078-2034021 [email protected]

Onze oplossingen op het gebied van Computer Vision

Computer vision (CV) valt onder de paraplu van Artificial Intelligence (AI). Computer Vision-ontwikkelaars streven ernaar om computers de mogelijkheid te geven om beelden te verwerken, op vrijwel dezelfde manier als mensen doen. Dat betekent dat de computer in staat is om objecten te identificeren en om de juiste beslissingen te nemen op basis van wat het “ziet”. Met andere woorden: dankzij CV kunnen computers een of meer elementen van een afbeelding detecteren, analyseren en interpreteren om vervolgens een beslissing te nemen en een actie uit te voeren. CV kent vele toepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en veiligheid.

Op deze pagina presenteren we een aantal van onze oplossingen. U kunt voor informatie altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Beeldherkenning met slimme camera’s

AVUTEC maakt als ontwikkelaar en producent geavanceerde beeldherkenning mogelijk. Met deze technologie is het mogelijk om vrijwel alle objecten te herkennen, analyseren en classificeren, én om deze objecten te volgen. Er wordt in dit kader ook wel gesproken over Computer Vision.

Wat is Computer Vision?

Computer Vision heeft al doel om systemen beelden te laten begrijpen, oftewel te analyseren en te interpreteren. De systemen nemen vervolgens zelfstandig beslissingen op basis van de geïnterpreteerde beelden. Computer Vision gaat dus een stuk verder dan het enkel registreren van beelden. Dankzij Computer Vision kunnen taken die ons visuele systeem normaal gesproken uitvoert, ook uitgevoerd worden door een kunstmatig, digitaal systeem.

ANPR en andere VCA-verwerking

AVUTEC is gespecialiseerd in veelzijdige oplossingen met Computer Vision. Tot deze oplossingen behoren VCA (Video Content Analysis) en ANPR (Automatic NumberPlate Recognition). De door het bedrijf zelf ontwikkelde Computer Vision-hardware en -software zorgen ervoor dat ANPR-taken (of andere vormen van VCA-verwerking) snel en nauwkeurig uitgevoerd worden. Uniek hierbij is het zelf ontwikkelde Computer Vision-platform, CortexFramework, dat zowel lokaal, in the cloud als embedded kan draaien.

Beeldherkenning, ook voor jouw bedrijf

Bij de oplossingen van AVUTEC kan beeldherkenning plaatsvinden met beelden van reeds aanwezige camera’s. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Gatekeeper. Daarnaast analyseert het platform de videogegevens in real-time, ongeacht of deze in de cloud of op een lokale server worden gehost. De resultaten van detectie, tracking of classificatie worden vervolgens verstrekt in een formaat dat eenvoudige integratie met elk ander systeem mogelijk maakt.

Voorbeelden van toepassingen

Detectie van mensen, dieren, objecten en voertuigen; er zijn enorm veel toepassingen denkbaar voor de beeldherkenning van AVUTEC. We kunnen bijvoorbeeld alarmcentrales waarschuwen wanneer er personen of voertuigen op afgesloten terreinen worden gedetecteerd. Of neem kentekenherkenning (met de Gatekeeper) tezamen met voertuigclassificatie in één en dezelfde sensor.

Het aantal toepassingen is in principe eindeloos. Om je een indruk te geven, zetten we er een aantal op een rijtje:

 • Crowd management: mensen tellen, ook de flow van de crowd bepalen; hoeveel mensen zijn aanwezig en waar bewegen ze zich heen, of wordt het te druk in een bepaald gebied?
 • Voertuigclassificatie: bepalen c.q. tellen van het type voertuig en het verschaffen van gegevens over de richting;
 • Perimeterbeveiliging: detecteren van mensen of voertuigen binnen een interessegebied en waarschuwen of alarmeren na het passeren van een bepaalde drempel;
 • Spoorwegbeheer: bepaling van elke locomotief en wagon met herkenning van wagon-ID’s en RID-borden.
 • Geautomatiseerde deur- en roltrapregeling: bepalen van het aantal mensen dat naar de deur of trap toestroomt en het gedrag van de menigte (normaal stromend of in paniek richting de uitgang).
 • Smart City-toepassingen: meting en optimalisatie van het gebruik van infrastructuur zoals wegen, trein-, tram- en busstations, voor capaciteitsoptimalisaties en milieueffecten.
 • Gezondheidszorg: valdetectie, dwaaldetectie, zonebewaking, gevarendetectie, nacht- en slaapbewaking, en nog veel meer.
 • Retail: mensen en / of winkelwagentjes tellen en volgen; bepaling van de stand van gezichten, waar (naar welk deel van het schap) kijkt men het meest of het langst naar en wat selecteert men?
 • Scheepvaart: classificeren van beroepsvaart, pleziervaart, soorten van schepen en detecteren van diepgang voor planning of sturing van sluizen en bruggen, inclusief verkeersanalyse en -regeling op het water.

Zoals gezegd zijn er nog veel meer sectoren, waarin er behoefte is aan analyse, classificatie en mapping. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

AVUTEC computer vision

Gatekeeper: kentekenherkenning zonder servers

Voor omgevingen die niet geschikt zijn om servers te plaatsen, komt AVUTEC met Gatekeeper. Dit systeem maakt kentekenherkenning zonder servers mogelijk.

Wat kan de Gatekeeper?

Voor veel oplossingen voor kentekenherkenning moeten servers worden aangesloten op live camerabeelden. Het gaat daarbij meestal om een of meerdere flinke servers die op locatie worden geplaatst. Dat is echter niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld in industriële omgevingen of op buitenplaatsen, zoals boven een toegangsweg. Een praktisch voorbeeld van zo’n industriële omgeving is een wasstraat, waar vochtigheid en chemicaliën zeer zware eisen aan de robuustheid van serversystemen stellen. Ook zijn de kosten van aanleg, onderhoud en energieverbruik van serverruimten op die locaties natuurlijk niet gewenst. Het probleem is dat kentekenherkenning echter vaak wel hard nodig is. Om in dergelijke situaties toch betrouwbare en robuuste kentekenherkenning mogelijk te maken, heeft AVUTEC de Gatekeeper ontwikkeld. Het grote verschil is dat Gatekeeper kentekenherkenning mogelijk maakt, zonder dat lokale serversystemen nodig zijn. Het enige dat nodig is, is een internetaansluiting met voeding.

Wat zijn de mogelijkheden van de Gatekeeper?

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp en de functionaliteit is dat de Gatekeeper in de meest extreme en uitdagende omgevingen en situaties toch stabiel moet blijven werken. Dat betekent natuurlijk ook een beschikbaarheid van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met andere worden: zolang de Gatekeeper wordt gevoed, moet hij blijven functioneren. Zodoende hebben we gekozen voor een alles-in-één IoT-sensorsysteem voor eenvoudige en autonome plaatsing, ook in het buitengebied. Je kunt de oplossing geheel op afstand besturen, instellen en monitoren. Naast deze robuustheid is ook de hoogst haalbare nauwkeurigheid cruciaal.

Aangezien de behuizing van de Gatekeeper geschikt is gemaakt voor montage op een industriestandaard camerabeugel, is montage op wanden, palen of plafonds eenvoudig realiseerbaar. Omdat de ingebouwde, op afstand instelbare zoomlens het herkennen van kentekens op flinke afstand mogelijk maakt, hoeven er nvaak iet eens extra voorzieningen te worden aangebracht.

Andere toepassingen van de Gatekeeper

Als toevoegingen op kentekenherkenning kan de Gatekeeper ingezet worden bij vele andere zogenoemde Computer Vision-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan persoons- en voertuigdetectie. Hiermee kunnen we alarmcentrales waarschuwen, wanneer er personen of voertuigen op afgesloten terreinen worden gedetecteerd.

Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

 • Crowd counting (voor crowd management: hoeveel mensen zijn aanwezig of bewegen zich waarheen in een bepaald gebied?)
 • Voertuigclassificatie (is het een auto, vrachtwagen, fiets?)
 • Container(code)herkenning
 • Gevarenbordenherkenning (GEVI/ADR/RID)
AVUTEC computer vision

Cortexparking: slimme toegangscontrole

Met ANPR (Automatic Number Plate Recognition) zorgt u ervoor dat geautoriseerde personen, zoals personeel en gasten, zonder oponthoud uw afgesloten parkeerterrein op kunnen rijden. De toegangscontrole wordt bepaald op basis van het kenteken van de auto. En dat gaat niet alleen sneller dan bij het gebruik van een intercom of pasjes, het is ook een stuk makkelijker.

Het ANPR-toegangscontrolesysteem werkt met de hierboven besproken Gatekeeper: de intelligente kentekencamera van AVUTEC. De Gatekeeper kan dus ook ingezet worden bij allerlei oplossingen op het gebied van parkeermanagement en toegangscontrole. In de meest eenvoudige vorm spreken we over CortexParking.

Toegangspassen, intercoms en afstandsbedieningen zijn met CortexParking niet langer nodig. De oplossing zorgt voor eenvoudige toegangsverlening tot een elektrisch afgesloten parkeerplaats, -garage of -terrein. Zodra een gerechtigd kenteken zich aandient, zorgt CortexParking ervoor dat de poort zelfstandig geopend wordt. Met andere woorden: samen met elke elektrisch bediende poort, slagboom of garagedeur verleent CortexParking autonoom toegang aan geregistreerde voertuigen.

Wanneer de Gatekeeper wordt uitgebreid met de juiste hardware kan de oplossing ook fungeren als paslezer op afstand voor alle kentekens. Dit is mogelijk voor elk toegangscontrolesysteem met een standaard Wiegand-interface.

Hoe werkt CortexParking?

De Gatekeeper leest kentekenplaten en controleert of deze voertuigen zijn geregistreerd in CortexParking. Zodra een nummerplaat blijkt gekoppeld aan een registratie, opent de Gatekeeper automatisch de poort. De registratielijst van voertuigen met toegang wordt opgeslagen in de Gatekeeper.

De Gatekeeper werkt als een afstandspaslezer voor kentekens, zonder vertraging of leesfouten. Alle kentekens kunnen op een afstand tot wel 25 meter worden gelezen, ook ‘s nachts. De Gatekeeper hoeft dus niet meer vlakbij een slagboom te worden geïnstalleerd, maar kan ook op een veiliger afstand, bijvoorbeeld aan een gebouw of op een camerapaal worden gemonteerd.

CortexParking toont ook een live video van de ingang en alle voertuigen voor de poort. In het geval dat een voertuig niet is geregistreerd of gevalideerd voor toegang, kan de poort – na een visuele controle van de live video – worden geopend met een muisklik. CortexParking toont daarbij ook aanvullende informatie over de geïdentificeerde nummerplaten, zoals informatie over het land waar de kentekenplaat is afgegeven.

Het CortexParking-managementsysteem wordt gebruikt om de toegangslijst van nummerplaten van geautoriseerde voertuigen te beheren. Elke specifieke nummerplaat kan een datumperiode hebben, waarbinnen toegang is toegestaan. Met het managementsysteem kunt u:

 • Een nummerplaat toevoegen of bewerken. Hieronder ook de optie om toegang te verlenen voor een beperkte periode
 • Zoeken naar een nummerplaat
 • Een Excel-bestand exporteren met de kentekens met toegang
 • Een Excel-bestand importeren met een nieuwe toegangslijst met kentekens

De voordelen van CortexParking

 • Het aanmelden bij een intercom of het aanbieden van een toegangspasje is verleden tijd
 • Grotere beveiliging voor uw parkeerplaats, garage of bedrijventerrein
 • Kentekens zijn tot op een afstand van 25 meter goed leesbaar
 • De Gatekeeper werkt ook in de regen, felle zon of in het donker
 • De Gatekeeper heeft één kabel voor zowel elektriciteit als voor het netwerk (internet) nodig
 • Uw terreintoegang met een mobiel apparaat in real-time video bekijken
 • Gebruiksvriendelijk beheer van de toegangslijst
 • Rapportages over alle toegangs- en herkenningsactiviteiten

Voorbeelden van toepassingen van CortexParking

Naast CortexParking kan de Gatekeeper ook ingezet worden voor allerlei parkeermanagementoplossingen. We geven een aantal voorbeelden:

 • Betaald parkeren (openbaar of privaat)
 • Parkeerbeheer en -handhaving
 • Vrije parkeerplaatsen (met bijvoorbeeld een tijdslimiet of een beperkte toegangstijd)
 • Bedrijfsparkeerplaatsen en -garages (grotere kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen, eigen parkeerterreinen etc.)
 • Smart city-toepassingen (parkeerplaatsreserveringen en -toewijzing, en routering ernaartoe)
 • Logistieke optimalisatie (laad-, los- en opstelterreinen van transportbedrijven en distributiecentra)
 • ITS-toepassingen (zoals beveiligde parkeerterreinen langs snelwegen voor vrachtwagencombinaties e.d.)
AVUTEC computer vision

Doorrijder Preventie Systeem: beperkt brandstofdiefstal

Met het Doorrijder Preventie Systeem (DPS) van AVUTEC is het mogelijk om de financiële schade van brandstofdiefstal tot een minimum te beperken.

Wat is het Doorrijder Preventie Systeem?

Zodra een voertuig bij de brandstofpomp van het tankstation stopt, worden kenteken, pompnummer, automerk en -model, en andere relevante RDW-gegevens van het voertuig weergegeven op een tablet bij de kassa. Wanneer het voertuig wegrijdt zonder voor de brandstof afgerekend te hebben, kan de kassamedewerker dat aangeven. Vervolgens krijgt de stationsmanager bericht dat er een doorrijdersvoertuig moet worden geverifieerd voor landelijke of lokale registratie.

De stationsmanager kijkt meestal nog even de opgenomen videobeelden na, of het juiste voertuig als doorrijder is aangemerkt en kan vervolgens zijn goedkeuring geven voor de centrale registratie. Vanaf dat moment wordt elk ander pompstation met een DPS-systeem gewaarschuwd wanneer deze doorrijder in beeld komt. Zodra zo’n bekendgemaakt doorrijdersvoertuig door camera’s bij een tankstation wordt gezien zal elk tablet bij de kassa een waarschuwingssignaal afgeven. Hierdoor kan de kassamedewerker meteen actie ondernemen, zoals het blokkeren van de betreffende pomp, zodat er geen brandstof getankt kan worden.

Wat zijn de mogelijkheden van het Doorrijder Preventie Systeem?

Met het DPS is het niet alleen mogelijk om data van doorrijders bij brandstofdiefstal vast te leggen; doorrijders worden vervolgens ook lokaal of (bij voorkeur) landelijk geregistreerd. Het is met het DPS zodoende mogelijk om met weinig moeite meer bewijslast verzamelen bij brandstofdiefstal. Ook kunnen we voorkomen dat reeds bekende doorrijders met hetzelfde voertuig weer elders proberen door te rijden zonder te betalen. Met het DPS wordt er namelijk meteen aan de kassa gewaarschuwd wanneer een geregistreerd doorrijdersvoertuig in beeld komt.

Centraal in het DPS staat een landelijke database van kentekens van doorrijders. Deze is bereikbaar via de DPS-managementsite waar zowel een stationsmanager als de administrator toegang toe hebben. Per locatie kunnen een of meerdere stationsmanagers worden toegewezen door de DPS-administrator op het hoofdkantoor.

Hoe werkt het Doorrijder Preventie Systeem?

Het DPS bestaat uit twee componenten: de hardware (het serversysteem met één of meerdere tablets voor bij de kassa) en het DPS-abonnement. Het is bijvoorbeeld niet nodig om te investeren in nieuwe camera’s; het DPS kan gebruik maken van reeds aanwezige camerasystemen. Wel is het DPS afhankelijk van een internetverbinding, die zowel aan de server als aan elke tablet is aangesloten. Vanwege de beveiliging kan een DPS-tablet alleen met het vaste, lokale netwerk worden verbonden, waarop ook de server is aangesloten.

De installateur van de reeds aanwezige beveiligingscamera’s kan de DPS-hardware aansluiten en ervoor zorgdragen dat deze gevoed wordt met de camerabeelden van de brandstofpompen. AVUTEC kan vervolgens op afstand de fijne afstellingen verzorgen.

AVUTEC computer vision

PayByPlate: Banking of Things op kenteken

We schreven eerder ook al over het ANPR-systeem (Automatic Number Plate Recognition) van AVUTEC. Het bedrijf komt nu met een nieuwe toepassing van dit ANPR-systeem: Banking of Things.

De Banking of Things-oplossing – PayByPlate genoemd – werkt op basis van kentekenherkenning. En dat is heel bijzonder. AVUTEC heeft daarmee namelijk het eerste camerasysteem ter wereld afgeleverd, die autonome directe bankbetalingen op basis van nummerplaatherkenning kan uitvoeren.

Hoe werkt PayByPlate?

De Gatekeeper, het ANPR-camerasysteem van AVUTEC, voert acties uit op basis van het herkennen van kentekenplaten. We schreven eerder bijvoorbeeld al over toegangscontrole voor voertuigen en het Doorrijder Preventie Systeem. De nieuwste actie die met de Gatekeeper mogelijk is, heeft te maken met financiële transacties.

Door de beveiligde betaalsoftware van fintech-startup FINN te integreren in de Gatekeeper, kan het camerasysteem namelijk geautomatiseerde betalingen doen namens de bankrekeninghouder.

De toepassingen van PayByPlate

PayByPlate is getest in diverse pilots, waar geleverde diensten automatisch in rekening werd gebracht. Dit jaar zet het bedrijf PayByPlate in bij bijvoorbeeld drive-throughs, tolstations, parkeerplaatsen, autowasstraten en benzinestations. Uiteraard zijn er nog veel meer toepassingen denkbaar: zodra er een nummerplaat aan te pas komt, is PayByPlate in te zetten om betalingen te automatiseren.

Wat is Banking of Things?

Internet of Things (IoT)-apparaten worden steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven. Middels IoT-apparaten kunnen we veel van onze dagelijkse activiteiten gemakkelijker en handiger uitvoeren. Met Banking of Things tillen we het gemak van IoT-apparaten naar een hoger niveau. Met Banking of Things kunnen we IoT-apparaten namelijk in staat te stellen betalingen uit te voeren, namens de bankrekeninghouder.

AVUTEC computer vision

Gatekeeper X: meerdere taken uitvoeren

Eerder vertelden we al over de Gatekeeper van Avutec. Deze AI camera biedt embedded kentekenherkenning zonder gebruik te maken van extra server capaciteit. Avutec komt nu met een nieuwe lijn, de Gatekeeper X-series genoemd. Deze nieuwe lijn kenmerkt zich door nog meer rekenkracht en specialistische hardware, gericht op efficiëntie in verwerking en optimale prestatie.

Dankzij zijn grotere rekenkracht en uitgekiende algoritmes kunnen de apparaten AI camera’s in de Gatekeeper X-series meerdere taken naast elkaar uitvoeren. Dat betekent concreet dat het apparaat de camera naast kentekenherkenning nog veel meer beeldanalysetaken kan uitvoeren. Denk aan het classificeren van voertuigen, waarbij de voertuigen, mensen en objecten ook geteld en gevolgd kunnen worden.

Ook goed om te weten: door de vele integratiemogelijkheden van de Gatekeeper X-series kunnen herkenningsresultaten en metadata geleverd worden aan elk third party-systeem. Voor inzicht, analyse en alarmering.

Onderdeel van de Gatekeeper X-series is de Gatekeeper 3D. De Gatekeeper 3D is ontwikkeld voor diepte-analyses, zodat afstanden beter en nauwkeuriger gemeten kunnen worden en de locatie van objecten en personen nauwkeurig bepaald kan worden.

Toepassingen van de Gatekeeper X en Gatekeeper 3D

Tellen, classificeren, volgen; we geven graag een aantal voorbeelden van mogelijke toepassingen van de Gatekeeper X-series. We richten ons daarbij op toepassingen op het gebied van mobiliteit.

 1. De Gatekeeper X wordt toegepast op een fabrieksterrein, waar voertuigen af en aan rijden. In dit voorbeeld wordt objectherkenning samen met kentekenherkenning uitgevoerd. De fabriek kent namelijk één ingang, die gebruikt wordt door zowel vrachtwagens als personenauto’s van bezoekers en personeel. Omdat de Gatekeeper X kan classificeren, kan er onderscheid gemaakt worden tussen de typen voertuigen. Dat betekent dat vrachtwagens – die altijd door mogen rijden – herkend worden en de toegangspoort automatisch opent. Of de poort opent voor een personenauto is echter afhankelijk van het kenteken. Personeel mag doorrijden, maar of andere bezoekers naar binnen mogen, is afhankelijk van of zij aangemeld zijn. Omdat de Gatekeeper X dus zowel voertuigen kan classificeren als kentekens kan herkennen, kunnen deze twee taken naast elkaar uitgevoerd worden.
 2. Een ander voorbeeld betreft een haven, waar enkel vrachtwagens naar binnen mogen, mits hun kenteken van te voren is doorgegeven. Andere voertuigen worden sowieso niet toegelaten. Als de Gatekeeper X een ander voertuig opmerkt, wordt er alarm geslagen.
 3. De Gatekeeper X kan ook toegepast worden in verkeerstunnels. Stel dat er enkel voetgangers en fietsers toegang mogen krijgen tot de tunnel, maar dat er ook wel eens bromfietsers doorheen rijden. De Gatekeeper X kan in dat geval onderscheid maken tussen voetgangers, fietsers en bromfietsers.
 4. Als laatste volgende voorbeeld nemen we het beheer van bruggen. Om het onderhoud te bepalen, wordt gebruik gemaakt van theoretische modellen. In zo’n model staat bijvoorbeeld dat staal zo’n 15 jaar meegaat, waarna er onderhoud nodig is. Wanneer je kunt meten hoeveel verkeer de brug dagelijks moet verwerken, is het mogelijk om het model te verbeteren. Met de Gatekeeper X is het daarnaast mogelijk om te weten wat voor soort voertuigen er dagelijks overheen rijden. Stel dat er veel meer vrachtwagens overheen rijden dan je had verwacht, dan heeft dat natuurlijk verdere impact op het model.

Andere toepassingsgebieden

We hebben ons in deze voorbeelden enkel op een aantal mobiliteitstoepassingen van de Gatekeeper X en Gatekeeper 3D gericht. Er zijn echter nog tal van toepassingen denkbaar. We zetten kort een aantal voorbeelden op een rijtje:

 • Beoordelen van beschadigingen en ziektes bij gewassen in de agrarische sector.
 • Controleren of een patiënt zijn revalidatieoefeningen goed uitvoert.
 • Opmerken van dreigend gedrag in uitgaansgebieden, middels pose estimation.
 • Het herkennen van objecten maakt het beveiligen van terreinen nauwkeuriger.
 • Contactloos betalen op basis van een kenteken, bijvoorbeeld in een drive-through.
 • 3D-locatiebepaling van een persoon of object in de ruimte.