Duurzaamheid

/Duurzaamheid

3Bplus – artikelen over duurzaamheid

We schrijven bij 3Bplus over duurzaamheid. We behandelen klimaatverandering, proberen het gebrek aan klimaatactie te verklaren en stellen een actieplan voor duurzaamheid op. Daarbij hebben we ook aandacht voor duurzaamheid voor bedrijven. We vragen ons bijvoorbeeld af hoe een bedrijf duurzaam kan worden, gaan in op de invloed van de mens op klimaatverandering en bespreken hoe we klimaatcommunicatie kunnen inkleden. Daarnaast kijken we naar de voordelen van duurzaamheid voor bedrijven, waarbij we ook aandacht hebben voor het business plan.

Klimaatveranderingscommunicatie – de aanpak van klimaatverandering

Hoe bewegen we mensen tot klimaatactie - deel 3 In deze serie artikelen bespreken we klimaatveranderingscommunicatie. We kijken naar mogelijke manieren om het publiek tot actie tegen klimaatverandering te bewegen. In voorgaande artikelen gingen we onder meer in op de boodschap, frames en doelgroepen. Dit derde artikel volgt een vervolg hierop. In het kader van klimaatveranderingscommunicatie die als doel heeft mensen te bewegen tot actie tegen klimaatverandering gaan we in op de boodschapper, het kanaal en het concretiseren van de klimaatveranderingscommunicatie-inspanning. Klimaatveranderingscommunicatie - boodschapper Boodschappers vormen een belangrijk aspect van framing en zijn van cruciaal belang bij het vaststellen van de geloofwaardigheid [...]

By | December 3rd, 2015|Duurzaamheid|

Actie tegen klimaatverandering – het bewegen van mensen

Hoe bewegen we mensen tot klimaatactie - deel 2 In het vorige artikel in deze serie gingen voor de eerste keer in op het bewegen van mensen tot het ondernemen van actie tegen klimaatverandering. Hoe beweeg je mensen tot het nemen van klimaatactie? We bespraken onder meer het belang van publieke opinie en de inhoud en aankleding van de boodschap. In dit artikel kijken we aansluitend naar doelgroepen en framing. Deze factoren zijn ook van groot belang op het succesvol overbrengen van klimaatcommunicatie, die zich het ondernemen van actie tegen klimaatverandering ten doel stelt. Actie tegen klimaatverandering - doelgroepen Het publiek kan [...]

By | December 2nd, 2015|Duurzaamheid|

Klimaatverandering – hoe zorgen we voor klimaatactie?

Hoe bewegen we mensen tot klimaatactie - deel 1 Ondanks wetenschappelijk bewijs dat door het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen de mens bezig is het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar is gekomen, wordt er weinig actie ondernomen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Hoe zorgen we voor klimaatactie? In deze serie wordt gekeken naar mogelijke manieren om het publiek tot klimaatactie te bewegen, te beginnen met publieke betrokkenheid en het formuleren van een boodschap. In volgende artikelen gaan we onder meer in op framing en doelgroepen. Hoe zorgen we [...]

By | December 1st, 2015|Duurzaamheid|

Het uitblijven van klimaatactie – menselijke eigenschappen

Het gebrek aan klimaatactie - eigenschappen van de mens - deel 2 Er wordt weinig klimaatactie ondernomen. Waarom doen we zo weinig aan de aanpak van klimaatverandering? Om een verklaring te geven voor het uitblijven van klimaatactie wordt in dit  artikel in deze serie wordt voor de tweede maal gekeken naar eigenschappen van de mens. Er zijn namelijk een flink aantal menselijke eigenschappen die het nemen van klimaatactie bemoeilijken. Uitblijven van klimaatactie - kapitalisme Sommige overtuigingen zijn zo breed dat ze van invloed zijn op vele aspecten van het leven van een persoon. Ideologieën en wereldbeelden die overtuigingen belichamen en botsen met het [...]

By | November 10th, 2015|Duurzaamheid|

Gebrek aan klimaatactie – eigenschappen van de mens

Het uitblijven van klimaatactie - eigenschappen van de mens - deel 1 Ondanks wetenschappelijk bewijs omtrent de invloed van de mens op klimaatverandering, is er een gebrek aan klimaatactie. In dit derde artikel in deze serie wordt nogmaals gekeken naar verklaringen voor het feit dat er weinig klimaatactie wordt ondernomen. Een groot gedeelte van de verklaring van het feit dat er weinig klimaatactie ondernomen wordt, kan namelijk gevonden worden in diverse eigenschappen van de mens zelf. Gebrek aan klimaatactie - mentale modellen en identiteit Bestaande mentale modellen bieden weerstand tegen verandering. Hierdoor kan nieuwe informatie verkeerd worden geïnterpreteerd. Zo bestaat de tendens klimaatverandering [...]

By | November 9th, 2015|Duurzaamheid|

Waarom doen we niets aan klimaatverandering?

Verklaringen voor het uitblijven van klimaatactie Ondanks wetenschappelijk bewijs omtrent de invloed van de mens op klimaatverandering, wordt er weinig klimaatactie ondernomen. Waarom doen we niets aan klimaatverandering? In dit tweede artikel in deze serie wordt gekeken naar verklaringen voor het feit dat er weinig klimaatactie wordt ondernomen. Dit artikel gaat in op een aantal barrières bij het ondernemen van klimaatactie. Zoals onzekerheid en scepsis omtrent klimaatverandering en een aantal uitdagende eigenschappen van het fenomeen klimaatverandering. In het vervolgartikel over het uitblijven van klimaatactie kijken we aansluitend naar eigenschappen van de mens zelf die klimaatactie in de weg zitten. Waarom doen we [...]

By | November 8th, 2015|Duurzaamheid|

Invloed van de mens op klimaatverandering

Menselijke bijdrage aan klimaatverandering Ondanks wetenschappelijk bewijs dat door het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen de mens bezig is het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar is gekomen, wordt er weinig actie ondernomen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. In dit eerste artikel in deze serie gaan we dieper in op de invloed van de mens op klimaatverandering. Invloed van de mens op klimaatverandering In ontwikkelde landen is meer dan 40% van de koolstofuitstoot afkomstig vanuit privéreizen en huishoudelijk energiegebruik.  Er is duidelijk sprake van invloed van de mens [...]

By | November 7th, 2015|Duurzaamheid|

Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering

Wat is duurzaamheid? In deze serie artikelen zijn we tot dusver ingegaan op hetgeen klimaatverandering precies is. We gaven een definitie en gingen vervolgens in op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. We besteden hierbij extra aandacht aan de impact op de mens. In dit laatste artikel binnen deze serie gaan we in op duurzaamheid. Wat is duurzaamheid en hoe bereiken we het? Menselijke duurzaamheid op aarde Tegen een achtergrond van globale populatietoename en ontwikkelingslanden die eveneens de energie intensieve, hoge consumptie, westerse levensstijl wensen, moet klimaatverandering een halt toe worden geroepen. Dit kan uiteraard bereikt worden door minder te consumeren. Maar [...]

By | October 31st, 2015|Duurzaamheid|

Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering: oorzaken, gevolgen en impact In het vorige artikel beantwoordden we de vraag wat klimaatverandering is. We gaven een definitie van klimaatverandering en gingen alvast in op wetenschappelijk bewijs. In dit artikel gaan we verder in op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de impact van klimaatverandering op de mens. Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering - oorzaken De westerse ervaring van moderniteit, vooral technologische ontwikkeling, economische groei, materiële welvaart, verstedelijking, en democratie is gebouwd op het industriële kapitalisme. Dit economisch systeem is gebaseerd op het versnellen van de winning en het verbruik van fossiele brandstoffen voor [...]

By | October 30th, 2015|Duurzaamheid|