078-2034021 [email protected]

Duurzaam leven en werken

Deze whitepaper staat in het teken van duurzaamheid. De invloed van de mens op klimaatverandering is onmiskenbaar. Aangezien klimaatverandering grote gevolgen heeft voor het (menselijk) leven, is het zaak klimaatactie te ondernemen. Het is nodig dat bedrijven en burgers zich duurzaam gedragen.

De meeste mensen en bedrijven zijn bereid om duurzaamheid te omarmen. Toch vinden we onszelf betrokken bij het uitvoeren van niet-duurzaam gedrag. Er zijn namelijk een groot aantal barrières die bredere betrokkenheid met klimaatverandering belemmeren. Er zijn manieren om deze barrières te doorbreken en daarmee het bereiken van duurzaamheid aanzienlijk te vergemakkelijken.

De inhoud van deze whitepaper

We beginnen onze whitepaper met hetgeen duurzaamheid zo belangrijk maakt: klimaatverandering. Aangezien klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen en grote gevolgen heeft voor het (menselijk) leven, is het zaak klimaatactie te ondernemen. Oftewel: om te zorgen voor duurzaamheid.

Duurzaam leven

Om klimaatverandering te bestrijden, is het nodig dat bedrijven en burgers zich duurzaamheid aanmeten. We bespreken beide groepen, te beginnen met burgers. Wat kunnen burgers doen om duurzaam te leven? We geven aan wat precies onder een duurzame levensstijl verstaan kan worden. Daarbij bespreken we ook een aantal concrete stappen op gebieden als het doen van inkopen en vervoer.

Duurzaam werken

Om tot een duurzame wereld te komen, is ook medewerking van het bedrijfsleven nodig. In deze whitepaper bespreken we zodoende ook wat duurzaam ondernemen is. We hebben daarbij ook aandacht voor de voordelen van duurzaamheid. Zeker op de langere termijn heeft duurzaam ondernemen namelijk veel voordelen.

Barrières voor duurzaamheid

De meeste mensen zijn bereid om een duurzame levensstijl te omarmen. Toch vinden we onszelf betrokken bij het uitvoeren niet-duurzaam dagelijks gedrag dat negatieve milieueffecten heeft. Zelfs mensen met het grootste begrip, de diepste overtuiging en de meest gepassioneerde motivatie om te handelen op klimaatverandering moeten een breed scala aan structurele hindernissen nemen, die hun verlangens en pogingen kunnen ondermijnen.

In onze whitepaper benoemen we de barrières voor duurzaamheid. Ook bespreken we manieren om deze barrières te doorbreken.

Klimaatcommunicatie en slimme oplossingen

Een van de middelen die ingezet kan worden om barrières te doorbreken, en mensen en bedrijven te bewegen naar duurzaamheid, is communicatie. In deze whitepaper bespreken we de eigenschappen van een goede boodschap over klimaatverandering en/of duurzaamheid. Waar moet een communicatieinspanning aan voldoen om succesvol te zijn?

Daarnaast hebben we aandacht voor slimme oplossingen. Wij zijn van mening dat technologie een grote bijdrage kan leveren om duurzaamheid te bereiken.

Onderaan deze pagina gaan we dieper in op de inhoud van deze whitepaper over klimaatverandering en duurzaamheid.

Waarom deze whitepaper?

Zoals gezegd zijn de meeste mensen en bedrijven bereid om een duurzaamheid te omarmen. Er zijn echter een groot aantal barrières die betrokkenheid met klimaatverandering belemmeren. Gelukkig zijn er manieren om deze barrières te doorbreken.

Met dit ebook willen we bijdragen aan het doorbreken van deze barrières. We doen dit door informatie te geven over de inhoud (wat is duurzaamheid?), evenals concrete tips (hoe doe ik duurzaam boodschappen?), en de barrières te benoemen (waarom heerst er onzekerheid over klimaatverandering?). We denken dat wanneer mensen zich bewustzijn van de barrières, zij goed geïnformeerd zijn en concrete handvaten hebben om duurzaamheid toe te passen in hun dagelijks/werkende leven, we een grote stap kunnen zetten naar een duurzame wereld.

klimaatverandering en duurzaamheid

Download onze whitepaper

U kunt onze whitepaper over duurzaam leven en duurzaam werken gratis downloaden. Bij 3Bplus vinden we het namelijk belangrijk dat informatie vrijelijk voor iedereen beschikbaar is. Zodoende bieden we de whitepaper aan in pdf-formaat.

Mocht u in gesprek willen gaan over onze whitepaper dan horen wij dat graag. We wensen u in ieder geval veel leesplezier.

  •  

Lees meer

Meer weten over duurzaamheid en klimaatverandering?

We schreven ook diverse artikelen over deze onderwerpen.

Klik hier: duurzaamheid en klimaatverandering.

Uitgebreide inhoud

Inleiding: duurzaamheid en klimaatverandering

De invloed van de mens op klimaatverandering is onmiskenbaar. Aangezien klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen en grote gevolgen heeft voor het (menselijk) leven, is het zaak klimaatactie te ondernemen. Om klimaatverandering te bestrijden, is het nodig dat bedrijven en burgers zich duurzaam gedragen.

De meeste mensen en bedrijven zijn bereid om een duurzaamheid te omarmen. Toch vinden we onszelf betrokken bij het uitvoeren niet-duurzaam gedrag. Er zijn namelijk een groot aantal barrières op individuele en sociale niveaus die bredere betrokkenheid met klimaatverandering belemmeren.

Er zijn manieren om deze barrières te doorbreken en daarmee het bereiken van duurzaamheid aanzienlijk te vergemakkelijken. Daarbij is echter wel een gunstig structureel kader van voorziening en bestuur nodig. Bij het doorbreken van barrières kunnen onder andere slimme oplossingen en communicatie ingezet worden.

Met deze whitepaper we bijdragen aan het doorbreken van de barrières die duurzaamheid bemoeilijken. We doen dit door informatie te geven over de inhoud (wat is duurzaamheid?), evenals concrete tips (hoe doe ik duurzaam boodschappen?), en de barrières te benoemen (waarom heerst er onzekerheid over klimaatverandering?).

We denken dat wanneer mensen zich bewustzijn van deze barrières en ze concrete handvaten hebben om duurzaamheid toe te passen in hun dagelijks leven, we een grote stap kunnen zetten naar klimaatactie.

Klimaatverandering

Deze whitepaper staat in het teken van duurzaamheid. We bespreken welke barrières een duurzame levensstijl in de weg staan en hoe we deze het beste kunnen overwinnen. We hebben om te beginnen echter eerst aandacht voor hetgeen duurzaamheid zo belangrijk maakt: klimaatverandering. We geven een definitie van klimaatverandering en gaan in op de gevolgen en oorzaken. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor de invloed van de mens op klimaatverandering.

Duurzaamheid

Aangezien klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen en grote gevolgen heeft voor het (menselijk) leven, is het zaak klimaatactie te ondernemen. Oftewel: om te zorgen voor duurzaamheid. In deze whitepaper zetten we zodoende uiteen wat duurzaamheid precies is.

Duurzaamheid voor burgers

Om klimaatverandering te bestrijden, is het nodig dat bedrijven en burgers duurzaamheid aanmeten. We bespreken eerst duurzaamheid voor burgers. We geven aan wat precies onder een duurzame levensstijl verstaan kan worden. Daarbij bespreken we ook een aantal concrete stappen op gebieden als het doen van inkopen en vervoer.

Duurzaamheid voor bedrijven

Om tot een duurzame wereld te komen, is ook medewerking van het bedrijfsleven nodig. In deze whitepaper bespreken we wat duurzaam ondernemen is. We hebben daarbij ook aandacht voor de voordelen van duurzaamheid. Zeker op de langere termijn heeft duurzaam ondernemen namelijk veel voordelen.

Het uitblijven van duurzaamheid

De meeste mensen zijn bereid om een duurzame levensstijl omarmt. Ze uiten ook steeds meer zorgen over de toestand van onze natuurlijke omgeving. Toch vinden we onszelf betrokken bij het uitvoeren niet-duurzaam gedrag. Onderzoek heeft aangetoond dat er een groot aantal barrières zijn die bredere betrokkenheid met klimaatverandering belemmeren.

Duurzaamheid bevorderen – burgers

Mensen willen vaak wel duurzamer leven, maar worden gehinderd door allerlei interne en externe barrières. In deze whitepaper bespreken we manieren om deze barrières te doorbreken. Hiermee kunnen we het bereiken van een duurzame levensstijl aanzienlijk vergemakkelijken. Dat begint bijvoorbeeld met het geven van de juiste informatie.

Duurzaamheid bevorderen – bedrijven

Alhoewel duurzaam ondernemen vele voordelen kent, is het niet per se gemakkelijk om duurzaamheid in een bedrijf door te voeren. In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal manieren die klimaatactie door het bedrijfsleven kunnen bevorderen. We beginnen met een van de lastigste barrières: het uitdrukken van duurzaamheid.

Duurzaamheid mogelijk maken

Klimaatactie moet ontstaan uit een combinatie van begrip en motivatie binnen een gunstig structureel kader van voorziening en bestuur, dat praktische mogelijkheden biedt voor duurzame praktijken en keuzes. Zelfs mensen met het grootste begrip, de diepste overtuiging en de meest gepassioneerde motivatie om te handelen op klimaatverandering moeten een breed scala aan structurele hindernissen nemen, die hun verlangens en pogingen kunnen ondermijnen. In deze whitepaper bespreken we een aantal manieren om deze structurele barrières te overwinnen.

Communicatie over duurzaamheid en klimaatverandering

Een van de middelen die ingezet kan worden om barrières te doorbreken, en mensen en bedrijven te bewegen naar duurzaamheid, is communicatie. In deze whitepaper bespreken we de eigenschappen van een goede boodschap over klimaatverandering en/of duurzaamheid. Waar moet een communicatie-inspanning aan voldoen om succesvol te zijn? We hebben hierbij onder meer aandacht voor de inhoud van de boodschap.

Slimme oplossingen voor duurzaamheid

Om duurzaamheid mogelijk te maken, zijn een flink aantal ook structurele aanpassingen nodig. We moeten bijvoorbeeld onze omgeving, infrastructuur en wetgeving aanpassen. Hierbij kunnen ook slimme oplossingen, slimme apparaten en smart cities een rol spelen. Wij zijn van mening dat technologie een grote bijdrage kan leveren om duurzaamheid te bereiken.