078-2034021 algemeen@3bplus.nl

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie

Wat is een smart city?

In deze serie artikelen bespreken smart cities. We gaan in op de technologie die in deze slimme steden gebruikt wordt en geven voorbeelden van slimme steden. Ook besteden we aandacht aan de toekomst van smart cities. We beginnen in dit eerste artikel echter met een definitie, want wat is een smart city? Om daar een antwoord op te geven, gaan we onder meer in op de doelstellingen van een smart city en de zes aspecten die zo’n slimme stad definiëren. We sluiten af met een korte omschrijving van de ideale smart city.

 

Wat is een smart city: een definitie van een smart city

Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren, evenals het concurrentievermogen. En ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

In een smart city wisselt men gegevens uit en werkt men gezamenlijk aan projecten. Daarnaast zijn smart cities duurzaam en springen ze zuinig om met energie, water, grondstoffen, voeding en financiële middelen. Ten derde moeten smart cities hun inwoners, bedrijven en stadsdiensten aanmoedigen nieuwe manieren van organiseren, delen, communiceren en produceren te bedenken. Verder is een stad pas echt slim als ze haar inwoners en bedrijven bij haar projecten weet te betrekken. Ten slotte houdt een smart city zich bezig met vereenvoudigen: iedereen heeft het liefst simpele, transparante (openbare) diensten.

Stel je eens een smart city voor

 

Wat is een smart city: de doelstellingen van een smart city

De belangrijkste doelstellingen van slimme steden zijn: 1) verbetering van de milieukwaliteit in de stedelijke ruimte. Onder meer door vermindering van CO2-uitstoot, verkeer en afval. En de optimalisatie van het energieverbruik door het energiezuiniger maken van gebouwen, huishoudelijke apparaten en elektronische apparaten. Aangevuld met recycling van energie en gebruik van hernieuwbare energie. En 2) versterking van de kwaliteit van leven. En het leveren van betere openbare en particuliere diensten, zoals openbaar vervoer en gezondheidsdiensten.

 

Wat is een smart city: de zes aspecten van een smart city

In de literatuur zijn zes verschillende aspecten van smart cities gedefinieerd: (smart) economy, people, governance, mobility, environment en living.

1) Onder smart economy worden aspecten als innovativiteit, ondernemerschap, een flexibele arbeidsmarkt en het internationale netwerk meegenomen. 2) Smart people gaat niet alleen over de opleiding van mensen in de stad, maar ook om sociale interactie, ruimdenkendheid en participatie in het openbare leven. 3) Onder smart governance valt transparantie van de overheid, de beschikbaarheid van publieke en sociale diensten, en de participatie van burgers in besluitvorming. 4) Vervoerssystemen en (ICT-)infrastructuur zijn onderdeel van smart mobility, waarbij bereikbaarheid (zowel fysiek als digitaal) een grote rol speelt. 5) Smart environment focust zich op duurzaam management van resources, milieubescherming en problemen met vervuiling. 6) Het laatste aspect (smart living) richt zich op het leven van burgers, waaronder cultuur, gezondheid, veiligheid, huisvesting en sociale cohesie.

 

Wat is een smart city: de ideale smart city

Een ideale smart city is een stad waar het prettig en gezond wonen is, waar je kunt beschikken over betrouwbaar transport, waar (goed) werk is, en waar het gezellig en veilig is. En uiteraard is het een duurzame stad. De economie bruist er van nieuwe succesvolle activiteiten. Iedereen geniet er van cultuur. Een ideale smart city checkt als een soort levend organisme zelf zijn vitale functies, past zichzelf aan en houdt zichzelf gezond, waarmee het de nadelen van verstedelijking minimaliseert. Weg met verstopte verkeersstromen, woningnood, ongezonde concentraties fijnstof, overbevolkte binnensteden, afbrokkelende sociale structuren, en geluidsoverlast.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Infographic: AR in IoT, Smart Cities en de zorg

In deze infographic wordt gekeken naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). Maar wat is AR nu precies? We geven eerst een antwoord op die vraag. Aansluitend gaan we in op de toepassingen van AR. Zo geven we een aantal algemene voorbeelden, op gebieden als leren, entertainment en commercie. We besteden in deze infographic extra aandacht aan het Internet of Things (IoT) en Smart Cities. Hoe kunnen het IoT en Smart Cities verrijkt worden met AR? Ten slotte behandelen we AR in de zorg. Deze combinatie heeft de potentie om de gezondheidszorg te verbeteren. AR-apps worden bijvoorbeeld al gebruikt voor simulaties, operaties en revalidatie.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is AR (Augmented Reality): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Deel 3 – Toepassingen van AR (Augmented Reality)
Deel 4 – AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality
Deel 5 – AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AR

AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality

De toepassingen van AR in de zorg

We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In de vorige artikelen bespraken we wat AR is en hoe het (middels sensortechnologie) werkt. Ook bespraken we de toepassingen van AR. In dit artikel gaan we dieper in op een van de velden waarin AR ingezet wordt: de zorg. AR in de zorg heeft de potentie om medische training te verbeteren, levens te redden en bestaande processen preciezer en efficiënter te maken. Dokteren kunnen operaties effectiever uitvoeren, ook kan het ingezet worden om fitheid te verbeteren. AR-technologie kan de patiëntervaring opnieuw vormgeven, klinische resultaten verbeteren en innovatieve nieuwe therapieën opleveren. AR-apps worden bijvoorbeeld al gebruikt voor simulaties, operaties en revalidatie.

 

AR in de zorg – training

AR-technologie maakt dat medische training interactief en onmiddellijk wordt, zodat studenten sneller theorie kunnen laten aansluiten op de werkelijkheid en de bijbehorende consequenties van acties. AR kan medische training faciliteren op gebieden als anatomie en procedures. Studenten krijgen middels AR een beter idee van het menselijk lichaam, zo kan een toepassing bijvoorbeeld video, audio of 3D-modellen over een skelet heen leggen. De student kan huid en spieren van het lichaam “afschillen”, de namen van botten oefenen en tegelijkertijd meer leren over de werking van het lichaam.

Middels AR is het ook mogelijk een operatie te ervaren door de ogen van een chirurg. Dit kan gewoon op een tablet of smartphone, hetgeen veel kosten-effectiever is dan medische simulators, terwijl tegelijkertijd een veel groter publiek bereikt wordt. Simulaties kunnen ook kansen creëren om eens (opzettelijk) te falen, hetgeen niet typisch mogelijk is in de gezondheidszorg.

 

AR in de zorg – studie

AR kan multimedia-)informatie weergegeven op literatuur. De 2D-afbeelding van het menselijke hart wordt door AR veranderd in een in 3D kloppend hart, met meer details dan mogelijk in een diagram of foto. Met AR verrijkte boeken kunnen op dezelfde manier ingezet worden wat betreft nieuwe therapieën en medicijnen. AR verduidelijkt op deze manier de afbeeldingen en tekst die in de leerboeken gevonden worden. Ook kan de technologie ingezet worden om de communicatie tussen professoren en studenten te stroomlijnen, door AR in te zetten tijdens de les en practica om modellen te tonen.

 

AR in de zorg – behandeling

Er zijn AR-toepassingen die de aderen accurater lokaliseren, die chirurgen helpen hun operatieplannen te demonstreren en die helpen patiënten beter te diagnosticeren door CT-scans en andere beelden over het lichaam van een patiënt heen te leggen. Daarnaast zijn er AR-toepassingen die tumoren of andere te verwijderen massa’s kunnen reconstrueren.

Als het gaat om de detectie van bepaalde kwaadaardige aandoeningen zoals huidkanker, kan AR de problemen vroegtijdig monitoren. Personen met hoge risico’s kunnen hun huid regelmatig laten controleren, en de AR-app kan de arts snel helpen om resultaten en wijzigingen over een periode te vergelijken. Een andere mogelijkheid is de real-time creatie van digitale modellen, voor onder meer vullingen en braces. Ook kan AR bijvoorbeeld ingezet worden voor behandeling van fobieën of de weergave van de foetus in de baarmoeder.

AR in de zorg

 

AR in de zorg – operaties

Om AR in operatiekamers te brengen, richten de chirurgen hun bril op een trigger op hun patiënt – meestal een tijdelijke tatoeage. Ze zien dan de procedure stap voor stap geïllustreerd met CT- en MRI-afbeeldingen, notities en diagnostische informatie die bovenop de huid van de patiënt ligt. Daarmee weten ze waar de te opereren massa zich bevindt en waar ze moeten snijden om minder trauma te creëren. Zij kunnen dankzij de technologie ook zien wat hij in de patiënt aan het doen is.

De risico’s die verband houden met (minimaal invasieve) operatie kunnen verminderd worden door de belangrijkste informatie voor het oog van de chirurg te presenteren. Waar operaties eerder monitors met vitale statistieken en afbeeldingen gemaakt door camera’s nodig hadden, kan AR ervoor zorgen dat een arts zich tijdens de procedure blijft richten op de taak. Met behulp van AR kunnen chirurgen ten slotte ook hun mentor bij de operatie aanwezig laten zijn. Het maakt bijvoorbeeld een real-time projectie van de handen van de mentor in het zichtveld van de chirurg mogelijk.

 

AR in de zorg – patiëntgesprekken

Artsen kunnen middels AR klinische gegevens in hun gezichtsveld projecteren als zij spreken met patiënten. Ze zien een samenvatting van belangrijke informatie – zoals diabetes, pacemaker, recente kniechirurgie. Veranderingen in bloeddruk en gewicht worden gemarkeerd. Deze vorm van AR wordt bijvoorbeeld geactiveerd door een trigger buiten de kamer van de patiënt, waardoor informatie opgeroepen wordt, variërend van de aantekeningen van verpleegkundigen tot laboratoriumresultaten.

 

AR in de zorg – nazorg

Na het verlaten van het ziekenhuis kan het nodig zijn dat een patiënt bepaalde behandelingen voortzet. Voor oudere mensen in het bijzonder, kan het nogal uitdagend zijn om bij te houden welke medicatie te nemen en wanneer. AR-apps kunnen fungeren als digitale zorgverlener bij het herinneren om medicijnen te nemen of door aan te moedigen om beter te eten en meer te oefenen. Dit kan gecombineerd worden met effecten van het niet nemen van de medicijnen of het nemen van een overdosis, of bijvoorbeeld dieetsuggesties gebaseerd op de gezondheidstoestand.

Er AR-apps die patiënten onderwijzen en bijvoorbeeld gebruikt worden om de impact van ziekten te illustreren. Deze apps kunnen eveneens helpen om familieleden en verzorgers te informeren met betrekking tot de pathologie en de gevolgen van bepaalde ziektes. Onder meer op het gebied van oogziekten als staar, die gesimuleerd kunnen worden middels AR. AR laat patiënten daarnaast verpakkingen of gedrukte materialen te scannen om de voordelen en de werking van het geneesmiddel te ontdekken. Patiënten krijgen direct toegang tot de geneesmiddelomschrijving, gewoon door te scannen.

 

AR in de zorg – welzijn

AR kan ingezet worden om welzijn te verbeteren. Zo kan iemand data over zijn work-out en conditie geprojecteerd krijgen. De wereld om ons heen kan onze arts en coach worden, en helpen bij het nemen van beslissingen. Onderga je de operatie, neem je de trap, laat je dat wijntje staan? AR kan je onder meer de consequenties en voordelen van de opties laten zien. AR-apps kunnen daarnaast herinneringen en begeleiding bieden voor dagelijkse taken, zoals winkelen en reizen. Ook zijn er AR-spelletjes die mensen in beweging laten komen of aanmoedigen fysiek en mentaal actief te blijven. Immersieve video-inhoud zal ook een welkome aanvulling zijn, doordat het mensen in staat stelt contact te behouden met familie en vrienden.

 

AR in de zorg – hulpmiddelen

Er zijn AR-toepassingen die mensen met autisme helpen om sociale vaardigheden aan te leren. En er zijn AR-toepassingen die zorgverleners mee laten kijken met borstvoedende moeders. Daarnaast werkt men aan lenzen met AR die de werkelijkheid kunnen verrijken, door bijvoorbeeld de bladzijde van een boek om te kunnen slaan door met je oog te knipperen. AR kan de visie zelf ook verbeteren. Met digitale contactlenzen, retinale implantaten en draagbare technologie is het mogelijk om visie te verbeteren voor personen die gedeeltelijk blind zijn. Deze zijn ontworpen om de zichtbaarheid van objecten of mensen te verbeteren. De AR-toepassing kan muren, tafels, deuropeningen en meer detecteren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is AR (Augmented Reality): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Deel 3 – Toepassingen van AR (Augmented Reality)
Deel 4 – AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AR

AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality

De combinatie van AR en IoT

We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In de vorige artikelen bespraken we wat AR is en hoe het (middels sensortechnologie) werkt. Ook bespraken we de toepassingen van AR. In dit artikel gaan we dieper in op een van de velden waarin AR ingezet wordt: het Internet of Things (IoT). Hoe kunnen AR en IoT gecombineerd worden? Of beter gezegd: hoe kan IoT verrijkt worden met AR? In de volgende artikelen bespreken we ten slotte de toepassing van AR in de zorg.

 

AR en IoT – Big Data

Bedrijven met industriële installaties zijn begonnen met het installeren van met het internet verbonden sensoren, georganiseerd in netwerken van aangesloten apparaten, ook wel bekend als (Industriële) Internet of Things (IIoT en IoT). Bedrijven die IoT inzetten, moeten ook geavanceerde systemen voor het beheer en het minen van Big Data bouwen en onderhouden. Om gebeurtenissen in de toekomst te voorspellen en daarop te handelen, moeten bedrijven Big Data ontginnen en voortdurend patronen in grootschalige datasets detecteren met Deep Learning-technologieën, in combinatie met de enorme rekenkracht die “te huur” is in de cloud.

De combinatie van AR en IoT

 

AR en IoT – een interface

Het hebben van deze analyses en voorspellende technologieën is waardevol voor degenen in controlecentra, maar wat gebeurt er als een technicus naar het veld of een fabriek wordt gestuurd om een aangesloten machine te bedienen? AR  levert de menselijke arbeidskrachten een interface tussen de gegevens van deze sensoren en de echte wereld. Wanneer bijgestaan ​​door AR kunnen werknemers met contextuele begeleiding en alle up-to-date informatie, die nodig is voor een succesvolle besluitvorming, taken sneller en met minder fouten uitvoeren. Met een AR-apparaat kan de werknemer deze op de machine richten, de real-time interne metingen visueel over de componenten leggen, en bepalen wat de beste procedure is. Hetzelfde apparaat kan dan een leidraad voor de procedure vormen, waarbij de werknemer geïnformeerd wordt met de contextuele gegevens die nodig zijn bij elke stap.

 

AR en IoT – reparatie en documentatie

Terwijl één van de centrale beloftes van het IoT is om onze wereld slimmer te maken, kan dat alleen gebeuren wanneer de juiste informatie op het juiste moment wordt verstrekt. AR kan gebruikt worden om gegevens van honderden sensoren tegelijkertijd te visualiseren en relevante en handige informatie over de omgeving via een headset over de werkelijkheid heen te leggen. Bijvoorbeeld een real-time-weergave van welke onderdelen van een machine vervangen moeten worden.

Een andere use case betreft de combinatie van AR en IoT bij documentatie. Door de interactie met real-time-sensordata kunnen werknemers de status van apparaten documenteren tijdens elke stap en de gegevens rechtstreeks in ERP-systemen invoeren zonder papieren formulieren in te vullen als onderdeel van hun servicedocumentatie. Procedures kunnen met grotere precisie worden gedocumenteerd, waardoor de kans op menselijke fouten tijdens het verzamelen van gegevens geëlimineerd wordt. Het implementeren van AR biedt mensen in het veld de voordelen van het hebben van real-time on-site contextuele gegevens.

 

AR en IoT – smart cities

AR is handig bij het doorspitten van de bergen van gegevens die smart cities verzamelen, zoals straatverkeer, voetgangersverkeer, weersomstandigheden, verkeersincidentgegevens, bouwgegevens en nog veel meer. Al deze gegevens kunnen dan ingevoerd worden in AR-apps, zodat hypothetische situaties voorgesteld kunnen worden. Zo kan deze technologie worden gebruikt bij noodgevallen. Hulpdiensten kunnen bepaalde variabelen in een incident inbouwen om voorspellingen van wat er zal gebeuren te zien. Ze kunnen visualiseren waar de drukte heen zal gaan, hoe de overstroming zal uitbreiden, waar het vuur heen zou kunnen bewegen en welke mensen en/of faciliteiten zullen worden beïnvloed. De technologie kan ook de hulpdiensten in staat stellen om te oefenen met uitdagende situaties. Dit zou hen in staat stellen hun reactie veel effectiever te beheren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is AR (Augmented Reality): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Deel 3 – Toepassingen van AR (Augmented Reality)
Deel 5 – AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AR

Wat is AR (Augmented Reality): een introductie

Wat is AR?

In deze serie artikelen wordt gekeken naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). Maar wat is AR nu precies? In deze introductie geven we een antwoord op die vraag. In de volgende artikelen wordt ingegaan op de sensortechniek achter AR. We eindigen deze serie met een overzicht van de werkvelden waarin AR ingezet wordt. We besteden hierbij extra aandacht aan het Internet of Things (IoT) en de zorg.

 

Wat is AR: een definitie van Augmented Reality

Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR) voegt digitale componenten toe aan de waargenomen echte wereld. Het betreft een live beeld van de werkelijke omgeving waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Deze toegevoegde elementen kunnen bijvoorbeeld geluid, video, animatie of (gps-)data betreffen. Het idee van AR is om beelden, audio en andere sensorische verrijking in real-time bovenop de echte omgeving te leggen. AR is dus een mix van de realiteit met een virtuele toevoeging. Augmented Reality betekent letterlijk zoveel als verrijkte werkelijkheid.

Samenvattend is een AR-systeem een systeem 1) dat echte en virtuele objecten combineert in een echte omgeving, 2) dat interactief in real-time loopt, en 3) echte en virtuele objecten met elkaar registreert/uitlijnt.

 

Wat is AR: AR versus VR

AR is gerelateerd aan het meer algemene concept Mediated Reality. Hierbij wordt de waarneming van de realiteit eveneens gewijzigd door een computer. Zo kan er zowel informatie toegevoegd als weggenomen worden. Het doel van Mediated Reality is het verbeteren van het huidige perceptie van de werkelijkheid. AR wordt daarnaast vaak in één adem genoemd met Virtual Reality (VR). Het grote verschil tussen de technologieën is dat bij VR de ervaring van de echte wereld wordt vervangen door de ervaring van een gesimuleerde werkelijkheid. AR voegt daarentegen dus juist een extra informatielaag toe aan de waarneming van werkelijkheid.

Wat is AR? Wat is Augmented Reality?

 

Wat is AR: de toepassingen van AR

Voorheen werd AR voornamelijk semantisch gebruikt bij tv-uitzendingen. Het ging dan om voetbalscores, balbanen en quizpunten die over de werkelijke beelden heen werden geplaatst. AR-toepassingen hebben de laatste jaren flink aan populariteit gewonnen. Vooral voor smartphones, die wijdverspreid zijn, over voldoende rekenkracht beschikken en de benodigde hardware-onderdelen hebben, worden steeds vaker AR-applicaties ontwikkeld. Deze apps plaatsen bijvoorbeeld gps-gegevens over de werkelijkheid heen of geven informatie bij bekende gebouwen of producten. Ook verschijnen er steeds meer games die gebruik maken van AR, zoals Pokémon GO. Met behulp van meer geavanceerde AR-technologie als computervisie en objectherkenning kan de informatie interactief en digitaal te manipuleren gemaakt worden.

 

Wat is AR: van entertainment tot zorgverlening

Verwacht wordt dat dankzij toepassingen als de Microsoft HoloLens en Pokémon GO de AR-markt in 2020 $90 miljard waard zal zijn. Deze markt beslaat educatie en entertainment, zo kun je via Augmented Reality een nieuwe inrichting voor je woning uitproberen. Maar bijvoorbeeld ook industrie en zorgverlening, zoals bij de ondersteuning bij complexe taken op gebieden als assemblage, onderhoud en operaties. Denk maar eens aan de autobranche, zowel wat betreft het bouwen van auto’s als bij de besturing ervan. Soldaten of toeristen; iedereen kan baat hebben bij computergegeneerde beelden in hun gezichtsveld.

 

Wat is AR: de toekomst van AR

Mobiele telefoons zijn reeds een integraal onderdeel van ons leven, maar AR biedt grote mogelijkheden om de gebruikerservaring mateloos te verbeteren. AR-ontwerpers moeten rekening houden met de vraag hoe traditionele ervaringen kunnen worden verbeterd door AR. Het simpelweg ervoor zorgen dat het fornuis geschikt is voor computerverbeteringen is niet genoeg; het moet gezonder eten of beter gekookt voedsel kunnen verzorgen voordat gebruikers het belang inzien. Er is een grote toekomst weggelegd voor AR wanneer dit taakefficiëntie of de kwaliteit van output van een ervaring voor de gebruiker verbetert.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Deel 3 – Toepassingen van AR (Augmented Reality)
Deel 4 – AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality
Deel 5 – AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AR

Infographic: de kracht van AI met sensoren

In deze infographic artikelen bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in gebieden als Internet of Things (IoT), gezondheidszorg, landbouw, bouwkunde, transport, en informatie en entertainment. We beginnen echter met een algemene introductie op de combinatie van AI en sensoren.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer

De combinatie van AI en zorg

We bekijken in deze serie artikelen verschillende gebieden waarop Artificial Intelligence (AI) en sensoren samenkomen. In eerdere artikelen bespraken we in dit kader robotica en IoT. In dit artikel richten we ons aansluitend op de gezondheidszorg. Er zijn al diverse toepassingen te benoemen die AI en zorg samenbrengen. Zo wordt AI reeds toegepast bij datamanagement en het opstellen van behandelplannen. In de vervolgartikelen in deze serie bekijken we nog meer gebieden waarop AI en sensoren samen ingezet kunnen worden, zoals in de landbouw en bij het beheer van gebouwen.

 

AI en zorg – datamanagement

Er zijn al een aantal goede voorbeelden van AI in de gezondheidszorg waaruit de mogelijke implicaties en toekomstige toepassingen blijken. AI heeft al verschillende gebieden gevonden in de gezondheidszorg die het kan revolutioneren. De meest voor de hand liggende toepassing van AI in de gezondheidszorg is datamanagement. Onlangs heeft Google het Google Deepmind Health-project gelanceerd, dat wordt gebruikt om de gegevens van de medische dossiers te minen om betere en snellere gezondheidszorg te bieden.

 

AI en zorg – behandelingen

Ook kan AI gebruikt worden voor het ontwerpen van behandelplannen: IBM Watson lanceerde zijn programma voor oncologen dat in staat is om clinici evidence-based behandelingsopties te bieden. Watson for Oncology heeft de mogelijkheid om de betekenis en context van data in rapporten en studies te analyseren, en door attributen uit het dossier van de patiënt te combineren met klinische expertise, extern onderzoek en gegevens, identificeert het programma potentiële behandelplannen voor een patiënt.

Smart wondverband bestaande uit weefsel ingebed met sensoren kan tekenen van infectie herkennen en deze vervolgens met antibiotica behandelen. Optische vezelsensoren, waarbij de conventionele vezelbekleding is vervangen door een gevoelige coating, kunnen vochtigheid, zuurstofverzadiging en pH-waarde controleren. Als de omgeving gemonitord wordt, is het niet nodig om verband te verwijderen om te controleren of een wond geneest. Ook kan middels sensoren bijvoorbeeld de ademhaling bewaakt worden. Het apparaat kan dan automatisch de hoeveelheid zuurstof afstemmen.

AI en zorg - datamanagement, behandelplannen en meer

 

AI en zorg – diep leren

IBM lanceerde ook een ander algoritme, Medical Sieve. Deze cognitieve, medische assistent kan analytisch redeneren en een breed scala aan klinische kennis opbouwen. De medische startup Enlitic heeft eveneens als doel diep leren te koppelen aan opslag van medische gegevens met het doel diagnostiek te bevorderen en uitkomsten te verbeteren. Diep leren kan gemakkelijk omgaan met een breedspectrum van ziekten in het lichaam, en alle beeldvormende modaliteiten (X-stralen, CT-scans, etc.)

 

AI en zorg – apps en robots

De consultatie- en gezondheidszorgapp Babylon biedt AI-raadpleging op basis van persoonlijke medische geschiedenis en medische kennis. Gebruikers melden hun symptomen aan de app, die deze controleert tegen een database van aandoeningen. Rekening houdend met de geschiedenis en de omstandigheden van de patiënt biedt de app biedt een passende actie. De app herinnert patiënten er eveneens aan hun medicatie in te nemen, en voert follow-ups uit. Hiermee kan de efficiëntie van diagnose vergroot worden, terwijl de wachttijd voor de behandeling afneemt.

De eerste virtuele verpleegster, Molly, ontwikkeld door medische startup Sense.ly, helpt mensen bij het monitoren van hun conditie en behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van machinaal leren om patiënten met chronische aandoeningen te helpen tussen hun bezoeken aan de arts.

 

AI en zorg – Big Data

AI zal een enorme impact op genetica en genomica hebben. ‘Diep genomics’ richt zich op het identificeren van patronen in grote datasets genetische informatie en medische dossiers, op zoek naar mutaties en koppelingen met ziektes. Ook zijn er computationele technologieën die vertellen wat er zal gebeuren binnen een cel wanneer DNA wordt veranderd door genetische variatie, therapeutisch of natuurlijk. Atomwise maakt gebruik van supercomputers en een database van moleculaire structuren. Hiermee wordt onder meer gezocht naar veilige, bestaande geneesmiddelen die opnieuw kunnen worden ontworpen voor de behandeling van het Ebola-virus. Twee geneesmiddelen die voorspeld werden door de AI-technologie van het bedrijf kunnen Ebolabesmettelijkheid aanzienlijk verminderen. Deze analyse, die doorgaans maanden of jaren in beslag zou hebben genomen, is in minder dan een dag afgerond.

Een ander goed voorbeeld van het gebruik van big data is Berg Health, dat middels datamining onderzoekt waarom sommige mensen ziektes overleven. AI wordt gecombineerd met patiëntgegevens om de verschillen tussen gezonde en ziekte-vriendelijke omgevingen in kaart te brengen en te helpen bij de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen, diagnostiek en toepassingen in de gezondheidszorg. Zorgprisma Publiek analyseert de facturen en maakt gebruik van IBM Watson in de Cloud om de gegevens te dataminen. Zij kunnen zien of een arts, kliniek of ziekenhuis herhaaldelijk fouten maakt in de behandeling van een bepaalde aandoening en hen helpen te verbeteren en onnodige ziekenhuisopnames van patiënten te voorkomen.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Robotica – de combinatie van AI en sensoren

De combinatie van AI en sensoren: robotica

In deze serie artikelen bespreken we hoe Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden samenkomen. Het meest aansprekende voorbeeld is wellicht de robotica. In dit artikel bespreken we eerst hoe AI en sensoren samenkomen in de robotica, ook geven we voorbeelden van deze robots en gaan we dieper in op de toekomst van het toepassingsgebied. Er zijn echter nog veel meer toepassingen denkbaar waarin AI en sensoren samenkomen, denk maar aan het Internet of Things (IoT) en de gezondheidszorg. In de volgende artikelen bespreken we deze en andere gebieden.

 

Wat is robotica?

Robotica is vooral gericht op systeemintegratie. Een goed ontworpen robot zal zijn waarnemingen (die verkregen zijn met behulp van sensoren) op een goede manier kunnen vertalen naar handelingen die zijn actuatoren zullen uitvoeren. Voor robots betekent AI dus meer dan alleen maar het hebben van een ‘brein’.

Natuurlijk kunnen computers leren hoe gezichten te herkennen of mensen te verslaan in strategiegames. Maar het lichaam telt ook. Bij de mens halen ogen, oren en huid signalen uit de omgeving, zoals de gloed van een kampvuur of het getik van vallende regendruppels. Mensen gebruiken deze signalen om actie te ondernemen: een vonk te ontwijken of een paraplu open te klappen. Een deel van intelligentie is het rondlopen, oprapen en openen van dingen.

 

Sensing in de robotica

Voor het volledig kunnen functioneren van machines, zonder dat de mens het voor het zeggen heeft, is het verkrijgen van fysieke componenten essentieel. Robots zullen al hun zintuigen nodig hebben om deel te nemen aan een toekomst waar mensen en robots naadloos samenwerken. Net als mensen, zullen intelligente, autonome machines hun grenzen en de mogelijkheden van hun lichaam moeten leren kennen. Ze zullen moeten leren hoe zelf door de wereld te bewegen. De huidige robots hebben nog een lange weg te gaan, maar het verstreken van zintuigen kan dat veranderen.

Als robots met ons moeten interacteren en de wereld moeten verkennen, hebben ze sensing nodig. Er worden sensoren voor de voeten, vingers en huid van robots gemaakt, en er wordt hen geleerd hoe ze hun lichaam gebruiken. Het doel is om robots te maken die beslissingen maken op basis van wat ze aftasten om hen heen – robots, die de kracht hebben die nodig is om een deur open te duwen of die erachter kunnen komen hoe ze zorgvuldig op een gladde stoep stappen. Uiteindelijk kunnen dergelijke robots werken als mensen, misschien zelfs in de ouderenzorg.

Wetenschappers moeten echter sensoren bouwen die duurzaam zijn en allerlei slijtage overleven. Het is een van de redenen waarom fysieke intelligentie zo langzaam vordert. Je kunt een supercomputer niet zomaar duizenden trainingsvoorbeelden voeren, in de manier waarop AlphaGo geleerd heeft hoe Go te spelen. Daarnaast zijn onderzoekers bezig hoe een robot de stortvloed aan sensorische informatie aan zou moeten kunnen.

We bespreken robots en robotica, waarbij AI en sensoren gecombineerd worden

 

Voorbeelden van robotica

1) Er is een robot die in staat is om een plastic zakje te sluiten. De twee vingers knijpen de zegel met constante druk dicht door te bewegen langs de rits van plastic. Aangezien de zak van vorm verandert terwijl de robot ermee bezig is en de zak transparant is, is dit een lastig taak. De robot heeft zichzelf geleerd hoe de zak te sluiten. Zo verzamelde de robot data met de sensoren in zijn vingers en leerde deze middels bekrachtingsleren. Leren door te doen, kan de manier zijn om robots allerlei ingewikkelde taken (of eenvoudige taken in ingewikkelde situaties) te laten tackelen.

2) STAR, Smart Tissue Autonome Robot, heeft chirurgische kennis voorgeprogrammeerd en forse camera’s die hem de omgeving laten zien en laten reageren op de omgeving. Onlangs heeft STAR het zachte weefsel van een levend dier gehecht. De bot presteert zelfs beter dan de menselijke chirurgen op een aantal maten.

3) In 2001 werd een stofzuigrobot de eerste commerciële huisrobot. Het had een eenvoudig controlesysteem om obstakels te vermijden, en sommige hadden navigatie. Omdat de rekenkracht en RAM-capaciteit van low cost embedded processoren verbeterd, zijn de AI-mogelijkheden van deze robots ook sterk verbeterd, zo kunnen ze tegenwoordig omgaan met volle stofzakken, elektrische snoeren en kleedkwasten, en kunnen ze een volledig 3D-wereldmodel van een huis bouwen.

 

De toekomst van robotica

Hoe zou dit snijpunt van AI en robotica er verder uitzien? Robots die van elkaar leren: soms aangeduid als cloud robotica; netwerken van robots leren elkaar over wat ze leren als ze interageren met de wereld. Robots die hun verbeelding gebruiken: de AI sub-discipline diep leren wordt gebruikt door robots om te leren hoe nieuwe dingen te doen zonder te worden onderwezen. Net als de menselijke verbeelding combineert dit paradigma bekende (geleerde) data met willekeurige inbreng in experimenten waarvan het systeem leert. Cloud gaat het delen van datasets verzameld in veel verschillende huizen mogelijk maken, hetgeen voer is voor cloud-gebaseerd machinaal leren, en dit zal vervolgens verbeteringen aan reeds ingezette robots mogelijk te maken.

De grote vooruitgang in het verstaan van spraak ​​en image-labelen, mogelijk gemaakt door diep leren, zullen interacties van robots met mensen in hun huizen verbeteren. De lage kosten van 3D-sensoren, voortgestuwd door gameplatforms, hebben het werk met 3D-belevingsalgoritmes gevoed, welke de ontwikkeling en goedkeuring van thuisservicerobots zal versnellen.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

Wat gebeurt er in de toekomst op het gebied van AI?

In eerdere artikelen gekeken we naar de huidige staat van AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In dit artikel wordt als vervolg ingegaan op de toekomst van AI. AI-technologieën dringen op dit moment al (ongemerkt) door in al onze levens. Verwacht wordt dat de rol van AI op allerlei gebieden nog groter zal worden. We geven een korte impressie van de toekomst van AI.

Wat brengt de toekomst van AI ons?

 

Artificial Intelligence – wat is de toekomst van AI?

Tot aan het begin van het millennium lag de aantrekkingskracht van AI grotendeels in haar belofte. Maar in de laatste vijftien jaar is een groot deel van die belofte echt ingelost. AI-technologieën dringen door in al onze levens. AI verandert de manier waarop mensen omgaan met technologie. Veel mensen zijn al gewend geraakt aan het aanraken van en praten met hun smartphones.

Toekomstige relaties met machines zullen steeds genuanceerder, vloeibaarder en meer gepersonaliseerd worden als AI-systemen zich leren aanpassen aan individuele persoonlijkheden en doelen. Deze AI-toepassingen zullen mensen helpen hun welzijn te monitoren, waarschuwen hen voor toekomstige risico’s, en leveren diensten als dat nodig of gewenst is. Bijvoorbeeld: in slechts vijftien jaar zullen AI-toepassingen het transport transformeren. Zodanig dat voertuigen zichzelf besturen, en mensen en pakketten on-time opgehaald en afgeleverd kunnen worden. Dit alleen al zal het stedelijk landschap opnieuw configureren. Zodoende zeullen files en parkeerproblemen verleden tijd zijn. Als auto’s betere chauffeurs worden dan mensen, zullen stedelingen minder auto’s bezitten, verder bij hun werk vandaan wonen en hun tijd anders besteden. Hetgeen leidt tot een geheel nieuwe stedelijke organisatie.

 

Wat brengt de toekomst van AI?

Betere chips, goedkope 3D-sensoren, cloud-gebaseerd machinaal leren, en de vooruitgang in het verstaan van spraak zullen de diensten van toekomstige robots en hun interacties met mensen verbeteren. In de komende vijftien jaar verwacht men een toenemende focus op de ontwikkeling van systemen die zich bewust zijn van de mens. Hetgeen betekent dat ze specifiek gemodelleerd en specifiek ontworpen zijn voor de kenmerken van de mensen met wie ze zijn bedoeld om te interacteren.

Er is veel interesse in het proberen om nieuwe, creatieve manieren te vinden waarmee robots interactief en schaalbaar onderwezen kunnen worden. Ook IoT-systemen – apparaten en de cloud – worden steeds populairder. Evenals het denken over de sociale en economische dimensies van AI. In de komende jaren zullen nieuwe perceptie/objectherkenningsmogelijkheden en robotische platforms groeien, net als data-gedreven producten en hun markten.

Dit artikel is een vervolg op onze serie over AI.

Meer weten over AI?

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
Een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)
Bronnen 3Bplus artikelen AI

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie

Wat is AI?

Wat is AI? In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). Deze introductie laat zien wat AI nu precies is. We geven een definitie en gaan onder meer in op het verschil tussen smalle AI en algemene AI. Ook bespreken we de kernproblemen van het veld en geven we een eerste aantal voorbeelden van AI-toepassingen. Ten slotte behandelen we kort de opkomst van Artificial Intelligence.

In de volgende artikelen wordt ingegaan op de huidige staat en de toekomst van AI. We eindigen deze serie met een overzicht van de werkvelden waarin AI gecombineerd wordt met sensoren en sensortechnologie.

 

Wat is AI – Artificial Intelligence en Kunstmatige Intelligentie

Artificial Intelligence (AI; of Kunstmatige Intelligentie, KI) is intelligentie tentoongesteld door machines. AI omvat – om een paar technologieën te noemen – machinaal leren, natuurlijke taalverwerking, spraakherkenning en datamining. De term AI wordt vaak toegepast wanneer een machine cognitieve functies nabootst die geassocieerd worden met de mens, zoals leren en probleem oplossen. Kunstmatige intelligentie is dan technologie die menselijke prestaties probeert te emuleren door te leren, zijn eigen conclusies trekt, complexe inhoud begrijpt, natuurlijke dialogen met mensen aangaat, menselijke cognitieve prestaties verbetert of mensen vervangt bij de uitvoering van niet-routinematige taken. De Turingtest is een vrij algemeen geaccepteerde test voor AI (Artificial Intelligence), geformuleerd door de Engelse wiskundige Alan Turing. Deze test stelt dat een computer intelligent is als deze iemand voor de gek kan houden en deze kan laten geloven dat hij een mens is.

Artificial Intelligence: een introducties van AI - wat is AI?

 

Wat is AI – smalle versus algemene Artificial Intelligence

De AI (Artificial Intelligence) van vandaag de dag omvat smalle (of zwakke) AI. In die zin dat het is ontworpen om een smalle taak (bijvoorbeeld alleen gezichtsherkenning, alleen zoekopdrachten op internet of alleen het besturen van een auto) uit te voeren. Echter, het lange termijn doel van vele onderzoekers is algemene AI (AGI of sterke AI) te creëren. Smalle AI zou mensen op een specifieke taak, zoals het spelen van schaken of het oplossen van vergelijkingen, kunnen overtreffen. Terwijl algemene AI beter zou presteren op (bijna) elke cognitieve taak. Machines die net zo bekwaam zijn als de mens worden dus nog niet gemaakt. Maar huidige machines worden steeds beter binnen specifieke toepassingen.

 

Wat is AI – de kernproblemen van Artificial Intelligence

De kernproblemen van AI (Artificial Intelligence) hebben te maken met de programmering van computers voor bepaalde vermogens. Zoals: kennis, redeneren, probleemoplossing, perceptie, leren, planning, en het manipuleren en verplaatsen van objecten. Als machines steeds bekwamer worden, worden vermogens waarvan ooit gedacht werd dat er intelligentie voor nodig is, verwijderd uit de definitie. Zo is optische tekenherkenning (het omzetten van tekst uit een afbeelding in een bewerkbare tekst) niet langer een voorbeeld van kunstmatige intelligentie. Deze techniek wordt nu routinematige toegepast. Vermogens die momenteel nog geclassificeerd worden als AI zijn onder meer: het succesvol begrijpen van menselijke spraak, concurreren op een hoog niveau in strategische spellen (zoals schaken en go), zelfrijdende auto’s, en het interpreteren van complexe data.

 

Wat is AI – van Google tot autonome auto’s

Terwijl AI (Artificial Intelligence) in sciencefiction vaak geportretteerd wordt als robots met mensachtige kenmerken kan AI veel meer omvatten: de zoekalgoritmen van Google, Siri, Watson van IBM, zelfrijdende auto’s en autonome wapens. Toekomstige applicaties die snel naderen, zijn zelfrijdende auto’s en spraakherkenning. Vooruitgang in natuurlijke taalverwerking ontwikkelt in zo’n snel tempo dat het plannen van een vergadering voor veel mensen verloopt via een CC naar hun persoonlijke AI-assistent. IBM Watson is in staat om medische diagnoses te leveren in minder dan 10 minuten. Studenten krijgen training om hackers te bestrijden. En er zijn in de eerste helft van 2016 al meer dan 200 AI-gerichte durfkapitaalfinancieringen gedaan. Grote bedrijven streven ernaar AI (Artificial Intelligence) te integreren in hun producten.  Al deze uitspraken benadrukken de enorme hoeveelheden tijd, middelen en kapitaal die omgaan in het veld.

 

Wat is AI – de opkomst van Artificial Intelligence

Computerwetenschappers werken al tientallen jaren aan de ontwikkeling van dit soort programma’s. De reden dat we nu zo veel over AI (Artificial Intelligence) horen, is omdat krachtige computers erg goedkoop en klein zijn geworden. Daarnaast zijn computerwetenschappers in staat betere programma’s te ontwikkelen die hiervan gebruik maken. De grote verbeteringen in AI-software en het feit dat AI zijn weg vindt naar meer toepassingen, zorgt voor een commerciële reden om te investeren in speciale chips die draaien op een lager vermogen. Dit maakt dan weer meer AI-toepassingen mogelijk. Zodoende wordt AI steeds meer een alledaagse, behulpzame technologie.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – De huidige staat van AI
Deel 3 – AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Deel 4 – Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
Deel 5 – AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
Infographic – Een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Infographic: VR-toepassingen in de zorg

In deze infographic bespreken we VR (Virtual Reality). De opkomst van VR wordt vooral voortgestuwd door de markt voor computerspellen, maar met dezelfde technologie is meer mogelijk, ook voor de zorg. Van pijnbestrijding tot exposuretherapie, en educatie en revalidatie: de potentie van VR in de zorg is groot. Zeker nu de overheid aanstuurt op efficiëntere behandelingen biedt VR een duidelijke kans om zorg beter én goedkoper te maken. We gaan bij de bespreking van toepassingen van VR in de gezondheidszorg specifiek in op toepassingen in de ouderenzorg. We behandelen in deze infographic onder meer in op de training van vaardigheden, het minimaliseren van handicaps en het verbeteren van (geestelijk) welzijn.

Infographic: VR-toepassingen in de zorg

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is VR (Virtual Reality): een introductie
Deel 2 – VR in de zorg – training, exposure en meer
Deel 3 – VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen VR

VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer

De toepassingen van VR in de ouderenzorg

In deze serie artikelen bespreken we Virtual Reality (VR) in de zorg. De potentie van deze techniek in de zorg is groot. In dit artikel kijken we specifiek naar toepassingen van VR in de ouderenzorg. We gaan onder meer in op de training van vaardigheden, het minimaliseren van handicaps en het verbeteren van (geestelijk) welzijn.

 

VR in de ouderenzorg – behoud van zelfstandigheid

Het beleid ten aanzien van ouderen is zich steeds meer gaan concentreren op het behoud van de zelfstandigheid. ICT-toepassingen, waaronder VR, maken veelal een efficiëntere manier van werken mogelijk doordat minder personeel benodigd is of een behandeling minder tijd kost. Daarnaast hebben VR-toepassingen de mogelijkheid om bij te dragen aan zelfstandigheid door onder meer de effecten van handicaps te minimaliseren.

VR is in ruime mate geschikt voor ouderen. De veilige omgeving, de intuïtieve interactie, waarbij geen abstracte mentale modellen nodig zijn, en de hoge mate van aanpasbaarheid (het moeilijkheidsniveau, het aantal en soort stimuli en de gebruikte invoerapparaten) bieden uitstekende mogelijkheden voor deze groep. In het vervolg van dit artikel wordt ingegaan op een aantal VR-toepassingen die specifiek gericht zijn op ouderen.

De toepassingen van VR in de ouderenzorg zijn talloos

 

VR in de ouderenzorg – training en evaluatie van vaardigheden

Trainings- en evaluatietoepassingen voor ouderen richten zich op vaardigen van het dagelijks leven, motoriek, mobiliteit en cognitie. Bij levensvaardigheden gaat het om het aanleren van vaardigheden die mensen nodig hebben in hun dagelijkse praktijk. Door in een veilige virtuele omgeving vaardigheden aan te leren, kan de zelfstandigheid van de gebruiker gestimuleerd worden. Het gaat veelal om vaardigheden in specifieke omgevingen als supermarkt, postkantoor en verkeer.

VR in de ouderenzorg – mobiele en motorische vaardigheden

De training en evaluatie van mobiele vaardigheden richt zich op het zelfstandig voortbewegen, zoals het leren omgaan met een rolstoel. Terwijl aandacht bij motorische vaardigheden uitgaat naar specifieke spierfuncties en de coördinatie tussen verschillende bewegingen of visuele input en beweging. Voorbeelden betreffen valpreventie, balans en houding. Omdat VR ingezet kan worden voor meting en screening van onder meer bewegingsbanen en directe feedback kan geven op de manier van bewegen, zijn diagnose en preventie eveneens mogelijk.

VR in de ouderenzorg – positieve effecten

Belangrijk voordeel van VR is dat met weinig kracht toch (rehabilitatie-)oefeningen gedaan kunnen worden. Daarnaast zorgt VR voor meer afwisseling in omgevingen, opdrachten en spelelementen, hetgeen een motiverend effect heeft op de gebruiker, die vaak zonder het door te hebben spierfuncties traint. Een ander voordeel betreft het feit dat VR de negatieve spiraal van afname van mobiliteit, sociale betrokkenheid en kwaliteit van leven kan doorbreken, hetgeen een positief effect heeft op het langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Uit onderzoek blijkt dat training met VR eveneens een positief effect heeft op cognitieve vaardigheden (zoals executieve en geheugenfuncties, aandacht, visuospatiële vaardigheden en verwerkingssnelheid) en kwaliteit van leven. De positieve effecten van VR zijn onder meer onderzocht bij mensen met dementie, Parkinson, beroertes en diabetes.

 

VR in de ouderenzorg – minimaliseren effecten van handicaps

VR kan ingezet worden om de effecten van een handicap te minimaliseren en daarmee langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen. Sterkte punten van de gebruiker worden aangewend zodat taken op een meer geschikte manier uitgevoerd kunnen worden. Dit kan zowel door gebruik te maken van speciale invoerapparaten als door stimuli te presenteren die passen bij de gebruiker. De technologie richt zich vooral op het ondersteunen van mensen bij de communicatie, en visuele en motorische handicaps.

Communicatie tussen mensen onderling kan ook ondersteund worden door collaboratieve virtuele werelden. In deze werelden wordt de persoon gerepresenteerd door een avatar, vaak naar zijn of haar keuze. Op deze manier kan men contacten aangaan met anderen (in soortgelijke situaties). Voor mensen met een beperkte mobiliteit kunnen digitale sociale contacten cruciaal zijn in het voorkomen van eenzaamheid. Hierbij kunnen ook gesimuleerde avatars of hulpverleners ingezet worden.

 

VR in de ouderenzorg – verbeteren van geestelijk welzijn

Middels VR kan de gebruiker toegang krijgen tot ervaringen die voor hem in de werkelijke wereld niet mogelijk zijn, zoals het verven van een meesterwerk, het inrichten van een huis en het bezoeken van exotische locaties. Ook kan VR toegepast worden om gebeurtenissen in het leven van hun naasten te bezoeken, zoals een aan huis gebonden oudere die de bruiloft van zijn kleinkind kan meemaken.

VR in de ouderenzorg – reminiscentietherapie

Een specifieke VR-toepassing betreft het gebruik bij reminiscentietherapie, dat wordt ingezet om het geestelijk welzijn en kwaliteit van leven van dementiepatiënten te verbeteren. Dit wordt bereikt door dementerenden locaties uit hun verleden te laten bezoeken, zoals hun geboortestad in de jaren ’20, of andere visuele en auditore cues aan te bieden, hetgeen (autobiografische) herinneringen oproept. VR is vanwege de grote mate van visueel realisme en immersie uitermate geschikt voor reminiscentietherapie. Hieraan zit ook een sociaal voordeel, aangezien het mensen aanzet tot gesprekken over hun herinneringen en (nieuwe) ervaringen.

Ouder worden, roept angst op. VR kan ingezet worden om deze angsten te visualiseren, te confronteren en te overkomen. Zeker aangezien vaardigheden als mentale beeldvorming en abstract redeneren afnemen naarmate men ouder wordt, zodat het voorstellen van niet-tastbare situatie lastiger wordt. Een voordeel hierbij is dat VR een kalmerende werking heeft, die negatieve emoties zoals angst en apathie wegneemt. En deze emoties bijvoorbeeld eveneens verhinderen dat mensen zich houden aan behandelplannen. Ook kunnen naasten en zorgverleners door middel van VR een idee krijgen van hoe het is om te leven met een ziekte als Alzheimer. Zo kan het hen laten zien hoe donkere tapijten veranderen in bodemloze gaten.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is VR (Virtual Reality): een introductie
Deel 2 – VR in de zorg – training, exposure en meer
Infographic – VR-toepassingen in de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen VR

VR in de zorg – training, exposure en meer

De toepassingen van VR in de zorg

In deze serie artikelen bespreken we het gebruik van VR in de zorg. De ontwikkeling van VR (Virtual Reality) wordt vooral voortgestuwd door de markt voor computerspellen. De techniek is echter veel breder inzetbaar, zo ook in de zorg. Van pijnbestrijding tot exposuretherapie, en educatie en revalidatie: de potentie van VR in de zorg is groot. Zeker nu de overheid aanstuurt op efficiëntere behandelingen biedt VR een duidelijke kans om zorg beter én goedkoper te maken. In het volgende artikel zoomen we specifiek in op de ouderenzorg.

 

VR in de zorg – de voordelen van VR

Een van de grootste voordelen van Virtual Reality (VR) betreft de mogelijkheid om realistische omgevingen te creëren. De ervaring ondergedompeld te zijn in een virtueel scenario helpt de gebruiker te vergeten dat hij zich in een kunstmatige testomgeving bevindt. Hierdoor kan evaluatie van de gebruikerservaring onder meer natuurlijke omstandigheden plaatsvinden.

Een ander belangrijk voordeel betreft de mogelijkheid het type, aantal, snelheid en volgorde van stimuli die worden gepresenteerd aan te passen. Doordat specialisten de omgeving kunnen aanpassen aan de persoonlijke condities van de gebruiker worden hun interventies verbeterd. Dezelfde virtuele omgeving kan voor verschillende groepen mensen dus op verschillende manieren worden aangeboden. Daarbij kunnen ook experimentele methoden gemakkelijk worden toegepast; VR kan worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker in potentieel gevaarlijke situaties te analyseren. Zonder dat deze echt risico loopt.

 

VR in de zorg – training

Virtual Reality (VR) wordt steeds vaker ingezet als trainingstool. Zoals bij de training van manuele vaardigheden die benodigd zijn voor operaties. Het gebruik van VR biedt vele voordelen. Zo biedt het zorgverleners de kans de nieuwe vaardigheden te leren in een veilige omgeving, waarbij de patiënt eveneens geen gevaar loopt. Ook kunnen uitzonderlijke situaties die in de werkelijkheid niet veel voorkomen, getraind worden. En kunnen er demonstraties gegeven worden van correct gedrag en kan de gebruiker adviezen krijgen van begeleiders.

Een ander voordeel betreft de ongelimiteerde toegang tot dure apparatuur. Ook kan met VR het benodigd aantal manuren aan begeleiding worden teruggebracht, heeft men de mogelijkheid om op eigen tijden en eigen locatie eindeloos te oefenen. En kan de medische apparatuur beschikbaar blijven voor noodgevallen.

 

VR in de zorg – diagnose en operatie

Visualisatie middels Virtual Reality (VR) biedt de mogelijkheid om (wetenschappelijke) verschijnselen op een dusdanige wijze weer te geven dat deze beter begrepen kunnen worden. Deze kunnen in 3D-ruimtes afgebeeld worden en zijn vanaf elke mogelijke hoek te bekijken. Hiermee wordt onder meer analyse van de anatomie van het menselijk lichaam mogelijk. Ook kunnen via deze weg (in combinatie met CT-scans) diagnoses gesteld worden.

VR wordt daarnaast gebruikt op het gebied van remote telechirurgie, waarbij met behulp van VR-technieken een virtueel beeld van de patiënt gecreëerd wordt. Zodoende kan de chirurg vanaf een fysiek andere locatie een patiënt opereren. De patiënt wordt geopereerd met behulp van speciale robotarmen die de chirurg kan beïnvloeden, en waarmee de chirurg met behulp van force feedback zijn acties kan voelen.

De toepassingen van VR in de zorg zijn talloos

 

VR in de zorg – pijnbestrijding

Virtual Reality (VR) kan door middel van afleiding een uitkomst zijn voor pijnbestrijding. Zoals bij het verwisselen van verband in een brandwondencentrum. Aangezien VR een patiënt geheel kan onderdompelen en deze zodoende afgeleid is, voelt de patiënt minder of geen pijn of stress tijdens de verbandwisselingen. VR heeft dus een psychologisch effect op de patiënt; het is een krachtig middel om de negatieve spiraal van stress (veroorzaakt door het opzien tegen de procedures) en pijn te doorbreken. Uit onderzoek blijkt dat VR zelfs beter werkt dan morfine. Andere toepassingsgebieden betreffen onder meer chemotherapie en fantoompijn.

 

VR in de zorg – revalidatietherapie

Ook voor revalidatietherapie kan Virtual Reality (VR) uitkomst bieden. Denk aan het opnieuw leren lopen, bewegen of evenwicht bewaren. Voor mensen met ziektes als MS of artrose is dit een effectieve behandeling. Daarnaast kan VR worden ingezet bij motorische beperkingen, juist door die functies te trainen die verbeterd kunnen worden. Ook is het mogelijk mensen via een interface alsnog toegang te geven tot hun beperkingen. Zo kunnen dove mensen via VR gebarentaal leren, en kunnen mensen langer zelfstandig wonen doordat zij kunnen leren omgaan met situaties als het oversteken van een weg of het doen van boodschappen.

Daarnaast kunnen mensen die langdurig in het ziekenhuis liggen of de deur niet (veel) uitkomen, en daarmee hun leven beperkt zien tot een bed, kamer of woning, VR gebruiken om andere locaties te bezoeken. En bijvoorbeeld piano te spelen met hun ogen, oftewel: hun kwaliteit van leven te vergroten.

 

VR in de zorg – exposure therapie

Een van de bekendste toepassingen van Virtual Reality (VR) in de geestelijke gezondheidszorg betreft de behandeling van angststoornissen. Er is steeds meer onderzoek dat aantoont dat therapieën hiervoor die gebruikmaken van VR net zo effectief of zelfs effectiever zijn dan traditionele behandelingen. Het gaat dan om exposure therapie, waarbij een cliënt stapsgewijs de voor hem angstwekkende situatie opzoekt. Het brein reageert hetzelfde op beklemmende situaties in VR als in het echt. Voordelen hierbij betreffen het feit dat VR situaties mogelijk maakt die in het echt niet mogelijk zouden zijn, het de cliënt niet in gevaar brengt, er op elk moment uit de wereld gestapt kan worden, deze gemakkelijk gereproduceerd kan worden en er thuis geoefend kan worden.

 

VR in de zorg – virtuele psycholoog

Ook andere behandelingen en therapieën kunnen thuis worden uitgevoerd, hetgeen de drempel om hulp te zoeken behoorlijk verlaagd. Er zijn VR-toepassingen voor depressie, psychoses, sociale problemen en meer. VR biedt ook uitkomst voor de behandeling van mensen met verstandelijke beperkingen voor wie het lastig is sociale situaties of specifieke gebeurtenissen in te beelden. En ten slotte kan de techniek biofeedback verzorgen, oftewel alle (on)bewuste fysieke reacties meten, psychologische tests vergemakkelijken, en een veilige plek bieden waar mensen (avatars) elkaar kunnen ontmoeten.

VR kan verder ingezet worden bij de naasten van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking om hen zich te laten verplaatsen in een ander. Vooral psychische ziektes, zoals dementie of anorexia, zijn vaak lastig te begrijpen voor de buitenwereld. VR wordt toegepast om naasten de verwarring van dementiepatiënten en de gedachten van anorexiapatiënten te laten ervaren, zodat zij meer begrip krijgen voor deze aandoeningen. Ook geeft het zorgverleners meer inzicht, zodat zij op hun beurt weer met betere behandelmethoden kunnen komen.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is VR (Virtual Reality): een introductie
Deel 3 – VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer
Infographic – VR-toepassingen in de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen VR

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

In deze infographic kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte. Internet is belangrijk voor de mens, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Zonder deze voorziening is een woonhuis of bedrijf in de nabije toekomst niet meer berekend op de eisen die onze maatschappij en economie eraan stellen. We gaan specifiek in op een aantal branches, te beginnen met recreatie en hospitality. Zelfs op vakantie is internet namelijk onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector hebben daarom belang bij een internetverbinding voor hun gasten. Ook in de zorgsector speelt internet een steeds grotere rol. Internet heeft de potentie de zorg te verbeteren, zowel kwalitatief gezien als op het gebied van beschikbaarheid. De laatste branche die we bespreken, zijn de studentenhuisvesters. Ook studenten hebben belang bij internet. Studenten willen daar zorgeloos en voordelig internetten, zeker aangezien studeren zonder internet niet gaat. Voor studie, communicatie en vermaak willen studenten altijd beschikken over snel internet.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet

Het belang van internet voor de zorg

De rol van internet in de zorgsector

In deze serie artikelen kijken we naar het belang van internet. Internet is bijzonder belangrijk voor de mens. Zoals in het vorige artikel besproken, is het zelfs op vakantie onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector hebben daarom belang bij een internetverbinding voor hun gasten. Ook in de zorgsector speelt internet een steeds grotere rol. Internet heeft de potentie de zorg te verbeteren, zowel kwalitatief gezien als op het gebied van beschikbaarheid. In dit artikel kijken we naar het belang van internet voor de zorg.

 

Internet voor de zorg – beschikbaarheid

Met behulp van internet kunnen de toegang tot en de kwaliteit van de zorg ontzettend toenemen. Het gebruik van internet om medische data en imaging in real-time te kunnen versturen, terwijl mensen directe consultatie kunnen ontvangen, verwijdert geografische barrières en zorgt ervoor dat mensen medische zorg wanneer en waar dit nodig is, kunnen ontvangen.

Zorg op afstand wordt nagestreefd als manier om de ongelijke distributie van zorg te bestrijden. Het biedt een manier om mensen in afgelegen gebieden alsnog van zorg te voorzien. Ook wanneer zorg wel voor handen is, zijn er nog situaties denkbaar waarin een fysiek bezoek niet handig is voor patiënt en/of zorgverlener. Hierdoor hoeven ook geen belastende transfers van patiënten meer plaats te vinden.

Internet voor de zorg zorgt voor kostenbesparing en verbeteringen wat betreft kwaliteit en beschikbaarheid

 

Internet voor de zorg – kostenbesparing

Het gebruik van internet in de zorg kan bijdragen aan kostenbesparing. Zo kan men in de thuiszorg besparen op reistijd van medewerkers doordat zij via beeldzorg contact hebben met cliënten. Daarnaast wordt sowieso door het voorkomen van zorggebruik een besparing gerealiseerd. Een patiënt thuis kan met behulp van technologie gemonitord worden, waardoor problemen eerder gesignaleerd worden en er eerder ingegrepen kan worden. Dit kan leiden tot het voorkomen van een ziekenhuisopname en tot een afname van de vraag naar professionele zorg. Alleen al het niet meer hoeven te transporteren van patiënten zou ik Amerika zo’n $4,5 miljard paar jaar schelen. Daarnaast kan internet bijvoorbeeld ook administratieve overhead stroomlijnen.

 

Internet voor de zorg – kwaliteit

Internet belooft de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het internet zorgt ervoor dat zorgverleners snel toegang tot informatie in naslagwerken en databanken kunnen krijgen die bijdragen aan het stellen diagnoses en het opstellen van behandelplannen. Symptomen kunnen ingevoerd worden, waarna een diagnose verschijnt. Ook kunnen combinaties van medicijnen ingevoerd worden om bijwerkingen na te gaan.

Internet is het ideale medium om medische kennis te delen. Het zorgt er daarom voor dat zorgverleners op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen. Daarnaast laat het zorgverleners raad bij elkaar inwinnen en met elkaar overleggen wat betreft behandelingen en operaties. Dat is vooral in situaties waarin tijd cruciaal is van groot belang.

 

Internet voor de zorg – controle en gemak

Internet maakt patiëntendossiers, testresultaten en richtlijnen toegankelijk vanaf welke locatie dan ook, waardoor zorg veiliger en betrouwbaarder wordt. Verder kan via het internet de controle van medische hulpmiddelen (zoals pacemakers en sensoren) verbeterd worden, waardoor potentiële gezondheidsproblemen eerder gedetecteerd worden, en biedt virtual reality bijvoorbeeld specialisten de mogelijkheid doctoren op afstand te begeleiden bij operaties.

Ook kunnen zorgverleners dankzij het internet hun patiënten (via e-mail of een andere communicatievorm) gemakkelijk vragen om meer informatie of om een bepaalde actie uit te voeren, en wordt het delen van kennis via social media, vragenuurtjes, en campagnes ook mogelijk.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Infographic – Het belang van internet voor vier sectoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet