078-2034021 algemeen@3bplus.nl

In onze FAQ-artikelen beantwoorden we steeds vijf vragen over een thema. In dit eerste artikel staat duurzaamheid centraal.

Wat is duurzaamheid?

De term duurzaamheid wordt sinds de jaren ‘80 gebruikt in het kader van menselijke duurzaamheid op aarde. Duurzaamheid heeft alles te maken met het uithoudingsvermogen van systemen, in dit geval dus van onze aarde. In een duurzame wereld streven we dat uithoudingsvermogen niet voorbij. Anders gezegd: we putten de aarde niet uit.

Om te bepalen of iets of iemand duurzaam is, wordt er vaak naar de ecologische voetafdruk gekeken. Dat is een maat om dat uithoudingsvermogen uit te drukken. Je beschrijft er namelijk mee hoeveel ruimte er per persoon nodig is om alles wat die persoon verbruikt te produceren. Hier in het westen is onze ecologische voetafdruk te groot, oftewel we gebruiken per persoon meer ruimte dan de aarde te bieden heeft.

Wanneer onze ecologische voetafdruk te groot is, gebruiken we dus meer dan dat de aarde ons kan geven. Het effect daarvan is klimaatverandering. Om klimaatverandering een halt toe roepen, is het belangrijk dat we duurzamer leven. Dat doen we bijvoorbeeld door de productie, het gebruik en de afdanking van reeds bestaande producten duurzamer maken. Ook kunnen we op zoek gaan naar hernieuwbare alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan groene stroom.

Waarom is duurzaamheid belangrijk?

We verbruiken met zijn allen te veel grondstoffen en produceren te veel afvalstoffen. Onze ecologische voetafdruk is te groot. Dat betekent dat natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en steenkool, maar ook schoon water en vruchtbare landbouwgrond op raken. In de toekomst belooft de consumptie van grondstoffen alleen maar toe te nemen. Deze toename heeft natuurlijk een negatief gevolg: een toenemende uitstoot van broeikasgassen.

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook nog voldoende van de natuurlijke grondstoffen kunnen profiteren én niet (te veel) lijden onder klimaatverandering is het zaak dat wij nu duurzaam gaan leven. Op die manier bekeken, is duurzaamheid dus eigenlijk het antwoord op klimaatverandering.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

duurzaamheid groene energie stroom windmolens

Hoe leef en woon ik duurzaam?

Het op dezelfde (ecologische) voet doorgaan, is niet duurzaam. We zullen onze voetafdruk moeten verkleinen. Duurzamer leven en wonen betekent dus eigenlijk dat we de grondstoffen van de aarde gebruiken op een manier die de voorraad voor de toekomst behoudt.

Mensen die een duurzaam leven nastreven, proberen hun ecologische voetafdruk te verkleinen door hun methoden van transport, energieverbruik en dieet aan te passen. Duurzaamheid betekent echter niet dat je zonder luxe leeft, maar vooral dat je je bewust bent van je verbruik van grondstoffen en het door jou geproduceerde afval.

Je kunt duurzaam gedrag indelen in drie categorieën:

  1. Het besparen van grondstoffen (korter douchen)
  2. Het gebruiken van hernieuwbare grondstoffen (groene energie)
  3. Het hergebruiken van grondstoffen (recyclen van plastic)

Duurzamer leven is vrij eenvoudig als je vasthoudt aan deze basisprincipes. Heel concreet betekent dat bijvoorbeeld de auto vaker laten staan, je huis isoleren en kiezen voor een plantaardig dieet.

Hoe wordt mijn bedrijf duurzaam?

Er zijn verschillende manieren om duurzaam ondernemen te stimuleren. Wij zetten er een aantal op een rijtje:

  • Houd een langetermijndoel voor ogen. Wat wil je bereiken? Werknemers moeten deze vraag stellen en de antwoorden delen. Het bedrijf moet beschouwd worden als middel om deze waarden tot uitdrukking te brengen.
  • Beschrijf de economische argumenten voor duurzaamheid. Onderzoek heeft aangetoond dat echt duurzaam ondernemen winstgevend is. Het is zaak deze kennis ook met werknemers te delen.
  • Sowieso is het goed werknemers te informeren! Mensen moeten weten waarom een actie belangrijk is en hoe ze deze moeten uitvoeren. Ook is het zaak systemen en processen te creëren die het voor werknemers gemakkelijker maken om duurzaamheid te integreren in hun beslissingen.
  • Een andere belangrijke manier om duurzaamheid in een bedrijf te verankeren, is om stakeholders te betrekken. Participatie leidt tot positieve attitudes – en vaak geweldige nieuwe ideeën.
  • Maak duurzaamheid zichtbaar. Zorg dat je concrete metingen uitvoert en communiceer over de voortgang. Om het idee te versterken dat de voortgang zinvol zijn, is het ook belangrijk om succes te vieren.
  • Maak duurzaam gedrag leuk én gemakkelijk. Mensen kunnen prachtige bedoelingen hebben, maar als de praktische ondersteuning er niet is, gebeurt er niets.

Welke rol speelt technologie bij duurzaamheid?

Wij zijn van mening dat technologie een grote bijdrage kan leveren om duurzaamheid te bereiken. We kunnen technologie bijvoorbeeld inzetten om files te verminderen (zelfrijdende auto’s). Ook kan het een rol spelen in het beter omgaan met energie (slimme thermostaat).

Veel van de oplossingen die wat ons betreft een rol kunnen spelen in een duurzame samenleving werken op basis van sensoren. Met een slim sensornetwerk kunnen we bijvoorbeeld meer inzicht krijgen in de uitstoot van bedrijven of verkeer, het effect van veranderingen controleren en processen optimaliseren.

We geven een voorbeeld: sensoren in straatverlichting kunnen de luchtkwaliteit continu meten en monitoren. Wanneer je deze data analyseert, kun je achterhalen waarom het op een bepaalde plek slecht is gesteld met de luchtkwaliteit. Stel dat er weinig doorstroming van verkeer blijkt, dan kun je vervolgens de stoplichten daar anders afstemmen om de doorstroming – en daarmee de luchtkwaliteit – te verbeteren. Daarnaast zorgen de sensoren er natuurlijk ook voor dat de verlichting alleen aan gaat wanneer een voetganger of voertuig nadert!

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Duurzaam leven en werken
Wat is waterstofenergieopslag en wat zijn de toepassingen?
Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

Share This