078-2034021 algemeen@3bplus.nl

Succesvolle uitrol 5G vraagt om harmonisatie van lokaal beleid. Dat is waarom het Agentschap Telecom pleit voor een gezamenlijke inspanning van marktpartijen, het Rijk en gemeenten bij de uitrol van 5G. Hiermee kunnen we knelpunten voor de uitrol signaleren en oplossen. Dit idee sluit aan op het recente initiatief Handvest 5G, waarin operators, innovatieve industrie en overheden de krachten bundelen voor een succesvolle uitrol van 5G in Nederland.

Omdat 5G zoveel toepassingen heeft, raakt het ook diverse beleidsterreinen. Denk aan innovatie, privacy, duurzaamheid en cyberveiligheid. Zodoende vraagt de uitrol om overkoepelend beleid. 

Het is zaak om alle initiatieven op één lijn te krijgen, en samenhang en samenwerking te vinden. Alleen met een collectieve inspanning van marktpartijen, het Rijk en gemeenten kan van de uitrol van 5G een succes gemaakt worden. Dat is een gezamenlijk verantwoordelijkheid, een gezamenlijk belang en een gezamenlijke opgave.

Lees hier meer over dit artikel.

5g uitrol in Nederland

Aanvullende informatie over dit onderwerp:
Actieplan digitale connectiviteit
Roadmap digitaal veilige Hard- en Software
Gemeenteradar ambitieniveau graafschade preventie

Share This