Wonen

/Wonen

3Bplus – artikelen over wonen

We schrijven bij 3Bplus over wonen. We behandelen onder meer Smart Cities (slimme steden) en de woonsituatie van ouderen. Daarbij hebben we ook aandacht voor mensen met dementie. We vragen ons bijvoorbeeld af wat de woonwensen van ouderen zijn, gaan in op de angst om alleen te wonen en bespreken de toekomst van Smart Cities. Daarnaast kijken we naar de technologie in een Smart City, huisaanpassingen voor mensen met dementie en de veiligheid van ouderen.

Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid

Verhuisgeneigdheid: verhuizen of in de eigen woning blijven In deze serie artikelen gaan we in op de woonwensen van ouderen. We kijken in dit artikel naar de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen ouderen verhuizen of blijven ze juist liever in de eigen woning? Vervolgartikelen staan in het teken van de woonwensen van ouderen. We spreken de wensen wat betreft de woning, en de woonsituatie en -omgeving. Het laatste artikel in deze serie staat in het teken van de vergelijking tussen deze wensen en de werkelijke situatie van ouderen. Hierbij worden ook aanbevelingen gegeven aan de betrokken instanties. Willen ouderen verhuizen - niet verhuisgeneigd Over [...]

By | May 17th, 2016|Wonen, Zorg|

Hoe wonen ouderen – de woonwerkelijkheid van ouderen

De woning van ouderen - hoe wonen ouderen echt? In deze serie artikelen gaan we in op de woonwensen van ouderen. We bespreken om te beginnen de woonwerkelijkheid van ouderen. Hoe wonen ouderen echt? In latere artikelen kijken we vervolgens naar de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen zij graag verhuizen of juist niet? Aansluitend komen de woonwensen van ouderen aan bod. Welke wensen hebben zij wat betreft de woning zelf, en de woonsituatie en -omgeving. Ten slotte vergelijken we deze wensen met de werkelijkheid. Komen deze overeen of zijn er grote verschillen zichtbaar? We geven hierbij ook aanbevelingen aan de betrokken instanties. Hoe [...]

By | May 16th, 2016|Wonen, Zorg|

Infographic: ouderen die langer thuis wonen zonder angst

Veiligheidsmaatregelen voor ouderen doen het gevoel van veiligheid en controle over de omgeving toenemen, en doen gepercipieerde kwetsbaarheid afnemen. Hierdoor worden gevoelens van beheersing, vaardigheid en levenstevredenheid bewerkstelligd. We drukken deze relatie uit in een infographic. Deze infographic is onderdeel van een serie.  Lees meer: Artikel 1 - Angst voor misdaad: verklaringen voor angst Artikel 2 - Angst onder ouderen – de consequenties van angst Artikel 3 - Veiligheid van ouderen – maatregelen en domotica

By | July 23rd, 2015|Wonen, Zorg|

Veiligheid van ouderen – maatregelen en domotica

Hoe kan de veiligheid van ouderen gegarandeerd worden? Door veranderingen in de zorg blijven veel ouderen langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op. Ouderen zijn bijvoorbeeld gewend de deur te openen voor de verzorging. Criminelen kunnen hier mogelijkerwijs misbruik van maken. In dit laatste artikel in deze serie wordt gekeken naar de veiligheid van ouderen. Welke maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid van ouderen te garanderen? En welke rol kan domotica hierin spelen? Veiligheidsmaatregelen voor ouderen Er is bewijs dat ouderen meer geraakt worden wat betreft fysieke, sociale, emotionele en financiële impact [...]

By | July 22nd, 2015|Wonen, Zorg|

Angst onder ouderen – de consequenties van angst

Zijn ouderen bang voor misdaad? In dit artikel wordt gekeken naar de mate van angst voor misdaad bij ouderen. Ook is er aandacht voor de consequenties van deze angst onder ouderen. Veel ouderen blijven tegenwoordig langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op, aangezien ouderen bijvoorbeeld gewend zijn de deur te openen voor de verzorging en criminelen hier mogelijkerwijs misbruik van zouden kunnen maken. Ouderen als slachtoffer van misdaad Eerdere onderzoeken starten veelal vanuit de assumptie dat ouderen vaker ten prooi vallen aan misdrijven. Terwijl daadwerkelijke misdaadcijfers inmiddels laten zien dat ouderen een geringer [...]

By | July 21st, 2015|Wonen, Zorg|

Angst voor misdaad: verklaringen voor angst

Waarom zijn mensen angstig voor misdaad? Veel ouderen blijven tegenwoordig langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op. Ouderen zijn bijvoorbeeld gewend de deur te openen voor de verzorging. Criminelen zouden hier mogelijkerwijs misbruik van kunnen maken. In deze serie artikelen wordt gekeken naar de mate van angst voor misdaad. Specifieke aandacht is er voor ouderen. Ook is er aandacht voor verklaringen, consequenties en maatregelen voor de angst voor misdaad. Verklaringen voor angst voor misdaad Het aantal mensen dat het gevoel heeft risico te lopen slachtoffer te worden van een misdaad is groter dan [...]

By | July 20th, 2015|Wonen, Zorg|

Infographic: als thuis wonen niet meer gaat

We hebben veel geschreven over ouderenzorg. We richten ons daarbij vooral op de zelfredzaamheid van ouderen. Het merendeel van de ouderen wil namelijk het liefst thuis oud worden. Daarnaast zijn de naasten van ouderen vrij terughoudend hun een geliefde in een zorginstelling te plaatsen. Desondanks is er globaal gezien een exponentiële groei zichtbaar in het aantal ouderen dat intrek neemt in een zorginstelling. In deze infographic wordt gekeken naar de mogelijke redenen van zowel ouderen als hun naasten voor de keuze voor een zorginstelling. Ook is er aandacht voor het besluitvormingsproces dat hieraan voorafgaat. De redenen om voor een zorginstelling te kiezen, [...]

By | April 1st, 2015|Wonen, Zorg|

Infographic: domotica-implementatie in de ouderenzorg

Ouderen willen en moeten langer thuis wonen. Om ervoor te zorgen dat zij dat ook kunnen, wordt domotica ingezet. Dit brengt een kostenbesparing met zich mee die niet ten koste gaat van de gezondheid en veiligheid van ouderen. Domotica kan zelfs zorgen voor grotere kwaliteit van leven. De elektronische hulpmiddelen zijn echter nog niet erg wijdverspreid in de ouderenzorg. We drukken deze relatie uit in een infographic. Deze infographic is onderdeel van een serie.  Lees meer: Deel 1 – Veranderingen in de ouderenzorg – aging in place Deel 2 – Domotica in de ouderenzorg – kwaliteit van wonen en leven  Deel 3 – De mening van [...]

By | March 4th, 2015|Wonen, Zorg|