Heeft de adoptie van e-health niet te maken met de vorm van ons zorgsysteem, de verschillende stakeholders met hun verschillende belangen, het doen van teveel pilots en de uitleg aan gebruikers waarom en hoe ze e-health moeten gaan gebruiken?
Zie hier het artikel.
Share This