078-2034021 algemeen@3bplus.nl

Infographic: de smart city als ultieme slimme oplossing

Bij 3Bplus bieden we slimme oplossingen, waarmee we kunnen zorgen voor comfort en veiligheid. We meten onder meer de waterstanden en monitoren bomen. Het ultieme voorbeeld van een slimme oplossing is een slimme stad, oftewel een smart city. Over dat onderwerp handelt deze infographic. We beginnen met een definitie, want wat is een smart city? Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities onder meer technologie in, zoals sensoren, IoT en Big Data.

Infographic: de smart city als ultieme slimme oplossing

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities

De rol van burgers in smart cities

In dit laatste artikel in deze serie over smart cities kijken we naar de belangrijkste component van deze slimme steden: de inwoners. Wat is de rol van deze burgers in een smart city? Wij stellen dat inwoners van een smart city zelf een grote rol moeten spelen bij het ontwerp van hun omgeving. Zo moeten de smart oplossingen ontworpen worden om de oorzaken van problemen voor de inwoners weg te nemen. En moeten zij daadwerkelijk een stem hebben in het ontwerpproces. Hierbij is het onder meer van belang om te weten aan welke oplossingen de inwoners nut toekennen.

 

Inwoners van een smart city – de oorzaak van problemen

Veel van de technologische verbeteringen in de smart city-revolutie vereisen het herontwerpen en herbouwen van de onderliggende infrastructuur. Stadsplanners zullen daarom een belangrijke rol spelen bij de oprichting en implementatie van veel slimme stadsinitiatieven. De belangrijkste ‘component’ in een smart city zijn echter de mensen die er wonen. Als zij niet handelen volgens hoe de planner het voorzag, zal het project niet succesvol zijn.

Een conventionele planningsbenadering is gebaseerd op de definitie van een probleem (het rijden van A naar B en het daarmee verband houdende energieverbruik). En streeft naar het vinden van oplossingen voor dit specifieke probleem (het inzetten van openbaar vervoer van A naar B om minder energie te gebruiken). Mensen willen echter van A naar B om te voldoen aan een specifieke behoefte, die niet in A voldaan kan worden. De behoefte die niet in A kan worden voldaan, is de oorzaak van het probleem. De slimme stad zou niet alleen een betere oplossing moeten komen voor het oplossen van een probleem, maar de oorzaak van het probleem moeten oplossen.

Wat is de rol van de inwoners van een smart city?

 

Inwoners van een smart city – het ontwerpen van een smart city

Het plannen van een stad is het ontwerpen van de bebouwde omgeving voor mensen die hun dagelijks leven willen leiden. Afhankelijk van hoe de stad is ontworpen, kan het leiden van dit gewone leven min of meer slim zijn. Bijna alles wat we doen, vereist echter energie. We vragen alleen niet per se om energie; we vragen om het bevredigen van behoeften. De stedelijke planner moet deze behoeften op efficiëntere wijze bevredigen. Daarom moet slimme stedelijke planning gericht zijn op de oorzaken van problemen, zodat zij een omgeving kunnen ontwerpen die mensen motiveert en uitnodigt om hun gedrag slimmer te maken. Een slimme stad is een stad waar mensen zich automatisch slim gedragen als gevolg van de manier waarop de stad is gepland en wordt geëxploiteerd.

 

Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities

Als steden de behoeften van inwoners moeten vervullen, is het van essentieel belang dat mensen zich inzetten voor en deelnemen aan planning en beleid dat hun leven beïnvloedt. Inwoners zouden dergelijke initiatieven moeten leiden. Planners krijgen hiermee beter inzicht in de samenleving, besluiten worden verbeterd door kennisdeling, vertrouwen in politieke besluitvorming wordt vergroot, langetermijnplannen worden ondersteund en burgerschap wordt vergroot. Hiermee worden mensen en hun behoeften het voorwerp van stedenbouw.  Dit betekent ook een veranderende rol van lokale overheden; ze moeten burgers de ruimte geven, zodat zij samen kunnen komen en samen kunnen werken aan stedelijke innovaties. Als dit niet gebeurt, kunnen oplossingen opgelegd voelen.

Burgers kunnen dat van mening zijn dat steden de verkeerde problemen aanpakken of technologie alleen maar omwille van de technologie invoeren, zonder dat dit hen waarde levert. Burgers willen ook daadwerkelijk actieve deelnemers worden. Terwijl minder dan een derde van de burgers momenteel feedback geeft aan hun lokale overheden, zegt meer dan de helft dat ze dat graag zouden willen. Meer dan de helft wil ook bredere toegang tot digitale platforms om ze in staat te stellen met de overheid te communiceren. De helft is van mening dat de uitbreiding van gratis Wifi in openbare ruimtes en meer informatie over slimme stadsprojecten hen ertoe zou aanmoedigen verder betrokken te raken bij de stad.

 

Inwoners van een smart city – betrokkenheid bij de smart city

Het succes van slimme steden zal afhangen van het niveau van betrokkenheid. Een goede plek om een slim stadsproject te starten, is daarom bij die toepassingen die bewoners het nuttigst vinden. Als we dit niet doen, lopen we het risico steden te ontwikkelen die mensen niet herkennen of waarderen. 29 procent van de respondenten noemt intelligente straatverlichting als de meest nuttige toepassing. 25 procent was meest geïnteresseerd in gebouwen die hun eigen energie genereren, en water en afval verzamelen en recyclen. 23 procent dacht dat sensoren ingebed in wegen en gebouwen die verkeersstromen meten, verkeersbelasting voorspellen en verkeerslichten en signalen aanpassen, het nuttigst zijn. 15 procent zou graag de meest recente reisinformatie ontvangen via hun smartphone. Zodat ze kunnen plannen en betalen voor reizen, met behulp van verschillende soorten vervoer. 8 procent zag ten slotte de meeste waarde in het bestellen van autonoom of elektrisch vervoer vanaf hun smartphone.

 

Inwoners van een smart city – verantwoordelijkheid van bestuur

Wanneer regeringen beslissen over slimme stadsprojecten, kiezen ze noodzakelijkerwijs wie hiervan zal profiteren. Niet alle gebieden in een smart city zullen even slim zijn. Ambtenaren, bedrijven en bewoners moeten stadsleiders aansprakelijk stellen voor hun inspanningen en de implicaties daarvan. Deze moeten ieders leven proberen te verbeteren. We hebben beleid nodig dat ons in staat stelt om voortgang nauwlettend te meten, te reflecteren op korte termijn tegenslagen en een uitgebreide database van slimme steden te creëren voor de toekomst. Verandering kan alleen plaatsvinden als slimme steden ernaar streven verder te gaan dan het toegang geven tot technologieën en vaardigheden, en in plaats daarvan nieuwe vrijheden en mogelijkheden bouwt. De basis is dat slimme steden er voor mensen zijn.

 

Inwoners van een smart city – gevaren voor burgers

Aangezien de interconnectiviteit van smart cities toeneemt, stellen deze zich steeds meer bloot aan een aantal kwetsbaarheden. Zo kunnen virussen en bugs storingen veroorzaken in de beveiliging van de gebruikte systemen. Uit onderzoek blijkt dat burgers verrassend bereid zijn hun persoonsgegevens te delen. Met name voor de verbetering van transportdiensten en verkeersopstoppingen (39 procent). Alsmede voor het verbeteren van de nooddiensten en de vermindering van de misdaad (37 procent). We strijden nog steeds om onze rechten op het internet te beschermen. De meeste organisaties in de particuliere sector die de gegevens van de burgers verzamelen en opslaan, zijn niet juridisch gebonden om hun rechten te beschermen. Het is moeilijk om te voorstellen hoe een slimme stad zou kunnen functioneren, als burgers onderhevig zijn aan schendingen van hun rechten op privacy en vrijheid van meningsuiting. Slim stadsbeleid moet de rechten van burger beschermen en massale bewaking door de staat beperken.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Voorbeelden van smart cities overal ter wereld

Smart cities in Nederland, Europa en de wereld

Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, zo ook in Nederland. In dit artikel in de serie over deze slimme steden geven we een aantal voorbeelden van smart cities. We bespreken een aantal steden in Nederland en Barcelona, Londen, Oslo, Seoel en Singapore,. Hierbij geven we ook weer welke smart city-ontwikkelingen er zoals plaatsvinden

 

Voorbeelden van smart cities – Nederland

Een in Amsterdam ontwikkelde app laat de eigenaren van parkeerplaatsen deze tegen een vergoeding aan mensen verhuren. De gegenereerde gegevens worden door de stad gebruikt om de vraag en de verkeersstromen in de stad te bepalen. Een aantal woningen is daarnaast voorzien van slimme energiemeters, met beloningen die worden verleend aan degenen die het energieverbruik actief verminderen. Andere initiatieven zijn onder meer flexibele straatverlichting, waarmee gemeenten de helderheid van straatverlichting kunnen controleren. En slim verkeersmanagement, waar het verkeer in realtime door de stad wordt bewaakt en informatie over de huidige reistijd op bepaalde wegen wordt uitgezonden om automobilisten in staat te stellen de beste routes te bepalen. Ook is er een sensor gecreëerd om lokale luchtvervuiling te controleren, die gratis WiFi biedt wanneer de burgers de luchtkwaliteit in hun straat verbeteren. En ten slotte organiseren diverse ondernemers onder andere gezamenlijk hun distributie en staan er afvalbakken met een ingebouwde afvalpers.

In Nijmegen krijgen burgers toegang tot real-time milieu-informatie via sensoren geïnstalleerd over de hele stad. Dit geeft particulieren, bedrijven en de overheid een waardevol startpunt voor de bestrijding van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Een laatste voorbeeld van slimme stadstechnologie kan in Rotterdam worden gevonden. De gemeente Rotterdam ontwikkelt een 3D-model, dat gebruikt wordt voor simulatiedoeleinden, stadsplanning, ontwerp, stadsbeheer, stadsmarketing en analyse. Gebruikers zijn stedelijke ontwerpers, licentieautoriteiten en de managers van alle gemeentelijke infrastructuur zoals loodgieters. Mogelijke implicaties van nieuwe bouwplannen kunnen gemakkelijk worden gevisualiseerd. Het 3D-model geeft ook burgers inzicht in geplande projecten en de gevolgen voor hun wijk, om hun begrip van de keuzes die door de gemeente worden gemaakt te verbeteren.

Voorbeelden van smart cities overal ter wereld, zoals Amsterdam, Londen en Seoel

 

Voorbeelden van smart cities – Barcelona

In Barcelona is te zien hoe de straatlichten automatisch dimmen als er niet veel mensen op straat zijn. De straatlichten zijn ook uitgerust met sensoren die de luchtkwaliteit meten en verbonden zijn met het WiFi-netwerk van de stad, dat gratis toegang tot internet biedt. Als automobilisten naar de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats worden gestuurd, of als de waterstand in de fonteinen in de openbare parken te laag of hoog is, regelen sensoren in Barcelona het. Sensoren in de grond analyseren regen en het voorspelde niveau van regenverwachting en passen de sprinklers van de stad aan om water te sparen.

De sensoren kunnen het energieverbruik bijhouden en afvalafvoer regelen. Bijvoorbeeld, sensoren geïnstalleerd in de afvalbakken vormen de meetpunten die de hoeveelheid afval bepalen. Deze gegevens worden dan gedeeld met afvalwagens om hen te helpen hun routes te optimaliseren en te plannen. Ten slotte worden ouderen en gehandicapte burgers proactief gecontroleerd met behulp van sensortechnologie. De stad heeft het gebruikte platform online geplaatst. Hiermee zijn stadsplanners over de hele wereld in staat om gegevens van de slimme stadsprojecten te bestuderen en ervan te leren.

 

Voorbeelden van smart cities – Londen

In Londen wordt smart city-technologie ingezet om het verkeer aan te pakken. Niet alleen worden wegen en het busnetwerk aangepakt, maar daarnaast heeft de stad ook investeringen gedaan in slimme verkeerstechnologie. Zo wordt er gebruik gemaakt van een verkeersmanagementsysteem, dat de duur van groen licht optimaliseert door data van magnetometers en inductielussen te verzamelen. Hiermee kunnen verkeerslichten door de hele stad gecoördineerd worden om de doorstroom van het verkeer te verbeteren. Ook werkt de stad aan het eenvoudiger maken van parkeren en zijn er berichten beschikbaar die verkeersdeelnemers informeren over files. Ten slotte is er in het kader van mobiliteit een app gebouwd die locatie bepaalt en waartegen je kunt zeggen waar je heen wilt, waarna de app je vertelt welke routes je kunt nemen.

 

Voorbeelden van smart cities – Oslo

Oslo zet informatietechnologie in om energieverbruik en broeikasgasemissies te beperken, zo is het transportnet herbouwd en zijn er sensoren geïnstalleerd om te helpen parkeren. De stad heeft een sensornetwerk geïnstalleerd om de zorg van zieke oudere patiënten te verbeteren en een netwerk van slimme straatverlichting opgericht. Hierdoor is het energieverbruik met bijna twee derde verminderd. Daarnaast is Oslo een van de eerste steden die commerciële smart grid-diensten lanceert en heeft het een uitgebreid netwerk voor het opladen van elektrische voertuigen. Verder zijn er plannen om de CO2-uitstoot van auto’s te verminderen, waarbij wordt gekeken naar het verbieden van privévoertuigen. En is er kentekenplaatherkenningstechnologie die op de filevergoedingsregeling aansluit. Ten slotte is de stad begonnen met het uitrollen van slimme LED-verlichting.

 

Voorbeelden van smart cities – Seoel

Het internationale zakendistrict in Seoel, Songdo, is gebouwd om slim te zijn. Slimme werkcentra met teleconferentiesystemen stellen een derde van de overheidsmedewerkers in staat om dichter bij huis te werken, welke allemaal uitgerust zijn met Wi-Fi en sensornetwerken. Afvalzuigsystemen voeren huishoudelijk afval af via ondergrondse leidingen die het transporteren naar verwerkingsinstallaties waar het gesorteerd en gerecycled wordt. Met behulp van slimme apparaten en op afstand gestuurde medische apparatuur biedt Seoel medische raadpleging en telehealth-check-ups voor ouderen en mindervaliden.

De stad heeft OLEV-transportsystemen succesvol geïmplementeerd. Als elektrische openbare bussen over de weg bewegen, worden ze automatisch geladen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de magnetische velden die worden gevormd door kabels onder het wegdek. De OLEV-apparaten converteren de magnetische velden naar elektrische energie. De ‘IoT Cube’ in Songdo is een levend, ademend laboratorium, een testruimte voor wat de toekomst kan brengen. Het lab van IoT Cube verzamelt real-time data van de burgers van de stad, waardoor het een essentiële testruimte vormt voor de innovaties en oplossingen van Seoel.

 

Voorbeelden van smart cities – Singapore

Een netwerk van sensoren en camera’s in Singapore volgt netheid en verkeer, zo kan er gemeten worden of mensen in onbevoegde zones roken of als mensen rommel uit gebouwen gooien. Ook werkt de stadstaat aan een dynamisch 3D-model waarmee stadsplanners voetgangers- en verkeersstromen kunnen analyseren, verschillende concepten kunnen testen en evacuatiesimulaties bij noodsituaties kunnen trainen. De overheid heeft veel van de gegevens die het verzameld openbaar gemaakt. Daarnaast maakt Singapore gebruik van een congestieheffing, terwijl ook investeringen in wegensensoren, geleidende verkeerslichten en slimme parkeerplaatsen worden gedaan.

Ook autonome auto’s komen naar Singapore. De straten van de stad zijn doorlopende testplaatsen voor proeven met autobussen, robotbussen en autonome taxi’s. De stadstaat heeft verder een hoge smartphone-penetratie en scoort goed met betrekking tot breedbandbeschikbaarheid. Bijna alle overheidsdiensten van Singapore zijn online beschikbaar en toegankelijk, ook zijn er applicaties voor gezondheidszorg en transport uitgerold. Sensortechnologie en slimme applicaties in woningen bieden inwoners gedragsfeedback die hen helpt om energie- en waterverbruik te verminderen. De overheid analyseert deze data om het ontwerp, de planning en het onderhoud van deze en toekomstige woningen te verbeteren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer

Smart city-technologie – verkeer, milieu, veiligheid en meer

In een van de eerdere artikelen in deze serie over smart cities bespraken we de technologie in deze slimme steden. Dit artikel staat aansluitend in het teken van voorbeelden van smart city-technologie. We geven een aantal voorbeelden op de gebieden: mobiliteit, verkeer, milieu, afval, veiligheid, gezondheid, stadsplanning en burgerschap.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – mobiliteit

Een slimme stad is een stad die het verkeer vermindert, en mensen en goederen zich efficiënt laat verplaatsen. Deze inspanningen kunnen het aantal verkeersongevallen verminderen, evenals de mate van vervuiling en tijd in het verkeer, hetgeen resulteert in een gezondere bevolking. Een slimme stad ondersteunt hiertoe multimodaal vervoer, en slimme verkeerslichten en parkeerplaatsen.

In een slimme stad worden sensoren en camera’s ingezet om gegevens over de beweging van mensen te verzamelen. Om mensen effectief te dienen, helpt het als de stadsautoriteiten weten hoeveel mensen zich waar en wanneer bevinden. Deze toepassingen van smart city-technologie stellen de gemeente in staat om de stroom van mensen, voertuigen en fietsen in de omgeving effectief te beheren. Dit helpt onder meer om files te verminderen en bevordert gezond reizen doordat zichtbaar is waar vervuilingsvrije gebieden in een stad liggen.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer

Maar liefst een derde van het verkeer in de stad is zoekverkeer. Smart city-technologie die in dit kader ingezet wordt, betreffen parkeer-apps die automobilisten helpen een parkeerplek te vinden. Ook het betalen voor een parkeerplaats kan direct via de smartphone. Slimme verkeerslichten hebben camera’s die de verkeersstroom bewaken en deze weerspiegelen in de verkeerssignalen. Het vermogen om beweging te detecteren, kan ook gebruikt worden om de LED-straatverlichting aan te passen, zo kan deze gedimd wordt als er niemand is en verhelderd worden als verkeer langskomt. Ook stadsbussen kunnen worden aangesloten, zodat mensen in real time informatie hebben over wanneer een bus naar een bushalte komt. Ten slotte zou autonoom vervoer een prima voorbeeld zijn van succes voor een slimme stad.

Steden gebruiken video van sensoren dus om informatie over verkeer en beschikbare parkeerplaatsen te verzamelen. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld op openbare websites en apps die onder meer files en vrije parkeerplaatsen tonen. Ook kunnen er voorspellingen gedaan worden en op basis daarvan specifieke verkeersroutes aangeraden worden. Daarnaast kan de sensordata over routes van voetgangers ondernemers helpen die een nieuwe winkel willen openen. Verder kan middels schattingen over de omvang van menigtes effectief gereageerd worden op publieke verstoringen en opruimingspersoneel ingezet worden na evenementen. Naast data afkomstig van sensoren en camera’s kan er ook data ingevoerd worden. Zo kunnen straatafsluitingen en verkeersproblemen doorgegeven worden, waardoor burgers een nieuwe route kunnen plannen en ambtenaren sneller kunnen reageren.

Voorbeelden van smart city-technologie - verkeer, milieu, veiligheid en meer

 

Voorbeelden van smart city-technologie – milieu

Het totale energiegebruik is ook onderdeel van een slimme stad. Smart city-technologie richt zich hierbij onder meer op de installatie van slimme meters, elektrische voertuigen, beter netbeheer en de optimalisatie van energieproductie via duurzame bronnen. Smart grids maken deel uit van de ontwikkeling van een slimme stad, evenals de eerder genoemde slimme straatverlichting. Dit is ook door te voeren in woningen en gebouwen: detectie van bewegingen kan verlichting aanzetten, en ook verwarming en airconditioning kunnen worden geoptimaliseerd.

Een smart city maakt zich ook sterk voor milieubewaking en -bescherming, zo kan middels sensoren de luchtkwaliteit, en ozon- en geluidsniveaus gemeten worden. Daarnaast meten de sensoren bijvoorbeeld de grondwaterstand of de impact van zonnepanelen. Door het verzamelen van milieugegevens kan er vroegtijdig gewaarschuwd worden voor vervuiling en andere milieuproblemen. Naast het verkeer heeft ook de industrie een effect op de luchtkwaliteit. Met een slim sensornetwerk kunnen bedrijven meer inzicht geven in hun uitstoot, het effect van veranderingen controleren, bedrijfsprocessen optimaliseren en het risico op calamiteiten minimaliseren. De temperatuur is in steden hoger dan in de omgeving. Slimme stedelijke vormgeving kan dit warmte-eiland effect verminderen. Omdat stedelijke hitte-eilanden een lokaal zijn, is het belangrijk om te weten waar ze zich voordoen. Sensoren kunnen helpen bij het in kaart brengen ervan en het ontwerpen van oplossingen.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – afval

In een smart city wordt ook afvalinzameling slimmer gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het installeren van sensoren op vuilnisbakken of het voorzien van afvalbakken van een ingebouwde afvalpers. Het resultaat is dat de afvalbakken minder geleegd hoeven worden en er minder vuilniswagens rijden. Daarnaast helpen sensoren en data ook om de straten schoon te houden. Medewerkers en burgers gebruiken video en smartphones om illegaal gedumpt afval, achtergelaten items en andere afvalproblemen te documenteren. Deze benadering heeft het niet alleen mogelijk gemaakt om probleemgebieden beter te identificeren, maar heeft ook bijgedragen tot het verminderen van de opruimingsinspanningen van de stad.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – veiligheid en zorg

Een belangrijk aspect van slimme steden is om mensen zich veilig te laten voelen. Sensoren kunnen worden gebruikt voor een veelheid aan toepassingen, zowel voor beveiliging van eigendommen als om burgers veilig te houden. Dit omvat inbraakalarmen, bewakingscamera’s, branddetectie en overstromingsalarmen. Dergelijke alarmen kunnen verbinden met wetshandhaving en noodhulp, maar ook met particuliere exploitanten en vertrouwde buren. Verder is er smart city-technologie gericht op het voorkomen of verminderen van de risico’s en gevolgen van nadelige gebeurtenissen, waaronder ongevallen, milieuvervuiling en natuurrampen.

Sensoren in smart cities worden gebruikt voor gezondheidswaarneming, waar gegevens worden verzonden naar medische professionals. Daarnaast kunnen ze medische noodgevallen detecteren, zoals valdetectie. Er zijn bijvoorbeeld ook met een sensor uitgeruste inhalatoren voor astmapatiënten om te bepalen waar in de stad slechte luchtkwaliteit ademhalingsproblemen veroorzaak. En ten slotte kan het testen van loodgehalte in water in realtime gezondheidsproblemen voorkomen.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – stadsplanning en burgerschap

Een voorbeeld van slimme stadstechnologie is van toepassing op stadsplanning, een kritieke functie van alle steden. Omdat de data die wordt gebruikt van slimme stadstechnologieën veel meer realtime en accuraat is, wordt de planning van landgebruik veel slimmer. Datasets van transport-, engineering- en planningsdiensten worden in een breed platform gecombineerd, waardoor de grondgebruiksplanning drastisch wordt verbeterd, aangezien alle besluitvormers gelijke toegang tot dezelfde gegevens hebben.

Burgers kunnen zelf ook optreden als sensoren door te rapporteren wat ze waarnemen. Denk maar eens aan de eerder genoemde websites en apps waarmee burgers problemen kunnen doorgeven met mobiliteit en vervuiling. Deze data kan, samen met sensorgegevens van onder meer gebouwen, lantaarns, en auto’s, worden gebruikt om de stad in zijn totaliteit te analyseren en te visualiseren. Vervolgens kan de stadsdata online gepubliceerd worden, zodat iedereen toegang heeft tot de gegevens en hiermee aan de slag kan. Deze data kan dan vervolgens ook weer ingezet worden ten bate van diezelfde burgers, omdat deze waardevolle inzichten en informatie bevatten over hoe burgers met steden omgaan. Verkeersgegevens die door straatverlichting worden verzameld, kunnen een prima locatie voor een nieuw restaurant in een vernieuwde wijk aanwijzen. Deze voorspellende analyses helpen steden om gegevens te filteren en te vertalen naar relevante en handige informatie die het stadsleven beter, gemakkelijker en productiever maakt.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad

De weg van steden naar smart cities

We hebben in deze serie over smart cities onder meer besproken wat een smart city precies is. Hierbij hebben we onder meer aandacht besteed aan de rol van technologie. Ook gingen we in op de redenen achter smart cities en schetsen we een toekomstbeeld voor deze slimme steden. In dit artikel kijken we aansluitend naar hoe steden smart cities kunnen worden. Hoe wordt een stad een smart city? We bespreken de voorwaarden voor smart cities en gaan onder meer in op de rol van technologie en burgers in dit proces.

 

Hoe wordt een stad een smart city – de voorwaarden voor smart cities

Er zijn belangrijke ontwikkelingen in technologie en bedrijfsmodellen die geholpen hebben om een weg te banen voor smart cities: 1) Meer en betere connectiviteitsopties en een vernieuwende waardering voor de rol van de publieke sector bij communicatie-infrastructuur. 2) Nieuwe tools en paradigma’s voor het verzamelen, beheren, opslaan en analyseren van data, waaronder cloud-architecturen en machine learning. 3) De toenemende invloed van open datamodellen in de publieke sector. 4) Het Living Labs-paradigma voor onderzoek en ontwikkeling. 5) De komst van smartphones als een bijna alomtegenwoordig detectie- en gebruikersinterfaceapparaat. 6) Platform-as-a-Service (PaaS) en Software-as-a-Service (SaaS) bedrijfsmodellen. 7) De opkomst van open source software en de groeiende populariteit van open API’s als een maatregel tegen eigendomsvergrendeling. 8) De opkomst van nieuwe financieringsparadigma’s, met name publiek private partnerschappen (PPP) en financieringen van leveranciers.

Hoe wordt een stad een smart city? Aandacht voor voorwaarden, burgers, techniek en meer.

 

Hoe wordt een stad een smart city – systemen op elkaar afstemmen

Een stad heeft een eigen systeem van stromen van mensen, goederen, afval, energie, grondstoffen en water. Door die stromen optimaal op elkaar af te stemmen, ontstaat een smart city. Er zijn drie overkoepelende dimensies van een stad: milieu en duurzaamheid, diensten in de stad, en kwaliteit van leven. Elk van deze dimensies heeft meerdere karakteristieke attributen, soms overlappend. Duurzaamheid en milieu zijn cruciaal voor het stedelijk landschap. De belangrijkste kenmerken in deze dimensie zijn energie en vervuiling. Wat de diensten op het stadsniveau betreft, omvatten de belangrijkste kenmerken technologie en infrastructuur, bestuur en economie. De laatste dimensie is de levenskwaliteit van de burgers. Dit weerspiegelt het welzijn van burgers, en hun streven zichzelf te verbeteren, bijvoorbeeld op het vlak van rijkdom en onderwijs. Al het bovenstaande moet worden afgewogen om tot een succesvolle, slimme, duurzame stad te komen.

 

Hoe wordt een stad een smart city – de rol van technologie

Technologie is een zeer belangrijk middel om verandering te realiseren. Smart cities draaien om de voortdurende heroriëntatie van stedelijke vraagstukken op basis van technologie. Technologie maakt de volgende functies mogelijk, die de sleutels zijn voor het bereiken van de doelen en het optimaliseren van de prestaties van de slimme stad: informatie- en kennisdeling, voorspellingen en integratie. Belangrijk hierbij is het realtime verzamelen van informatie. Hoewel steden al decennia gegevens in verschillende vormen gebruiken, is de moderne praktijk van civiele analyse pas in de afgelopen jaren begonnen, dankzij een groot aantal technologische veranderingen.

Neem de opkomst van IoT en sensoren die een breed scala aan informatie kunnen verzamelen, zoals over verkeer of luchtvervuiling. Slimme steden vertrouwen op nauwkeurige gegevens om goed te functioneren. De uitdaging is om de kracht van data te gebruiken om slimme oplossingen te maken die de echte behoeften van stadsgebruikers aanpakken en door hen als zinvol worden beschouwd. Het realiseren van slimme steden omvat dan ook verschillende componenten en spelers, zoals sensoren, leveranciers van apparatuur, communicatieproviders, dienstverleners, en zakelijke innovatie.

 

Hoe wordt een stad een smart city – burgers maken een stad slim

Het continu beschikbaar maken van de door de sensoren verzamelde data, bijvoorbeeld via open data-projecten, is de sleutel tot het slim maken van de stad. Zo krijgen mensen die leven in zo’n slimme stad ook invloed op hun omgeving en ontstaat er meer sociale betrokkenheid. Het besef dat de relatie tussen burger, overheid en markt snel verandert door technologische ontwikkeling is intussen in veel steden doorgedrongen. Om tot een smart city te komen, zullen zowel de landelijke als lokale overheid, de zorg, het onderwijs, de wetenschap, het bedrijfsleven en burgers moeten samenwerken. Geen participatie betekent het ontbreken van draagvlak, waardoor de smart city uitgesloten is.

 

Hoe wordt een stad een smart city – elke smart city is anders

Slimme ruimtelijke inrichting, apps, samenwerkingen, technieken en apparaten bieden veel kansen om van een stad een smart city maken. Er zijn echter verschillende manieren om een slimme stad te zijn. Sommige steden hebben zich geconcentreerd op het verbeteren van de operationele efficiëntie van hun eigen gemeentelijke diensten, zoals straatverlichting, afvalverzameling en parkeerdiensten. Anderen hebben prioriteit gegeven aan het betrekken van burgers.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

De toekomst van smart cities – samenleving en techniek

De toekomstige samenleving en techniek in een smart city

In het vorige artikel in deze serie over smart cities bespraken we de redenen waarom steden smart willen worden. Slimme steden bestaan echter al en groeien snel, in overeenstemming met technologie als IoT, sensoren en Big Data. Waar eerste slechts enkele gemeenten het voortouw namen, zijn er nu massaal visies opgesteld waarbij meerdere lagen binnen de gemeente betrokken zijn. In dit artikel gaan we daarom in op de toekomst van smart cities.

 

De toekomst van smart cities – toekomstige smart city-samenleving

Er vinden op dit moment grote economische veranderingen plaats, zoals te zien in de opkomst van shared based diensten en een circulaire economie. Burgers kunnen steeds meer onderling organiseren. Alles in de samenleving verbonden. En de focus verschuift van bezitten naar gebruiken. Smart cities benutten de mogelijkheden om lokale economie te stimuleren, niet alleen via technologie, maar ook door bijvoorbeeld werkplaatsen en industrialisatie op kleine schaal. Daarbij is communicatie met inwoners, gecombineerd met de data uit de stad, de sleutel om smart cities tot een succes te maken.

Wat is de toekomst van smart cities op het gebied van samenleving en techniek

 

De toekomst van smart cities – toekomstige smart city-techniek

Toekomstige smart cities beantwoorden vragen als: hoe slaan we energie op en hoe kunnen we energie slim distribueren? Energie opwekken is dan namelijk geen probleem meer. Ook zijn de verkeersdeelnemers en infrastructuur smart gemaakt. Dat komt mede omdat we dan inmiddels niet alleen inschattingen middels Big Data kunnen maken; we verkrijgen inzicht middels via deze informatie. Het gaat dan met name om real time-informatie afkomstig van sensoren.

 

De toekomst van smart cities – zes groeimogelijkheden voor een smart city

Smart cities en steden die slim willen worden, zijn het best gepositioneerd voor de langere termijn als ze investeren in de volgende punten:

 1. Erkenning – De smart city moet persoonlijke erkenning en herkenning tussen mensen en systemen toestaan. Technologie moet de vertrouwensbanden uitbreiden en daarmee aspecten van kleine gemeenschappen naar de grootste steden halen. Zo staan fietsprogramma’s vreemden toe om fietsen op te halen en ze ergens anders in de stad weer neer te zetten. Dergelijke systemen erkennen en herkennen individuen door gebruik te maken van op technologie gebaseerde authenticatie.
 1. Locatie – De smart city moet contextbewuste, locatie-gebaseerde informatie bieden om efficiënte en geëngageerde beweging mogelijk te maken. Dankzij mobiele telefoons met gps raken mensen nog amper verdwaald, maar stedelijk omgeving begint eigenlijk pas te begrijpen en doorgronden waar mensen heen willen.
 1. Sensing – De smart city moet observeren, begrijpen en anticiperen op de wereld om ons heen, van de beweging van mensen tot de kwaliteit van onze omgeving. Sensoren zijn verborgen maar alomtegenwoordige componenten van het stedelijke landschap. Naast losse installaties herkennen gemeenschappen de voordelen van een holistische benadering. Milieusensoren vangen gegevens op en analyseren deze. Ze zijn van invloed op de kwaliteit van leven, inclusief luchtkwaliteit, klimaat en geluidsoverlast.
 1. Transacties – De smart city moet methodes om te betalen voor goederen en diensten creëren. Zo kan zonne-energie in een buurt worden gedeeld. Door middel van gedecentraliseerde, goedkope en veilige transacties, biedt een smart city zijn inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan hetgeen eerder het aanbod van grote nutsbedrijven was. Dergelijke peer-to-peer-benaderingen moeten ook andere stedelijke markten transformeren, van ridesharing naar onroerend goed.
 1. Connectiviteit – De smart city moet mensen koppelen aan diensten, middelen, voorzieningen en aan elkaar. In een wereld waarin er meer internetverbindingen zijn dan mensen, is connectiviteit essentieel voor het concurrentievermogen. Er zijn steden die gratis internet bieden. Aangezien toegang tot breedband wordt gedemocratiseerd, kunnen meer burgers volledig deelnemen aan de groei van hun gemeenschap.
 1. Integratie – De smart city moet verschillende systemen, informatiebronnen en datatypes laten samenwerken. Zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen, werkt geen enkele technologie in isolatie. Net zoals smartphone-apps zich met elkaar kunnen verbinden, hebben ook fysieke systemen interoperabiliteit nodig. Smart cities moeten platformen bouwen waarop anderen kunnen verder bouwen, en deze zelfs kunnen verbeteren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

De redenen achter smart cities

In deze serie artikelen bespreken we smart cities. Eerdere artikelen stonden in het teken van het geven van een definitie en omschrijving van een smart city. Ook bespraken we veelgebruikte technologie in deze slimme steden. In dit artikel gaan we aansluitend in op de vraag waarom smart cities eigenlijk slim willen en moeten worden.

 

Waarom smart cities – de groei van steden

In 2007 is het aantal mensen dat in steden woont voor het eerst het aantal mensen in plattelandsgebieden overschreden. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels meer dan 3,5 miljard mensen in steden wonen, en dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. In 2030 zal dat zelfs 60 procent zijn en in 2050 driekwart van de mensheid. Daarnaast groeien grote steden steeds verder. In 2016 woonde 23 procent van de wereldbevolking in steden met meer dan 1 miljoen inwoners en de onderzoekers verwachten een groei naar 27 procent in 2030. In dezelfde periode zal het aantal steden met meer dan 10 miljoen inwoners stijgen van 28 naar 41 procent.

De redenen waarom smart cities slim moeten en willen worden

 

Waarom smart cities – de druk op steden

Mensen voelen zich aangetrokken tot steden door de vele kansen op (beter) werk en een beter leven. Maar het leven in steden levert niet alleen maar voordelen op. Zo komen inkomen en productiviteit onder druk te staan door de hogere kosten van leven en werken in een stad. De prijzen voor zakelijk en particulier onroerend goed stijgen in een rap tempo bij een groeiende economie, en het woon-werkverkeer wordt lastiger door congestie. Andere beperkende factoren voor het vestigingsklimaat in steden zijn onder meer veiligheid, luchtvervuiling en negatieve gezondheidseffecten.

Naarmate de omvang van de steden groeit, doen de uitdagingen voor steden dat ook. Deze uitdagingen omvatten:

 1. Demografische druk door de snelle groei van steden, de achteruitgang van vroegere industriesteden, en vergrijzing.
 2. Milieudruk door bevolkingsgroei. Toenemende welvaart in ontwikkelingslanden en het onvermogen van infrastructuur om gelijke tred te houden met deze groei. Het toenemende bewustzijn van klimaatverandering en de kwetsbaarheid van steden voor extreme weersomstandigheden. Luchtkwaliteit is ook een steeds belangrijker aspect van stedelijke omgevingen, een last voor de gezondheidszorg en een politiek probleem voor stadsautoriteiten.
 3. Fragiliteit, in termen van kwetsbaarheid voor natuurrampen, maar ook onvermogen van infrastructuur om om te gaan met snelle sociale en economische veranderingen.
 4. De financiële druk, verergerd door de financiële crisis, heeft ertoe geleid dat veel steden grote budgettaire bezuinigingen hebben geleden. Dit heeft ervoor gezorgd dat steden openstaan voor innovatieve bedrijfsmodellen en financiële afspraken inclusief particuliere publieke partnerschappen.
 5. Economische druk, als gevolg van de toegenomen concurrentie tussen steden om kapitaal, bedrijven en welvarende burgers aan te trekken. Hiertoe is onder meer goede connectiviteit en een positieve houding ten aanzien van technologie noodzakelijk.

 

Waarom smart cities – de voordelen van een smart city

Hoe lossen we deze uitdagingen op en maken we onze steden leefbaar, bereikbaar en veilig? En hoe benutten we de economische kansen die onze steden bieden? Door er smart cities van te maken, waarmee infrastructuur beter beheerd wordt, milieubeleid groener wordt, en burgers kort gezegd een betere levenskwaliteit krijgen. Onder de kapstok van smart cities vinden en verbinden steden duurzame programma’s en innovatieve werkwijzen voor de uitdagingen van de stad.

Smart cities bieden dus oplossingen voor de uitdagingen waarmee steden te maken krijgen. Er zijn echter ook nog aanvullende voordelen te benoemen, zo wordt geschat dat de smart city-industrie $400 miljard waard zal zijn in 2020. In de publieke sector geeft de uitrol van slimme technologie de overheid de mogelijkheid om meer waarde te geven aan zijn ondernemende en individuele burgers. Onder meer door verbetering van de kwaliteit van het leven, het verlagen van de bedrijfskosten en het vergroten van hun efficiëntie. Daarnaast is er door technologische mogelijkheden veel meer en sneller interactie met de gebruikers van de stad. Dit is een kans om een brug te bouwen naar de samenleving. Slimme steden vormen een mogelijke breuk van de oude, starre bureaucratische structuren en methoden.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data

Welke technologie wordt gebruikt in een smart city?

In het eerste artikel in deze serie gaven we de definitie van een smart city. We stelden hierbij dat een smart city antwoord wil bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities onder meer technologie in. In dit artikel gaan we in op deze technologie in een smart city, zoals sensoren, IoT en Big Data.

 

Technologie in een smart city – een deel van de puzzel

Een smart city zet om haar doelstellingen te behalen (ICT-)technologie en data in. De essentie van een smart city is echter niet simpelweg een stad volgestouwd met nieuwe technologie. Het is vooral een stad waar de praktische behoeften en verwachtingen van inwoners worden vervuld. Bij een smart city worden daarom bewoners betrokken, vindt cross-sectorale samenwerking plaats, wordt nieuw leiderschap ingevoerd, én worden technologie en data gebruikt.

Slimme steden hebben met elkaar gemeen dat ze hun diensten en activiteiten doeltreffender willen maken. Daartoe zetten de steden uiteenlopende middelen in, die echter vaak gebruikmaken van technologie. De mate waarin ICT geïntegreerd is in het leven in de stad geldt voor sommigen zelfs als het criterium dat slimme steden onderscheidt van andere steden. Door slim gebruik te maken van technologie en data wordt gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke issues. Onder meer op het gebied van klimaatverandering, veiligheid, volkshuisvesting, arbeidsparticipatie, mobiliteit en gezondheid.

Technologie in een smart city - sensnoren, IoT en Big Data

 

Technologie in een smart city – de digitale smart city

Al eeuwenlang zetten mensen alle beschikbare technologieën in om steden aantrekkelijk te maken. De nieuwste (ICT-)technologieën maken een soort utopische, ideale schone smart city nu echt denkbaar. Technologie wordt gebruikt om de kwaliteit, prestatie en interactiviteit van stedelijke diensten te verbeteren, de kosten en het verbruik van middelen te verminderen en het contact tussen burgers en overheid te verbeteren. Zo wordt het ook mogelijk een stad beter te beheren en te besturen, onder meer door de efficiëntie van diensten te verbeteren. De technologie staat bestuurders toe om direct met de gemeenschap en de infrastructuur te communiceren. En ook om te controleren wat er in de stad gebeurt en hoe de stad zich ontwikkelt. Hiermee wordt een betere levenskwaliteit mogelijk gemaakt. Een slimme stad is namelijk alleen echt slim als deze niet alleen technologie bezit, maar deze technologie ook heeft geïmplementeerd op een manier die de gemeenschap positief beïnvloedt.

 

Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data

In een smart city zijn alle onderdelen van de stad (apparaten, voertuigen en gebouwen) ingebed met elektronica, software, sensoren, actuatoren en netwerkconnectiviteit. Deze objecten zijn allemaal met elkaar verbonden, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. Gegevens staan centraal in de slimme stad. Deze gegevens kunnen uit vele bronnen komen, waaronder instanties (zoals demografische gegevens en schooldata) en burgers (actief of passief, onder meer door ingebouwde sensoren in smart phones). Veelal zal de data echter afkomstig zijn van IoT. Oftewel die apparaten, voertuigen, en gebouwen die zijn ingebed met elektronica, software, sensoren, actuatoren en netwerkverbindingen. Zodat deze objecten gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. In een smart city wordt deze voortdurend aanzwellende stroom gegevens (big data) die de stad continu genereert intelligent benut.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie

Wat is een smart city?

In deze serie artikelen bespreken smart cities. We gaan in op de technologie die in deze slimme steden gebruikt wordt en geven voorbeelden van slimme steden. Ook besteden we aandacht aan de toekomst van smart cities. We beginnen in dit eerste artikel echter met een definitie, want wat is een smart city? Om daar een antwoord op te geven, gaan we onder meer in op de doelstellingen van een smart city en de zes aspecten die zo’n slimme stad definiëren. We sluiten af met een korte omschrijving van de ideale smart city.

 

Wat is een smart city: een definitie van een smart city

Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren, evenals het concurrentievermogen. En ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

In een smart city wisselt men gegevens uit en werkt men gezamenlijk aan projecten. Daarnaast zijn smart cities duurzaam en springen ze zuinig om met energie, water, grondstoffen, voeding en financiële middelen. Ten derde moeten smart cities hun inwoners, bedrijven en stadsdiensten aanmoedigen nieuwe manieren van organiseren, delen, communiceren en produceren te bedenken. Verder is een stad pas echt slim als ze haar inwoners en bedrijven bij haar projecten weet te betrekken. Ten slotte houdt een smart city zich bezig met vereenvoudigen: iedereen heeft het liefst simpele, transparante (openbare) diensten.

Stel je eens een smart city voor

 

Wat is een smart city: de doelstellingen van een smart city

De belangrijkste doelstellingen van slimme steden zijn: 1) verbetering van de milieukwaliteit in de stedelijke ruimte. Onder meer door vermindering van CO2-uitstoot, verkeer en afval. En de optimalisatie van het energieverbruik door het energiezuiniger maken van gebouwen, huishoudelijke apparaten en elektronische apparaten. Aangevuld met recycling van energie en gebruik van hernieuwbare energie. En 2) versterking van de kwaliteit van leven. En het leveren van betere openbare en particuliere diensten, zoals openbaar vervoer en gezondheidsdiensten.

 

Wat is een smart city: de zes aspecten van een smart city

In de literatuur zijn zes verschillende aspecten van smart cities gedefinieerd: (smart) economy, people, governance, mobility, environment en living.

1) Onder smart economy worden aspecten als innovativiteit, ondernemerschap, een flexibele arbeidsmarkt en het internationale netwerk meegenomen. 2) Smart people gaat niet alleen over de opleiding van mensen in de stad, maar ook om sociale interactie, ruimdenkendheid en participatie in het openbare leven. 3) Onder smart governance valt transparantie van de overheid, de beschikbaarheid van publieke en sociale diensten, en de participatie van burgers in besluitvorming. 4) Vervoerssystemen en (ICT-)infrastructuur zijn onderdeel van smart mobility, waarbij bereikbaarheid (zowel fysiek als digitaal) een grote rol speelt. 5) Smart environment focust zich op duurzaam management van resources, milieubescherming en problemen met vervuiling. 6) Het laatste aspect (smart living) richt zich op het leven van burgers, waaronder cultuur, gezondheid, veiligheid, huisvesting en sociale cohesie.

 

Wat is een smart city: de ideale smart city

Een ideale smart city is een stad waar het prettig en gezond wonen is, waar je kunt beschikken over betrouwbaar transport, waar (goed) werk is, en waar het gezellig en veilig is. En uiteraard is het een duurzame stad. De economie bruist er van nieuwe succesvolle activiteiten. Iedereen geniet er van cultuur. Een ideale smart city checkt als een soort levend organisme zelf zijn vitale functies, past zichzelf aan en houdt zichzelf gezond, waarmee het de nadelen van verstedelijking minimaliseert. Weg met verstopte verkeersstromen, woningnood, ongezonde concentraties fijnstof, overbevolkte binnensteden, afbrokkelende sociale structuren, en geluidsoverlast.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality

De combinatie van AR en IoT

We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In de vorige artikelen bespraken we wat AR is en hoe het (middels sensortechnologie) werkt. Ook bespraken we de toepassingen van AR. In dit artikel gaan we dieper in op een van de velden waarin AR ingezet wordt: het Internet of Things (IoT). Hoe kunnen AR en IoT gecombineerd worden? Of beter gezegd: hoe kan IoT verrijkt worden met AR? In de volgende artikelen bespreken we ten slotte de toepassing van AR in de zorg.

 

AR en IoT – Big Data

Bedrijven met industriële installaties zijn begonnen met het installeren van met het internet verbonden sensoren, georganiseerd in netwerken van aangesloten apparaten, ook wel bekend als (Industriële) Internet of Things (IIoT en IoT). Bedrijven die IoT inzetten, moeten ook geavanceerde systemen voor het beheer en het minen van Big Data bouwen en onderhouden. Om gebeurtenissen in de toekomst te voorspellen en daarop te handelen, moeten bedrijven Big Data ontginnen en voortdurend patronen in grootschalige datasets detecteren met Deep Learning-technologieën, in combinatie met de enorme rekenkracht die “te huur” is in de cloud.

De combinatie van AR en IoT

 

AR en IoT – een interface

Het hebben van deze analyses en voorspellende technologieën is waardevol voor degenen in controlecentra, maar wat gebeurt er als een technicus naar het veld of een fabriek wordt gestuurd om een aangesloten machine te bedienen? AR  levert de menselijke arbeidskrachten een interface tussen de gegevens van deze sensoren en de echte wereld. Wanneer bijgestaan ​​door AR kunnen werknemers met contextuele begeleiding en alle up-to-date informatie, die nodig is voor een succesvolle besluitvorming, taken sneller en met minder fouten uitvoeren. Met een AR-apparaat kan de werknemer deze op de machine richten, de real-time interne metingen visueel over de componenten leggen, en bepalen wat de beste procedure is. Hetzelfde apparaat kan dan een leidraad voor de procedure vormen, waarbij de werknemer geïnformeerd wordt met de contextuele gegevens die nodig zijn bij elke stap.

 

AR en IoT – reparatie en documentatie

Terwijl één van de centrale beloftes van het IoT is om onze wereld slimmer te maken, kan dat alleen gebeuren wanneer de juiste informatie op het juiste moment wordt verstrekt. AR kan gebruikt worden om gegevens van honderden sensoren tegelijkertijd te visualiseren en relevante en handige informatie over de omgeving via een headset over de werkelijkheid heen te leggen. Bijvoorbeeld een real-time-weergave van welke onderdelen van een machine vervangen moeten worden.

Een andere use case betreft de combinatie van AR en IoT bij documentatie. Door de interactie met real-time-sensordata kunnen werknemers de status van apparaten documenteren tijdens elke stap en de gegevens rechtstreeks in ERP-systemen invoeren zonder papieren formulieren in te vullen als onderdeel van hun servicedocumentatie. Procedures kunnen met grotere precisie worden gedocumenteerd, waardoor de kans op menselijke fouten tijdens het verzamelen van gegevens geëlimineerd wordt. Het implementeren van AR biedt mensen in het veld de voordelen van het hebben van real-time on-site contextuele gegevens.

 

AR en IoT – smart cities

AR is handig bij het doorspitten van de bergen van gegevens die smart cities verzamelen, zoals straatverkeer, voetgangersverkeer, weersomstandigheden, verkeersincidentgegevens, bouwgegevens en nog veel meer. Al deze gegevens kunnen dan ingevoerd worden in AR-apps, zodat hypothetische situaties voorgesteld kunnen worden. Zo kan deze technologie worden gebruikt bij noodgevallen. Hulpdiensten kunnen bepaalde variabelen in een incident inbouwen om voorspellingen van wat er zal gebeuren te zien. Ze kunnen visualiseren waar de drukte heen zal gaan, hoe de overstroming zal uitbreiden, waar het vuur heen zou kunnen bewegen en welke mensen en/of faciliteiten zullen worden beïnvloed. De technologie kan ook de hulpdiensten in staat stellen om te oefenen met uitdagende situaties. Dit zou hen in staat stellen hun reactie veel effectiever te beheren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is AR (Augmented Reality): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Deel 3 – Toepassingen van AR (Augmented Reality)
Deel 5 – AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AR

Infographic: de kracht van AI met sensoren

In deze infographic artikelen bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in gebieden als Internet of Things (IoT), gezondheidszorg, landbouw, bouwkunde, transport, en informatie en entertainment. We beginnen echter met een algemene introductie op de combinatie van AI en sensoren.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen

AI en sensoren in slimme gebouwen

We bespreken in deze serie verschillende gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. In eerdere artikelen behandelen we in dit kader onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel laat zien hoe AI en sensoren toegepast kunnen worden in gebouwbeheer. Sensoren en AI in gebouwbeheer zorgen voor slimme gebouwen, waarbij onder meer ruimte- en energiegebruik gemonitord kunnen worden. Ook het Internet of Things (IoT) speelt hierbij een grote rol. In de laatste twee artikelen binnen deze serie bekijken we ten slotte nog transport, en informatie en entertainment. Ook in deze sectoren kunnen AI en sensoren uitstekend toegepast worden.

 

Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen

Commerciële gebouwen en residentiële woningen worden slimmer dan ooit tevoren. Slim verwijst naar geautomatiseerde processen die operationele kosten verlagen, energie besparen, ruimte-indeling optimaliseren, veiligheid verhogen, comfort verbeteren, en in sommige gevallen business intelligence genereren. Om deze voordelen te bereiken, moet de nodige informatie verzameld worden. Fysische gegevens worden door eenvoudige sensoren die analoge metingen omzetten in digitale waarden verstuurd naar de besturingseenheid. Het is echter veel moeilijker om bruikbare informatie over de bewoners in het gebouw te verzamelen. Gegevens over de bewoners hun aanwezigheid, locatie, aantal en bewegingen is essentieel voor het optimaliseren van de prestaties van gebouwsubsystemen en -processen.

 

Sensoren en AI in gebouwbeheer – de inzet van IoT

Een nieuwe benadering van computervisie maakt het mogelijk om de uitdagingen van het verstrekken van bewonersinformatie nauwkeurig, betrouwbaar, betaalbaar en zonder schending van privacy te overwinnen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van IoT image-gebaseerde smart sensors. Deze kunnen alle analyses zelf intern uitvoeren en alleen de verwerkte gegevens als output geven. Gebaseerd op computervisiedeskundigheid maakt de sensor gebruik van diep leren en objecttrackingalgoritmen die worden gestroomlijnd om effectief te kunnen draaien op low power processors. Gemonteerd op het plafond of bijvoorbeeld ingebouwd in verlichtingsarmaturen, kan een intelligente sensor een breed scala van toepassingen en use cases ondersteunen.

De smart-oplossingen van 3Bplus

 

Sensoren en AI in gebouwbeheer – ruimtegebruik

Gegevens over ruimtegebruik zijn een waardevol onderdeel van IoT in commerciële gebouwen, omdat het faciliteitmanagers kan helpen om de lay-out van de faciliteit beter te optimaliseren op basis van de huidige en toekomstige behoeften. De slimme sensoren volgen locaties en bewegingen van bewoners. Vervolgens verstrekken ze waardevolle inzichten over de manier waarop en de mate waarin ruimten worden gebruikt. Door het tellen van het aantal personen in een bepaalde ruimte kan vraag gestuurde ventilatie geoptimaliseerd worden om energie te besparen en te voldoen aan industrienormen en regelgeving.

 

Sensoren en AI in gebouwbeheer – energiebeheer

Integratie van sensoren in verlichtingsarmaturen levert een verscheidenheid aan unieke inzichten op over energiebeheer en verlichtingsgebruik in een ruimte. Door het analyseren van de continue stroom van energie-informatie, belooft het slimmere en snellere gebouwoperatie. Het voorspellen van de meest nauwkeurige nutsprognoses, het weer en energie-informatie, en het automatiseren van vermindering van hun meest inefficiënte energieactiviteiten; elke sensor streamt draadloos miljoenen samples per seconde naar de cloud. Vervolgens analyseert AI deze elektrische ‘vingerafdrukken’ om automatisch gebouwcontroles te optimaliseren, storingen te voorspellen en gebruikers kritische meldingen over het energieverbruik te sturen.

 

Sensoren en AI in gebouwbeheer – veiligheid

De mogelijkheid om een val te detecteren en te helpen bij spoed evacuaties zijn voorbeelden van de veiligheidscapaciteiten die mogelijk gemaakt worden door smart sensoren. Toegangscontrole kan worden verbeterd door het detecteren van gebeurtenissen zoals bumperkleven en veiligheid kan worden verbeterd door het detecteren van rondhangen in vooraf bepaalde zones. Wanneer ingezet in retail-omgevingen kunnen slimme sensoren een nauwkeurig inzicht geven in de activiteit van shoppers in de winkel. Hiermee kan retail-optimalisatie verbeterd worden. Deze mogelijkheid kan zich ook uitstrekken tot de winkelwerknemers. Bijvoorbeeld door automatisch te vragen om een extra kassier om te ondersteunen bij het langer worden van wachtrijen.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

Wat gebeurt er in de toekomst op het gebied van AI?

In eerdere artikelen gekeken we naar de huidige staat van AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In dit artikel wordt als vervolg ingegaan op de toekomst van AI. AI-technologieën dringen op dit moment al (ongemerkt) door in al onze levens. Verwacht wordt dat de rol van AI op allerlei gebieden nog groter zal worden. We geven een korte impressie van de toekomst van AI.

Wat brengt de toekomst van AI ons?

 

Artificial Intelligence – wat is de toekomst van AI?

Tot aan het begin van het millennium lag de aantrekkingskracht van AI grotendeels in haar belofte. Maar in de laatste vijftien jaar is een groot deel van die belofte echt ingelost. AI-technologieën dringen door in al onze levens. AI verandert de manier waarop mensen omgaan met technologie. Veel mensen zijn al gewend geraakt aan het aanraken van en praten met hun smartphones.

Toekomstige relaties met machines zullen steeds genuanceerder, vloeibaarder en meer gepersonaliseerd worden als AI-systemen zich leren aanpassen aan individuele persoonlijkheden en doelen. Deze AI-toepassingen zullen mensen helpen hun welzijn te monitoren, waarschuwen hen voor toekomstige risico’s, en leveren diensten als dat nodig of gewenst is. Bijvoorbeeld: in slechts vijftien jaar zullen AI-toepassingen het transport transformeren. Zodanig dat voertuigen zichzelf besturen, en mensen en pakketten on-time opgehaald en afgeleverd kunnen worden. Dit alleen al zal het stedelijk landschap opnieuw configureren. Zodoende zeullen files en parkeerproblemen verleden tijd zijn. Als auto’s betere chauffeurs worden dan mensen, zullen stedelingen minder auto’s bezitten, verder bij hun werk vandaan wonen en hun tijd anders besteden. Hetgeen leidt tot een geheel nieuwe stedelijke organisatie.

 

Wat brengt de toekomst van AI?

Betere chips, goedkope 3D-sensoren, cloud-gebaseerd machinaal leren, en de vooruitgang in het verstaan van spraak zullen de diensten van toekomstige robots en hun interacties met mensen verbeteren. In de komende vijftien jaar verwacht men een toenemende focus op de ontwikkeling van systemen die zich bewust zijn van de mens. Hetgeen betekent dat ze specifiek gemodelleerd en specifiek ontworpen zijn voor de kenmerken van de mensen met wie ze zijn bedoeld om te interacteren.

Er is veel interesse in het proberen om nieuwe, creatieve manieren te vinden waarmee robots interactief en schaalbaar onderwezen kunnen worden. Ook IoT-systemen – apparaten en de cloud – worden steeds populairder. Evenals het denken over de sociale en economische dimensies van AI. In de komende jaren zullen nieuwe perceptie/objectherkenningsmogelijkheden en robotische platforms groeien, net als data-gedreven producten en hun markten.

Dit artikel is een vervolg op onze serie over AI.

Meer weten over AI?

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
Een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)
Bronnen 3Bplus artikelen AI

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

In deze infographic kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte. Internet is belangrijk voor de mens, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Zonder deze voorziening is een woonhuis of bedrijf in de nabije toekomst niet meer berekend op de eisen die onze maatschappij en economie eraan stellen. We gaan specifiek in op een aantal branches, te beginnen met recreatie en hospitality. Zelfs op vakantie is internet namelijk onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector hebben daarom belang bij een internetverbinding voor hun gasten. Ook in de zorgsector speelt internet een steeds grotere rol. Internet heeft de potentie de zorg te verbeteren, zowel kwalitatief gezien als op het gebied van beschikbaarheid. De laatste branche die we bespreken, zijn de studentenhuisvesters. Ook studenten hebben belang bij internet. Studenten willen daar zorgeloos en voordelig internetten, zeker aangezien studeren zonder internet niet gaat. Voor studie, communicatie en vermaak willen studenten altijd beschikken over snel internet.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet

Het belang van internet voor studentenhuisvesters

Geen studie zonder internet

In deze serie artikelen bespreken we het belang van internet. Internet is tegenwoordig zelfs een basisvoorziening, zowel voor particulieren als voor het bedrijfsleven. Ook studenten hebben belang bij internet. Studenten willen daar zorgeloos en voordelig internetten, zeker aangezien studeren zonder internet niet gaat. Voor studie, communicatie en vermaak willen studenten altijd beschikken over snel internet. Zodoende is het voor studentenhuisvesters van belang internet te bieden. In dit artikel bespreken we dit belang van internet voor studentenhuisvesters.

 

Internet voor studentenhuisvesters – informatie

Studenten kunnen het internet gebruiken voor research over elk denkbaar onderwerp. Zeker aangezien kennis snel verandert, verouderen boeken snel, terwijl informatie online veel beter up to date gehouden kan worden. Ook zijn informatiebronnen in hun niet-digitale vorm schaars, hetgeen online geen rol speelt. Daarnaast vergemakkelijkt het databewerking en het uitvoeren van onderzoek.

Studenten kunnen niet zonder internet - internet voor studentenhuisvesters

 

Internet voor studentenhuisvesters – online studie

Het internet zorgt ervoor dat tijd en plaats geen beperkende factoren meer zijn, zodat er gemakkelijker samengewerkt en geïnteracteerd kan worden met docenten. Daarnaast zijn online opdrachten in te leveren, vakken te volgen en proeftentamens af te leggen. Zelfs het inschrijven voor je studie en het checken van je cijfers dient online te gebeuren. Het internet is compleet geïntegreerd in de studie.

 

Internet voor studentenhuisvesters – positieve impact

Studenten kennen het internet veel voordelen toe, zo vindt 80% van de studenten dat het internet een positieve impact heeft gehad op hun studie-ervaring, geeft 75% aan het internet te verkiezen boven de bibliotheek en stelt bijna 50% dat digitale contactvormen hen in staat hebben gesteld vragen te stellen aan docenten die zij in de collegezaal niet gesteld zouden hebben.

 

Internet voor studentenhuisvesters – studieresultaten en skills

De voordelen van het internet heeft ook een concreet effect op de studieresultaten van studenten, zo studeren studenten met toegang tot breedbandinternet in hun woning vaker af en behalen zij betere resultaten op tentamens. Daarnaast vragen banen tegenwoordig ook veel technische skills, die studenten opdoen door het internet te gebruiken.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Infographic – Het belang van internet voor vier sectoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet