078-2034021 [email protected]

Privacy: alles dat je moet weten over privacy

Privacy in het kort: wat is privacy en alles dat je meer moet weten

We gaan in dit artikel in op privacy. We geven om te beginnen een korte definitie, waarbij de specifiek ingaan op dataprivacy. Vervolgens kijken we naar de schijntegenstelling tussen privacy en veiligheid. Ten slotte behandelen we de nieuwe privacywetten en geven we een aantal tips.

We geven een beknopte definitie: wat betekent privacy precies?

Privacy betekent zoveel als vrijheid van interferentie of indringers, en het recht alleen gelaten te worden. In die definitie wordt erkend iedereen een bestaansomgeving heeft die alleen aan hem of haar toebehoort. Daarbinnen ben je vrij van beperking, dwang en ongewenste observatie. Privacy heeft ook te maken met vrijheid van persoonlijke meningen, communicatie, informatie en gedrag achter gesloten deuren, mits deze niet leiden tot gevaar voor de gemeenschap.

Privacy in het kort: we vertellen je in dit artikel alles dat je moet weten over privacy.

Dataprivacy: wat heeft privacy te maken met je data?

Uit deze definitie volgt ook dat de blootstelling van persoonlijke gegevens aan niet-beoogde ontvangers een gevaar voor je privacy is. Dataprivacy heeft te maken met de juiste omgang met je gegevens. Het gaat specifiek om de manier waarop gegevens verzameld, opgeslagen, beheerd en gedeeld worden met derden. Dataprivacy betekent ook dat een persoon zelf moet kunnen bepalen wanneer, hoe en in welke mate zijn of haar informatie wordt gedeeld met anderen.

Een tegenstelling: wat heeft privacy te maken met veiligheid?

Je moet privacy opofferen, zodat ervoor gezorgd kan worden dat je veilig blijft. Dat is onder veel mensen, bedrijven en instanties de heersende gedachte. Wij menen echter dat privacy en veiligheid helemaal geen tegenpolen zijn. Ze zijn zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dataprivacy zorgt er immers voor dat je gegevens op een rechtvaardige manier worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en vernietigd. En dat betekent dat dataprivacy je veiligheid zelfs beschermt.

Zo wordt je privacy beschermd door de (nieuwe) privacywetten

Je moet je recht op dataprivacy kunnen uitoefenen wanneer je dat wilt. Dit uitgangspunt heeft gezorgd voor verschillende wetten voor gegevensbescherming. We zetten een aantal privacybeginselen op een rijtje:

 • Er moeten grenzen zijn aan de hoeveelheid persoonsgegevens die kunnen worden verzameld
 • Het gebruik van persoonsgegevens moet worden gespecificeerd
 • Gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor is gespecificeerd
 • Persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en gerelateerd zijn aan het doel waarvoor ze worden gebruikt
 • Gegevens moeten veilig worden bewaard
 • Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens mag niet geheim worden gehouden voor individuen
 • Individuen hebben het recht om te weten wie hun persoonsgegevens heeft, om hun gegevens op te vragen, en om hun persoonsgegevens te laten corrigeren of te wissen

Je kunt ook zelf zorgen voor je online privacy: een aantal tips

Door zelf ook stil te staan bij je dataprivacy zorg je ervoor dat je zelf zoveel mogelijk de controle behoudt over welke informatie over jou op het internet komt en wie deze informatie kan zien. We geven een aantal tips om je dataprivacy te vergroten:

 • Denk na over wat je op social media deelt. Besef je dat je nauwelijks meer controle hebt over foto’s of teksten als ze eenmaal online staan.
 • Controleer de privacyinstellingen van de websites, apps, socialmediakanalen en online diensten die je gebruikt.
 • Zorg dat je je accounts beveiligt met sterke wachtwoorden. Stel ook altijd tweefactorauthenticatie in als extra beveiliging van je account.
 • Kies voor anonieme zoekmachines te gebruiken. Ook kun je gebruik maken van de incognitomodus van je browser, een VPN of een Tor-browser.
 • Maak er een gewoonte van om je eigen naam eens in de zoveel tijd in te tikken in een zoekmachine. Op die manier leer je wat er online over je te vinden is. Zo nodig schoon je deze informatie op.
 • Gebruik anti-malwaresoftware en een firewall om je zo goed mogelijk te beschermen tegen malware, spyware en andere virussen.
 • Zorg ervoor dat je hardware en software up-to-date zijn. Download en installeer nieuwe patches en updates zo snel mogelijk.
 • Wees voorzichtig met wat je downloadt. Dat iets via een legitieme manier te vinden is, wil nog niet zeggen dat iets veilig is. Dat geldt ook voor apps in de appstore van je telefoon.

Wat kan 3Bplus op het gebied van privacy voor jouw bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van dataprivacy? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties, onder meer in de zorg en op het gebied van smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.