078-2034021 algemeen@3bplus.nl

DUURZAAMHEID

Technologie voor klimaatverandering

Artificial Intelligence bepaalt het energieverbruik van een woning

Artificial Intelligence bepaalt het energieverbruik van een woning

In een artikel op Duurzaam Bedrijfsleven lezen we over de inzet van Artificial Intelligence (AI) om te bepalen welke huizen in een wijk zuinig zijn en welke niet. Daarvoor gebruikt het AI-systeem onder meer informatie over de indeling van huizen en het energieverbruik...

Plan voor Europees waterstofnetwerk gepresenteerd

Plan voor Europees waterstofnetwerk gepresenteerd

Een week nadat de Europese Commissie haar waterstofstrategie onthulde, komen 11 Europese gasinfrastructuurbedrijven met een plan voor een specifieke transportinfrastructuur voor waterstof. Uit dit plan (via Gasunie) blijkt dat bestaande gasinfrastructuur tegen een...

Duurzaamheidsuitdagingen in de telecomsector

Duurzaamheidsuitdagingen in de telecomsector

De wereld worstelt nog steeds met de uitbraak van het coronavirus. Gelukkig worden er allerlei slimme oplossingen gevonden voor de bijbehorende problemen. Neem bijvoorbeeld: social distancing met behulp van sensoren en behoud van je privacy. Voorbeelden als deze tonen...

Europese Commissie presenteert strategie voor waterstofenergie

Europese Commissie presenteert strategie voor waterstofenergie

Vorige week werd de nieuwe waterstofstrategie van de Europese Commissie gepresenteerd (via Waterstofmagazine). Uit die strategie blijkt dat de EC een belangrijke rol voor waterstof (H2) voorziet in de toekomstige energievoorziening. Als het aan de EC ligt moet groene...

Op zoek naar duurzame alternatieven voor biomassa

Op zoek naar duurzame alternatieven voor biomassa

In het SER-advies dat vandaag is gepresenteerd (via NOS), staat dat het gebruik van houtige biomassa voor het opwekken van elektriciteit of voor het verwarmen van gebouwen en woningen géén goede oplossing is voor het klimaat. Bij het behalen van de klimaatdoelen was...

Wat is het stikstofprobleem en wat zijn de gevaren?

Wat is het stikstofprobleem en wat zijn de gevaren?

De bouw van talloze infrastructuurprojecten staat stil. De reden? Stikstofemissies. De Raad van State heeft namelijk geoordeeld dat onze stikstofemissies in strijd zijn met de EU-wetgeving. In dit artikel kijken we waarom stikstofemissies een probleem zijn en hoe we...

Plan voor Europees waterstofnetwerk gepresenteerd

Wat is waterstofenergieopslag en wat zijn de toepassingen?

Dit is een longread over waterstofenergieopslag. We bespreken in dit artikel onder meer wat waterstofenergieopslag is. Waterstof kan worden gegenereerd wanneer het aanbod duurzame energie groter is dan de vraag, en worden gebruikt wanneer de vraag groter is dan het...

Duurzame bedrijven zijn klimaatwinnaars

Duurzame bedrijven zijn klimaatwinnaars

Klimaatverandering; we horen er tegenwoordig vrijwel dagelijks over. En dat is hard nodig ook, omdat klimaatverandering voor nogal wat problemen kan zorgen... Niet alleen voor de systemen van de aarde, maar ook voor een groot aantal soorten die er wonen, inclusief de...

De toepassing van AI in de agrarische sector

De toepassing van AI in de agrarische sector

Stel je voor wat kunstmatige intelligentie (AI), automatisering en connectiviteit kunnen doen om het voedsel dat je elke dag eet te laten groeien. John Deere deelt deze visie van een toekomstige boerderij, aangedreven door technologie, waarmee we boeren helpen onze...

Duurzaamheid door bedrijven bevorderen

Duurzaamheid door bedrijven bevorderen

In dit artikel bespreken we manieren waarop we bedrijven kunnen aanmoedigen om duurzaam te ondernemen. We beginnen echter met het uitdrukken van duurzaamheid. Een van de grootste drempels om duurzaamheid mee te nemen in de bedrijfsvoering heeft namelijk te maken met...

Duurzaam leven en wonen

Duurzaam leven en wonen

Duurzamer leven betekent dat we vandaag resources gebruiken op een manier die de voorraad voor de toekomst behoudt. Duurzaam leven is daarmee een levensstijl die probeert het gebruik van resources door een individu of samenleving te verminderen. Mensen die een...

Het belang van steden als uitvoerders van klimaatbeleid

Het belang van steden als uitvoerders van klimaatbeleid

Het idee achter deze whitepaper van de IPCC is dat klimaatwetenschap toegankelijk moet zijn voor stedelijke beleidsmakers. Zonder medewerking van steden is het namelijk niet mogelijk de opwarming van de aarde te beperken tot de veelbesproken 1,5°C. Sterker nog: de...

Effecten van stedelijke klimaatactie op de gezondheid van burgers

Effecten van stedelijke klimaatactie op de gezondheid van burgers

De omgeving heeft grote invloed op onze gezondheid. In dit onderzoek van C40 en Johnson & Johnson worden klimaatactie, verbeterde luchtkwaliteit en de gezondheid van burgers verbonden. Er is hiervoor onderzoek gedaan in 26 steden. Op basis van deze bevindingen...

Smart Industry met IoT (Internet of Things)

Smart Industry met IoT (Internet of Things)

In deze serie artikelen bespreken we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). IoT speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert ook...

Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer

Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer

In een van de eerdere artikelen in deze serie over smart cities bespraken we de technologie in deze slimme steden. Dit artikel staat aansluitend in het teken van voorbeelden van smart city-technologie. We geven een aantal voorbeelden op de gebieden: mobiliteit,...

Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

In deze serie artikelen bespreken we smart cities. Eerdere artikelen stonden in het teken van het geven van een definitie en omschrijving van een smart city. Ook bespraken we veelgebruikte technologie in deze slimme steden. In dit artikel gaan we aansluitend in op de...

AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer

AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer

Deze serie artikelen staat in het teken van gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. Zo behandelden we in eerdere artikelen onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel laat zien hoe AI en sensoren toegepast...

Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector

Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector

In deze serie bespreken we verschillende gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. In eerdere artikelen bespraken we onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel is gericht op landbouw en veeteelt. AI in de...

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

In deze infographic kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte....

Infographic: duurzaamheid voor het bedrijfsleven

Infographic: duurzaamheid voor het bedrijfsleven

Aangezien niet alleen mensen, maar ook bedrijven in actie moeten komen om klimaatverandering een halt toe te roepen, schreven we ook een serie artikelen over duurzaamheid voor bedrijven. We onderzochten wat duurzaam ondernemen precies is. De inhoud van het begrip gaat...

Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

In het vorige artikel in deze serie keken we naar hetgeen duurzaamheid voor bedrijven precies is. We gaven hierbij een definitie en bespraken onder meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de Triple Bottom Line (TBL). Dit vervolgartikel staat in het teken...

Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?

Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?

In deze serie artikelen gaan we in op duurzaam ondernemen. We onderzoeken in dit eerste artikel wat duurzaamheid voor bedrijven precies is. De inhoud van het begrip gaat namelijk verder dan het nog steeds veelgebruikte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In...

Infographic: klimaatplan naar duurzaamheid

Infographic: klimaatplan naar duurzaamheid

Aangezien klimaatverandering een belangrijk onderwerp voor ons is, wilden we de punten die we in onze vorige serie artikelen beschreven ook daadwerkelijk omzetten in een actieplan, dat concrete handvatten biedt om het publiek te bewegen tot een duurzame manier van...