078-2034021 algemeen@3bplus.nl

In 2016 heeft de C40 een maximale opwarming van de aarde van 1,5°C vastgesteld. Dit is het enige levensvatbare, wetenschappelijk onderbouwde doelwit voor de toekomst van de mensheid op lange termijn. Ook is dit het ambitieniveau dat nodig is om deel uit te maken van ons netwerk.

Om burgemeesters en beleidsmakers te helpen deze ongelooflijke verantwoordelijkheid te nemen en de bijbehorende kansen te verwezenlijken, hebben C40 Cities, het Global Covenant of Mayors en 18 wetenschappers van het IPCC SR1.5 deze samenvatting vrijgegeven. Hierin wordt beschreven wat het IPCC rapport over opwarming van de aarde van 1,5°C betekent voor steden en hun beleidsmakers.

Download het rapport hier.

Klimaatbeleid: IPCC Report opwarming aarde voor beleidsmakers

 

Meer lezen over klimaatverandering en duurzaamheid?

Artikelen
Wat is klimaatverandering: een introductie
Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering
Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering
Infographic – hoe bereiken we duurzaamheid?
Invloed van de mens op klimaatverandering
Waarom doen we niets aan klimaatverandering?
Gebrek aan klimaatactie – eigenschappen van de mens
Het uitblijven van klimaatactie – menselijke eigenschappen
Infographic – waarom nemen we geen actie tegen klimaatverandering?
Klimaatverandering – hoe zorgen we voor klimaatactie?
Actie tegen klimaatverandering – het bewegen van mensen
Klimaatveranderingscommunicatie – de aanpak van klimaatverandering
Klimaatactie mogelijk maken – motivatie en belemmeringen
Infographic – hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering?
Klimaatverandering – actieplan naar duurzaam gedrag
De weg naar duurzaam leven – klimaatveranderingscommunicatie
Actieplan klimaatverandering – de weg naar duurzaamheid
Het overwinnen van barrières voor klimaatactie
Het bereiken van een duurzame manier van leven
Infographic – klimaatplan naar duurzaamheid
Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?
Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven
Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders
Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid
Infographic – duurzaamheid voor het bedrijfsleven

Whitepapers
Slimme oplossingen, slimme apparaten en slimme steden
Duurzaam leven en werken
E-health: Een overzicht van nieuwe technologie in de zorg

Share This