3Bplus smart cities, smart homes en smart citizens

3Bplus is actief in het aanbieden van een integrale slimme oplossing voor smart cities, smart homes en smart citizens. Er worden platformen toegepast die gekoppeld kunnen worden aan allerlei slimme systemen. Hiermee kan ook via apps informatie verschaft worden aan inwoners en medewerkers.

Hieronder geven we een aantal voorbeelden van onze werkzaamheden op het gebied van slimme platformen en oplossingen.

Smart cities

Met de inzet van ons slimme platform zijn metingen van luchtkwaliteit te koppelen aan weersverwachting en windrichting, of zelfs een trendanalyse daarvan. Dus stel dat de lucht in uw omgeving slecht is. Met ons slimme platform kunt u bekijken waar de lucht naartoe beweegt en wanneer er gezondere lucht langskomt. Op die manier kunt u bepalen wanneer u het beste een stuk kunt gaan hardlopen.

Samen slim: we bieden u een open, transparant en uniform platform aan, dat integraal ingezet kan worden. Hiermee kunt u het volledige potentieel ontsluiten van slimme oplossingen die data genereren. Want pas wanneer we de data die sensoren verzamelen op verschillende manieren combineren, wordt een systeem pas echt slim. Door deze integrale inzet ontstaat er namelijk plots veel meer informatie over de onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Bovenstaande voorbeeld over luchtkwaliteit is dan ook slechts een van de toepassingen die gerealiseerd kan worden op ons platform. We inventariseren uw klantbehoeften en koppelen daar de beste slimme oplossingen aan. Dus ook wanneer u last heeft van wateroverlast, blauwalg of parkeerproblemen, kunt u profiteren van ons slimme platform.

Smart homes

Wilt u zich veiliger voelen in uw woning? Of wilt u het langer thuis wonen simpelweg zo comfortabel mogelijk maken? Ook op het gebied van slimme oplossingen voor woningen gaan we graag met u om tafel.

Met onze slimme oplossingen kunt u de verlichting, temperatuur en televisie in uw woning bedienen. Ook bieden we zelflerende sensoren aan, die een waarschuwing afgeven op het moment dat er iets verandert in uw routine. Of wellicht bent u op zoek naar slimme oplossingen op het gebied van digitale veiligheid en energiebesparing; we inventariseren uw functionele behoefte en gaan op zoek naar de beste aanpak.

U wilt graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Misschien heeft u een zorgbehoefte of vindt u het idee om alleen thuis te zijn toch enigszins angstig. Onze sensortechnologie is dan ook vooral bedoeld om mensen zich veiliger te laten voelen. Men kan ermee signaleren, maar ook alarmeren, zo kan er bij nood een bericht verstuurd worden naar de buren, familie of meldkamer, waarna er hulp uit die omgeving komt.

Smart citizens

Het zomaar slim maken van een stad of een woning heeft alleen zin als mensen ook daadwerkelijk participeren. Als mensen weten dat de luchtkwaliteit in hun wijk achteruit gaat als mensen te hard rijden en – nog belangrijker – ze weten dat ze daar last van hun luchtwegen van krijgen, is het plots een stuk logischer om rustig te rijden.

Om mensen optimaal te betrekken bij hun slimme omgeving geven wij ze toegang het ons platform Participation Next. Aan dit platform kunnen allerlei toepassingen verbonden worden. Het omvattende doel is een gemeenschap te creëren, waarbinnen mensen zelf kunnen uitspreken waar ze naar op zoek zijn en wat ze voor anderen willen betekenen.

Met Participation Next kunnen we zaken als zorg, buurtpreventie, vrijwilligerswerk en gemeenteloketten gemakkelijk beschikbaar maken, terwijl we ook meteen de koppeling maken met gegevens uit slimme oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de eerder genoemde luchtkwaliteit, maar ook aan informatie over wateroverlast, de kwaliteit van zwemwater, beveiliging voor speeltuinen en monumentale bomen.