3Bplus telecom en tv

 

Telecom

Telecomvoorzieningen voor bedrijven

Het regelen van telecomzaken ligt waarschijnlijk buiten uw corebusiness. Bij 3Bplus kunnen we u helpen het overzicht en inzicht te krijgen en behouden en daarbij zelfs kosten te besparen. Zo kunt u bij ons terecht voor hulp bij uw administratie en kunnen we technische installaties uitzoeken. Ook kunnen we helpen bij het onderzoeken, kiezen en implementeren van alternatieven voor bestaande oplossingen. Voor bedrijfsverzamelgebouwen is een concept ontwikkeld waarbij een netwerk wordt aangelegd (glasvezel, UTP of POF) op kosten van de eigenaar van het pand of de exploitant. Middels een transportlaag (ethernet) kunnen diverse diensten aan de gebruikers van het pand worden geleverd. Voor bedrijventerreinen is een concept ontwikkeld waarbij we een glasvezelnetwerk aanleggen. We houden nadrukkelijk rekening met lokale toepassingen en ICT-partijen. We starten bij 3Bplus met een engineering, waarna op basis van proposities een vraagbundeling uitgevoerd wordt.

Telecomvoorzieningen voor zorginstellingen

De scheiding in wonen en zorg zorgt voor een lastige situatie voor zorginstellingen. Bij 3Bplus kunnen we u helpen bij het opstellen van een plan en business case, waarin we bijvoorbeeld aandacht schenken aan de benodigde netwerken voor intra- en extramurale oplossingen. Daarnaast kunt u bij ons ook uitstekend terecht voor oplossingen op het gebied van (zorg)domotica. Het concept dat we ontwikkeld hebben voor de zorg beslaat naast triple play-diensten onder meer zorgalarmering, zorgdomotica, de elektronische sloten. We houden hierbij de zorginstelling, cliënt en gemeente in ogenschouw. We kijken niet naar een onderdeel van de keten, maar naar de gehele keten.

Telecomvoorzieningen voor gemeentes

In heel veel regio’s is de overstap naar glasvezel in buitengebieden een actueel thema. Bij 3Bplus kunnen we u als gemeente tijdens het besluitvormingsproces, voortraject en bij de uitvoering ondersteunen met onze kennis en kunde. Zo kunnen we waken over kwaliteit, tijd en financiën. Ook kunnen we met externe en interne partijen communiceren en hen desgevraagd aansturen. Voor buitengebieden heeft 3Bplus een concept ontwikkeld waarbij niet alleen gekeken wordt naar triple play-diensten voor bewoners. We kijken namelijk ook naar toepassingen op gebieden als land- en tuinbouw, recreatie, en infrastructuur. Hieronder vallen onder meer (water)wegen, dijken en riolen.

Telecomvoorzieningen voor vakantieparken

De recreatiemarkt verandert razendsnel, zodat een bungalow zonder internet eigenlijk ‘not done’ is. Bij 3Bplus kunnen we u ondersteunen bij het maken van keuzes en tijdens de implementatie ervan. Ook kunnen we uw IPTV-casus uitwerken en lokale tv-content integreren. Daarnaast kunnen we u adviseren wat betreft aansprakelijkheid, en afspraken met aanbieders vastleggen.

 

Televisie

Zakelijke tv-contracten

Dankzij jarenlange ervaring beschikken wij bij 3Bplus over alle benodigde technische, commerciële en juridische kennis om u van uitleg te voorzien en te ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van televisie. Zo zijn wij al jaren de grootste partner van Ziggo en UPC op de zakelijke markt, en weten we exact wat deze en alle andere partijen aanbieden. Daardoor kunnen wij u ook zeer goed van dienst zijn bij al uw vragen en zoektochten naar passende oplossingen.

Tv-contracten voor cliënten of bewoners

Wij bij 3Bplus kunnen u helpen met het organiseren van oplossingen rondom het leveren of organiseren van televisie, internet en telefonie aan uw bewoners of cliënten. Wij leveren bewoners van zorginstellingen al vele jaren televisie, internet en telefonie via een papieren procedure, waarbij zij, via ons, zelf diensten kunnen bestellen bij Ziggo, en wij er uiteraard voor zorgen dat alles goed verloopt. Wij werken onder andere voor partijen als Cicero, Tante Louise Vivensis, Reinaerde, Humanitas, Groot Hoogwaak, ISZ de Brug, Parnassia, Rivierduinen, Sibelius, Gemiva, Vecht en IJssel, en Wijdezorg.

Triple Play-diensten

Wij bij 3Bplus kunnen onduidelijkheid over aansluitingen, providers en diensten wegnemen, en u ondersteunen bij het maken van keuzes en de daaropvolgende implementatie daarvan. Ook kunnen we wanneer het een IPTV-case betreft deze volledig uitwerken en lokale tv-content aanbieden. Daarnaast ondersteunen we u bij het kijken naar alternatieven voor het gebruik van settopboxen, de keuze tussen traditionele telefonie en VOIP, en internetdiensten en aanverwanten, zoals firewalls en back-up-services. Ten slotte kunnen we uw afspraken met de aanbieders vastleggen, of wanneer u de zaken het liefst in eigen hand houdt, een exploitatiemodel opstellen.

Tv-distributie over uw eigen netwerk

3Bplus is ook gespecialiseerd in tv-content, zo hebben we concepten voor het distribueren van content op locatie van de klant. Met onze oplossingen kan content van verschillende bronnen omgezet worden in de formaten die u wenst. Voor het omzetten van tv-content passen we headends toe waarmee we zorgen we dat de distributie in verschillende formaten kan. Deze wordt op uw locatie geplaatst en gekoppeld aan de content van een provider. We sluiten namens u een contract met de gewenste provider en koppelen deze content in op het headend. Via uw eigen netwerk wordt het tv-signaal dan gedistribueerd. Op een dergelijke unit kunt u ook eigen content aansluiten die dan binnen het samengestelde raster van de externe content van de provider wordt geplaatst, zodat u deze ook kunt presenteren op de aangesloten televisies. Denk hierbij aan eigen videocontent, een kabelkrant of kerk-tv. U blijft eigenaar van alles wat er op uw eigen netwerk gebeurd; de provider levert af aan de voordeur en wij regelen alles voor u op uw eigen netwerk.