Overige

/Overige

3Bplus – overige artikelen

We schrijven bij 3Bplus over veel verschillende onderwerpen, waaronder AI, duurzaamheid, wonen en zorg. Sommige artikelen passen echter alsnog niet thuis in deze brede categorieën. Daarvoor riepen we deze categorie met overige artikelen in het leven. Hier vindt u onder meer artikelen over de internetsituatie in Nederland en België, en een aantal interviews.

Bij 3Bplus werken we graag samen. We bouwen met onze partners samen aan een betere toekomst. Om onze bezoekers een beeld te geven van onze samenwerkingen zijn we een serie interviews gestart. Daarnaast bespreken we in deze categorie ook wat ons bij 3Bplus bezighoudt. We behandelen nieuwe ideeën en technologieën, en vertellen hoe wij deze inzetten.

Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad

De weg van steden naar smart cities We hebben in deze serie over smart cities onder meer besproken wat een smart city precies is. Hierbij hebben we onder meer aandacht besteed aan de rol van technologie. Ook gingen we in op de redenen achter smart cities en schetsen we een toekomstbeeld voor deze slimme steden. In dit artikel kijken we aansluitend naar hoe steden smart cities kunnen worden. Hoe wordt een stad een smart city? We bespreken de voorwaarden voor smart cities en gaan onder meer in op de rol van technologie en burgers in dit proces. Hoe wordt een stad een [...]

By | 2017-06-28T14:30:04+00:00 June 20th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

De toekomst van smart cities – samenleving en techniek

De toekomstige samenleving en techniek in een smart city In het vorige artikel in deze serie over smart cities bespraken we de redenen waarom steden smart willen worden. Slimme steden bestaan echter al en groeien snel, in overeenstemming met technologie als IoT, sensoren en Big Data. Waar eerste slechts enkele gemeenten het voortouw namen, zijn er nu massaal visies opgesteld waarbij meerdere lagen binnen de gemeente betrokken zijn. In dit artikel gaan we daarom in op de toekomst van smart cities. De toekomst van smart cities - toekomstige smart city-samenleving Er vinden op dit moment grote economische veranderingen plaats, zoals te zien [...]

By | 2018-06-20T14:05:29+00:00 June 19th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

De redenen achter smart cities In deze serie artikelen bespreken we smart cities. Eerdere artikelen stonden in het teken van het geven van een definitie en omschrijving van een smart city. Ook bespraken we veelgebruikte technologie in deze slimme steden. In dit artikel gaan we aansluitend in op de vraag waarom smart cities eigenlijk slim willen en moeten worden. Waarom smart cities - de groei van steden In 2007 is het aantal mensen dat in steden woont voor het eerst het aantal mensen in plattelandsgebieden overschreden. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels meer dan 3,5 miljard mensen in steden wonen, en dat is [...]

By | 2017-06-28T14:29:20+00:00 June 18th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data

Welke technologie wordt gebruikt in een smart city? In het eerste artikel in deze serie gaven we de definitie van een smart city. We stelden hierbij dat een smart city antwoord wil bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities onder meer technologie in. In dit artikel gaan we in op deze technologie in een smart city, zoals sensoren, IoT en Big Data. Technologie in een smart city - een deel van de puzzel Een smart city zet om haar doelstellingen te behalen (ICT-)technologie en data in. [...]

By | 2017-06-28T14:28:59+00:00 June 17th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie

Wat is een smart city? In deze serie artikelen bespreken smart cities. We gaan in op de technologie die in deze slimme steden gebruikt wordt en geven voorbeelden van slimme steden. Ook besteden we aandacht aan de toekomst van smart cities. We beginnen in dit eerste artikel echter met een definitie, want wat is een smart city? Om daar een antwoord op te geven, gaan we onder meer in op de doelstellingen van een smart city en de zes aspecten die zo’n slimme stad definiëren. We sluiten af met een korte omschrijving van de ideale smart city. Wat is een smart city: [...]

By | 2017-06-28T14:28:31+00:00 June 16th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality

De toepassingen van AR in de zorg We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In de vorige artikelen bespraken we wat AR is en hoe het (middels sensortechnologie) werkt. Ook bespraken we de toepassingen van AR. In dit artikel gaan we dieper in op een van de velden waarin AR ingezet wordt: de zorg. AR in de zorg heeft de potentie om medische training te verbeteren, levens te redden en bestaande processen preciezer en efficiënter te maken. Dokteren kunnen operaties effectiever uitvoeren, ook kan het ingezet worden om fitheid te verbeteren. AR-technologie kan de patiëntervaring opnieuw [...]

By | 2018-06-20T14:05:30+00:00 May 4th, 2017|Overige, Zorg|

AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality

De combinatie van AR en IoT We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In de vorige artikelen bespraken we wat AR is en hoe het (middels sensortechnologie) werkt. Ook bespraken we de toepassingen van AR. In dit artikel gaan we dieper in op een van de velden waarin AR ingezet wordt: het Internet of Things (IoT). Hoe kunnen AR en IoT gecombineerd worden? Of beter gezegd: hoe kan IoT verrijkt worden met AR? In de volgende artikelen bespreken we ten slotte de toepassing van AR in de zorg. AR en IoT - Big Data Bedrijven [...]

By | 2018-03-14T23:27:22+00:00 May 3rd, 2017|Overige, Zorg|

Toepassingen van AR (Augmented Reality)

Hoe kan AR toegepast worden? We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In de vorige artikelen bespraken we wat AR is en hoe het (middels sensortechnologie) werkt. Dit artikel staat in het teken van de toepassingen van AR. Zo bespreken we AR in het kader van werken, leren, entertainment, commercie en veiligheid. In de volgende artikelen lichten we twee velden in het bijzonder uit: IoT en zorg. Toepassingen van AR - werken AR-desktops kunnen traditionele toepassingen bieden zonder de fysieke beperkingen. Een gebruiker kan wel tien (beeld)schermen openen, zonder extra kosten. Displays kunnen in AR [...]

By | 2018-06-20T14:05:30+00:00 May 2nd, 2017|Overige, Zorg|

Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie

De (sensor)technologie achter AR We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In het vorige artikel bespraken we wat AR nu precies is. In dit artikel gaan we dieper in op de techniek achter AR. Want hoe werkt AR? We kijken hierbij vooral naar de sensortechnologie achter Augmented Reality. In de volgende artikelen geven we ten slotte een overzicht van de werkvelden waarin AR ingezet wordt. We besteden hierbij extra aandacht aan het Internet of Things (IoT) en de zorg. Hoe werkt AR - de componenten van AR Bij AR zendt het gebruikte apparaat een live [...]

By | 2018-06-20T14:05:31+00:00 May 1st, 2017|Overige, Zorg|