078-2034021 algemeen@3bplus.nl

Alie Sierkstra over serious games in het onderwijs

In onze blog bespreken we wat ons bij 3Bplus bezighoudt. We behandelen nieuwe ideeën en technologieën, en vertellen hoe wij deze inzetten. Ditmaal beantwoordt redacteur Alie Sierkstra een aantal vragen over serious games in het onderwijs. Zij werd geïnterviewd door Floris Ros en Quirijn van Toledo, die hun Profielwerkstuk wijden aan dit onderwerp.

 

Serious games in het onderwijs

Ziet u een toekomst voor serious games in het onderwijs? En zo ja, verdwijnen boeken dan?
Er is zeker een rol weggelegd voor serious games in het onderwijs. De spelelementen maken het leren leuker, creatiever en interactiever, waardoor scholieren gemotiveerder zijn en betere resultaten behalen. Ik zie een toekomst voor me waarin informatie op verschillende manieren gepresenteerd wordt. Juist door hierin combinaties te maken, wordt informatie beter onthouden en kunnen leerlingen/studenten deze kennis vervolgens ook beter toepassen. Mijns inziens moeten boeken, video en games allemaal gecombineerd worden.

Wat zijn de positieve en negatieve punten als we boeken vervangen door serious games?
Ik denk dat serious games veel beter aansluiten bij de belevingswereld van scholieren. Ook denk ik dat de wereld steeds verder zal digitaliseren. Het is in dat opzicht goed dat scholieren zoveel mogelijk met techniek in aanraking komen. We moeten echter uitkijken dat hetgeen je leert op de middelbare school ook nu nog aansluit op hetgeen de maatschappij vraagt. Dat is voor mij een tweede reden om geen afscheid te nemen van boeken. Ook zou het compleet in de ban doen van boeken natuurlijk sowieso eeuwig zonde zijn!

Serious games in het onderwijs

 

Verslaafd aan serious games?

Kan er verslaving optreden bij leergames als ze ‘te’ leuk worden?
Ik denk niet dat een verslaving per se te maken heeft met hoe leuk iets is. Ik ken niemand die verslaafd is aan The Legend of Zelda, maar wel een aantal World of Warcraft-spelers die symptomen van een verslaving vertonen. Als je vraagt welke van deze games leuker is, zullen de meeste mensen/recensenten Zelda zeggen. Dat World of Warcraft verslavender is, ligt meer aan het feit dat de game niet uit te spelen is, je met je vrienden speelt en je bijvoorbeeld beloond wordt met steeds betere wapens en uitrusting. Dat neemt echter niet weg dat we zeker moeten uitkijken dat we serious games niet te verslavend maken.

Wordt er onderzoek gedaan naar gameverslaving?
Ja, er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan naar gameverslaving. Ik denk dat we deze kennis ook goed kunnen toepassen op serious games. Zoals ik eerder aangaf, ligt er bijvoorbeeld een gevaar ik beloningssystemen. Een trigger daarbij is willekeurigheid van de beloning. Daarom waren zogenaamde “loot boxes” recent ook veel in het nieuws. Ik vind het een goede zaak dat beleidsmakers hier tegen optreden.

 

Acceptatie van serious games

Wat verklaart de verschillen in resultaten tussen jongens en meisjes?
Ik denk zeker niet dat meisjes minder goed zijn in gamen of er minder plezier aan beleven. Helaas leven we nog steeds in een wereld waarin meisjes en jongens constant te horen en zien krijgen wat passend of normaal is voor hun gender. We vinden het heel normaal als een jongen gamet, maar vinden het een uitzonderlijke of zelfs rare hobby voor een meisje. Meisjes hebben zodoende minder ervaring met gamen en durven die vaak ook niet op te doen. En aangezien gamen behoorlijk wat vaardigheden vraagt, baart oefening juist kunst. Zodra meisjes meer in aanraking komen met games zullen de verschillen in prestaties denk ik verdwijnen.

Hoe snel worden serious games in het onderwijs geaccepteerd?
Het zal denk ik een vrij langzaam proces zijn. Veel van de huidige beleidsmakers zien de voordelen van (serious) games niet, onder meer omdat ze er simpelweg niet mee op zijn gegroeid. Ook hebben games in algemene zin nog altijd een vrij negatief imago, zo zouden ze volgens velen agressie opwekken. Gelukkig komen de positieve effecten van serious games duidelijk naar voren in onderzoek en zijn er steeds meer bedrijven geïnteresseerd in het maken ervan. Hopelijk geeft dat de implementatie een flinke boost.

Zodra Floris Ros en Quirijn van Toledo hun Profielwerkstuk publiceren, volgt hier een link.

 

Alie Sierkstra

Alie Sierkstra
LinkedIn

 

 

Lees meer over serious games:

Deel 1 – Wat zijn serious games: een introductie
Deel 2 – Serious games in de gezondheidszorg – toepassingen
Deel 3 – Serious games voor ouderen – balans en cognitie
Deel 4 – De toekomst van serious games in de gezondheidszorg
Infographic – Serious games-toepassingen in de zorg

Overzicht met alle artikelen van 3Bplus

We houden bij 3Bplus al sinds 2015 een blog bij. In die periode hebben we al behoorlijk wat artikelen geschreven. In dit artikel houden we een overzicht bij van al deze artikelen.

Spring naar:

Ouderenzorg
Gezondheidszorg
Duurzaamheid
Internet
Slimme Oplossingen
Artificial Intelligence
Overig
Engels

 

Ouderenzorg

Hoe nemen we angst bij ouderen weg?

Veranderingen in de ouderenzorg hebben ervoor gezorgd dat ouderen langer thuis blijven wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op. Ouderen zijn bijvoorbeeld gewend de deur te openen voor de verzorging. Criminelen zouden hier mogelijkerwijs misbruik van kunnen maken. We behandelen de mate van angst voor misdaad, waarbij we specifiek aandacht besteden aan ouderen. Ook is er aandacht voor verklaringen en consequenties voor de angst voor misdaad. Uiteraard vragen we ons aansluitend af welke maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid van ouderen te garanderen. En welke rol kan domotica hierin spelen?

Angst voor misdaad: verklaringen voor angst
Angst onder ouderen – de consequenties van angst
Veiligheid van ouderen – maatregelen en domotica
Infographic: ouderen die langer thuis wonen zonder angst

 

Wat vinden ouderen van domotica?

Elektronische hulpmiddelen en domotica worden ingezet om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het kan hiermee een grote bijdrage leveren aan de ouderenzorg. Wij stellen ons tot doel om nader te kijken naar de visies van de betrokken partijen in de ouderenzorg. We kijken naar de mening van de betrokken partijen (zorgverleners, producenten en beleidsmakers) over elektronische hulpmiddelen en domotica. Speciale aandacht is er voor de mening van ouderen.

Veranderingen in de ouderenzorg – aging in place
Domotica in de ouderenzorg – kwaliteit van wonen en leven
De mening van ouderen over domotica: ‘Als het maar nuttig is’
Infographic: domotica-implementatie in de ouderenzorg

 

Hoe gaan we om met de privacy van ouderen?

Met domotica wordt informatie over de gezondheid en toestand van ouderen verzameld en doorgegeven. Hiermee kunnen zorgverleners deze managen en monitoren. De privacygevoelige informatie zou, wanneer deze (per ongeluk) in de openbaarheid belandt, echter ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De relatie tussen domotica en privacy is dan ook tweeledig. De inzet van domotica kan de privacy van ouderen ten goede komen, maar juist ook riskeren. In deze serie artikelen wordt gekeken naar de mening van betrokken partijen in het zorgsysteem wat betreft de impact van domotica op privacy. Ook wordt ingegaan op de ethische eisen die in het kader van privacybescherming aan deze elektronische hulpmiddelen gesteld moeten worden.

De relatie tussen domotica en privacy in de ouderenzorg
Privacy van ouderen – de impact van domotica
Privacy en domotica: eisen voor de ouderenzorg
Infographic: privacy van ouderen bij de inzet van domotica

 

Hoe zorgen we voor acceptatie van techniek?

Innovaties op het gebied van techniek en domotica worden echter niet altijd (direct) geaccepteerd door de gebruikers. We kijken naar een aantal theorieën die de acceptatie van techniek behandelen. De theorieën die deze weerstand verklaren, worden specifiek in dit artikel toegepast op ouderen en techniek. Ook wordt er gekeken naar de acceptatie van domotica. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een aantal acceptatietheorieën, zoals UTAUT. Welke factoren hebben invloed op de acceptatie van domotica door ouderen? De aanwezigheid van techniek leidt niet per se tot de acceptatie van techniek door de gebruiker. Acceptatie van techniek kent vele barrières, zoals een gebrek aan steun van bovenaf, slecht design en ongemotiveerde en incapabele gebruikers. Het falen van de meeste producten is echter te verklaren door een gebrek aan gebruikersacceptatie. Als technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen en er steeds meer falen, zijn inzichten in de determinanten van acceptatie van techniek erg bruikbaar. Begrip van de acceptatie van techniek kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die beter geaccepteerd worden door de gebruiker. Een beter begrip van techniekacceptatie door ouderen kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die daadwerkelijk geaccepteerd worden door de gebruiker. In dit laatste artikel binnen deze serie worden de factoren die van invloed zijn op techniekacceptatie vertaald in concrete aanbevelingen voor de praktijk. Zodoende kan de acceptatie van techniek (en domotica) door ouderen vergroot worden.

Acceptatie van techniek door ouderen – acceptatietheorieën
Ouderen en techniek – acceptatie of weerstand?
Acceptatie van domotica door ouderen – UTAUT toegepast
Hoe zorg je voor techniekacceptatie door ouderen?
Infographic – Techniekacceptatie door ouderen

 

Thuis blijven wonen met dementie

Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. We beginnen deze serie met een definitie van dementie. Wat is dementie precies en wat zijn de symptomen? Aansluitend gaan we in op de voor- en nadelen van het thuis blijven wonen met dementie. Waar voorheen vaak werd gekozen voor opname een verpleeghuis is het tegenwoordig met behulp van huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties mogelijk om zowel de dementerende als de betrokken mantelzorger te ondersteunen, zodat oud worden in eigen huis beter mogelijk wordt. De combinatie van deze drie factoren (mantelzorgers, huisaanpassingen en hulp vanuit instanties) maakt dit langer thuis wonen grotendeels mogelijk. We bespreken deze alledrie, te beginnen met mantelzorgers die helaas veelal wel negatieve effecten van het verzorgen van hun dementerende naaste ervaren. Daarna gaan we in op de inzet van huisaanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met dementie. Het is echter ook van belang te zorgen voor dementievriendelijke gemeenschappen. We geven we een definitie en laten we zien welke rol instanties in het creëren ervan kunnen spelen. Er kan echter een moment komen dat de dementerende toch moet verhuizen. In laatste artikel gaan we in op de verschillende woonvormen, waarbij we extra aandacht besteden aan het kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Wat is dementie – de symptomen van dementie
Thuis wonen met dementie – mantelzorgers
Huisaanpassingen, -inrichting en hulpmiddelen voor mensen met dementie
Dementievriendelijke gemeenschappen – de rol van instanties
Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen
Infographic – Thuis blijven wonen met dementie

 

“Mantelzorgen is bevredigend, maar stressvol”

Als ouderen langer thuis blijven wonen, wordt de belasting op hun mantelzorgers groter. In onze serie artikelen over mantelzorgers kijken we onder meer naar de redenen om te gaan mantelzorgen. Ook gaan we in op de eigenschappen van deze mantelzorgers. Uiteraard staan we ook stil bij de (negatieve) effecten van het zorgdragen. Het voorzien in de behoeften van een naaste kan namelijk erg bevredigend zijn, maar kan ook leiden tot stress en andere klachten bij mantelzorgers veroorzaken. Zodoende sluiten we deze serie af met mogelijke interventies die mantelzorgers ondersteuning kunnen bieden. Hierbij gaan we ook in op de effectiviteit van deze hulp voor mantelzorgers. Ten slotte nemen van de mogelijkheden van domotica onder de loep.

Mantelzorgers – redenen en eigenschappen
Klachten bij mantelzorgers – effecten van mantelzorgen
Hulp voor mantelzorgers – interventies bekeken
Infographic – hulp voor mantelzorgers

 

Ouderenzorg: woonwensen versus woonwerkelijkheid

Zoals gezegd wil het merendeel van de ouderen het liefst thuis oud worden. Maar wat zijn de wensen van ouderen wat betreft hun woning? We wijden aan serie artikelen aan de woonwensen van ouderen. We bespreken om te beginnen de woonwerkelijkheid van ouderen. Hoe wonen ouderen nou echt en vooral in welke soorten woningen? Ook behandelen we de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen zij graag verhuizen of blijven zij toch liever in de eigen woning? Ook besteden we aandacht aan de woonwensen van ouderen. Wat is de ideale ouderenwoning? We bespreken de wensen wat betreft de woning, en de woonsituatie en -omgeving. Eerst is het echter van belang te kijken naar de heterogeniteit binnen de groep. De ene oudere is de andere namelijk niet. De ideale ouderenwoning bestaat daarom niet. Toch zijn er veel woonwensen van ouderen universeel. Ten slotte vergelijken we deze wensen met de werkelijkheid. Komen deze overeen of zijn er grote verschillen zichtbaar? Deze vergelijking mondt uit in een aantal aanbevelingen aan de betrokken instanties.

Hoe wonen ouderen – de woonwerkelijkheid van ouderen
Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid
De ideale ouderenwoning – verschillen tussen groepen
Woonwensen van ouderen – de woning, situatie en omgeving
Een woning voor ouderen – verschil woonwerkelijkheid en woonwensen
Infographic – de woonsituatie en woonwensen van ouderen

 

Als langer thuis wonen niet meer mogelijk is

We hebben veel geschreven over ouderenzorg. We richten ons daarbij vooral op de zelfredzaamheid van ouderen. Het merendeel van de ouderen wil namelijk het liefst thuis oud worden. Daarnaast zijn de naasten van ouderen vrij terughoudend hun een geliefde in een zorginstelling te plaatsen. Desondanks is er globaal gezien een exponentiële groei zichtbaar in het aantal ouderen dat intrek neemt in een zorginstelling. In deze serie artikelen wordt gekeken naar de mogelijke redenen van zowel ouderen als hun naasten voor de keuze voor een zorginstelling. Ook is er aandacht voor het besluitvormingsproces dat hieraan voorafgaat. De redenen om voor een zorginstelling te kiezen, hebben te maken met het verminderen van eenzaamheid en isolatie, een verslechterende gezondheid en positieve elementen in de omgeving.

De keuze voor een zorginstelling door ouderen
Een zorginstelling voor ouderen – het besluitvormingsproces
Ouderen in een zorginstelling: de keuze van naasten
Infographic – als thuis wonen niet meer gaat

Redenen om te mantelzorgen en eigenschappen van mantelzorgers

 

Gezondheidszorg

Serious games voor zorgverleners en patiënten

Bij 3Bplus zijn we van mening dat innovaties veel kunnen betekenen voor ons welzijn en onze welvaart. Serious games hebben als doelstelling spelers te onderwijzen, trainen of om hun gedrag te veranderen. In onze serie artikelen geven we een definitie van serious games, waarna we ingaan op de positieve impact van serious games op de ontwikkeling van diverse skills is te zien in allerlei toepassingsgebieden. Serious games worden ingezet in diverse velden, zoals bijvoorbeeld defensie, luchtvaart, onderwijs en gezondheidszorg. Specifiek kijken we naar een aantal toepassingen voor patiënten in de gezondheidszorg. Serious games in de gezondheidszorg kunnen zowel ingezet worden voor de training van professionals als bij de begeleiding van patiënten. Er zijn binnen de gezondheidszorg diverse toepassingen van serious games voor patiënten te bedenken. Zo kunnen serious games in de gezondheidszorg ingezet worden bij herstel en revalidatie. In dit artikel gaat de aandacht uit naar drie toepassingsgebieden in het bijzonder. Namelijk: gedragseducatie, therapie bij psychische problematiek en pijnbestrijding. Gesteld mag worden dat het merendeel van onderzoek naar de toepassing van serious games in de gezondheidszorg positieve resultaten laat zien. Er wordt hierbij extra aandacht gegeven aan ouderen. Voor hen kunnen serious games uitkomst bieden voor (leeftijd gerelateerde) problematiek als verlies van balans en cognitieve achteruitgang. Het is reeds bewezen dat serious games een positieve impact hebben op de ontwikkeling van diverse skills. In het laatste artikel in deze serie kijken we ten slotte naar de toekomst van serious games in de gezondheidszorg.

Wat zijn serious games: een introductie
Serious games in de gezondheidszorg – toepassingen
Serious games voor ouderen – balans en cognitie
De toekomst van serious games in de gezondheidszorg
Infographic – serious games-toepassingen in de zorg

 

De potentie van VR (Virtual Reality) in de gezondheidszorg

In deze serie artikelen bespreken we VR (Virtual Reality). Om te beginnen geven we een definitie. We gaan hierbij ook in op de rol die sensoren spelen bij het creëren van een virtuele wereld. De opkomst van VR wordt vooral voortgestuwd door de markt voor computerspellen, maar met dezelfde technologie is meer mogelijk, ook voor de zorg. Van pijnbestrijding tot exposuretherapie, en educatie en revalidatie: de potentie van VR in de zorg is groot. Zeker nu de overheid aanstuurt op efficiëntere behandelingen biedt VR een duidelijke kans om zorg beter én goedkoper te maken. We gaan bij de bespreking van toepassingen van VR in de gezondheidszorg ten slotte we specifiek in op toepassingen in de ouderenzorg. We behandelen onder meer in op de training van vaardigheden, het minimaliseren van handicaps en het verbeteren van (geestelijk) welzijn.

Wat is VR (Virtual Reality): een introductie
VR in de zorg – training, exposure en meer
VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer
Infographic – VR-toepassingen in de zorg

 

De nieuwste toepassingen van AR (Augmented Reality)

In deze serie artikelen wordt gekeken naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). Maar wat is AR nu precies? In de introductie geven we een antwoord op die vraag. Aansluitend gaan we in op de sensortechniek achter AR. We leggen uit hoe de technologie precies werkt. Ook gaan we in op de toepassingen van AR. Zo bespreken we het in het kader van werken, leren, entertainment, commercie en veiligheid. We hebben daarbij extra aandacht voor het Internet of Things (IoT). We stellen ons daarbij de vraag hoe AR en IoT gecombineerd worden. Of beter gezegd: hoe kan IoT verrijkt worden met AR? Ten slotte behandelen we AR in de zorg. Deze combinatie heeft de potentie om medische training te verbeteren, levens te redden en bestaande processen preciezer en efficiënter te maken. Dokteren kunnen operaties effectiever uitvoeren, ook kan het ingezet worden om fitheid te verbeteren. AR-technologie kan de patiëntervaring opnieuw vormgeven, klinische resultaten verbeteren en innovatieve nieuwe therapieën opleveren. AR-apps worden bijvoorbeeld al gebruikt voor simulaties, operaties en revalidatie.

Wat is AR (Augmented Reality): een introductie
Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Toepassingen van AR (Augmented Reality)
AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality
AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Serious games in de gezondheidszorg: de toepassingen nader bekeken

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering

Duurzaamheid is een onderwerp dat ons na aan het hart ligt. We wijdden zodoende verschillende series aan duurzaamheid. Om te beginnen, gaan we dieper in op klimaatverandering. Wat is klimaatveranderingen en wat zijn de oorzaken en gevolgen? Door onder meer het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen is de mens bezig het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar is gekomen. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen, is nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen. Ten slotte bespreken we deze duurzaamheid: wat is het precies en hoe bereiken we het?

Wat is klimaatverandering: een introductie
Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering
Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering
Infographic – hoe bereiken we duurzaamheid?

 

Hoe verklaren we het gebrek aan klimaatactie?

Ondanks wetenschappelijk bewijs dat de mens bezig is het klimaat te veranderen, wordt er weinig actie ondernomen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. We openen deze serie met een artikel over de invloed van de mens op klimaatverandering. Daarna rijst automatisch de vraag: waarom doen we niets aan klimaatverandering? We geven aan aantal verklaringen voor het feit dat er weinig klimaatactie wordt ondernomen. We bespreken een aantal barrières bij het ondernemen van klimaatactie, zoals onzekerheid en scepsis omtrent klimaatverandering en een aantal uitdagende eigenschappen van het fenomeen klimaatverandering. Een groot gedeelte van de verklaring van het feit dat er weinig klimaatactie ondernomen wordt, kan daarnaast gevonden worden in diverse eigenschappen van de mens zelf. We kijken daarom aansluitend naar eigenschappen van de mens zelf die klimaatactie in de weg zitten.

Invloed van de mens op klimaatverandering
Waarom doen we niets aan klimaatverandering?
Gebrek aan klimaatactie – eigenschappen van de mens
Het uitblijven van klimaatactie – menselijke eigenschappen
Infographic – waarom nemen we geen actie tegen klimaatverandering?

 

Hoe zorgen we voor klimaatactie?

Zoals we in onze vorige serie artikelen beschreven, zijn er nogal wat barrières die het nemen van klimaatactie bemoeilijken. Zodoende kijken we aansluitend naar mogelijke manieren om het publiek toch tot klimaatactie te bewegen. We richten ons daarbij voornamelijk op klimaatcommunicatie. Hoe zorg je voor berichtgeving die leidt tot klimaatactie? We beginnen met publieke betrokkenheid en het formuleren van een boodschap. We gaan daarbij in op het belang van publieke opinie, en de inhoud en aankleding van de boodschap. Ook doelgroepen en framing zijn van groot belang op het succesvol overbrengen van klimaatcommunicatie. Aansluitend hebben we aandacht voor de andere elementen: boodschapper en kanaal. We onderstrepen ook het belang van het concretiseren van de klimaatcommunicatie. Als berichtgeving succesvol blijkt in het doorbreken van barrières tegen klimaatactie moet deze echter ook worden ondersteund door beleid, en economische en infrastructurele veranderingen, die betrokkenheid en de realisatie van goede bedoelingen mogelijk maken.

Klimaatverandering – hoe zorgen we voor klimaatactie?
Actie tegen klimaatverandering – het bewegen van mensen
Klimaatveranderingscommunicatie – de aanpak van klimaatverandering
Klimaatactie mogelijk maken – motivatie en belemmeringen
Infographic – hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering?

 

Actieplan naar een duurzame manier van leven

Aangezien klimaatverandering een belangrijk onderwerp voor ons is, wilden we de punten die we in onze vorige serie artikelen beschreven (“Hoe zorgen we voor klimaatactie?”) ook daadwerkelijk omzetten in een actieplan, dat concrete handvatten biedt om het publiek te bewegen tot een duurzame manier van leven. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen is namelijk nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen. We gebruiken in ons actieplan twee typen interventiestrategieën. Zo zijn er informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan duurzaam gedrag. Tevens kunnen deze ingezet worden om publieke acceptatie te verhogen wanneer individuen gedwongen worden hun gedrag te veranderen. Klimaatcommunicatie is onderdeel van deze informatieve interventiestrategieën, aangezien communicatie een belangrijke en constructieve rol speelt bij de vorming van kennis, publieke betrokkenheid en gedrag. Daarnaast zijn er structurele strategieën die gericht zijn de omstandigheden te veranderen waaronder de gedragsrelevante besluiten worden gemaakt. Zoals veranderingen in wettelijke voorschriften en beleid.

Klimaatverandering – actieplan naar duurzaam gedrag
De weg naar duurzaam leven – klimaatveranderingscommunicatie
Actieplan klimaatverandering – de weg naar duurzaamheid
Het overwinnen van barrières voor klimaatactie
Het bereiken van een duurzame manier van leven
Infographic – klimaatplan naar duurzaamheid

 

Hoe wordt een bedrijf duurzaam?

Aangezien niet alleen mensen, maar ook bedrijven in actie moeten komen om klimaatverandering een halt toe te roepen, schreven we ook een serie artikelen over duurzaamheid voor bedrijven. We onderzoeken in het eerste artikel in deze serie wat duurzaam ondernemen precies is. De inhoud van het begrip gaat namelijk verder dan het nog steeds veelgebruikte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook de Triple Bottom Line (TBL) komt hierbij aan bod. Aansluitend geven we voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven. We gaan hierbij in op de zes essentiële kenmerken van een duurzame ontwikkeling. Er zijn veel voordelen van duurzaam ondernemen te benoemen, zoals een verbeterde concurrentiepositie, grotere winst en tevreden stakeholders. In het laatste artikel bespreken we ten slotte de targets van duurzaamheid. Want hoe meet je duurzaamheid? Verder we bespreken we het belang van communicatie omtrent de duurzaamheid van een bedrijf, bijvoorbeeld middels duurzaamheidsindices. Ten slotte gaan we op op een businessmodel voor duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?
Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven
Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders
Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid
Infographic – duurzaamheid voor het bedrijfsleven

Waarom doen we niets aan klimaatverandering - barrières tegen klimaatactie

 

Internet

Het internet is onmisbaar – de huidige staat van het internet

In deze serie artikelen kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte. Internet is belangrijk voor de mens, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Zonder deze voorziening is een woonhuis of bedrijf in de nabije toekomst niet meer berekend op de eisen die onze maatschappij en economie eraan stellen. We gaan specifiek in op een aantal branches, te beginnen met recreatie en hospitality. Zelfs op vakantie is internet namelijk onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector hebben daarom belang bij een internetverbinding voor hun gasten. Ook in de zorgsector speelt internet een steeds grotere rol. Internet heeft de potentie de zorg te verbeteren, zowel kwalitatief gezien als op het gebied van beschikbaarheid. De laatste branche die we bespreken, zijn de studentenhuisvesters. Ook studenten hebben belang bij internet. Studenten willen daar zorgeloos en voordelig internetten, zeker aangezien studeren zonder internet niet gaat. Voor studie, communicatie en vermaak willen studenten altijd beschikken over snel internet.

Het internet is dus onmisbaar, zowel voor particulieren als voor bedrijven in diverse branches. Zodoende kijken we in deze serie naar de huidige staat van het internet. Hoe is het internet in Nederland? Heeft iedereen toegang tot het internet en wat valt er te zeggen over de snelheid en de kosten? We bespreken ook de situatie in België, zodat we uiteindelijk een vergelijking tussen de beide landen kunnen maken.

Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Het belang van internet voor de zorg
Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Infographic – het belang van internet voor vier sectoren

Hoe is het internet in België? – Toegang, snelheid en meer
Hoe is het internet in Nederland? – Dekking, prijzen en meer
Vergelijking internet – België en Nederland
Infographic – internet in Nederland en België

Studenten kunnen niet zonder internet - internet voor studentenhuisvesters

 

Slimme oplossingen

Smart Cities

Bij 3Bplus bieden we slimme oplossingen, waarmee we kunnen zorgen voor comfort en veiligheid. We meten onder meer de waterstanden en monitoren bomen. Het ultieme voorbeeld van een slimme oplossing is een slimme stad, oftewel een smart city. Ook over dat onderwerp schreven we een aantal artikelen. We beginnen met een definitie, want wat is een smart city? Om daar een antwoord op te geven, gaan we onder meer in op de doelstellingen van een smart city en de zes aspecten die zo’n slimme stad definiëren. We sluiten af met een korte omschrijving van de ideale smart city. Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities onder meer technologie in, zoals sensoren, IoT en Big Data.

Maar waarom zou een stad eigenlijk slim willen worden? Ook op die vraag geven we een antwoord. Waar eerste slechts enkele gemeenten het voortouw namen, zijn er nu massaal visies opgesteld waarbij meerdere lagen binnen de gemeente betrokken zijn. Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, zo ook in Nederland. Zodoende kunnen we ook voorbeelden van smart city-technologie geven op de gebieden: mobiliteit, verkeer, milieu, afval, veiligheid, gezondheid, stadsplanning en burgerschap. In het laatste artikel in deze serie kijken we naar de belangrijkste component van deze slimme steden: de inwoners. Wat is de rol van deze burgers in een smart city? Wij stellen dat inwoners van een smart city zelf een grote rol moeten spelen bij het ontwerp van hun omgeving. Zo moeten de smart oplossingen ontworpen worden om de oorzaken van problemen voor de inwoners weg te nemen. En moeten zij daadwerkelijk een stem hebben in het ontwerpproces. Hierbij is het onder meer van belang om te weten aan welke oplossingen de inwoners nut toekennen.

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – de smart city als ultieme slimme oplossing

Wat zijn de smart city-trends voor 2018?
Belemmeringen voor de komst van smart cities

 

Internet of Things (IoT)

In deze serie artikelen behandelen we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). Het IoT is een netwerk van verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. Het internet is wat al deze objecten of “dingen” met elkaar verbindt. Het grootste voordeel van het IoT is dat een hoop handmatige processen geautomatiseerd kunnen worden. Ook kunnen apparaten verschillen opmerken en hun programma daarop aanpassen. Naar verloop van tijd neemt ons energieverbruik af, verspillen we minder producten en verbeteren productieprocessen.

We beginnen de serie met een definitie, want wat is het IoT precies? Aansluitend gaan we in op de werking: we beschrijven het proces van data verzamelen, versturen, verwerken en gebruiken. Om de werking te illustreren, geven we een voorbeeld waarbij we al deze stappen samen laten komen. In het derde artikel in deze serie kijken we naar hetgeen het IoT voor ons kan betekenen. Of beter gezegd: wat zijn de voordelen van IoT? Het Internet der Dingen speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert ook productieprocessen en biedt oplossingen voor problemen rond energie, gezondheidszorg en onderwijs. We bespreken de manieren waarop IoT dat gaat doen. IoT kan bijvoorbeeld bijdragen aan betere veiligheid en duurzaamheid door het aan- en uitzetten van straatverlichting en het op afstand checken of verkeersborden kapot zijn. We splitsen de toepassingen van IoT op in verschillende sectoren, zoals sport, entertainment en gezondheidszorg. Ook gaan we in op vier overkoepelende toepassingen: Smart Homes, Smart Buildings, Smart Cities en Smart Industry. We eindigen deze serie over het Internet of Things met een blik op de toekomst. We stellen ons de vraag: wat is de toekomst van IoT?

Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
De voordelen van IoT (Internet of Things)
Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings
Smart Industry met IoT (Internet of Things)
De toekomst van IoT (Internet of Things)
Infographic – slimme apparaten met het IoT

 

De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT, Big Data en AI

In deze serie artikelen gaan we in op de keten die zich vormt tussen sensoren, Internet of Things (IoT; internet der dingen), Big Data en Artificial Intelligence (AI; kunstmatige intelligentie). Al deze – op het eerste gezicht – losstaande technologieën staan namelijk in verbinding met elkaar. Wanneer alle elementen gezamenlijk toegepast worden, ontstaan er namelijk slimme oplossingen, waarmee we ons (dagelijks) leven enorm kunnen verbeteren en verrijken. Om apparaten en objecten slim te maken, wordt de keten van technologieën ingezet. Zo wordt er Big Data verzameld door de sensoren in Internet of Things-toepassingen. Deze Big Data wordt vervolgens geanalyseerd door Artficial Intelligence. Het doel is om patronen en trends te ontdekken. Door het toevoegen van deze rekenkracht worden de IoT-apparaten “intelligent” en zijn ze in staat om zelf beslissingen te nemen. Ze kunnen daardoor op ieder moment informatie uitwisselen en acties in gang te zetten. Het gaat in onze keten dus uiteindelijk niet om het IoT-apparaat an sich, maar om de digitale, data- en informatiegedreven toegevoegde waarde die uiteindelijk ontstaat. We krijgen inzicht en invloed op situaties, doordat er continue betekenisvolle informatie ontstaat, die omgezet kan worden in (automatische) actie.

We bespreken in het eerste artikel kort de losse elementen, maar bespreken vooral de verbanden. Om de keten grafisch weer te geven, maakten we aansluitend een infographic. In het vervolgartikel geven we een aantal voorbeelden van slimme oplossingen, waarbij deze keten van technologieën ingezet wordt. Het gaat om real world-toepassingen, die ons dagelijks leven kunnen verrijken en verbeteren. We gaan in op luchtkwaliteit, watermanagement, zorgtoepassingen en de plaats waar al deze toepassingen samenkomen: Smart Cities. In het laatste artikel in deze serie voegen we graag nog een aantal (zij)stappen toe. We gaan onder meer dieper in op Fog en Edge computing, de “opvolgers” van de Cloud, en de mogelijkheden en manieren van Big Data-analyse, waaronder Deep Learning. En ten slotte besteden we aandacht aan een van de nog niet benoemde toepassingen van de keten: next generation domotica met IoT.

De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT,  Big Data en AI
Voorbeelden: Sensoren, IoT, Big Data en AI in slimme oplossingen
Verdieping: smart oplossingen met Fog computing en deep learning
Infographic: de keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT, Big Data en AI 

Hoe wordt een stad een smart city? Aandacht voor voorwaarden, burgers, techniek en meer.

 

Artificial Intelligence (AI)

Wat is AI?

Om een slimme toekomst mogelijk te maken, wordt er volop onderzoek gedaan naar Artificial Intelligence (AI). Ook wij vinden dit veld bijzonder interessant. Zodoende wijden we een aantal series artikelen aan AI en aanverwante onderwerpen als machine learning, neurale netwerken en deep learning. We beginnen echter met de vraag: wat is AI? We geven een definitie en gaan onder meer in op het verschil tussen smalle AI en algemene AI. Ook bespreken we de kernproblemen en de opkomst van het veld. In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). Er is nog geen algemene AI. AI-systemen worden gespecialiseerd om bepaalde taken uit te voeren. En elke toepassing vereist jaren van gericht onderzoek en een zorgvuldige, unieke constructie. Zodoende is de vooruitgang ongelijk binnen en tussen de domeinen. Specifieke aandacht hebben we voor de (deel)gebieden waarop de ontwikkeling van AI-onderzoek zich op dit moment voornamelijk richt. In dit kader bespreken we machine learning, deep learning, reinforcement learning, computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica, collaboratieve systemen, crowdsourcing en menselijke rekenkracht, algoritmische speltheorie en computationele sociale keuze, Internet of Things (IoT) en neuromorfische computing. Naast deze huidige ontwikkelingen binnen het veld, kijken we ook alvast naar de toekomst. AI-technologieën dringen op dit moment al (ongemerkt) door in al onze levens. Verwacht wordt dat de rol van AI op allerlei gebieden nog groter zal worden.

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
De huidige staat van AI
AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
De toekomst van AI (Artificial Intelligence)
Infographic – een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)

 

De kracht van AI en sensoren gecombineerd

In deze serie artikelen bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in gebieden als Internet of Things (IoT), gezondheidszorg, landbouw, bouwkunde, transport, en informatie en entertainment. In de volgende artikelen bespreken we al deze gebieden stuk voor stuk. We beginnen deze serie echter met een algemene introductie op de combinatie van AI en sensoren.

AI en sensoren: een introductie
Robotica – de combinatie van AI en sensoren
IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – de kracht van AI met sensoren

 

Machine learning, neurale netwerken en deep learning uitgelegd

In deze serie artikelen werken we toe naar deep learning. Om een duidelijk beeld van deep learning te geven, bespreken we echter eerst machine learning en neurale netwerken. Om deep learning helder uit te leggen, is het namelijk van belang om de verbindingen tussen al deze concepten te schetsen. In de introductie geven we daarom een kort overzicht van de concepten machine learning, neurale netwerken en deep learning, en de verbindingen ertussen. Aansluitend gaan we in losse series in op al deze drie fenomenen. Wat is machine learning precies? Hoe werken neurale netwerken? En wat zijn voorbeelden van deep learning?

Machine learning, neurale netwerken en deep learning uitgelegd

Wat is machine learning: een introductie
Toepassingen van machine learning in zorg, retail en meer
Methoden van machine learning – supervised en unsupervised learning
Hoe werkt machine learning – machine learning uitgelegd
Infographic – machine learning is leren door ervaring

Wat is een neuraal netwerk: een introductie
Toepassingen van neurale netwerken – van chatbots tot zorg
Hoe werkt een neuraal netwerk – neurale netwerken uitgelegd
Voorbeeld van een neuraal netwerk – de werking uitgelegd
Infographic – neurale netwerken bij machine learning

Wat is deep learning: een introductie
Hoe werkt deep learning – deep learning uitgelegd
Voorbeelden van deep learning – de werking uitgelegd
Toepassingen van deep learning – taal, beeld en zorg
De toekomst van deep learning – technologie en investeringen
Infographic – op weg naar echte AI met deep learning

Machine learning, neurale netwerken en deep learning

 

Overig

Bij 3Bplus werken we graag samen. We bouwen met onze partners samen aan een betere toekomst. Om onze bezoekers een beeld te geven van onze samenwerkingen zijn we een serie interviews gestart. De eerste daarvan staat inmiddels online. André Kapitein van smartsensors.me vertelt wat hij doet om de wereld een stukje beter te maken.

Daarnaast bespreken we in deze categorie ook wat ons bij 3Bplus bezighoudt. We behandelen nieuwe ideeën en technologieën, en vertellen hoe wij deze inzetten. Zo vertelt oprichter Ronald de Jongh over integrale oplossingen, waarbinnen sensordata uit verschillende bronnen gebundeld kan worden.

André Kapitein wil de wereld verbeteren met smartsensors.me
Ronald de Jongh wil aan de slag met integrale oplossingen

 

Engels

Omdat we vinden dat informatie voor iedereen verkrijgbaar moet zijn, bieden we een aantal van onze artikelen ook in het Engels aan. Om te beginnen zijn dat een aantal basisartikelen, waarin we definities geven van een aantal fenomenen, zoals AI, VR, AR en smart cities.

What is AI (Artificial Intelligence): An introduction
What is VR (Virtual Reality): An introduction
What is AR (Augmented Reality): An introduction
What is a smart city: An introduction
Machine learning, neural networks and deep learning explained
What is machine learning: An introduction
What is a neural network: An introduction
What is deep learning: An introduction

Ronald de Jongh wil aan de slag met integrale oplossingen

Integrale oplossingen voor de toekomst

In onze blog bespreken we wat ons bij 3Bplus bezighoudt. We behandelen nieuwe ideeën en technologieën, en vertellen hoe wij deze inzetten. Ditmaal vertelt oprichter Ronald de Jongh over integrale oplossingen, waarbinnen sensordata uit verschillende bronnen gebundeld kan worden.

 

Weg met het hokjesdenken

Ik zie dat mensen te vaak in hun eigen hokjes denken. Ze zijn bezig met het meten van ofwel luchtkwaliteit, of met veiligheid, of met verkeersdrukte. De informatie die over al deze onderwerpen binnenkomt, kan echter juist uitstekend gecombineerd worden.

Ik denk na over integrale oplossingen, waarbinnen data uit verschillende bronnen gebundeld kan worden. Als we een koppeling tussen data (uit verschillende bronnen) maken, is het voor een gebruiker veel duidelijker wat de impact is en hoe hij zijn voordeel met de data kan doen. Neem als voorbeeld een app waarin allerlei informatie voor hardlopers gebundeld kan worden. Het is leuk als mensen kunnen zien wanneer de luchtkwaliteit het beste is. Maar het is nog leuker als ze samen met anderen kunnen lopen, als ze eens een andere route kunnen proberen, en kunnen bepalen waar ze het beste kunnen stoppen om een pauze te houden. Wij bundelen al deze informatie in een integrale oplossing.

Een van de grote voordelen van een integrale oplossing is het gebruiksgemak. Na de invoering van de gewenste parameters komt alle informatie op een enkele app binnen. Mensen willen niet gebruik moeten maken van verschillende apps, waarna ze deze informatie nog zelf moeten combineren. Daarbij komt nog dat we de beschikking over allerlei sensordata al hebben, zodat een bundeling tot een integrale oplossing in principe ook niet meer kost.

 

Integrale oplossingen zorgen voor bewustwording

Een tweede voorbeeld van een integrale oplossing heeft te maken met wachtrijmanagement. Deze app kan verkeer verdelen op basis van drukte, uitstoot, werkzaamheden en calamiteiten. De gebruiker krijgt op basis van deze data een tijdslot waarbinnen hij het beste in de auto kan stappen. Dat levert een rustiger verkeersbeeld op en uiteindelijk zijn mensen ook nog eens sneller op hun bestemming. De informatie wordt bij deze oplossing ook weer teruggekoppeld aan de sensorsystemen, zodat je bijvoorbeeld verkeerslichtinstallaties kunt aanpassen.

Ik vind bewustwording erg belangrijk. Als je een stoplicht langer op rood zet, moet je mensen de oorzaak daarvan doorgeven. Als je daarbij communiceert dat het erg druk is, of dat er teveel uitstoot is, dan snappen ze ook waarom ze een andere route moeten nemen. Je kunt alles technisch willen oplossen, maar als mensen het niet begrijpen, gaat de oplossing nooit werken. Pas als mensen erin geloven, passen ze ook daadwerkelijk hun vertrektijden aan.

Ik kom bij enorm veel bedrijven, overheden en mensen over de vloer. Omdat ik daar hoor en zie waar zij mee bezig zijn, kan ik nadenken over het combineren van oplossingen. Ik zie verbindingen en mogelijkheden. Ik denk sowieso dat we steeds meer integrale oplossingen gaan zien. Er komt namelijk steeds meer data beschikbaar, waarmee we goede dingen willen doen. Grote maatschappelijke problemen van onze tijd kun je alleen oplossen als je bewustwording creëert. Integrale oplossingen waarbij mensen profijt hebben van de gebundelde sensordata en deze ook daadwerkelijk begrijpen, kunnen daar enorm aan bijdragen.

Ronald de Jongh 3Bplus

 

Ronald de Jongh 3Bplus 
LinkedIn

André Kapitein wil de wereld verbeteren met smartsensors.me

“Ik leef voor het oplossen van problemen”

smartsensors.me werkt aan slimme oplossingen met sensortechnologie. André Kapitein (founder en CTO) vertelt hoe het zijn missie is om de wereld beter te maken. Als “serial entrepreneur” werkt hij onder meer aan systemen die de lucht reinigen en afval in onze wateren lokaliseren.

 

MacGyver

“Al vanaf jongs af aan was ik bezig om dingen beter te maken. Ik leerde met niets toch heel veel te kunnen. Met mijn rolletje duct tape werd ik ook wel MacGyver genoemd. Als founder en CTO van smartsensors.me los ik nog steeds problemen op met technologie. Ik maak samen met mijn team fysieke, meetbare oplossingen. We vinden dat de wereld verbeterd moet worden met nieuwe producten en diensten. Daarvoor moet alleen wel sneller geïnnoveerd worden. Wij zeggen: “weg met alle onzin”. We werken efficiënt en zijn gemotiveerd, waardoor we veel kunnen bereiken.”

 

Serial entrepreneur

“Ik noem mezelf wel eens een “serial entrepreneur”. Ik doe namelijk heel erg graag meerdere dingen tegelijk. Zo werken we bij smartsensors.me onder meer samen met bouwbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, telecombedrijven en de medische sector. Allerlei verschillende instanties, die ofwel een specifiek probleem hebben waar ze een oplossing voor willen of ons vragen een dag mee te lopen en te kijken wat er verbeterd kan worden. Daarnaast ontwikkelen we zelf basistechnologieën, zoals luchtreiniging en energiemeting, die voor allerlei toepassingen inzetbaar zijn.”

André Kapitein smartsensors.me

 

De oplossingen van smartsensors.me

smartsensors.me – luchtreiniger

“Met onze luchtreiniger kunnen we geur uit de lucht halen, en gevaarlijke stoffen omzetten naar ongevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan waterstofsulfide en methaan, maar het werkt ook bij virussen en bacteriën. Onze luchtreiniger wordt onder meer ingezet in horeca, riool en veeteelt. De nood is hoog in deze laatste sector. Bestaande luchtwassers volstaan niet en er gaan honderden bedrijven failliet als er niets gebeurt.  Met onze luchtreiniger kan het broeikasprobleem voor een deel opgelost worden.”

smartsensors.me – energiemeting

“We hebben een product ontwikkeld waarmee we heel precies kunnen voorspellen wanneer elektrische apparatuur stuk dreigen te gaan. Op het moment dat iets dreigt te veranderen,  krijgt de gebruiker een melding. Als je het gebruik monitort en van tevoren weet dat een apparaat binnen een paar weken stukgaat, kun je een plan maken. Dit is in deze nieuwe circulaire economie cruciaal voor bedrijven: het verdienmodel ligt niet meer bij de verkoop van het apparaat, maar bij het gebruik van het apparaat.”

smartsensors.me – wateroplossing

“We weten niet wat er onder water gebeurt, denk maar aan beschadiging van oevers, een drenkeling in het water, en fietsen in de gracht. We hebben een systeem gemaakt, waarbij we een fotosysteem aan patroonherkenning koppelen. Zodoende kunnen we bijvoorbeeld vervuiling lokaliseren. Ook kunnen we langs de Afsluitdijk varen en een digitale kaart maken. Als we dit na een storm nog een keer doen, kunnen we de situaties vergelijken op beschadigingen.”

smartsensors.me – eHive

“Het gaat slecht met de bijen, maar ze zijn cruciaal voor ons bestaan. Iedereen ziet de noodzaak er iets aan te doen, maar toch gaat iedereen verder met de waan van de dag. Bij smartsensors.me hebben we een elektronische bijenkorf gemaakt. Met behulp van sensoren wordt informatie verzameld en krijg je bijvoorbeeld een appje als er iets mis is in de bijenkorf. Het voordeel is dat je de bijen niet verstoort, maar wel honing kan tappen.”

smartsensors.me – karmaprojecten

“We zijn heel erg van de “karmaprojecten”, oftewel projecten waarmee we levens kunnen verbeteren of zelfs kunnen redden. We maken – om maar een paar voorbeelden te noemen – bijvoorbeeld sensorsystemen voor politie, defensie en gezondheidszorg. Wat betreft deze laatste sector hebben we ons gebogen over domoticasystemen, monitoring van ademhaling en hartslag, en een slaappositietrainer.”

 

Innovatie voor corporaties

“Nederland is een van de meeste innovatie landen ter wereld. Toch leidt ook hier innovatie niet per se tot een empirisch resultaat. Het is jammer genoeg soms meer een soort bezigheidstherapie of marketingstunt, waarbij de technologie achter de business case aan hobbelt. Veel corporaties zijn ook te groot om te innoveren, zo kost elke gezette stap duizenden euro’s  en duurt elke iteratie weken. De corporate pay structure stimuleert daarbij ook niet om risico’s te nemen: als het mislukt, ben je je baan kwijt, en als het wel lukt, krijg je er niets extra’s voor. En bovenal, als je een probleem wilt oplossen, moet je het probleem eerst zien. Niemand wil echter horen dat ze al jaren verkeerd bezig zijn.

Om toch te innoveren, zijn er mensen met kennis nodig, die risico’s kunnen en durven te nemen, en gebruik kunnen maken van een netwerk binnen de corporatie. Corporaties kunnen ons in dit kader inschakelen voor een langdurige, duurzame samenwerking. Als ze dan onze hulp nodig hebben, kunnen wij meteen aan de slag en wordt de doorlooptijd bijvoorbeeld aanzienlijk verkort. Natuurlijk heeft die samenwerking ook voordelen voor ons, zo blijven wij klein en creatief, en kunnen we ons geheel blijven richten op hetgeen we het liefst doen: oplossingen maken.”

André Kapitein smartsensors.me

 

André Kapitein is founder en CTO bij smartsensors.me

www.smartsensors.me

 

Infographic: internet in Nederland en België

Het internet is onmisbaar, zowel voor particulieren als voor bedrijven in diverse branches. Zodoende kijken we in deze infographic naar de huidige staat van het internet. Hoe is het internet in Nederland? Heeft iedereen toegang tot het internet en wat valt er te zeggen over de snelheid en de kosten? We bespreken ook de situatie in België, zodat we uiteindelijk een vergelijking tussen de beide landen kunnen maken.

Infographic: internet in Nederland en België

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1  – Hoe is het internet in België? – Toegang, snelheid en meer
Deel 2  – Hoe is het internet in Nederland? – Dekking, prijzen en meer
Deel 3 – Vergelijking internet – België en Nederland
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen België

Vergelijking internet in België en Nederland

Internet in België en Nederland – een vergelijking

De vorige artikelen in deze serie gingen in op de internetsituaties in België en Nederland. We bespraken voor elk van deze landen de internettoegang, internetdekking, internetsnelheid, de internetmarkt en de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT). In dit laatste artikel in deze serie vragen we ons af hoe de internetsituaties in België en Nederland zich tot elkaar verhouden. We schreven dit artikel met de titel: “Vergelijking internet in België en Nederland”.

 

Vergelijking internet in België en Nederland – internettoegang

Uit cijfers uit 2013 bleek dat 79% van de inwoners van België in dat jaar internettoegang had in Nederland lag dit percentage op 92%. In beide landen groeide dit percentage in het daaropvolgende jaar, zo scoorde België 82% en Nederland 94%. Wat België betreft stabiliseert dit cijfer zich, terwijl de groei in Nederland meer door lijkt te zetten. In beide landen blijft internettoegang voor achtergestelde bevolkingsgroepen flink achter: in België was dit in 2015 72% en in Nederland 83%.

Tabel 15: internettoegang België en Nederland

  2013 2014 2015
België 79% 82% 82%*
Nederland 92% 96% ~99%**

*Wat betreft achtergestelde bevolkingsgroepen is dit 72%
** Wat betreft achtergestelde bevolkingsgroepen is dit 83%

 

Vergelijking internet in België en Nederland – internetdekking

De basisbreedbanddekking van de bevolking in 2015 in België betreft 99,9%; in Nederland is dit 100%. Met een aandeel van 51,2% vergrootte de kabel in 2014 zijn aandeel met 0,2 procentpunten in België. In Europa was België destijds het land met het hoogste marktaandeel voor kabel. In 2014 had kabel 47% van het marktaandeel in Nederland in handen. België blijft globaal gezien de leider wat betreft IPv6-adoptie, zo verloopt 36% van de verbindingen via IPv6. Met de adoptie van IPv6 gaat het nog niet erg hard in Nederland. Nederland komt niet in de top 10 voor, wat betekent dat het zeker minder is dan de 7,8% van Portugal dat de 10e plaats in deze ranglijst bezet. België kent in 2016 4.892.229 unieke IPv4-adressen, terwijl Nederland er 9.402.341 kent.

Tabel 16: internetdekking België en Nederland – 2016

België Nederland
99,9% 100%

 

Tabel 17: marktaandeel kabel België en Nederland – 2014

België Nederland
51,2% 47%

 

Tabel 18: verbindingen via IPv6 België en Nederland – 2016

België Nederland
36% < 7,8%

 

Tabel 19: IPv4-adressen België en Nederland – 2016

België Nederland
4.892.229 9.402.341

Vergelijking internet in België en Nederland - hoe verhoudt het internet in de landen zich tot elkaar?

 

Vergelijking internet in België en Nederland – internetsnelheid

In 2016 heeft 91,9 procent van alle woningen toegang tot 60 Mbps of meer terwijl 91,1 procent kan rekenen op snelheden van 100 Mbps. Supersnel breedband van 300 Mbps is reeds in 97% van Nederland beschikbaar. De verbindingssnelheden liggen in de praktijk een stuk lager. Globaal gezien behaalt Nederland in 2016 wat betreft gemiddelde verbindingssnelheden 17,9 Mbps; in België is dat 15,3 Mbps. Wat betreft adoptie van 4 Mbps neemt Nederland globaal gezien de negende plek in met 95%, terwijl België met 94% een zestiende plek behaalt. Als we kijken naar adoptie van 10 Mbps dan bekleedt Nederland de derde plek met 67%, terwijl België een vierde notering haalt met 66%. Nederland behaalt voor 15 Mbps een negende plek met 42%. België doet het iets slechter met 38%, waarmee een notering op nummer veertien behaald wordt.

Gemiddeld genomen, ligt de internetsnelheid in België op 15,3 Mbps. Voor Nederland ligt dit op 17,9 Mbps. Ook de gemiddelde pieksnelheid is in Nederland hoger met 70,5 Mbps ten opzichte van 69,2 Mbps in België.

Tabel 20: behaalde internetsnelheid België en Nederland – 2016

  > 4 Mbps > 10 Mbps > 15 Mbps
België 94% 66% 38%
Nederland 95% 67% 42%

 

Tabel 21: gemiddelde snelheid België en Nederland – 2016

België 15,3 Mbps
Nederland 17,9 Mbps

 

Tabel 22: gemiddelde pieksnelheid België en Nederland – 2016

België 69,2 Mbps
Nederland 70,5 Mbps

 

Vergelijking internet in België en Nederland – internetmarkt

In 2015 lagen de meest populaire aanbiedingen in België en Nederland in de snelheidsrange van 30 tot 100 Mbps. De take-up van zeer hoge snelheidsaanbiedingen (dat wil zeggen ten minste 100 Mbps) was in België meer dan 5% hoger dan het EU-gemiddelde, terwijl dit in Nederland 20% is. Gebundelde aanbiedingen met inbegrip van telefonie waren niet erg populair in België, terwijl de take-up van gebundelde aanbiedingen met tv (dat wil zeggen: Double en Triple Play) meer dan twee keer zo hoog als het EU-gemiddelde was. Slechts 16,5% van de abonnementen betrof Standalone- aanbiedingen of breedband in combinatie met mobiele telefonie. In Nederland was Triple Play het meest populaire product (met meer dan de helft van de abonnementen). Daarnaast betroffen 21,6% van de breedbandverbindingen Standalone-aanbiedingen of vaste breedband in combinatie met mobiele telefonie, en representeerden beide soorten Double Play elk een beetje meer dan 10% van het marktaandeel.

Vergelijking internet in België en Nederland – internetprijzen

De minst dure aanbiedingen van de drie belangrijkste internetproviders die ten minste 90% van de vaste breedbandmarkt coveren, laten zich als volgt vergelijken: in zowel België als Nederland zijn over het algemeen dalende prijzen te zien. Enige uitzondering is 2013 in België en 2015 in Nederland. Over de gehele linie zijn de prijzen in Nederland ook in dat jaar lager dan in België. Opvallend hierbij is ten slotte het feit dat in België de markt geen abonnementen met lagere snelheden meer kent.

Tabel 23: internetmarkt België en Nederland – 2015

    België Nederland
Standalone 8+ tot 12 Mbps   €29,74
12+ tot 30 Mbps €26,44 €19,51
30+ tot 100 Mbps €23,39 €22,02
100+ Mbps €65,34 €41,25
Double Play met telefoon 8+ tot 12 Mbps   €39,93
12+ tot 30 Mbps   €29,72
30+ tot 100 Mbps €37,69 €32,23
Double Play met tv 8+ tot 12 Mbps   €40,37
12+ tot 30 Mbps €43,09 €32,27
30+ tot 100 Mbps €39,38 €34,78
100+ Mbps €83,79 €49,29
Triple Play 8+ tot 12 Mbps   €50,56
12+ tot 30 Mbps   €42,48
30+ tot 100 Mbps €53,41 €44,98
100+ Mbps €67,48 €60,56

Lege cellen betreffen niet beschikbare data

 

Vergelijking internet in België en Nederland – Internet of Things (IoT)

Nederland heeft sinds 2015 het eerste landelijk dekkende LoRa-netwerk voor Internet of Things ter wereld. In het eerste kwartaal van 2015 waren er in Nederland al 90% meer slimme apparaten aangesloten op het mobiele netwerk dan een jaar eerder. In 2016 werd er ook een landelijk dekkend SigFox-netwerk uitgerold. Nederland heeft gemiddeld 24,7 apparaten per honderd inwoners. België heeft inmiddels ook SigFox- en LoRa-netwerken. Deze dekken momenteel nog niet geheel het land, maar naar verwachting zullen deze dit jaar nog nationaal uitgerold zijn. België heeft 15,6 verbonden apparaten per 100 inwoners.

Tabel 24: aangesloten apparaten per 100 inwoners België en Nederland – 2016

België 15,6
Nederland 24,7

 

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1  – Hoe is het internet in België? – Toegang, snelheid en meer
Deel 2  – Hoe is het internet in Nederland? – Dekking, prijzen en meer
Infographic – Internet in Nederland en België
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen België

Hoe is het internet in Nederland? – Dekking, prijzen en meer

De internetsituatie in Nederland

Hoe staat het in Nederland met internettoegang, internetdekking, internetsnelheid, de internetmarkt en de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT)? In dit artikel bespreken we internet in Nederland. In het vorige artikel bekeken we op eenzelfde manier hoe het internet in België is. Het laatste artikel in deze serie staat daarom in het teken van een vergelijk: hoe verhouden de internetsituaties in België en Nederland zich tot elkaar?

 

Internet in Nederland – internettoegang in Nederland

In 2013 lag internettoegang in Nederland op 92%. Dat betekent dat 8% van de Nederlanders geen toegang had tot het internet, ook niet via hun smartphone. In 2014 lag dit percentage 2% hoger op 94%. Het aandeel huishoudens met toegang tot internet in Nederland steeg tussen 2005 en 2014 met 17% van ruim 78% naar bijna 96%. Het internetgebruik groeide in Nederland met name tot en met 2007 sterk. De afgelopen jaren neemt het internetgebruik geleidelijk toe. 94% van de Nederlanders had in 2014 in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt. Het aantal particulieren dat in 2015 het internet minstens één keer per week gebruikte, lag op 91,5%. Voor particulieren uit achtergestelde bevolkingsgroepen is dat 86,7%. En wanneer we kijken naar particulieren die het internet nooit gebruikten, lag het percentage op 4,4%. Het verschil tussen mensen met een hoog en laag opleidingsniveau is in Nederland nog altijd opvallend groot. 99% van de Nederlanders met een hoog opleidingsniveau heeft de afgelopen 3 maanden internet gebruikt. Onder achtergestelde bevolkingsgroepen is dit 83%.

Tabel 8: internettoegang Nederland

2013 2014 2015
92% 96% ~99%*

* Onder achtergestelde bevolkingsgroepen is dit 83%

 

Internet in Nederland – internetdekking in Nederland

De breedbandverbindingen onder huishoudens zijn sterk toegenomen. Vorig jaar had bijna iedereen toegang tot snel internet in Nederland. Ons land bereikt een belangrijk NGA-aandeel door een combinatie van kabel en DSL. In 2014 had kabel 47% van het marktaandeel in Nederland in handen. Nederland verkeerde in 2015 op de wereldtop als het gaat om het gebruik van hoge bandbreedtes. In 2015 betrof de basisbreedbanddekking (in % van de bevolking) 100%. Ruim 60% maakte daar ook daadwerkelijk gebruik van.

Met de adoptie van IPv6 gaat het nog niet erg hard in Nederland. Nederland komt niet eens in de top 10 voor, wat betekent dat het zeker minder is dan de 7,8% van Portugal dat de 10e plaats in deze ranglijst bezet. Nederland kent 9.402.341 unieke iPv4-adressen.

Tabel 9: basisbreedbanddekking Nederland – 2015

Theorie Praktijk
100%* ~60%

* Wat betreft NGA is dit percentage 90,5%

 

Internet in Nederland – internetsnelheid in Nederland

Nederland had in 2014 niet langer het snelste internet van Europa. In het eerste kwartaal van dat jaar hadden Nederlanders een internetverbinding met een gemiddelde snelheid van 12,4 Mbps. Dat is precies even snel als een kwartaal daarvoor, maar andere landen op de lijst zijn vooruit gegaan. Ter vergelijking: de gemiddelde internetsnelheid wereldwijd lag op 5 Mbps. De jaren daarvoor scoorde Nederland sowieso consequent in de top 5 van Europa wat betreft snel breedband internet. Nederland behoorde in 2015 met een gemiddelde internetsnelheid van 15,3 Mbps bij de top vijf landen met de snelste verbinding wereldwijd. Daarmee staat Nederland in Europa op de derde plaats als het om gemiddelde internetsnelheid gaat. Daarmee steeg Nederland een plaats ten opzichte van het vorige kwartaal.

De gemiddelde snelheid van internet in Nederland was in 2015 20% sneller dan een jaar daarvoor. Wereldwijd viel 4,6% van de internetverbindingen onder breedbandinternet met > 25 Mbps. In Nederland was dat 9,8% van de verbindingen, een toename van 19% ten opzichte van het vorige kwartaal en 45% ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee stond Nederland op de negende plaats van de tien landen met de grootste percentages breedbandverbindingen. Als het gaat om verbindingen met een lagere snelheid scoorde Nederland hoger. Op de lijst met verbindingen van minstens 10 Mbps stond Nederland met 61% op de tweede plaats, na Zuid-Korea dat 77% scoort. 95% van de internetverbindingen in Nederland was sneller dan 4 Mbps, waarmee in Europa de eerste plek werd behaald.

Ook in 2016 bevindt Nederland zich in de Europese top 3 van landen met de snelste internetverbindingen. Wat betreft breedbandadoptie ligt het percentage dat meer dan 4 Mbps haalt op 95%, waarmee Nederland de negende plek claimt. Voor 10 Mbps is dit 67% (derde plek), voor 15 Mbps 42% (negende plek) en voor 25 Mbps is dit 16% (tiende plek). De gemiddelde snelheid betreft 17,9 Mbps en voor de gemiddelde pieksnelheid is dat 70,5 Mbps. Van alle internetabonnementen betreft 62% een snelle breedbandverbinding van meer dan 30 Mbps. Vorig jaar was dat nog 46%.

Tabel 10: gemiddelde behaalde internetsnelheid Nederland

2014 2015 2016    
12,4 Mbps 15,3 Mbps 17,9 Mbps


Tabel 11: behaalde internetsnelheid Nederland – 2015

  > 5 Mbps > 10 Mbps >  15 Mbps > 25 Mbps
2015 95% 61%   9,8%
2016* 95% 67% 42% 16%

Lege cellen betreffen onbekende data
* Gemiddelde pieksnelheid 70,5 Mbps 


Tabel 12: abonnementen > 30 Mbps Nederland

2015 2016
46% 62%

Hoe is het internet in Nederland? - Internetsnelheid, internetprijzen en meer

 

Internet in Nederland – internetmarkt in Nederland

Terwijl breedbandabonnementen tussen de 10 tot 30 Mbps in 2015 het meest populair waren wat betreft internet in Nederland lag de take-up van hoge snelheid (minstens 30 Mbps) en zeer hoge snelheid (minstens 100 Mbps) dichtbij 50% van het totale aantal breedbandabonnementen (respectievelijk 30,4% en 16,1%). Dit is meer dan 20% hoger dan het EU-gemiddelde. Triple Play was het meest populaire product (met meer dan de helft van de abonnementen). Daarnaast betroffen 21,6% van de breedbandverbindingen Standalone-aanbiedingen of vaste breedband in combinatie met mobiele telefonie, en representeerden beide soorten Double Play elk een beetje meer dan 10% van het marktaandeel.

Internet in Nederland – internetprijzen in Nederland

Wanneer we dieper ingaan op de prijzen voor breedband internet in Nederland is te zien dat de prijs van de goedkoopste Standalone en Double Play met vaste telefonie in 2015 hoger was dan het EU-gemiddelde voor aanbiedingen met een snelheidsbereik van 8 tot 12 Mbps, maar lager dan de EU-gemiddelde in alle hogere snelheidscategorieën. De goedkoopste aanbiedingen voor Double Play met tv en Triple Play waren echter systematisch duurder dan het EU-gemiddelde voor de aanbiedingen tot 100 Mbps (dat wil zeggen tussen 2% en 31% duurder), maar in dezelfde prijsklasse voor aanbiedingen boven 100 Mbps.

Tussen 2012 en 2014 zijn breedbandprijzen voor internet in Nederland voornamelijk gedaald (zelfs met een aantal verhogingen voor Double Play met tv en Triple Play in ogenschouw genomen). Een algemene stijgende trend is echter waargenomen voor 2015, zo waren de prijzen van de goedkoopste Standalone en Double Play met tv-aanbiedingen in 2015 met respectievelijk gemiddeld 27% en 29% gestegen. De stijging was lager voor Double Play met telefonie en Triple Play-aanbiedingen (respectievelijk +11% en +18%). Dit is te wijten aan verschillende factoren, zoals de hogere maandelijkse prijzen (voor hogere snelheid), minder kortingen op de maandelijkse kosten (voor aanbiedingen tussen de 12 tot 100 Mbps) en het feit dat de goedkoopste provider van aanbiedingen tussen 2 en 12 Mbps in 2014 niet langer beschouwd werd in het gebruikte onderzoek.

Internet in Nederland – internetprijzen in Nederland – deel 2

De minst dure aanbiedingen van de drie belangrijkste internetproviders die ten minste 90% van de vaste breedbandmarkt coveren, vergeleken zich in 2015 als volgt voor alle snelheden en soorten diensten: wat betreft Standalone van 8+ tot 12 Mbps rekende KPN €29,74. Het EU-gemiddelde voor deze snelheidscategorie was €21,12. Als we kijken naar de snelheid 12+ tot 30 Mbps was BBNED / Tele2 de goedkoopste optie met €19,51. Ziggo liet voor deze snelheid €34,89 noteren.  Gemiddeld voor Europa was €22,25. De snelheidscategorie 30+ tot 100 Mbps liet het volgende beeld zien: BBNED / Tele2 €22,02, Ziggo (UPC) €34,90 en KPN €48,96, waarbij het EU-gemiddelde op €26,12 lag. Wat betreft de hoogste snelheden (100+ Mbps) was het EU-gemiddelde ten slotte €42,50. In Nederland rekende Ziggo (UPC) voor deze snelheid €41,25, terwijl men bij KPN €56,32 kwijt was.

Als we kijken naar Double Play met telefoon waren de aanbiedingen in 2015 als volgt: voor snelheden van 8+ tot 12 Mbps rekende KPN €39,93 (ter vergelijking: het EU-gemiddelde was €35,05). In de categorie 12+ tot 30 Mbps was men bij BBNED / Tele2 €29,72 kwijt, terwijl deze prijs in Europa gemiddeld op €32,59 lag. Voor snelheden van 30+ tot 100 Mbps was het EU-gemiddelde €36,93. In Nederland kwam de prijs bij BBNED Tele2 op €32,23 en bij KPN op €58,15 uit. Wat Double Play met tv betreft in de categorie 8+ tot 12 Mbps rekende KPN €40,37 en lag het EU-gemiddelde op €30,70. In de snelheidscategorie 12+ tot 30 Mbps was men bij BBNED / Tele 2 €32,27 kwijt en bij Ziggo €35,40 (ter vergelijking: het EU-gemiddelde was €30,17). Voor snelheden van 30+ Mbps tot 100 Mbps was de aanbieding bij BBNED / Tele 2 €34,78, bij Ziggo (UPC) €40,37 en bij KPN €40,37. De gemiddelde prijs in Europa lag op €33,30. En ten slotte rekenden Ziggo (UPC) €49,29 en KPN €56,32 voor snelheden van 100+ Mbps, waarbij het EU-gemiddelde €50,03 liet zien.

Het laatste type abonnement betreft Triple Play. Hierbij betrof de KPN-aanbiedingen in de categorie 8+ tot 12 Mbps €50,56. Het EU-gemiddelde was €45,26. Bij de hogere snelheid van 12+ tot 30 Mbps rekende BBNED / Tele 2 €42,48 en Ziggo €50,02 (EU-gemiddelde van €40,93). Als we kijken naar de categorie 30+ tot 100 Mbps was men bij BBNED / Tele2 €44,98 kwijt. Bij KPN en Ziggo (UPC) was dit respectievelijk: €50,56 en €51,76. Het EU-gemiddelde lag in dit geval op €44,01. Wat de hoogste snelheden aangaat (100+ Mbps) was men bij Ziggo (UPC) €60,56 kwijt en KPN €66,51. Ter vergelijking: het EU-gemiddelde lag op €60,29.

Internet in Nederland – internetprijzen in Nederland – deel 3

Met prijzen die 10% tot 45% lager zijn dan de tweede goedkoopste operator op de markt was BBNED / Tele 2 systematisch de goedkoopste keuze voor aanbiedingen van 12 tot 100 Mbps. Voor aanbiedingen met een downloadsnelheid van meer dan 100 Mbps was Ziggo (via UPC ) altijd de minst dure optie. Ziggo had echter geen enkel Double Play-aanbod met inbegrip van vaste telefonie. KPN was de enige provider met aanbiedingen tussen de 8 en 12 Mbps, maar de prijs van de goedkoopste aanbiedingen met deze snelheid was systematisch hoger dan de goedkoopste aanbiedingen in de hogere categorieën. Op de breedbandmarkt voor internet in Nederland werden de minst dure offertes tussen 8 en 30 Mbps altijd voorzien via xDSL-technologie. Voor hogere snelheid bleek FTTx systematisch de goedkoopste technologie voor het aanbod tussen 30 en 100 Mbps en was kabel altijd de minst dure technologie voor het aanbod van meer dan 100 Mbps.

Gemiddeld betaalden Nederlandse klanten ongeveer €11 extra voor vaste telefonie toegevoegd aan een Standalone of een Double Play met tv; dat gemiddeld 30% meer kostte dan het EU-gemiddelde voor telefoonpremie. Toevoegen van televisiediensten kostte in Nederland tussen €3,50 en €10,60. De tv-premie was vergelijkbaar of lager in Nederland (dat wil zeggen tussen de 6% hoger in de laagste snelheid en 68% lager in de hoogste snelheid). Tot slot, het toevoegen van beide diensten op hetzelfde moment voorzag niet in enige korting en was daarom gelegen tussen €14,10 en €20,80. In vergelijking met het EU-gemiddelde bedroeg de premie voor Triple Play ​​14% meer voor de laagste snelheid categorie, maar 29% minder voor de snelste.

In Nederland was een aanbieding met een downloadsnelheid van 30 tot 100 Mbps gemiddeld tussen de €1,30 en €3,20 duurder dan een 12 tot 30 Mbps-aanbieding. De premie tussen een 30 tot 100 Mbps-aanbod en een aanbod van meer dan 100 Mbps was aanzienlijk hoger; dat wil zeggen tussen de €7,40 en €12,40. In vergelijking met het EU-gemiddelde waren de Nederlandse aanbiedingen voor hoge snelheid en zeer hoge snelheid altijd lager (dat wil zeggen ten minste 27% lager).

Tabel 14: internetmarkt Nederland – 2015

  Snelheid Prijzen
Standalone 8+ tot 12 Mbps €29,74
12+ tot 30 Mbps €19,51
30+ tot 100 Mbps €22,02
100+ Mbps €41,25
Double Play met telefoon 8+ tot 12 Mbps €39,93
12+ tot 30 Mbps €29,72
30+ tot 100 Mbps €32,23
Double Play met tv 8+ tot 12 Mbps €40,37
12+ tot 30 Mbps €32,27
30+ tot 100 Mbps €34,78
100+ Mbps €49,29
Triple Play 8+ tot 12 Mbps €50,56
12+ tot 30 Mbps €42,48
30+ tot 100 Mbps €44,98
100+ Mbps €60,56

 

Internet in Nederland – internet of Things (IoT) in Nederland

In 2015 kreeg Nederland heeft eerste landelijk dekkende LoRa-netwerk voor Internet of Things ter wereld. En in het eerste kwartaal van 2015 waren er in Nederland al 90% meer slimme apparaten aangesloten op het mobiele netwerk dan een jaar eerder. In 2016 werd er ook een landelijk dekkend SigFox-netwerk uitgerold.

Nederland bekleedt op dit moment een vijfde plaats als het gaat om het aantal aangesloten apparaten. Landen met nog meer Internet of Things-apparaten per honderd inwoners zijn Zuid-Korea, Denemarken, Zwitserland en de VS. Nederland heeft gemiddeld 24,7 apparaten per honderd inwoners. Zuid-Korea heeft 37,9 apparaten. Er wordt verwacht dat in Nederland in de loop van 2016 het aantal verbonden apparaten met zo’n 50% gaat groeien. Wereldwijd ligt deze groei tot 2020 op ongeveer 35% per jaar.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1  – Hoe is het internet in België? – Toegang, snelheid en meer
Deel 3 – Vergelijking internet – België en Nederland
Infographic – Internet in Nederland en België
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen België

Hoe is het internet in België? – Toegang, snelheid en meer

De internetsituatie in België

In deze serie artikelen bekijken we de internetsituaties in België en Nederland. We gaan in op internettoegang, internetdekking, internetsnelheid, de internetmarkt en de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT). We kijken eerst naar het internet in België. In het vervolgartikel bespreken we aansluitend het internet in Nederland. In het laatste artikel in deze serie gaan we ten slotte over tot een vergelijking waarin we bekijken hoe de situaties in België en Nederland zich tot elkaar verhouden.

 

Internet in België – internettoegang in België

Uit cijfers uit 2013 bleek dat 79% van de inwoners van België in dat jaar internettoegang had. Dat betekent dat 21% van de Belgen geen toegang had tot het internet, ook niet via hun smartphones. Toegang tot internet in België nam in het daaropvolgende jaar iets toe, zo lag het percentage in 2014 op 82%. Van de Belgen die in dat jaar online waren, kwam vier op de vijf wekelijks op internet en was 68% dagelijks online te vinden. Vijftien procent van alle Belgen had het wereldwijde web in 2014 nog nooit gebruikt. In 2015 stabiliseerde de internettoegang zich; in dat jaar had nog steeds zo’n 82% beschikking over een internetverbinding. Hiermee nam België wereldwijd de negende plek in wat betreft deze indicator. Wanneer gekeken wordt naar achtergestelde bevolkingsgroepen daalt het percentage naar 72%. Tabel 1: internettoegang België

2013 2014 2015
79% 82% 82%*

*Wat betreft achtergestelde bevolkingsgroepen is dit 72% Tabel 2: internetgebruik België – 2014

Dagelijks op internet Wekelijks op internet Nooit op internet
68% 80% 15%

 

Internet in België – internetdekking in België

In 2014 nam het aantal vaste breedbandlijnen met 182.283 aansluitingen toe tot 4.011.201. Dit betekende zo’n 35 vaste breedbandlijnen per 100 inwoners. Hiermee bezette België de 7de plaats in de EU-rangschikking. Met een aandeel van 51,2% vergrootte de kabel in 2014 zijn aandeel met 0,2 procentpunten. In Europa was België destijds het land met het hoogste marktaandeel voor kabel. DSL was tweede met een verlies aan marktaandeel van 48,7% naar 48,5%. In 2015 telde België zo’n 36 abonnementen vast breedbandinternet per 100 inwoners. In het algemeen bleef de verdeling qua type internetaansluiting stabiel. Eind 2015 vertegenwoordigde DSL 48,7% van de abonnementen op vaste breedband internet in België. Kabel had eind 2015 een marktaandeel van 51,3%. De basisbreedbanddekking van de bevolking in 2016 betreft 99,9%. België kent in 2016 4.892.229 unieke IPv4-adressen. België blijft globaal gezien de leider wat betreft IPv6-adoptie, zo verloopt 36% van de verbindingen via IPv6. Ondanks dat dit ten opzichte van het vorige kwartaal een daling van 3,1% is, blijft België de leiding houden. Tabel 3: vaste breedbandlijnen België

2014 2015
35 per 100 inwoners* 36 per 100 inwoners

* Aantal vaste breedbandlijnen 4.011.201 Tabel 4: marktaandeel kabel België

2014 2015
51,2% 51,3%

 

Internet in België – internetsnelheid in België

Het aantal huishoudens dat beschikte over een breedbandverbinding met een snelheid meer dan 100 Mbps groeide tussen 2012 en 2013 van 9,7% naar 10%. Qua hoeveelheid verbindingen boven de 30 Mbps zat België in 2014 drie keer hoger dan het Europese gemiddelde. Trekken we die snelheid op naar 100 Mbps dan gaat het nog om 12%, waarmee men het meer dan dubbel zo goed deed. In 2015 bereikte de dekking van een breedbandverbinding van ten minste 30 Mbps 98,9. En in 2016 heeft 91,9 procent van alle woningen toegang tot 60 Mbps of meer terwijl 91,1 procent kan rekenen op snelheden van 100 Mbps. In absolute cijfers wil dat zeggen dat toch bijna een half miljoen woningen niet aangesloten kan worden op 100 Mbps-internet. Daarnaast kan 0,04% van de aansluitbare woningen niet beschikken over internet van minimaal één megabit per seconde (125 Kbps). Het gaat dan vooral om dunbevolkte gebieden in Wallonië. De verbindingssnelheden van internet in België liggen in de praktijk een stuk lager. Wat betreft adoptie van 4 Mbps breedband neemt België in 2016 op wereldwijde schaal de zestiende positie in met 94% van de verbindingen die boven deze snelheid uitkomen. Voor 10 Mbps is dat 66% met een vierde plaats, en voor 15 Mbps is dat 38% met een veertiende notering. De gemiddelde snelheid betreft 15,3 Mbps en de gemiddelde pieksnelheid ligt op 69,2 Mbps. Tabel 5: internetbeschikbaarheid België – 2016

> 30 Mbps > 60 Mbps > 100 Mbps
> 98,9% 91,9% 91,1%

Tabel 6: behaalde internetsnelheid België – 2016* **

> 4 Mbps > 10 Mbps > 15 Mbps
94% 66% 38%

* Gemiddelde pieksnelheid 69,2 Mbps ** 0,04% van de aansluitbare woningen kan niet beschikken over minimaal 125KBps  

Hoe is het internet in België? - Internetsnelheid, internetprijzen en meer

 

Internet in België – internetmarkt in België

In 2015 lagen de meest populaire aanbiedingen voor internet in België in de snelheidsrange van 30-100 Mbps, waarvan de take-up rate aanzienlijk hoger is dan het EU-gemiddelde. De take-up van zeer hoge snelheidsaanbiedingen (dat wil zeggen ten minste 100 Mbps) was meer dan 5% hoger dan het EU-gemiddelde. Dit kan worden verklaard door het feit dat sinds 2012 een snelheid onder 15 Mbps niet meer aangeboden wordt door de drie (grote) internetserviceproviders in België. Gebundelde aanbiedingen met inbegrip van telefonie waren niet erg populair in België, terwijl de take-up van gebundelde aanbiedingen met tv (dat wil zeggen: Double en Triple Play) meer dan twee keer zo hoog als het EU-gemiddelde was. Slechts 16,5% van de abonnementen betrof Standalone- aanbiedingen of breedband in combinatie met mobiele telefonie.

Internet in België – internetprijzen in België

Wanneer men inzoomt op breedbandprijzen was te zien dat voor bijna alle soorten aanbiedingen het minst dure aanbod in België duurder was dan het EU-gemiddelde (tussen de 12% en 67% duurder, afhankelijk van type en snelheid). Er zijn slechts twee uitzonderingen: het Standalone-aanbod met een snelheid tussen de 30 en 100 Mbps dat 10% goedkoper was dan het EU-gemiddelde, en het Double Play aanbod in hetzelfde snelheidsbereik dat vergelijkbaar was met het EU-gemiddelde. Ondanks een lichte stijging in 2013 daalden de prijzen tussen 2012 en 2015 in de snelheidsrange tussen de 30 – 100 Mbps aanzienlijk (-42% voor Standalone; -32% voor Double Play en -23% voor Triple Play). Terwijl het aantal aanbiedingen met een snelheid tussen de 12 en 30 Mbps afnam, zijn hun prijzen – die tot 2014 relatief stabiel waren – vorig jaar duidelijk toegenomen. Ten slotte is de prijs van Triple Play met meer dan 100 Mbps licht gedaald tussen 2014 en 2015, namelijk met -2%.

Internet in België – internetprijzen in België – deel 2

De minst dure aanbiedingen van de drie belangrijkste internetproviders die ten minste 90% van de vaste breedbandmarkt coveren, lieten zich in 2015 als volgt vergelijken: voor Standalone-diensten van 12+ tot 30 Mbps viel de keuze op Telenet met €26,44, in de categorie 30+ tot 100 Mbps varieerden de prijzen tussen €23,39 (Voo) en €46,33 (Telenet). Wat betreft Standalone van 100+ Mbps rekende Telenet €65,34 en Voo €69,58. Ter vergelijking: de Europese gemiddeldes in deze categorie waren respectievelijk €22,25, €26,12 en €42,50. Als we kijken naar Double Play met telefonie  in de categorie 30+ tot 100 Mbps vroeg Voo €37,69 en Proximus €48,71.  Het Europese gemiddelde lag op €36,93. Wat betreft Double Play met tv zagen we het volgende beeld: 12+ tot 30 Mps van Telenet €43,09 (Europees gemiddelde €30,17); 30+ tot 100 Mbps van Voo €39,38 en van Proximus €40,49 (EU-gemiddelde €33,30); en 100+ Mbps van Voo €83,79 (EU-gemiddelde €50,03).  Ten slotte is er ook naar Triple Play gekeken. In de categorie 30+ tot 100 Mbps was het EU-gemiddelde €44,01. De Belgische situatie liet het volgende zien: Voo €53,41, Proximus €57,81 en Telenet €58,20. Wat betreft 100+ Mbps lag het Europees gemiddelde op €60,29, terwijl Telenet hier in België €67,48 voor vroeg en dit voor Voo €97,82 is. Terwijl Voo systematisch de goedkoopste optie was in het populaire snelheidsrange tussen 30-100 Mbps was Proximus altijd de tweede beste keuze in deze categorie, met prijzen die tussen de 2% en 29% hoger lagen. Aan de andere kant bood Telenet de goedkoopste Standalone en Triple play met een snelheid van meer dan 100 Mbps. Deze internetprovider was ook de enige die nog aanbiedingen in het snelheidsbereik van 12 tot 30 Mbps verstrekte, maar deed dat wel tegen een hogere prijs dan de aanbiedingen van concurrenten in de volgende snelheidscategorie.

Internet in België – internetprijzen in België – deel 3

Voor alle soorten aanbiedingen en op alle snelheden waren kabelaanbiedingen systematisch de goedkoopste optie voor de consument. Het toevoegen van vaste telefonie aan een Standalone of Double Play-aanbieding met tv kostte gemiddeld tussen de €14 en €17,60 afhankelijk van de snelheid. Dit was gemiddeld ongeveer twee keer zo hoog als het EU-gemiddelde. Het toevoegen van tv-diensten kostte ongeveer hetzelfde, namelijk tussen de €14,2 en €16,70 afhankelijk van de snelheid. Dit was tussen de 13% en 54% duurder dan het EU-gemiddelde. Tenslotte gaf het toevoegen van beide diensten tegelijkertijd een aanzienlijke korting, de Triple Play-premie (d.w.z. voor het toevoegen telefonie en tv tegelijk) was 21% lager dan de som van beide individuele premies voor het snelheidsbereik 30 tot 100 Mbps. Voor de aanbiedingen met snelheden boven 100 Mbps was de Triple Play-premie vergelijkbaar met de kosten van het toevoegen van uitsluitend telefonie of tv. In vergelijking met het EU-gemiddelde was de Triple Play-premie 47% hoger voor de snelheid 30 tot 100 Mbps, maar ​​bij benadering 27% lager voor de snelheid 100+ Mbps. Voor zeer hoge snelheid betaalden consumenten voor internet in België ongeveer €20 extra voor een 30 tot 100 Mbps Standalone in vergelijking met een 12 tot 30 Mbps-aanbieding. Dit was meer dan drie keer hoger dan het EU-gemiddelde. De premie tussen 30 tot 100 Mbps-breedband en die van meer dan 100 Mbps varieerde tussen €26,70 en €44,40. In vergelijking met het EU-gemiddelde bedroeg deze premie in België ongeveer het dubbele voor de Standalone-aanbiedingen; ongeveer 160% hoger voor de Double Play met tv; en ongeveer 40% hoger voor Triple Play. Tabel 7: internetmarkt België 2015

  Snelheid Prijzen
Standalone 12+ tot 30 Mbps €26,44
30+ tot 100 Mbps €23,39
100+ Mbps €65,34
Double Play met telefoon 30+ tot 100 Mbps €37,69
Double Play met tv 12+ tot 30 Mbps €43,09
30+ tot 100 Mbps €39,38
100+ Mbps €83,79
Triple Play 30+ tot 100 Mbps €53,41
100+ Mbps €67,48

 

Internet in België – Internet of Things (IoT) in België

Sinds 2015 is een netwerk voor het Internet of Things in opdracht van het Franse SigFox operationeel in een tiental Belgische steden en aan de gehele Belgische kust. Halverwege 2016 was heel Vlaanderen gedekt door het netwerk en tegen het einde van het jaar moet 100% van de bedrijven en consumenten in België toegang hebben. Ook werd er een netwerk op basis van de LoRa-technologie gelanceerd. Momenteel dekt dit 10 steden in België. Inmiddels is een tweede netwerk gevolgd. De netwerken bevinden zich nu nog voornamelijk in Vlaanderen, maar moeten ook richting Wallonië uitgebreid worden. Verwacht wordt dat de dekking eind 2016 nationaal is. Zuid-Korea heeft het meest ontwikkelde IoT van de wereld. Aldaar zijn voor elke 100 inwoners 39,7 apparaten aan het internet gekoppeld. België bezet de 11de plaats in de lijst, met 15,6 verbonden apparaten per 100 inwoners.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2  – Hoe is het internet in Nederland? – Dekking, prijzen en meer
Deel 3 – Vergelijking internet – België en Nederland
Infographic – Internet in Nederland en België
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen België

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

In deze infographic kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte. Internet is belangrijk voor de mens, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Zonder deze voorziening is een woonhuis of bedrijf in de nabije toekomst niet meer berekend op de eisen die onze maatschappij en economie eraan stellen. We gaan specifiek in op een aantal branches, te beginnen met recreatie en hospitality. Zelfs op vakantie is internet namelijk onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector hebben daarom belang bij een internetverbinding voor hun gasten. Ook in de zorgsector speelt internet een steeds grotere rol. Internet heeft de potentie de zorg te verbeteren, zowel kwalitatief gezien als op het gebied van beschikbaarheid. De laatste branche die we bespreken, zijn de studentenhuisvesters. Ook studenten hebben belang bij internet. Studenten willen daar zorgeloos en voordelig internetten, zeker aangezien studeren zonder internet niet gaat. Voor studie, communicatie en vermaak willen studenten altijd beschikken over snel internet.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet

Het belang van internet voor studentenhuisvesters

Geen studie zonder internet

In deze serie artikelen bespreken we het belang van internet. Internet is tegenwoordig zelfs een basisvoorziening, zowel voor particulieren als voor het bedrijfsleven. Ook studenten hebben belang bij internet. Studenten willen daar zorgeloos en voordelig internetten, zeker aangezien studeren zonder internet niet gaat. Voor studie, communicatie en vermaak willen studenten altijd beschikken over snel internet. Zodoende is het voor studentenhuisvesters van belang internet te bieden. In dit artikel bespreken we dit belang van internet voor studentenhuisvesters.

 

Internet voor studentenhuisvesters – informatie

Studenten kunnen het internet gebruiken voor research over elk denkbaar onderwerp. Zeker aangezien kennis snel verandert, verouderen boeken snel, terwijl informatie online veel beter up to date gehouden kan worden. Ook zijn informatiebronnen in hun niet-digitale vorm schaars, hetgeen online geen rol speelt. Daarnaast vergemakkelijkt het databewerking en het uitvoeren van onderzoek.

Studenten kunnen niet zonder internet - internet voor studentenhuisvesters

 

Internet voor studentenhuisvesters – online studie

Het internet zorgt ervoor dat tijd en plaats geen beperkende factoren meer zijn, zodat er gemakkelijker samengewerkt en geïnteracteerd kan worden met docenten. Daarnaast zijn online opdrachten in te leveren, vakken te volgen en proeftentamens af te leggen. Zelfs het inschrijven voor je studie en het checken van je cijfers dient online te gebeuren. Het internet is compleet geïntegreerd in de studie.

 

Internet voor studentenhuisvesters – positieve impact

Studenten kennen het internet veel voordelen toe, zo vindt 80% van de studenten dat het internet een positieve impact heeft gehad op hun studie-ervaring, geeft 75% aan het internet te verkiezen boven de bibliotheek en stelt bijna 50% dat digitale contactvormen hen in staat hebben gesteld vragen te stellen aan docenten die zij in de collegezaal niet gesteld zouden hebben.

 

Internet voor studentenhuisvesters – studieresultaten en skills

De voordelen van het internet heeft ook een concreet effect op de studieresultaten van studenten, zo studeren studenten met toegang tot breedbandinternet in hun woning vaker af en behalen zij betere resultaten op tentamens. Daarnaast vragen banen tegenwoordig ook veel technische skills, die studenten opdoen door het internet te gebruiken.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Infographic – Het belang van internet voor vier sectoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet

Het belang van internet voor de zorg

De rol van internet in de zorgsector

In deze serie artikelen kijken we naar het belang van internet. Internet is bijzonder belangrijk voor de mens. Zoals in het vorige artikel besproken, is het zelfs op vakantie onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector hebben daarom belang bij een internetverbinding voor hun gasten. Ook in de zorgsector speelt internet een steeds grotere rol. Internet heeft de potentie de zorg te verbeteren, zowel kwalitatief gezien als op het gebied van beschikbaarheid. In dit artikel kijken we naar het belang van internet voor de zorg.

 

Internet voor de zorg – beschikbaarheid

Met behulp van internet kunnen de toegang tot en de kwaliteit van de zorg ontzettend toenemen. Het gebruik van internet om medische data en imaging in real-time te kunnen versturen, terwijl mensen directe consultatie kunnen ontvangen, verwijdert geografische barrières en zorgt ervoor dat mensen medische zorg wanneer en waar dit nodig is, kunnen ontvangen.

Zorg op afstand wordt nagestreefd als manier om de ongelijke distributie van zorg te bestrijden. Het biedt een manier om mensen in afgelegen gebieden alsnog van zorg te voorzien. Ook wanneer zorg wel voor handen is, zijn er nog situaties denkbaar waarin een fysiek bezoek niet handig is voor patiënt en/of zorgverlener. Hierdoor hoeven ook geen belastende transfers van patiënten meer plaats te vinden.

Internet voor de zorg zorgt voor kostenbesparing en verbeteringen wat betreft kwaliteit en beschikbaarheid

 

Internet voor de zorg – kostenbesparing

Het gebruik van internet in de zorg kan bijdragen aan kostenbesparing. Zo kan men in de thuiszorg besparen op reistijd van medewerkers doordat zij via beeldzorg contact hebben met cliënten. Daarnaast wordt sowieso door het voorkomen van zorggebruik een besparing gerealiseerd. Een patiënt thuis kan met behulp van technologie gemonitord worden, waardoor problemen eerder gesignaleerd worden en er eerder ingegrepen kan worden. Dit kan leiden tot het voorkomen van een ziekenhuisopname en tot een afname van de vraag naar professionele zorg. Alleen al het niet meer hoeven te transporteren van patiënten zou ik Amerika zo’n $4,5 miljard paar jaar schelen. Daarnaast kan internet bijvoorbeeld ook administratieve overhead stroomlijnen.

 

Internet voor de zorg – kwaliteit

Internet belooft de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het internet zorgt ervoor dat zorgverleners snel toegang tot informatie in naslagwerken en databanken kunnen krijgen die bijdragen aan het stellen diagnoses en het opstellen van behandelplannen. Symptomen kunnen ingevoerd worden, waarna een diagnose verschijnt. Ook kunnen combinaties van medicijnen ingevoerd worden om bijwerkingen na te gaan.

Internet is het ideale medium om medische kennis te delen. Het zorgt er daarom voor dat zorgverleners op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen. Daarnaast laat het zorgverleners raad bij elkaar inwinnen en met elkaar overleggen wat betreft behandelingen en operaties. Dat is vooral in situaties waarin tijd cruciaal is van groot belang.

 

Internet voor de zorg – controle en gemak

Internet maakt patiëntendossiers, testresultaten en richtlijnen toegankelijk vanaf welke locatie dan ook, waardoor zorg veiliger en betrouwbaarder wordt. Verder kan via het internet de controle van medische hulpmiddelen (zoals pacemakers en sensoren) verbeterd worden, waardoor potentiële gezondheidsproblemen eerder gedetecteerd worden, en biedt virtual reality bijvoorbeeld specialisten de mogelijkheid doctoren op afstand te begeleiden bij operaties.

Ook kunnen zorgverleners dankzij het internet hun patiënten (via e-mail of een andere communicatievorm) gemakkelijk vragen om meer informatie of om een bepaalde actie uit te voeren, en wordt het delen van kennis via social media, vragenuurtjes, en campagnes ook mogelijk.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Infographic – Het belang van internet voor vier sectoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet

Het belang van internet voor recreatie en hospitality

Mensen willen internet op vakantie

Internet is een basisvoorziening geworden. Internet is bijzonder belangrijk voor de mens, zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte. In het vorige artikel gingen we in op dit algemene belang van internet voor de mens. Internet is echter ook onmisbaar geworden voor veel bedrijven. In deze serie artikelen bespreken we bedrijven in een aantal verschillende sectoren, zoals zorg en studentenhuisvesters. We beginnen echter met het belang van internet voor recreatie en hospitality.

 

Internet voor recreatie – het boeken van een vakantie

Driekwart van de mensen let op de aanwezigheid van wifi tijdens het boeken van accommodatie, voor ruim 60% van de bevolking is deze aanwezigheid belangrijk bij het bepalen van de accommodatie, en voor 1 van de 5 Nederlanders is het zelfs van cruciaal belang. De meeste mensen willen graag ontvangst over het hele terrein of door het hele gebouw, voor zo’n 20% is het ook voldoende als er alleen bij de receptie draadloos internet is. Opvallend is dat er geen verschil in deze resultaten te zien is tussen verschillende leeftijdsgroepen.

 

Internet voor recreatie – internet op reis

In 2011 gebruikte iets meer dan 60% procent internet op reis, maar dit jaar is dat meer dan 85%. Driekwart bekijkt zijn of haar e-mail op reis en bijna 20% leest ook zakelijke e-mails, hiernaast zegt 10% dagelijks en nog eens 20% een paar keer per trip te werken. Ruim 65% van de bevolking zegt actief te zijn op sociale media tijdens de reis; waarvan bijna 60% dit dagelijks doet. Daarnaast kijken reizigers veel vaker dan voorheen naar weersverwachtingen (85%), het nieuws (80%) of gebruikt men online navigatie of kaarten (60%). Wifi wordt zelfs vaker gebruikt tijdens de reis dan in het dagelijks leven. Daarnaast gebruikt een groter percentage internet voor het plannen van een reis, dan het deel van de bevolking dat online moet om te kunnen werken. Het hebben van geen internet hebben op de bestemming wordt juist als stressfactor gezien.

Het belang van internet voor recreatie - internet op vakantie

 

Internet voor recreatie – internet op camping of hotel

Ook voor reizigers die verblijven op een camping of in een hotel is internetverbinding van groot belang. Het is voor ruim bijna 90% van de gasten zelfs de allerbelangrijkste voorziening. Hiermee worden zaken als een tv, bad en minibar ruimschoots verslagen. Het is voor 35% van de gasten zelfs een deal-breaker als er geen gratis internet is en daarnaast keert 30% niet terug voor een tweede bezoek als de internetervaring tegenvalt. Het woord gratis is van groot belang, aangezien vrijwel niemand extra wil betalen voor internet, ook de allerrijkste gasten niet.

Daarnaast is het van belang dat de internetverbinding een grote bandbreedte kent, aangezien hotelgasten bijvoorbeeld films willen streamen en meerdere apparaten tegelijkertijd willen gebruiken. De verbinding heeft een downloadsnelheid nodig van minstens 2Mbps, een uploadsnelheid van 1 Mbps, en een latency van minder dan 500 ms om te voldoen aan de wensen van de gast. Deze wens staat los van het doel van het verblijf, of dit nu zakelijk of vakantie is.

 

Internet voor recreatie – gratis internet

Het is echter niet alleen dat reizigers gratis internet willen, zij verwachten dit ook. Internet is een vast onderdeel geworden van hun leven, mensen verwachten ook dat er water stroomt als de kraan open gezet wordt, en een lamp licht geeft als de de stekker in het stopcontact steken. Daarbij is het voor mensen zeker niet duidelijk waarom je op een dure hotelkamer of in een duur vakantiehuisje moet betalen voor internet, terwijl restaurants en vliegvelden dit wel gratis aanbieden.

Bijna 90% van de hotelgasten verwacht gratis wifi van dezelfde snelheid en met dezelfde betrouwbaarheid en gemak als hun thuisnetwerk. Deze verwachting van perfect internet blijkt ook uit het feit dat reviews die internet vermelden gemiddeld een lagere score betreffen. Aangezien perfect internet verwacht wordt, is het niet nodig melding te maken van het internet als deze verwachting behaald wordt. Maar als er geen goede internetervaring geweest is en de verwachting niet behaald is, kan er simpelweg geen hoge rating gegeven worden. De meeste reviews maken melding van een tegenvallende snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid/privacy.

 

Internet voor recreatie – belang voor de ondernemer

Het op orde hebben van internet bespaart ondernemers tijd en geld, aangezien medewerkers hun werk uit kunnen voeren, en zich niet bezig hoeven te houden met klantvragen over internet. Ook maakt het geavanceerde beveiligingssystemen, klimaatcontrole en allerlei andere system mogelijk. De benadering van klanten is met behulp van technologie veelal persoonlijker en socialer gemaakt. De reisbranche zoekt verbinding en weet klanten langer voor zich te winnen. Die grotere loyaliteit vertaalt zich in het binnenhalen van een groter deel van de totale bestedingen aan vakanties.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Infographic – Het belang van internet voor vier sectoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet

Het belang van internet: communicatie, informatie en meer

Waarom vinden mensen internet belangrijk?

In deze serie artikelen kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Internet is belangrijk voor de mens, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Zonder deze voorziening is een woonhuis of bedrijf in de nabije toekomst niet meer berekend op de eisen die onze maatschappij en economie eraan stellen. In dit eerste artikel bespreken we het algemene belang van internet. In de vervolgartikelen kijken we respectievelijk naar het belang van internet voor bedrijven in de recreatie, hospitality en zorg. Ook bespreken we het nut van internet voor studentenhuisvesters.

Het belang van internet

 

Het belang van internet – communicatie en informatie

Het internet heeft ervoor gezorgd dat mensen op een gemakkelijke en goedkope manier met elkaar kunnen communiceren, waar ter wereld men zich ook bevindt. Mensen kunnen ideeën uitwisselen, verkennen en delen, en sociale verbanden en netwerken onderhouden. De sociale interacties kunnen van onschatbare waarde zijn voor de ontwikkeling en versterking van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Het internet kan mensen helpen hun interesses te ontwikkelen en andere mensen met dezelfde interesses te vinden.

Het kan ook helpen bij het verbreden van hun horizon door nieuwe ideeën te introduceren. Het internet heeft het aanzienlijk gemakkelijker gemaakt om informatie in alle vormen te vergaren en verspreiden. De brede en onmiddellijke beschikbaarheid hiervan maakt het voor iedereen mogelijk hun kennis te verbeteren. Daarbij kunnen mensen nieuwe theorieën of ideeën online zetten zonder dat er een papieren uitgever nodig is.

 

Het belang van internet – maatschappelijk nut

Internet heeft een enorm potentieel om het recht van vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie te behalen. Het internet kan een toegankelijke en krachtige toolkit bieden voor het benadrukken van en reageren op problemen en oorzaken. Het internet kan worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten, gebeurtenissen of groepen om problemen en meningen te uiten en een breder publiek zich er bewust van te laten worden.

 

Het belang van internet – leefbaarheid en duurzaamheid

Het internet maakt het ook mogelijk voor bedrijven om producten en diensten in binnen- en buitenland aan te bieden, en deze goedkoop en op grote schaal te adverteren. Sowieso kan het internet handel en economie verbeteren. Als ontwikkelingslanden de kloof in internetpenetratie zouden kunnen overbruggen zouden ze een grote toename zien in bbp-groei en productiviteit, en verbetering van gezondheidstoestand en onderwijskansen.

De mogelijkheden met breedbandinternet raken alle facetten van leefbaarheid en duurzaamheid. Zo biedt internet mogelijkheden voor thuiswerken, wordt het aantal gereden kilometers beperkt, en draagt het bij aan prettig wonen. Hierdoor wordt de balans tussen werk en privé flexibeler. Internet stimuleert hiernaast de economische ontwikkeling van het buitengebied en zorgt voor waarde verhoging van woningen en kantoren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Infographic – Het belang van internet voor vier sectoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet