078-2034021 [email protected]

Internet of Things: alles over het IoT

Internet of Things: alles dat je moet weten over het IoT

In dit artikel vertellen we je alles dat je moet weten over het Internet of Things (IoT). We geven een korte definitie, gaan in op de werking en de voordelen, en bespreken de toekomst van het IoT.

Wat is het Internet of Things: een korte definitie van het IoT

Het IoT is een netwerk van met het internet verbonden apparaten. Door apparaten met het internet te verbinden, kunnen ze gegevens ontvangen én versturen. IoT-apparaten kunnen op verschillende manieren verbonden worden, bijvoorbeeld via het mobiele netwerk, wifi, Bluetooth, LPWAN of via een ethernetkabel.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

netwerk connectiviteit verkeer transport logistiek mobiliteit slimme stad smart city internet of things iot 5g wifi

Hoe werkt het Internet of Things: data verzamelen met sensoren

IoT-apparaten verzamelen data met sensoren. Het kan gaan om data uit de apparaten zelf (temperatuur) of uit de omringende omgeving (luchtvochtigheid). Wordt een onderdeel in een machine niet te warm? Blijft een bloeddruk binnen een acceptabele range? De door sensoren verzamelde informatie bevat de antwoorden. Vervolgens wordt de verwerkte data op de een of andere manier nuttig gemaakt voor de eindgebruiker. IoT-apparaten moeten daarom ook kunnen communiceren. Denk aan een waarschuwing op je smartwatch wanneer je hartslag oploopt of een grafiek van het temperatuurverloop in de koude opslag van een bedrijf.

De slimme apparaten van het Internet of Things (IoT)

Sommige IoT-apparaten kunnen zelf ook (intelligente) actie uitvoeren. In dit geval wordt de verwerkte data omgezet in een actie. In plaats van te wachten tot jij de temperatuur aanpast, kan het apparaat dit automatisch doen. We noemen IoT-apparaten daarom ook wel eens slimme apparaten: apparaten die met elkaar communiceren en zelf acties ondernemen zonder dat de gebruiker hiermee bezig hoeft te zijn.

Wat zijn de voordelen van het Internet of Things (IoT)?

IoT verbetert ons leven door ons meer toegang tot informatie te geven. Wie handig gebruik weet te maken van informatie, kan namelijk veel efficiënter te werk gaan. Door IoT krijgen we veel meer inzicht en invloed op situaties, namelijk doordat er continue betekenisvolle informatie ontstaat, die omgezet kan worden in (automatische) actie. Het IoT draait om het idee het leven eenvoudiger te maken. Het grootste voordeel van het IoT is dat een hoop handmatige processen geautomatiseerd kunnen worden.

Een voorbeeld van Internet of Things: voorspellend onderhoud

Productielijnen moeten optimaal beschikbaar blijven, tegen de laagste kosten. Dit betekent dat stilstand voorkomen moet worden. Meestal zet men in op periodiek onderhoud, maar dat is wellicht helemaal niet nodig. Wanneer we stilstanden beter kunnen voorspellen, dan kunnen we onderhoud plegen op het juiste moment: net voordat er stilstand optreedt. Doordat we continue meetwaarden van diverse sensoren vastleggen, kunnen we trends herkennen, zoals een oplopende temperatuur. Deze trends kunnen we omzetten naar voorspellend onderhoud.

De toekomst van het Internet of Things met AI en 5G

IoT wordt steeds meer naadloos geïntegreerd en zal – zeker in de toekomst – ons dagelijks leven beïnvloeden. Daarbij spelen Artificial Intelligence (AI) en 5G een grote rol.

  • Met AI is het mogelijk om grote hoeveelheden data te verkennen, en om verbanden en patronen in die data te ontdekken. Daarmee wordt data omgezet in nuttige informatie, waarmee je bijvoorbeeld voorspellingen kunt doen en betere beslissingen kunt nemen.
  • Met 5G kun je een miljoen apparaten per vierkante kilometer aansluiten zijn op het internet. Die capaciteit is honderd keer groter dan nu. En dat is hard nodig, zodra allerlei (industriële) sensoren ook verbinding willen maken met het internet.

Het belang van een beveiligd Internet of Things (IoT)

Je ontkomt er niet aan dat IoT-apparaten data verzamelen, versturen en ontvangen. Dat is immers de keten van deze (slimme) apparaten. Het is daarom echter wel extra belangrijk om IoT-apparaten te beschermen. Elke verbinding, elk apparaat, elk stukje data binnen en tussen netwerken loopt immers risico bij een cyberaanval. Vooral in een sector als de gezondheidszorg is het belangrijk om aandacht te schenken aan de beveiliging van het IoT.

Internet of Things: wat kan 3Bplus voor jouw bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus voor je bedrijf kan betekenen op het gebied van het Internet of Things? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme sensortechnologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.