Thuis wonen met dementie – mantelzorgers

Thuis wonen met dementie – mantelzorgers

Dementerenden thuis laten wonen – deel 1 In het vorige artikel gaven we een definitie van dementie. In de rest van deze serie gaan we dieper in op het thuis wonen met dementie. Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Met behulp van...
Wat is dementie – de symptomen van dementie

Wat is dementie – de symptomen van dementie

Dementie: een inleiding In deze serie artikelen gaat over het thuis blijven wonen met dementie. Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Waar voorheen vaak werd gekozen voor opname een verpleeghuis is het tegenwoordig met behulp van...
Infographic: de woonsituatie en woonwensen van ouderen

Infographic: de woonsituatie en woonwensen van ouderen

Het merendeel van de ouderen wil het liefst thuis oud worden. Maar hoe wonen deze ouderen dan en in welke soort woningen? Of ander gezegd: wat is de woonwerkelijkheid van ouderen. We behandelen ook de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen zij graag verhuizen of...
Woonwensen van ouderen – de woning, situatie en omgeving

Woonwensen van ouderen – de woning, situatie en omgeving

Wensen aan de ouderenwoning, woonsituatie en -omgeving Vorige artikelen in deze serie over de woonwensen van ouderen stonden onder meer in het teken van de woonsituatie van ouderen. We bespraken onderwerpen als woonwerkelijkheid en verhuisgeneigdheid. Ook lieten we...
De ideale ouderenwoning – verschillen tussen groepen

De ideale ouderenwoning – verschillen tussen groepen

Woonwensen van ouderen – een heterogene groep In de vorige artikelen in deze serie bespraken we de woonsituatie van ouderen. Wat is hun woonwerkelijkheid en zijn ze verhuisgeneigd? In dit artikel en in het volgende gaan we in op de woonwensen van ouderen. Wat is...
Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid

Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid

Verhuisgeneigdheid: verhuizen of in de eigen woning blijven In deze serie artikelen gaan we in op de woonwensen van ouderen. We kijken in dit artikel naar de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen ouderen verhuizen of blijven ze juist liever in de eigen woning?...
Hoe wonen ouderen – de woonwerkelijkheid van ouderen

Hoe wonen ouderen – de woonwerkelijkheid van ouderen

De woning van ouderen – hoe wonen ouderen echt? In deze serie artikelen gaan we in op de woonwensen van ouderen. We bespreken om te beginnen de woonwerkelijkheid van ouderen. Hoe wonen ouderen echt? In latere artikelen kijken we vervolgens naar de...
Infographic: ouderen die langer thuis wonen zonder angst

Infographic: ouderen die langer thuis wonen zonder angst

Veiligheidsmaatregelen voor ouderen doen het gevoel van veiligheid en controle over de omgeving toenemen, en doen gepercipieerde kwetsbaarheid afnemen. Hierdoor worden gevoelens van beheersing, vaardigheid en levenstevredenheid bewerkstelligd. We drukken deze relatie...
Veiligheid van ouderen – maatregelen en domotica

Veiligheid van ouderen – maatregelen en domotica

Hoe kan de veiligheid van ouderen gegarandeerd worden? Door veranderingen in de zorg blijven veel ouderen langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op. Ouderen zijn bijvoorbeeld gewend de deur te...
Angst onder ouderen – de consequenties van angst

Angst onder ouderen – de consequenties van angst

Zijn ouderen bang voor misdaad? In dit artikel wordt gekeken naar de mate van angst voor misdaad bij ouderen. Ook is er aandacht voor de consequenties van deze angst onder ouderen. Veel ouderen blijven tegenwoordig langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere...