078-2034021 [email protected]

E-health: Een overzicht van nieuwe technologie in de zorg

Deze whitepaper staat in het teken van e-health. De levensverwachting en het aantal 65-plussers neemt in de volgende decennia sterk toe. Hierdoor zullen meer mensen langer gezondheidszorg nodig hebben, zullen de zorgkosten stijgen en zal de vraag naar personeel toenemen. Om aan de vraag naar zorg te voldoen én de kosten beheersbaar te houden, moeten we meer gebruik maken van e-health. Met e-health kunnen we de gezondheidszorg effectiever en efficiënter maken.

E-health is de overkoepelende naam voor alle digitale, elektronische en online technologie in de zorg. E-health kent zodoende een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen. In deze whitepaper bespreken we een aantal van deze vormen. We hebben aandacht voor: serious games, Virtual en Augmented Reality, slimme oplossingen en smart homes. Deze whitepaper is geschreven om mensen kennis te laten maken met de besproken technologieën. We benoemen zodoende ook veel verschillende (concrete) toepassingen.

We hopen mensen te enthousiasmeren over de mogelijkheden van technologie in de zorg. We zijn echter ook niet blind voor de drempels die implementatie in de weg staan. Hierover meer in het laatste hoofdstuk van deze whitepaper.

De inhoud van deze whitepaper

We beginnen onze whitepaper met een algemene inleiding op e-health. We geven een definitie van het begrip, gaan in op de voordelen en bekijken de huidige staat van implementatie. Ook kijken we welke toepassingen er zoal onder e-health geschaard worden.

Vormen van e-health

In de volgende hoofdstukken van deze whitepaper gaan we dieper in op een van de vormen van e-health. We beginnen met serious games. De twee hoofdstukken daarna staan in het teken van respectievelijk Virtual Reality en Augmented Reality. Vervolgens hebben we aandacht voor wat wij slimme oplossingen noemen: data gedreven oplossingen die veelal gebruik maken van Artificial Intelligence. Aansluitend kijken we naar de toepassingen van slimme oplossingen in de eigen woning, oftewel smart homes.

Acceptatie en implementatie van technologie in de zorg

In het laatste hoofdstuk van deze whitepaper hebben we aan de acceptatie en implementatie van technologie in de zorg gewijd. We kijken wat acceptatie en implementatie in de weg staat en hoe we deze drempels kunnen verwijderen, of in ieder geval kunnen verkleinen.

Onderaan deze pagina gaan we dieper in op de inhoud van deze whitepaper over e-health en technologie in de gezondheidszorg.

Waarom deze whitepaper?

Met deze whitepaper willen we mensen kennis laten maken met de verschillende facetten van e-health. Alle beschreven technologieën hebben het in zich om de zorg te verbeteren. We hopen mensen daarom ook te enthousiasmeren over de mogelijkheden. We doen dit door veel concrete voorbeelden te geven en ons vooral te richten op het nut van de technologie voor patiënten en zorgverleners.

We hopen met deze whitepaper een bijdrage te leveren aan een effectievere en efficiëntere zorg.

e-health technologie in de zorg

Download onze whitepaper

U kunt onze whitepaper over e-health is gratis te downloaden. Bij 3Bplus vinden we het namelijk belangrijk dat informatie vrijelijk voor iedereen beschikbaar is. Zodoende bieden we de whitepaper aan in pdf-formaat. Mocht u in gesprek willen gaan over onze whitepaper dan horen wij dat graag. We wensen u in ieder geval veel leesplezier.

  •  

Lees meer

Meer weten over e-health en technologie in de gezondheidszorg?

We schreven ook diverse artikelen over deze onderwerpen.

Klik hier: e-health en technologie in de zorg.

Uitgebreide inhoud

Inleiding: e-health – technologie in de zorg

De levensverwachting en het aantal 65-plussers neemt in de volgende decennia sterk toe. Hierdoor zullen meer mensen langer gezondheidszorg nodig hebben, zullen de zorgkosten stijgen en zal de vraag naar personeel toenemen. Om aan de vraag naar zorg te voldoen én de kosten beheersbaar te houden, moeten we meer gebruik maken van e-health. Met e-health kunnen we de gezondheidszorg effectiever en efficiënter maken.

E-health is de overkoepelende naam voor alle digitale, elektronische en online technologie in de zorg. E-health kent zodoende een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen. In dit e-book bespreken we een aantal van deze vormen. We hebben aandacht voor: serious games, Virtual en Augmented Reality, slimme oplossingen en smart homes.

Deze whitepaper is geschreven om mensen kennis te laten maken met de besproken technologieën. We benoemen zodoende ook veel verschillende (concrete) toepassingen. We hopen mensen te enthousiasmeren over de mogelijkheden van e-health. We zijn echter ook niet blind voor de drempels die implementatie in de weg staan. Hierover meer in het laatste hoofdstuk van dit e-book.

E-health

E-health is een containerbegrip: het is de overkoepelende naam voor alle digitale, elektronische en online hulpmiddelen en toepassingen in de zorg. We bespreken in deze whitepaper diverse voorbeelden van e-health. We beginnen echter met een uitleg over e-health in zijn algemeen.

Serious games

E-health kent een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen. In deze whitepaper bespreken we onder meer serious games. Serious games zijn ontworpen om te onderwijzen, trainen of om gedrag te veranderen.

Virtual Reality (VR)

In deze whitepaper bespreken we de verschillende verschijningsvormen van e-health. Daarbij hebben we ook aandacht voor Virtual Reality (VR). VR laat je middels een bril een virtuele wereld betreden, die tegenwoordig nauwelijks te onderscheiden is van de werkelijkheid. De gebruiker kan met deze wereld interacteren, zo kan er bijvoorbeeld rondgekeken worden. De wereld is aan te passen aan de kenmerken en behoeften van de gebruiker.

Augmented Reality

In deze whitepaper over e-health bespreken we ook Augmented Reality (AR). AR voegt een extra informatielaag toe aan de waarneming van werkelijkheid. Door de technologie gemaakt objecten/informatie worden in de werkelijke omgeving geïntegreerd. Anders gezegd: AR gebruikt de bestaande omgeving en projecteert daar digitale informatie op terwijl gebruikers de echte wereld nog steeds zien.

Slimme oplossingen

Een bespreking van e-health is niet compleet zonder aandacht te besteden aan slimme oplossingen. Wanneer Internet of Things, big data en Artificial Intelligence gezamenlijk toegepast worden, ontstaan er slimme oplossingen. Deze oplossingen bieden data gedreven toegevoegde waarde. Slimme oplossingen bieden continue betekenisvolle informatie, die omgezet kan worden in (automatische) actie en  voorspellende analyses.

Smart homes

Als laatste verschijningsvorm van e-health bespreken we smart homes. Smart homes zijn huizen (ook kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Het doel is de gezondheidsstatus te herkennen en de levenskwaliteit van de gebruiker te verbeteren (detecteren en oplossen van gevaarlijke situaties en/of het leveren van telemedicine-diensten). Waarbij rekening gehouden wordt met de behoeften van de gebruikers.

Acceptatie van technologie in de zorg

In dit laatste hoofdstuk in deze whitepaper bespreken we de acceptatie en implementatie van e-health. In het bijzonder kijken we naar het bevorderen van acceptatie en implementatie. In onze eigen is e-health namelijk cruciaal om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen en tegelijkertijd voor te zorgen dat de zorgkosten beheersbaar blijven.

Slotwoord

Deze whitepaper staat in het teken van verschillende vormen van e-health. Al deze technologieën hebben het in zich om de zorg te verbeteren. En daarmee bedoelen we niet alleen het tegengaan van een kostenstijging. We hebben in dit e-book vooral oog gehad voor het nut van de technologie voor patiënten en zorgverleners. We deden dat door voordelen te benoemen en in te gaan op concrete toepassingen.

Omdat e-health nog niet overal op grote schaal wordt toegepast, keken we ook naar drempels die de implementatie tegenhouden. In het laatste hoofdstuk gingen we dieper op deze materie in. Ook keken we hoe we drempels het beste weg kunnen nemen.

We hopen met dit e-book een kleine bijdrage te hebben geleverd aan een effectievere en efficiëntere zorg.