Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (2014). Webspecial woonwensen voor ouderen. http://www.kenniscentrumwonenzorg.nl/doc/Webspecial%20Woonwensen%20Ouderen.pdf

Atrivé (2016). Focus op het gedrag van senioren op de woningmarkt: Should I stay or should I go? http://www.atrive.nl/publicaties-blogs/artikel/article/focus-op-het-gedrag-van-senioren-op-de-woningmarkt-should-i-stay-or-should-i-go/

Bureau Stedelijke Planning (2015). Hoe oud willen babyboomers wonen als ze oud zijn? http://www.stedplan.nl/vakkennis/hoe-willen-babyboomers-wonen-als-ze-oud-zijn/

Companen (2014). Verhuisgedrag ouderen is sterk veranderd. http://www.companen.nl/article/verhuisgedrag-ouderen-sterk-veranderd

Frank Köster ICS-Advies bv (2009). Wonen en de woningmarkt voor senioren. http://www.ics-advies.nl/wp-content/uploads/2015/10/WoningmarktSenioren2009.pdf

Gemeente Purmerend (2015). Factsheet ouderen en wonen Purmerend. http://purmerend.nl/sites/home/files/attachments/2011/algemene%20pagina’s/factsheet_ouderen_en_wonen_woondebat_april2015_0.pdf

Laagland Advies (2010). Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?  www.gelderland.nl/4/Home/Wat-beweegt-ouderen-op-de-woningmarkt.html+&cd=24&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

Motivaction & @gewise (2015). Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage. http://www.motivaction.nl/downloads/Onderzoek-Motivaction-Ouderen-en-Nieuwe-Technologie.pdf

NIDO & ECN (2015). Zelfstandig blijven met domotica. In eigen omgeving oud worden – praktijkwenken. http://www.ineigenomgevingoudworden.nl/upload/attachments/zelfstandig-blijven.pdf

Nivel (2014). Overzichtstudies. Ouderen van de toekomst. Verschillen in de wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg. http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Overzichtstudie-ouderen-van-de-toekomst.pdf

Pijnacher-Nootdorp, Rondom Wonen & Vestia (2006). Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp. https://cjeukens.home.xs4all.nl/sp/rijnenburg/Woonwensen55plus.pdf

Platform GEEF (2013).Zelfregie en langer zelfstandig wonen Een overzicht van de bestaande onderzoeken. http://www.platformgeef.nl/images/pdf/Deskresearch%20Zelfregie%20en%20langer%20zelfstandig%20wonen.pdf

Platform GEEF (2012). Langer zelfstandig wonen voor ouderen. http://www.platformgeef.nl/images/pdf/Langer%20zelfstandig%20wonen%20voor%20ouderen.pdf

Provincie Gelderland (2004). Domotica en Slim Wonen. Van plan tot uitvoering. www.gelderland.nl/4/Home/Domotica-en-Slim-Wonen.html+&cd=10&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

RIGO (2009). Kan ik ook oud worden buiten de woonzorgzone? http://www.kenniscentrumwonenzorg.nl/doc/woonservicegebieden/presentatie_RIGO_Toekomstige_woonserviceconcepten.pdf

Saxion (2011). Behoeften en ergernissen. Doelgroep 50+. http://www.55plustoolbox.nl/toolbox_bestanden/1.2A-2.3A_20110105_Behoeften_en_ergernissen_V1.pdf

Stedebouw & Architectuur (2014). Onderzoek: woonwensen ouderen verkeerd ingeschat. http://www.stedebouwarchitectuur.nl/onderzoek-woonwensen-ouderen-verkeerd-ingeschat

Stichting Ouderen Scherpenzeel-Renswoude (2013). Woonwensen van senioren in Scherpenzeel. http://www.lintwoonenwelzijn.nl/wp-content/uploads/2014/02/rapport-woonwensen-senioren-Scherpenzeel.pdf

Stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel (2008). Rapportage Inventarisatie Woonwensen Ouderen Schijndel. http://www.seniorenraadschijndel.nl/content/seniorenraadschijndel/NL/images/080410_Eindrapport%20IWW_versie%204.3_.pdf

Vastgoed (2012). Onderzoek: de woonwensen van senioren. http://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/968-onderzoek-de-woonwensen-van-senioren

Vilans (2013). Functiewijzer Domotica/zorg op afstand voor thuiswonende mensen met dementie. http://www.kcwz.nl/doc/zorg_en_technologie/toolkit/Functiewijzer_domotica_voor_thuiswonende_mensen_met_dementie_versie1-2_oktober_2013.pdf

Vos, S. (2012). Ouderen en wonen, voor ieder wat wils. Een onderzoek naar de woonwensen van ouderen en gebiedsgericht werken in de gemeente Apeldoon. Mastherthese. http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/254019

Witter, Y. (2011). Zelfstandig wonen en mobiliteit. De canon van de gerontologie. http://www.canongerontologie.nl/samenleving/zelfstandig_wonen_en_mobiliteit

Woonbron, Interstede en Progrez (2008). Woonwensen senioren en aanbod van complexen. https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/dds/up/ZsgyurdJoiC_Woonwensen_senioren_en_aanbod_van_complexen_def.pdf

Woningcorporaties.nl (2013). Woningaanbod en woonwensen senioren lopen uiteen. https://www.woningcorporaties.nl/nieuws/woningaanbod-en-woonwensen-senioren-lopen-uiteen

WoningNet (2013). WoningNet onderzoekt… Woonwensen van senioren. http://www.woningnet.info/Library/Nieuws/~/media/208645E60A80458E880ABCEB4D24886A.ashx

Woningstichting Volksbelang te Made (2011). Woonwensen van senioren in de gemeente Drimmelen. http://www.volksbelang-made.nl/uploads/files/1/11%20153-FJH%20Rapport%20Woonwensen%20van%20senioren.pdf

Zuidervaart, M. & Stekelenburg, M. (2015). Ronde tafel discussie. Wat is het geheim van gelukkig ouder worden in een woning in Utrecht Overvecht? https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Wonen/2015-09-presentatie-BouwInvest-Geheim-van-gelukkig-ouder-worden-in-Utrecht.pdf

Deze bronnen behoren bij onze artikelen over de woonwensen en woonwerkelijkheid van ouderen.

Lees meer:

Deel 1 – Hoe wonen ouderen – de woonwerkelijkheid van ouderen
Deel 2 – Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid
Deel 3 – De ideale ouderenwoning – verschillen tussen groepen
Deel 4 – Woonwensen van ouderen – de woning, situatie en omgeving
Deel 5 – Een woning voor ouderen – verschil woonwerkelijkheid en woonwensen
Infographic – De woonsituatie en woonwensen van ouderen

nl_NLNederlands