Uiteraard is deze informatie altijd en overal beschikbaar. Het bedrijf levert downloads van GIS-bestanden, een webportal en een directe verbinding met de beveiligde online databases. Ook is het mogelijk alarmwaarden in te stellen, waarbij u automatisch gewaarschuwd wordt bij belangrijke veranderingen.

Sensar heeft tools ontwikkeld voor veel voorkomende GIS-analyses en statistieken. Daarnaast kunnen experts zelf invloed uitoefenen op de dataverwerking. Als u geen tijd heeft om expert te worden, helpt het bedrijf u echter graag om de data toe te passen voor uw business case.

Het platform van Sensar is gebouwd op de nieuwste radartechniek (InSAR genoemd) en maakt gebruik van cloud-software. Dit resulteert in data van de hoogste kwaliteit, met de kortst mogelijke levertijd. Daarnaast heeft Sensar ook toegang tot aanvullende datadiensten, zoals detectie van gebruiksveranderingen, monitoring van luchtkwaliteit en Machine Learning. Met andere woorden: de radarsatellietdata wordt verrijkt met andere databronnen en de nieuwste data-analysetechnieken.

Waarom InSAR?

Vanaf een hoogte van 500-800 km worden tot wel 60 metingen per jaar verricht. Dit levert tot wel 100.000 meetpunten per km² op met een meetprecisie van zo’n 1 mm/jaar. Op die manier kunt u de kleinste hoogteveranderingen volgen van gebieden zo groot als een land of zo klein als een gebouw. Mobiel of op kantoor, het flexibele cloud-platform biedt snel toegang tot de data.

Het feit dat er tot 60 metingen per jaar plaatsvinden, betekent een hoge nauwkeurigheid. Ook is het mogelijk om terug in de tijd te kijken, met data vanaf 1992. Dit betekent dat u ook de oorzaak van bestaande schade terug kan vinden.

Aangezien er automatisch en op afstand gemeten wordt, voorkomt u kosten en risico’s voor personeel ter plaatse.