078-2034021 [email protected]

Wie zijn wij?

Wij bij 3Bplus zijn erop gericht de exacte klantvraag te achterhalen op basis van gevraagde functionaliteiten. Door uw behoeften te bundelen, kunnen we een specifieke oplossing bieden die geheel aansluit bij uw wensen. We baseren onze (technische) oplossingen op de behoefte van de klant.

We zijn op vier terreinen werkzaam, te weten: verkoop voor providers, consultancy, projectmanagement en innovatie. Zo voeren we als onafhankelijke partij de verkoop van producten en diensten voor diverse providers uit. Daarnaast kunnen we u helpen uw behoeften en wensen exact te definiëren, u adviseren over mogelijke ‘nieuwe’ oplossingen en bestaande problemen wegnemen. Ook kunnen we uw projecten beheersen en oplossingen bouwen, waarbij we eveneens het servicemanagement op ons kunnen nemen. Ten slotte houden we ons actief bezig met innovaties (in de telecom- en communicatiesector).

Bundelen

Wij bij 3Bplus fungeren als intermediair tussen klant en provider op het gebied van radio en tv, internet, telefonie, beveiliging, zorgsignalering en netwerken. Als klant worden uw wensen en eisen volledig in kaart gebracht en vervolgens gebundeld met het oog op fikse financiële voordelen. Na een analyse zoeken wij passende technische oplossingen en beschikbare diensten. U ontvangt dus een advies dat geheel gebaseerd is op uw specifieke behoeften.

Bouwen

Nadat de op uw klantvraag gebaseerde oplossingen door u goedgekeurd zijn, kan er gestart worden met de aanleg en bouw van uw maatwerk. Wij bij 3Bplus regelen de bouw zo efficiënt mogelijk en het liefst binnen één project. Daarnaast kunt er ook voor kiezen de controle hiervan uit handen te geven. Wij voeren dan alle benodigde eindcontroles voor u uit, zodat u er zonder zorgen van op aan kunt dat het gerealiseerde werkelijk voldoet aan uw eisen en wensen.

industrie bouw bouwvakker werk

Beheren

Wanneer u gebruik wilt maken van uw (maat)werkoplossing zonder dat u hier verder nog omkijken naar heeft dan kunt u bij ons ook terecht voor de zorg over het functioneren van uw systemen. Zo organiseren wij bij 3Bplus voor u technisch, preventief en correctief onderhoud en beschikken wij over administratieve services op het gebied van billing, facturatie en incasso. En uiteraard, rapporteren wij altijd conform de afspraken over deze diensten.