078-2034021 algemeen@3bplus.nl

E-HEALTH

Technologie in de gezondheidszorg

Overzicht met alle artikelen van 3Bplus

Overzicht met alle artikelen van 3Bplus

We houden bij 3Bplus al sinds 2015 een blog bij. In die periode hebben we al behoorlijk wat artikelen geschreven. In dit artikel houden we een overzicht bij van al deze artikelen.Spring naar:Ouderenzorg Gezondheidszorg Duurzaamheid Internet Slimme Oplossingen...

Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg

Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg

IoT-toepassingen - sport, entertainment en gezondheidszorg In deze serie artikelen bespreken we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). IoT speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet...

Toepassingen van deep learning – taal, beeld en zorg

Toepassingen van deep learning – taal, beeld en zorg

Deep learning toepassingen – taal, beeld, zorg en commercie In deze serie artikelen behandelen we deep learning. Eerder gaven we een definitie en legden we uit hoe deep learning werkt. Aanvullend bespreken we nu de toepassingen. We doen dit aan de hand van een aantal...

Toepassingen van neurale netwerken – van chatbots tot zorg

Toepassingen van neurale netwerken – van chatbots tot zorg

Waar kunnen neurale netwerken voor gebruikt worden?In deze serie artikelen bespreken we neurale netwerken. In het vorige artikel gaven we een definitie. Aanvullend gaan we nu in op een aantal velden waarin neurale netwerken gebruikt worden, zoals patroonherkenning,...

Toepassingen van machine learning in zorg, retail en meer

Toepassingen van machine learning in zorg, retail en meer

Machine learning-toepassingen – zorg, retail, transport en meer We begonnen deze serie artikelen met een algemeen artikel waarin we de verbanden tussen machine learning, neurale netwerken en deep learning schetsen. Deze twee laatste onderwerpen komen later aan bod. In...

Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

De redenen achter smart citiesIn deze serie artikelen bespreken we smart cities. Eerdere artikelen stonden in het teken van het geven van een definitie en omschrijving van een smart city. Ook bespraken we veelgebruikte technologie in deze slimme steden. In dit artikel...

Infographic: AR in IoT, Smart Cities en de zorg

Infographic: AR in IoT, Smart Cities en de zorg

In deze infographic wordt gekeken naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). Maar wat is AR nu precies? We geven eerst een antwoord op die vraag. Aansluitend gaan we in op de toepassingen van AR. Zo geven we een aantal algemene voorbeelden, op...

AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality

AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality

De toepassingen van AR in de zorgWe kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In de vorige artikelen bespraken we wat AR is en hoe het (middels sensortechnologie) werkt. Ook bespraken we de toepassingen van AR. In dit...

AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer

AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer

De combinatie van AI en zorgWe bekijken in deze serie artikelen verschillende gebieden waarop Artificial Intelligence (AI) en sensoren samenkomen. In eerdere artikelen bespraken we in dit kader robotica en IoT. In dit artikel richten we ons aansluitend op de...

Infographic: VR-toepassingen in de zorg

Infographic: VR-toepassingen in de zorg

In deze infographic bespreken we VR (Virtual Reality). De opkomst van VR wordt vooral voortgestuwd door de markt voor computerspellen, maar met dezelfde technologie is meer mogelijk, ook voor de zorg. Van pijnbestrijding tot exposuretherapie, en educatie en...

VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer

VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer

De toepassingen van VR in de ouderenzorg In deze serie artikelen bespreken we Virtual Reality (VR) in de zorg. De potentie van deze techniek in de zorg is groot. In dit artikel kijken we specifiek naar toepassingen van VR in de ouderenzorg. We gaan onder meer in op de...

VR in de zorg – training, exposure en meer

VR in de zorg – training, exposure en meer

De toepassingen van VR in de zorg In deze serie artikelen bespreken we het gebruik van VR in de zorg. De ontwikkeling van VR (Virtual Reality) wordt vooral voortgestuwd door de markt voor computerspellen. De techniek is echter veel breder inzetbaar, zo ook in de zorg....

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

In deze infographic kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte....

Het belang van internet voor de zorg

Het belang van internet voor de zorg

De rol van internet in de zorgsector In deze serie artikelen kijken we naar het belang van internet. Internet is bijzonder belangrijk voor de mens. Zoals in het vorige artikel besproken, is het zelfs op vakantie onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector...

Infographic: thuis blijven wonen met dementie

Infographic: thuis blijven wonen met dementie

Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Dit heeft echter voor- en nadelen. Waar voorheen vaak werd gekozen voor opname een verpleeghuis is het tegenwoordig met behulp van huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties mogelijk om...

Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen

Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen

Als thuis blijven wonen met dementie niet meer gaat Veel ouderen met dementie willen graag thuis blijven wonen. In deze serie laten we zien welke rol mantelzorgers, hulpmiddelen en instanties hierbij kunnen spelen. Er kan echter een moment komen dat de dementerende...

Dementievriendelijke gemeenschappen – de rol van instanties

Dementievriendelijke gemeenschappen – de rol van instanties

Dementerenden thuis laten wonen - deel 3 Mensen met dementie willen veelal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zoals we in eerdere artikelen bespraken, is met behulp van mantelzorgers, huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties tegenwoordig vaak ook...

Huisaanpassingen, -inrichting en hulpmiddelen voor mensen met dementie

Huisaanpassingen, -inrichting en hulpmiddelen voor mensen met dementie

Dementerenden thuis laten wonen - deel 2 Met behulp van mantelzorgers, huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties is het tegenwoordig mogelijk om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In het vorige artikel gingen we in op mantelzorgers,...

Thuis wonen met dementie – mantelzorgers

Thuis wonen met dementie – mantelzorgers

Dementerenden thuis laten wonen - deel 1 In het vorige artikel gaven we een definitie van dementie. In de rest van deze serie gaan we dieper in op het thuis wonen met dementie. Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Met behulp van...

Wat is dementie – de symptomen van dementie

Wat is dementie – de symptomen van dementie

Dementie: een inleiding In deze serie artikelen gaat over het thuis blijven wonen met dementie. Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Waar voorheen vaak werd gekozen voor opname een verpleeghuis is het tegenwoordig met behulp van...

Infographic: serious games-toepassingen in de zorg

Infographic: serious games-toepassingen in de zorg

Bij 3Bplus zijn we van mening dat innovaties veel kunnen betekenen voor ons welzijn en onze welvaart. Serious games hebben als doelstelling spelers te onderwijzen, trainen of om hun gedrag te veranderen. In deze infographic gaan we in op de positieve impact van...

De toekomst van serious games in de gezondheidszorg

De toekomst van serious games in de gezondheidszorg

Effectiviteit, technologie en toepassingen - de toekomst van serious games Het is reeds bewezen dat serious games een positieve impact hebben op de ontwikkeling van diverse skills. Dit is te zien in allerlei toepassingsgebieden, waaronder in de door ons besproken...

Serious games voor ouderen – balans en cognitie

Serious games voor ouderen – balans en cognitie

Ouderen en serious games in de gezondheidszorg In deze serie artikelen wordt gekeken naar een aantal toepassingen van serious games voor patiënten in de gezondheidszorg. In het vorige artikel bespraken we voorbeelden als gedragseducatie, psychotherapie en...

Serious games in de gezondheidszorg – toepassingen

Serious games in de gezondheidszorg – toepassingen

Toepassingen van serious games in de gezondheidszorg Serious games worden ingezet in diverse velden, zoals bijvoorbeeld defensie, luchtvaart, onderwijs en gezondheidszorg. Serious games in de gezondheidszorg kunnen zowel ingezet worden voor de training van...

Infographic: ouderen die langer thuis wonen zonder angst

Infographic: ouderen die langer thuis wonen zonder angst

Veiligheidsmaatregelen voor ouderen doen het gevoel van veiligheid en controle over de omgeving toenemen, en doen gepercipieerde kwetsbaarheid afnemen. Hierdoor worden gevoelens van beheersing, vaardigheid en levenstevredenheid bewerkstelligd. We drukken deze relatie...