078-2034021 [email protected]

Slimme oplossingen, slimme apparaten en slimme steden

Met slimme oplossingen en apparaten kunnen we ons leven enorm verbeteren en verrijken. We kunnen bijvoorbeeld voorspellend onderhoud realiseren en energie besparen. Deze oplossingen en apparaten zijn “slim” dankzij de inzet een keten van technologieën. In deze whitepaper bespreken wij deze keten.

De inhoud van deze whitepaper

Om apparaten en oplossingen slim te maken, wordt een keten van technologieën ingezet. Deze keten bestaat uit sensoren, Internet of Things (IoT), Big Data en Artificial Intelligence (AI). De sensoren in IoT-toepassingen verzamelen Big Data. Deze data wordt vervolgens (in de Cloud) geanalyseerd door AI. Door de inzet van AI worden de IoT-apparaten “intelligent”. Ze kunnen daardoor op ieder moment informatie uitwisselen en acties in gang zetten. In deze whitepaper behandelen we alle elementen in deze keten. We geven definities, gaan in op de werking van de technologie en bespreken voorbeelden van slimme oplossingen en apparaten.

Machine learning

Onze whitepaper kent ook een stuk verdieping. We gaan namelijk ook in op machine learning, neurale netwerken en deep learning. In onze keten van slimme apparaten en oplossingen is het nodig om AI-systemen de mogelijkheid te geven hun eigen kennis te vergaren door patronen uit data te halen. De informatie over machine learning, neurale netwerken en deep learning kan in principe overgeslagen worden. We hebben echter geprobeerd om ook deze materie zo helder mogelijk uit te leggen.

Smart cities

Het ultieme voorbeeld van een slimme oplossing is een slimme stad, oftewel een smart city. Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities de beschreven keten van technologie in: sensoren, IoT, Big Data en AI. Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, zo ook in Nederland. Zodoende kunnen we ook voorbeelden van smart city-technologie geven.

Nadelen van slimme oplossingen

Wij zien een toekomst voor ons waarin slimme oplossingen en apparaten ons leven verrijken. We zijn echter niet blind voor de nadelen van technologie. Zodoende hebben we in

deze whitepaper ook aandacht voor eventuele gevaren. We bespreken in dat kader onder meer privacybezwaren en databeveiliging. Ook stellen we een aantal maatregelen op, waarmee we ons er zoveel mogelijk van kunnen verzekeren dat de gevaren van slimme apparaten en oplossingen geminimaliseerd worden.

Onderaan deze pagina gaan we dieper in op de inhoud van deze whitepaper over slimme oplossingen, slimme apparaten en slimme steden.

Waarom deze whitepaper?

We hebben deze whitepaper geschreven omdat we merkten dat bestaande literatuur over slimme oplossingen en slimme apparaten vaak erg moeilijk was en veelal slechts onderdelen van de keten beschreef. Met deze whitepaper willen wij onze kennis delen, maar dan op een begrijpelijke manier. Het is mogelijk de hoofdstukken los van elkaar te lezen. We hebben echter juist ook aandacht voor de verbanden. Het gaat in onze keten namelijk uiteindelijk om de datagedreven toegevoegde waarde die ontstaat wanneer alle elementen samenkomen in slimme oplossingen.

Slimme oplossingen slimme apparaten smart cities

Download onze whitepaper

U kunt onze whitepaper over slimme oplossingen en slimme apparaten gratis downloaden. Bij 3Bplus vinden we het namelijk belangrijk dat informatie vrijelijk voor iedereen beschikbaar is. Zodoende bieden we de whitepaper aan in pdf-formaat.

Mocht u in gesprek willen gaan over onze whitepaper dan horen wij dat graag. We wensen u in ieder geval veel leesplezier.

  •  

Lees meer

Meer weten over slimme oplossingen, slimme apparaten en smart cities?

We schreven ook diverse artikelen over deze onderwerpen.

Klik hier: smart solutions.

Uitgebreide inhoud

Inleiding: slimme oplossingen, slimme apparaten en slimme steden

Om apparaten slim te maken, wordt een keten technologieën ingezet. Deze whitepaper staat in het teken van deze keten, die bestaat uit sensoren, Internet of Things (IoT; internet der dingen), Big Data en Artificial Intelligence (AI; kunstmatige intelligentie). De sensoren in Internet of Things-toepassingen verzamelen Big Data. Deze Big Data wordt vervolgens (in de Cloud) geanalyseerd door Artficial Intelligence. Het doel is om patronen en trends te ontdekken. Door de inzet van AI worden de IoT-apparaten “intelligent” en zijn ze in staat om zelf beslissingen te nemen. Ze kunnen daardoor op ieder moment informatie uitwisselen en acties in gang zetten.

Wanneer alle elementen uit deze keten gezamenlijk toegepast worden, ontstaan er slimme oplossingen, waarmee we ons (dagelijks) leven enorm kunnen verbeteren en verrijken. Het gaat in deze keten uiteindelijk om de datagedreven toegevoegde waarde die ontstaat wanneer alle elementen samenkomen in slimme oplossingen.

Het Internet of Things

Het Internet of Things (IoT; internet der dingen) is een netwerk van verbonden objecten die gegevens (Big Data) verzamelen en delen over de manier waarop ze gebruikt worden en over de omgeving om hen heen. Het internet is wat al deze objecten of ‘dingen’ met elkaar verbindt.

Met het IoT worden alledaagse voorwerpen een entiteit op het internet, waardoor ze kunnen communiceren met personen en andere objecten. Als we rekenkracht aan de apparaten toevoegen, kunnen ze zelfs autonome beslissingen nemen. Anders gezegd: het worden slimme apparaten.

Het IoT draait om het idee het leven eenvoudiger te maken. Zo kunnen een hoop handmatige processen geautomatiseerd worden, waarmee we er bijvoorbeeld voor zorgen dat ons energieverbruik afneemt, we minder producten verspillen en onze productieprocessen verbeteren.

Big Data

Het IoT groeit exponentieel: er zijn steeds meer apparaten die data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Daarnaast produceren consumenten, organisaties, overheden en bedrijven zelf steeds meer data, bijvoorbeeld op social media. Dat betekent dat de hoeveelheid data ook exponentieel groeit. We noemen deze datasets, die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden, ook wel Big Data.

Met Big Data zijn we aanbeland bij het tweede element in onze keten van slimme oplossingen. De IoT-apparaten verzamelen Big Data, die vervolgens (in de Cloud) verwerkt en geanalyseerd wordt. De uitkomsten van deze analyses kunnen we inzetten om IoT-apparaten slim te maken.

Artificial Intelligence

Om slimme apparaten – en daarmee een slimme toekomst – mogelijk te maken, wordt er volop onderzoek gedaan naar Artificial Intelligence (AI; of Kunstmatige Intelligentie, KI). Zodoende wijden we een groot gedeelte van dit e-book aan AI en het aanverwante machine learning.

Eerder bespraken we het Internet of Things (IoT; internet der dingen) dat middels sensoren Big Data verzamelt. Deze Big Data wordt verzonden naar de Cloud waar het verwerkt en geanalyseerd wordt. Dat gebeurt door AI, dat patronen in de Big Data kan vinden. Als we de rekenkracht AI aan de apparaten van het IoT toevoegen, kunnen ze zelfs autonome beslissingen nemen. Anders gezegd: het worden slimme apparaten.

Machine learning

AI is onderdeel van onze keten naar slimme oplossingen, aangezien de door het Internet of Things (IoT; internet der dingen) verzamelde Big Data pas toegevoegde waarde krijgt als het verwerkt en geanalyseerd wordt. Het is hierbij nodig om AI-systemen de mogelijkheid te geven hun eigen kennis te vergaren door patronen uit data te halen. Deze vaardigheid staat bekend als machine learning.

Het doel van machine learning is om beslissingen en voorspellingen te automatiseren op basis van zelflerende algoritmen. Dankzij de inzet van machine learning kunnen de IoT-apparaten autonome beslissingen nemen. Anders gezegd: door machine learning in te zetten bij de verwerking van de verzamelde Big Data creëren we slimme oplossingen.

In het kader van machine learning wordt ook vaak gesproken over neurale netwerken en deep learning. Deze twee onderwerpen komen ook aan bod in deze whitepaper.

Smart apparaten/smart cities

We geven in onze whitepaper ook een aantal voorbeelden van slimme oplossingen, waarbij deze keten van technologieën ingezet wordt. Het gaat om real world-toepassingen, die ons dagelijks leven kunnen verrijken en verbeteren.

Het ultieme voorbeeld van een slimme oplossing is een slimme stad, oftewel een smart city. Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities de beschreven keten van technologie in: sensoren, IoT, Big Data en AI.

Waar eerst slechts enkele gemeenten het voortouw namen, zijn er nu massaal visies opgesteld waarbij meerdere lagen binnen de gemeente betrokken zijn. Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, zo ook in Nederland. Zodoende kunnen we ook voorbeelden van smart city-technologie geven op terreinen als mobiliteit, verkeer, milieu, afval, veiligheid, gezondheid, stadsplanning en burgerschap.

Conclusie

We sluiten deze whitepaper af met een conclusie. We gaan in op de toekomst van slimme oplossingen. We vragen ons daarbij af hoe ons leven er straks uitziet.

We hebben daarbij ook aandacht voor de gevaren van slimme oplossingen. Wat zijn bijvoorbeeld de risico’s voor onze privacy? En nog belangrijker: hoe minimaliseren we eventuele gevaren.

Als we de voordelen van slimme oplossingen maximaliseren, terwijl we de gevaren minimaliseren, is er een mooie toekomst mogelijk, waarin we anticiperen op behoeften, en voorspellingen, aanbevelingen en oplossingen bieden.