078-2034021 algemeen@3bplus.nl
How to live sustainably – concrete steps you can take

How to live sustainably – concrete steps you can take

A more sustainable way of living means to find a way to use resources today in a way that preserves the resources for the future. Sustainable living is a lifestyle that tries to reduce the use of resources by an individual or society. People who strive for a...

Ouderenzorg: nieuwe woonvormen en wonen met technologie

Ouderenzorg: nieuwe woonvormen en wonen met technologie

Het kabinet heeft aan het begin van 2015 het systeem voor ouderenzorg ingrijpend gewijzigd. De wens is dat mensen langer thuis blijven wonen en meer zelf doen. Het doel is de toenemende zorgvraag binnen de ouderenzorg terug te dringen en kosten te besparen. Ouderen...

Slimme oplossingen voor grote problemen

Slimme oplossingen voor grote problemen

In dit artikel kijken we naar verschillende (slimme) oplossingen voor een aantal van de grote problemen van onze tijd, waaronder verkeer en energie. Wat kan technologie betekenen voor problemen op deze gebieden? We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor...

Duurzaamheid door bedrijven bevorderen

Duurzaamheid door bedrijven bevorderen

In dit artikel bespreken we manieren waarop we bedrijven kunnen aanmoedigen om duurzaam te ondernemen. We beginnen echter met het uitdrukken van duurzaamheid. Een van de grootste drempels om duurzaamheid mee te nemen in de bedrijfsvoering heeft namelijk te maken met...

Duurzaam leven en wonen

Duurzaam leven en wonen

Duurzamer leven betekent dat we vandaag resources gebruiken op een manier die de voorraad voor de toekomst behoudt. Duurzaam leven is daarmee een levensstijl die probeert het gebruik van resources door een individu of samenleving te verminderen. Mensen die een...

Smart home-toepassingen

Smart home-toepassingen

Telecare en telemedicine Telecare is het aanbieden van zorg op afstand, waarbij de zorg en geruststelling wordt geboden die nodig is om mensen in hun eigen woning te laten wonen. De bekendste telecare-toepassing werkt middels een terminal in het huis van de gebruiker....

Implementatie van smart homes

Implementatie van smart homes

Smart homes zullen in de komende jaren steeds populairder worden. De groei die deze toepassingen de afgelopen jaar doormaakten, is exponentieel. Niet alleen raakt de zorgsector steeds meer doordrongen van de noodzaak en de voordelen, ook patiënten zien steeds meer het...

Waarom smart homes?

Waarom smart homes?

Smart homes zijn handig voor mensen met minder fysieke mogelijkheden. Zij kunnen dankzij de toepassingen allerlei handelingen die nodig zijn om (comfortabel) te leven op afstand regelen. Bijvoorbeeld het bedienen van verlichting, deuren, ramen en gordijnen zonder te...

Wat zijn smart homes?

Wat zijn smart homes?

Smart homes zijn huizen (ook appartementen en kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Met andere woorden: een huis met "intelligente" technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals het aandoen van lampen,...

Big Data-analyse met Artificial Intelligence (AI)

Big Data-analyse met Artificial Intelligence (AI)

De hoeveelheid verzamelde data groeit exponentieel, mede dankzij de opkomst van het Internet of Things (IoT). We noemen deze datasets, die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden, ook wel Big Data. Deze data bevat een schat aan...

Big Data verwerken middels Cloud computing

Big Data verwerken middels Cloud computing

De hoeveelheid verzamelde data groeit exponentieel, mede dankzij de opkomst van het Internet of Things (IoT). We noemen deze datasets, die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden, ook wel Big Data. Om de data te ontsluiten,...

Big Data: door het IoT verzamelde gegevens

Big Data: door het IoT verzamelde gegevens

Het Internet of Things bestaat uit alle verbonden (of slimme) apparaten met internettoegang die middels sensoren gegevens verzamelen, verzenden en ernaar handelen. Het IoT groeit exponentieel: er zijn steeds meer apparaten die data verzamelen, opslaan en uitwisselen....

The importance of the Internet: communication and information

The importance of the Internet: communication and information

Why is the Internet so important to us?In this article we look at the importance of the Internet. For many people, a fast Internet connection has become a basic provision, just like water, electricity and a paved road. Internet is important for people, but also for...

What is climate change: An introduction

What is climate change: An introduction

What is climate change? What is climate change? In this article we answer this question. By burning fossil fuels and cutting down and burning down forests, for example, people are changing the climate in such a way that the survival of all organisms is at risk. A more...

How do smart devices work: sensors, IoT, Big Data and AI

How do smart devices work: sensors, IoT, Big Data and AI

How do smart devices work? In this article we discuss the chain that is formed between sensors, the Internet of Things (IoT), Big Data and Artificial Intelligence (AI). All these - at first glance - isolated technologies are connected within smart devices. In this...

What is the IoT (Internet of Things): An introduction

What is the IoT (Internet of Things): An introduction

What is the IoT (Internet of Things)? The Internet of Things (IoT) is a network of connected objects that collect and share data about how they are used and about the environment around them. The Internet is what connects all these objects or "things". The biggest...

What are serious games: An introduction

What are serious games: An introduction

What is a serious game? Serious games aim to teach or train players, or change their behavior. The positive impact of serious games on the development of various skills can be seen in various application areas. In this article we answer the question: what are serious...

Alie Sierkstra over serious games in het onderwijs

Alie Sierkstra over serious games in het onderwijs

In onze blog bespreken we wat ons bij 3Bplus bezighoudt. We behandelen nieuwe ideeën en technologieën, en vertellen hoe wij deze inzetten. Ditmaal beantwoordt redacteur Alie Sierkstra een aantal vragen over serious games in het onderwijs. Zij werd geïnterviewd door...

Belemmeringen voor de komst van smart cities

Belemmeringen voor de komst van smart cities

De grootste belemmeringen voor smart cities volgens 3BplusDit artikel dient als aanvulling op onze eerdere serie artikelen over smart cities. We beschrijven een aantal belemmeringen voor smart cities. Wat houdt de ontwikkeling van deze slimme steden tegen? Wat zorgt...

Wat zijn de smart city-trends voor de nabije toekomst?

Wat zijn de smart city-trends voor de nabije toekomst?

De meest recente smart city-trends volgens 3BplusDit artikel dient als aanvulling op onze eerdere serie artikelen over smart cities. We beschrijven een aantal smart city-trends voor de nabije toekomst. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen op het gebied van deze...

Overzicht met alle artikelen van 3Bplus

Overzicht met alle artikelen van 3Bplus

We houden bij 3Bplus al sinds 2015 een blog bij. In die periode hebben we al behoorlijk wat artikelen geschreven. In dit artikel houden we een overzicht bij van al deze artikelen.Spring naar:Ouderenzorg Gezondheidszorg Duurzaamheid Internet Slimme Oplossingen...

What is deep learning: An introduction

What is deep learning: An introduction

What is deep learning? Deep learning is connected to machine learning and neural networks; therefore we discussed these two topics in the previous articles. We conclude our series with this article about deep learning. In this introduction we give a definition. What...

What is a neural network: An introduction

What is a neural network: An introduction

What are neural networks? In this series we work towards deep learning. Deep learning is a complex form of machine learning, which we discussed in previous articles. Deep learning consists of the exposure of multilayer neural networks to enormous amounts of data. Deep...

What is machine learning: An introduction

What is machine learning: An introduction

What is machine learning? In this series we work towards deep learning. To paint a clear picture of deep learning, however, we first discuss machine learning and neural networks. To explain deep learning clearly, it is important to outline the connections between all...

Machine learning, neural networks and deep learning explained

Machine learning, neural networks and deep learning explained

An introduction to machine learning, neural networks and deep learning In this series we work towards deep learning. To paint a clear picture of deep learning, however, we first discuss machine learning and neural networks. To explain deep learning clearly, it is...