Zorg

/Zorg

3Bplus – artikelen over de zorg

We schrijven bij 3Bplus over zorg (gezondheidszorg en ouderenzorg). We behandelen domotica, sensoren, huisaanpassing en meer. Ook voor mensen met dementie. We vragen ons bijvoorbeeld af wat ouderen van domotica vinden, gaan in op het thuis blijven wonen met dementie en bespreken de woonwensen van ouderen. Daarnaast kijken we naar toepassingen van technologie als serious games, Virtual Reality en Augmented Reality in de zorg.

Huisaanpassingen, -inrichting en hulpmiddelen voor mensen met dementie

Dementerenden thuis laten wonen - deel 2 Met behulp van mantelzorgers, huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties is het tegenwoordig mogelijk om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In het vorige artikel gingen we in op mantelzorgers, die dit langer thuis wonen daadwerkelijk mogelijk maken. In dit artikel bespreken we aansluitend de inzet van huisaanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met dementie. Het volgende artikel staat in het teken van instanties die eveneens een rol van betekenis kunnen spelen. Huisaanpassingen voor mensen met dementie Bepaalde aanpassingen in huis kunnen helpen om het zelfstandig wonen voor een persoon met dementie [...]

By | June 13th, 2016|Wonen, Zorg|

Thuis wonen met dementie – mantelzorgers

Dementerenden thuis laten wonen - deel 1 In het vorige artikel gaven we een definitie van dementie. In de rest van deze serie gaan we dieper in op het thuis wonen met dementie. Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Met behulp van mantelzorgers, huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties is het tegenwoordig ook daadwerkelijk mogelijk om de dementerende hierbij te ondersteunen. In dit artikel gaan we in op de voor- en nadelen van het thuis wonen met dementie. Ook besteden we aandacht aan mantelzorgers. Zij maken dit thuis wonen namelijk grotendeels mogelijk, maar ervaren hier vaak wel [...]

By | June 12th, 2016|Wonen, Zorg|

Wat is dementie – de symptomen van dementie

Dementie: een inleiding In deze serie artikelen gaat over het thuis blijven wonen met dementie. Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Waar voorheen vaak werd gekozen voor opname een verpleeghuis is het tegenwoordig met behulp van huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties mogelijk om zowel de dementerende als de betrokken mantelzorger te ondersteunen, zodat oud worden in eigen huis beter mogelijk wordt. Latere artikelen in deze serie staan in het teken van deze mantelzorgers, hulpmiddelen en instanties die het zo lang mogelijk thuis blijven wonen mogelijk maken. In dit eerste artikel geven we echter eerst een definitie [...]

By | June 11th, 2016|Wonen, Zorg|

Woning voor ouderen – verschil woonwerkelijkheid en woonwensen

Hoe zorgen we voor de ideale ouderenwoning? Deze serie artikelen gaat in op de ideale woning voor ouderen en de woonwensen van ouderen. In eerdere artikelen bespraken we onder meer de woonwerkelijkheid van ouderen en hun woonwensen. Hoe ziet de ideale woning voor ouderen eruit, in welke omgeving staat deze en wat is de perfecte woonsituatie? In dit artikel vergelijken we deze ideale woning voor ouderen met de echte woonsituatie van ouderen. In hoeverre komen deze overeen? Op basis van de antwoorden op deze vraag formuleren we een aantal aanbevelingen aan de praktijk. We sluiten deze serie af met een conclusie. Woning [...]

By | May 20th, 2016|Wonen, Zorg|

Woonwensen van ouderen – de woning, situatie en omgeving

Wensen aan de ouderenwoning, woonsituatie en -omgeving Vorige artikelen in deze serie over de woonwensen van ouderen stonden onder meer in het teken van de woonsituatie van ouderen. We bespraken onderwerpen als woonwerkelijkheid en verhuisgeneigdheid. Ook lieten we zien dat je eigenlijk niet over 'de oudere' kunt spreken. Het gaat om een heterogene groep. De ideale ouderenwoning bestaat daarom niet. Toch zijn er veel woonwensen van ouderen universeel. We bespreken in dit kader de wensen wat betreft de woning, en de woonsituatie en -omgeving. In het laatste artikel binnen deze serie over woonwensen van ouderen vergelijken we ten slotte de woonwensen van [...]

By | May 19th, 2016|Wonen, Zorg|

De ideale ouderenwoning – verschillen tussen groepen

Woonwensen van ouderen - een heterogene groep In de vorige artikelen in deze serie bespraken we de woonsituatie van ouderen. Wat is hun woonwerkelijkheid en zijn ze verhuisgeneigd? In dit artikel en in het volgende gaan we in op de woonwensen van ouderen. Wat is de ideale ouderenwoning? We bespreken de wensen wat betreft de woning, en de woonsituatie en -omgeving. Eerst is het echter van belang te kijken naar de heterogeniteit binnen de groep. De ene oudere is de andere niet. In het laatste artikel vergelijken we ten slotte de woonwensen van ouderen met hun werkelijke woonsituatie. Deze vergelijking mondt uit [...]

By | May 18th, 2016|Wonen, Zorg|

Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid

Verhuisgeneigdheid: verhuizen of in de eigen woning blijven In deze serie artikelen gaan we in op de woonwensen van ouderen. We kijken in dit artikel naar de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen ouderen verhuizen of blijven ze juist liever in de eigen woning? Vervolgartikelen staan in het teken van de woonwensen van ouderen. We spreken de wensen wat betreft de woning, en de woonsituatie en -omgeving. Het laatste artikel in deze serie staat in het teken van de vergelijking tussen deze wensen en de werkelijke situatie van ouderen. Hierbij worden ook aanbevelingen gegeven aan de betrokken instanties. Willen ouderen verhuizen - niet verhuisgeneigd Over [...]

By | May 17th, 2016|Wonen, Zorg|

Hoe wonen ouderen – de woonwerkelijkheid van ouderen

De woning van ouderen - hoe wonen ouderen echt? In deze serie artikelen gaan we in op de woonwensen van ouderen. We bespreken om te beginnen de woonwerkelijkheid van ouderen. Hoe wonen ouderen echt? In latere artikelen kijken we vervolgens naar de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen zij graag verhuizen of juist niet? Aansluitend komen de woonwensen van ouderen aan bod. Welke wensen hebben zij wat betreft de woning zelf, en de woonsituatie en -omgeving. Ten slotte vergelijken we deze wensen met de werkelijkheid. Komen deze overeen of zijn er grote verschillen zichtbaar? We geven hierbij ook aanbevelingen aan de betrokken instanties. Hoe [...]

By | May 16th, 2016|Wonen, Zorg|

De toekomst van serious games in de gezondheidszorg

Effectiviteit, technologie en toepassingen - de toekomst van serious games Het is reeds bewezen dat serious games een positieve impact hebben op de ontwikkeling van diverse skills. Dit is te zien in allerlei toepassingsgebieden, waaronder in de door ons besproken gebieden gezondheidszorg en ouderenzorg. In dit artikel in deze serie kijken we ten slotte naar de toekomst van serious games in de gezondheidszorg. De toekomst van serious games - effectiviteit In onderzoek komt steeds beter naar voren aan welke voorwaarden serious games moeten voldoen om effectief te zijn. Zo moet het simulatiemodel zo realistisch mogelijk zijn om kennisoverdracht te bewerkstelligen naar de [...]

By | July 28th, 2015|Overige, Zorg|