078-2034021 [email protected]
 

Aedis-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (2016). Meebouwen aan een dementievriendelijke samenleving, Stedebouw & architectuur, 2. http://www.kcwz.nl/doc/woonvariaties/S&A_BZ_Dementievriendelijk.pdf

Alzheimer Nederland (2016). Thuis blijven wonen met dementie. http://www.alzheimer-nederland.nl/media/1529400/infopdf_thuiswonenmetdementie.pdf

Boekhorst, te, S. (2011). Group living homes for older people with dementia. Concept and effects. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoek.php?id=101

Cliënt&Raad (2008). Volop toepassingen van moderne domotica. http://www.moderne-dementiezorg.nl/upl/publicaties/RD%20domotica%20CR_nr2_08.pdf

Dementie.nl. Hulpmiddelen en aanpassingen om langer thuis te wonen. Geraadpleegd in mei 2016. https://dementie.nl/informatie-en-tips/hulpmiddelen-en-aanpassingen-om-langer-thuis-te-wonen

Dementie-Online. Thuis wonen met dementie: tips om onveilige situaties te voorkomen. Geraadpleegd in mei 2016. https://www.dementieonline.nl/mantelzorgers/tips/veilig-thuis-wonen

Geheugenproblemen en dementie in Midden Kennemerland. Thuis wonen: welke zorg is er aan huis? Geraadpleegd in mei 2016. http://www.geheugenproblemen-middenkennemerland.nl/?id=43

Gezondheidsplein. Praktische tips bij matige tot ernstige dementie. Geraadpleegd in mei 2016. https://www.gezondheidsplein.nl/specials/verschillende-fasen-dementie/item56781

IJperen, van, M.J. (2005). Kleinschalige Zorg, Grote verschillen? Een onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen zorgverlening in een kleinschalige woonvorm en kleinschalige zorgverlening in een grootschalige setting. Kenniskring Transities in Zorg Rotterdam. http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoek.php?id=102

Langendijk, C. (2016). Wat kunt u doen bij dementie? Praktisch handleiding boekje voor partners, familieleden en mantelzorger. http://www.innovatiekringdementie.nl/files/downloads/praktisch_handleiding_boekje_bewerkte_versie_9-3-2016.pdf

Lauriks, S., Reinersmann, A., Roest, van der, H.G., Meiland, F.J.M., Davies, R. J., Moelaert, F., Mulvenna, M.D., Nugent, C.D. & Dröes, R.M. (2007). Review of ICT-based services for identified unmet needs in people with dementia, Ageing Research Reviews, 6(3), pp. 223-246. http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoek.php?id=107

Limburgse Zorginstellingen. (2013). Kleinschalig wonen: een huiselijke omgeving voor mensen met dementie in Limburg.  http://www.dezorggroep.nl/files.aspx?pid=8016892&fid=12016653

Lupi, T. & Hensums, D. (2014). Huurders met dementie. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Platform31, KAW Architect. http://www.kaw.nl/wp-content/uploads/2015/05/Huurders-met-dementie-brochure-def-20141.pdf

Mandemaker, T. & Leeuw, van der, J. (2006). Factsheet Zorg & Technologie Vilans. http://www.vilans.nl/docs/producten/Factsheet%20Ondersteuning%20voor%20partners%20van%20thuiswonende%20mensen%20met%20dementie.pdf

Moderne-Dementiezorg. Invloed van woonomgeving. Geraadpleegd in mei 2016. http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeksrubriek.php?id=5

Nouws, H. (2003). Wat is kleinschalig wonen voor dementerenden? Op zoek naar een definitie, Denkbeeld, pp. 4-7. http://www.moderne-dementiezorg.nl/upl/woonvormen/DENKBEELD_5%20kleinschalig%20wonen.pdf

Platform31 (2015). Handreiking ‘Comfortabel wonen met dementie’: Tips en suggesties voor de aanpassing van bestaande woningen, voor familieleden en hulpverleners. http://www.anderszorgen.nl/documenten/Definitief-Handreiking_Comfortabel_wonen_met_dementie.pdf

Pot, A.M. & Lange, de, J. (2010). Monitor Woonvormen Dementie. Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Trimbos Instituut Utrecht http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoek.php?id=112

Provincie Noord-Holland (2005). Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Noord-Holland Stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg. https://www.noord-holland.nl/web/file?uuid=94700ae8-04b9-402c-a824-74257384f331&owner=f22bc2f4-2ebd-4086-8aa8-7e9c95211aca&contentid=2347

Schalk, R., Stoop, H., Hammen, C. & Kaelen, B. (2014). Dementie en ‘thuis’ wonen nu en in de toekomst in Noor-Brabant: Zes oplossingsrichtingen en aanbevelingen. Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/Tilburg University, Tilburg. http://www.pgraad.com/images/nieuws/dementiethuiswonen.pdf

SPECTRUM. Wonen met dementie. Geraadpleegd in mei 2016.  http://spectrumelan.nl/wp-content/uploads/2014/02/Placemat-Wonen-met-dementie.pdf

Stoop, H. & Rooij, de, I. (2009). Grote kwaliteit op kleine schaal Is kleinschalig wonen voor mensen met dementie een succesvolle parel in de ouderenzorg? Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie & De Kievitshorst http://www.moderne-dementiezorg.nl/upl/woonvormen/GroteKwaliteitopKleineSchaal.pdf

Technologie Thuis Nu! Dementiewoning. Geraadpleegd in mei 2016. http://technologiethuis.nu/Upload/Brochure%20Dementiewoning.pdf

Thuisarts.nl. Ik verzorg iemand met dementie. Geraadpleegd in mei 2016. https://www.thuisarts.nl/dementie/ik-verzorg-iemand-met-dementie

Thuiswonenmetdementie.nl. Tips voor elke ruimte in huis. Geraadpleegd in mei 2016. http://www.thuiswonenmetdementie.nl/

Vlaamse Alzheimer Liga via Seniorennet.nl. Omgaan met beginnend dementerenden. Geraadpleegd in mei 2016.  http://www.seniorennet.nl/Pages/Gezond_leven/gezondheid_dementie_omgaan_met_beginnend.php

Wel, van der, P.C. (2005). Toekomstschets Verpleeghuiszorg. Onderzoek naar de verschillende visies op de toekomst van de kleinschalige woonvoorzieningen en het verpleeghuis in de zorgverlening aan mensen met een ernstige vorm van dementie. Kenniskring Transities in Zorg. http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoek.php?id=100

Woonbewust.nl. Wonen met geheugenproblemen of beginnende dementie. Geraadpleegd in mei 2016. http://www.woonbewustfoodvalley.nl/tips-woon-bewust/wonen-met-geheugenproblemen/

Zorg & Zeggenschap (2009). De veranderende rol van techniek in de zorg, 5. http://www.moderne-dementiezorg.nl/upl/publicaties/techniek%20in%20de%20zorg%20ZZ_oktober2009_LOC.pdf

ZorgInstellingen (2006). Tussen huiselijkheid en hulpmiddelen. http://www.moderne-dementiezorg.nl/upl/publicaties/Tussen%20huislijkheid%20en%20hulpmiddelen.pdf

Zorgwelzijn (2014). ‘Thuis wonen met dementie niet altijd veilig’. https://www.zorgwelzijn.nl/Ouderenzorg/Nieuws/2014/8/Thuis-wonen-met-dementie-niet-altijd-veilig-1584675W/

Deze bronnen behoren bij onze artikelen over dementie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is dementie – de symptomen van dementie
Deel 2 – Thuis wonen met dementie – mantelzorgers
Deel 3 – Huisaanpassingen, -inrichting en hulpmiddelen voor mensen met dementie
Deel 4 – Dementievriendelijke gemeenschappen – de rol van instanties
Deel 5 – Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen
Infographic – Thuis blijven wonen met dementie