Duurzame ontwikkeling in het bedrijfsleven

In deze serie artikelen gaan we in op duurzaam ondernemen. We onderzoeken in dit eerste artikel wat duurzaamheid voor bedrijven precies is. De inhoud van het begrip gaat namelijk verder dan het nog steeds veelgebruikte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In het volgende artikel geven we voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven. De vervolgartikelen staan in het teken van de voordelen van duurzaam ondernemen. Ook bespreken we hoe een bedrijf duurzaam wordt.

 

Duurzaam ondernemen – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Duurzaamheid voor bedrijven staat voor veel mensen synoniem met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is de vrijwillige inzet van een onderneming voor het sociale goed, welke verder gaat dan de belangen van de onderneming en hetgeen wettelijk verplicht is. Deze activiteiten omvatten gewoonlijk de vermindering van milieugevaarlijke stoffen, humanitaire activiteiten en ondersteuning voor lokale bedrijven. MVO-strategieën moedigen aan een positieve impact te maken op milieu en stakeholders. Waaronder consumenten, werknemers, investeerders en gemeenschappen. MVO is tegenwoordig veelal een essentieel onderdeel van de businessmodellen en de strategische planning van bedrijven. Het doel is om op lange termijn de winst te verhogen door middel van positieve public relations, hoge ethische normen in te stellen die zakelijke en juridische risico’s verminderen, en het vertrouwen van aandeelhouders te winnen door verantwoorde acties te nemen.

Duurzaam ondernemen - een definitie van duurzaamheid voor bedrijven

 

Duurzaam ondernemen – een definitie

Duurzaam ondernemen is een evolutie op deze traditionele beschrijving van een ethische ondernemingspraktijk. Uitdrukkingen zoals MVO worden nog steeds gebruikt. Maar worden steeds meer vervangen door duurzaam ondernemen in bredere zin. Hoewel de essentie van het begrip duurzame ontwikkeling duidelijk genoeg is, heeft de precieze invulling en de definitie van duurzame ontwikkeling flinke discussies veroorzaakt. De meest gebruikte definitie stelt dat duurzame ontwikkeling de ontwikkeling van de samenleving is die mogelijkheden creëert voor het bereiken van algeheel welzijn voor huidige en toekomstige generaties door ecologische, economische en sociale doelstellingen van de samenleving te combineren. Zonder dat toelaatbare grenzen van het effect op het milieu overschreden worden. Duurzame ontwikkeling gaat niet dus over een keuze tussen milieubescherming en sociale vooruitgang, maar over het streven naar economische en sociale ontwikkeling die compatibel is met de bescherming van het milieu.

Het concept duurzame ontwikkeling voegt twee doelen samen: a) verzekeren van een passend, veilig en rijk leven voor alle mensen – het doel van ontwikkeling. En b) te wonen en werken in overeenstemming met de bio-fysieke grenzen van het milieu – het doel van duurzaamheid. Deze doelstellingen kunnen tegenstrijdig lijken, maar moeten toch samen bereikt worden. Dit idee benadrukt niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de economische groei, en het bestaan van welzijn naast economische groei. Het gaat over ontwikkeling in plaats groei en over kwaliteit van leven in plaats van inkomen.

Duurzaam ondernemen – de Triple Bottom Line (TBL)

Duurzame ontwikkeling werd voor het eerst bepleit door de voormalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland, voorzitter van de Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling in 1987. De term duurzaam ondernemen is afgeleid van twee bronnen. Het verslag van de Commissie Brundtland, Our Common Future, beschrijft duurzame ontwikkeling als “ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Elkington ontwikkelde daarnaast het concept van de Triple Bottom Line (TBL). Hierin werd voorgesteld dat de doelstellingen van een bedrijf onlosmakelijk verbonden zijn met de samenlevingen en omgevingen waarbinnen zij opereren. De TBL-benadering suggereert dat bedrijven moeten werken op een manier die economische prestaties op lange termijn garandeert. Dit door het vermijden van korte termijngedrag dat sociaal schadelijk of ecologisch verspillend is.

Duurzaam ondernemen – de dimensies van de TBL

De TBL omvat drie dimensies:

• De sociale dimensie heeft als belangrijkste doelstelling de rechten van werknemers te verzekeren. Continue vooruitgang van omstandigheden op de werkplek door aandacht voor de werknemer te bevorderen en adequate voorwaarden voor gezondheid en veiligheid op te richten. Deze dimensie heeft betrekking op een eerlijke bedrijfspraktijk met voordelen (en het teruggeven) in de richting van de gemeenschap en de regio waarin een bedrijf zaken doet.

• De ecologische dimensie kan worden opgevat als het vermogen van een bepaalde populatie om de natuurlijke resources in stand te houden zonder dat het milieu risico loopt. Ecologisch destructieve praktijken worden vermeden door TBL-bedrijven. Een TBL-bedrijf streeft onder meer naar zorgvuldig beheer van energieverbruik en vermindering van afvalfabricage.

• De economische dimensie trekt het perspectief van de toekomst geleid door constante groeiverwachting in twijfel. En betrekt het concept van innovatie als cruciaal element. Binnen een kader van duurzaamheid moet winst worden gezien als het echte economische voordeel genoten door de ontvangende samenleving.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven
Deel 3 – Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders
Deel 4 –  Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid
Infographic – Duurzaamheid voor het bedrijfsleven
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen duurzaam ondernemen

Recent Posts

Share This