078-2034021 [email protected]

Telecommunicatie is al lang niet meer ‘slechts’ een communicatiemiddel. Onze afhankelijkheid van telecom reikt verder dan dat. Het is de spil onder productieprocessen, essentieel voor de maritieme sector en noodzakelijk voor hulpdiensten, openbaar vervoer en gezondheidszorg. Telecommunicatie is niet meer los te koppelen van ons maatschappelijk welzijn. Ook is het een aanjagende kracht achter innovaties. En het belang van telecommunicatie op deze gebieden zal alleen nog maar verder toenemen.

Het belang van 5G voor telecom

5G kan de in de toekomst noodzakelijke connectiviteit faciliteren. Zeer hoge snelheden, grote bandbreedtes en lage latency; 5G opent nieuwe perspectieven voor industrie, verkeer, landbouw en zorg. En breder bekeken: veelbelovende vooruitzichten op gebieden als duurzaamheid, logistiek en veiligheid.

Omdat 5G zoveel toepassingen heeft, raakt het ook diverse beleidsterreinen. Denk aan innovatie, privacy, duurzaamheid en cyberveiligheid. Zodoende vraagt de uitrol om overkoepelend beleid. Dat is waarom het Agentschap Telecom in hun magazine pleit voor een gezamenlijke inspanning van marktpartijen, het Rijk en gemeenten bij de uitrol van 5G. Hiermee kunnen we knelpunten voor de uitrol signaleren en oplossen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

5g uitrol in Nederland

De rol van gemeenten bij 5G

Met name de uitrol van 5G-netwerken in de hogere frequentiebanden vraagt om extra frequentieruimte. De aankomende veilingen voorzien in die vereiste. Daarnaast moet het netwerk verdicht worden met extra antennes en is er glasvezel onder de grond nodig om de antenees met elkaar te verbinden. Hierbij is een taak weggelegd voor gemeenten. Helaas is er volgens Agentschap Telecom op lokaal niveau echter vaak weinig expertise en menskracht beschikbaar. Ook is er een grote verscheidenheid aan regels tussen gemeentes.

5G als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Veilige en betrouwbare connectiviteit zijn een basisbehoefte, die zelfs al kenmerken van een vitale infrastructuur in zich draagt. Het is de basis voor vooruitgang, onmisbaar voor groei en ontwikkeling. Het is zaak om alle initiatieven op één lijn te krijgen, en samenhang en samenwerking te vinden. Alleen met een collectieve inspanning kan van de uitrol van 5G een succes gemaakt worden. Dat is een gezamenlijk verantwoordelijkheid, een gezamenlijk belang en een gezamenlijke opgave.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Hoe kan het dat Vodafone nu al 5G aanbiedt?
Wat weten we al over het effect van 5G op onze gezondheid?
De gevaren van 5G volgens een Europees security-onderzoek
Wat 5G voor Internet of Things-oplossingen betekent

Share This