Duurzaamheid

/Duurzaamheid

3Bplus – artikelen over duurzaamheid

We schrijven bij 3Bplus over duurzaamheid. We behandelen klimaatverandering, proberen het gebrek aan klimaatactie te verklaren en stellen een actieplan voor duurzaamheid op. Daarbij hebben we ook aandacht voor duurzaamheid voor bedrijven. We vragen ons bijvoorbeeld af hoe een bedrijf duurzaam kan worden, gaan in op de invloed van de mens op klimaatverandering en bespreken hoe we klimaatcommunicatie kunnen inkleden. Daarnaast kijken we naar de voordelen van duurzaamheid voor bedrijven, waarbij we ook aandacht hebben voor het business plan.

Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders

Duurzaamheid voor bedrijven - de voordelen Deze serie artikelen staat in het teken van duurzaamheid voor bedrijven. We gaven eerder een definitie en voorbeelden van duurzaam ondernemen. Hierbij bespraken we onder meer de zes essentiële kenmerken van een duurzame ontwikkeling. In dit artikel kijken we naar de voordelen van duurzaam ondernemen. Er zijn namelijk meerdere voordelen voor duurzame bedrijven, zoals een verbeterde concurrentiepositie, grotere winst en tevreden stakeholders. In het laatste artikel bespreken we ten slotte onder meer hoe een bedrijf duurzaam wordt. Voordelen voor duurzame bedrijven - verbeterde concurrentiepositie Niet alleen consumenten, maar ook niet-gouvernementele organisaties, media en overheden, controleren bedrijven [...]

By | 2018-06-20T14:05:41+00:00 April 17th, 2016|Duurzaamheid|

Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

De kenmerken van duurzaamheid voor bedrijven In het vorige artikel in deze serie keken we naar hetgeen duurzaamheid voor bedrijven precies is. We gaven hierbij een definitie en bespraken onder meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de Triple Bottom Line (TBL). Dit vervolgartikel staat in het teken van voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven. We gaan hierbij in op de zes essentiële kenmerken van een duurzame ontwikkeling. Later in deze serie bespreken we de voordelen van duurzaam ondernemen en laten we zien hoe een bedrijf duurzaam wordt. Duurzaamheid voor bedrijven - voorbeelden van duurzame initiatieven Bedrijven nemen een breed scala aan groenere en duurzame [...]

By | 2017-03-17T21:17:16+00:00 April 16th, 2016|Duurzaamheid|

Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?

Duurzame ontwikkeling in het bedrijfsleven In deze serie artikelen gaan we in op duurzaam ondernemen. We onderzoeken in dit eerste artikel wat duurzaamheid voor bedrijven precies is. De inhoud van het begrip gaat namelijk verder dan het nog steeds veelgebruikte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In het volgende artikel geven we voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven. De vervolgartikelen staan in het teken van de voordelen van duurzaam ondernemen. Ook bespreken we hoe een bedrijf duurzaam wordt. Duurzaam ondernemen - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Duurzaamheid voor bedrijven staat voor veel mensen synoniem met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is de vrijwillige inzet van een [...]

By | 2017-03-17T21:16:46+00:00 April 15th, 2016|Duurzaamheid|

Het bereiken van een duurzame manier van leven

Een duurzamere manier van leven - deel 5 In het kader van informatieve interventiestrategieën gingen we in de vorige artikelen in op het optimaliseren van klimaatveranderingscommunicatie en het overwinnen van barrières die de weg naar een duurzame manier van leven blokkeren. Om het ondernemen van actie tegen klimaatverandering te stimuleren, zijn er echter ook nog structurele interventiestrategieën noodzakelijk. In dit laatste artikelen binnen dit actieplan naar een duurzame manier van leven bespreken we deze strategieën. Structurele interventiestrategieën Zelfs mensen met het grootste begrip, de diepste overtuiging, en de meest gepassioneerde motivatie om klimaatactie te ondernemen, moeten een breed scala aan structurele hindernissen [...]

By | 2017-03-17T21:16:05+00:00 February 28th, 2016|Duurzaamheid|

Het overwinnen van barrières voor klimaatactie

Een duurzamere manier van leven - deel 4 Voor de laatste maal gaan we in deze serie in op informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan gedrag. In de vorige artikelen gingen we in op het optimaliseren van klimaatveranderingscommunicatie. Maar zelfs bij het succesvol overbrengen van informatie en het veranderen van attitudes kan gedragsverandering echter uitblijven. Er zijn veel andere belemmeringen, naast een gebrek aan informatie, die gedrag remmen en waardoor er een kloof tussen waarden en gedrag ontstaat. Deze kloof is gevuld met barrières voor klimaatactie die milieumaatregelen blokkeren. Het [...]

By | 2017-03-17T21:15:45+00:00 February 27th, 2016|Duurzaamheid|

Actieplan klimaatverandering – de weg naar duurzaamheid

Een duurzamere manier van leven - deel 3 Klimaatveranderingscommunicatie is onderdeel van informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan gedrag. In de vorige artikelen in deze serie stelden we al dat communicatie speelt een belangrijke en constructieve rol speelt bij de vorming van kennis, publieke betrokkenheid en gedrag. In dit derde deel van het actieplan klimaatverandering naar duurzaam gedrag worden verdere punten opgesteld, waarmee klimaatveranderingscommunicatie geoptimaliseerd kan worden. Informatieve interventiestrategieën Actieplan klimaatverandering - kies een passend kanaal Het communicatiekanaal is bepalend voor de inhoud van de boodschap, hoe de informatie kan [...]

By | 2018-06-20T14:05:41+00:00 February 26th, 2016|Duurzaamheid|

De weg naar duurzaam leven – klimaatveranderingscommunicatie

Een duurzamere manier van leven - deel 2 In het vorige artikel stelden we dat communicatie een belangrijke en constructieve rol speelt bij de vorming van kennis, publieke betrokkenheid en gedrag. In dit tweede deel van het actieplan naar duurzaam leven wordt nog een aantal punten opgesteld, waarmee klimaatveranderingscommunicatie geoptimaliseerd kan worden. Klimaatveranderingscommunicatie is onderdeel van informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan gedrag. Informatieve interventiestrategieën De weg naar duurzaam leven - kies een doelgroep Communicatie kan alleen succesvol zijn als deze voldoende is aangepast aan de ontvanger. Je hebt verschillende [...]

By | 2017-03-17T21:13:07+00:00 February 25th, 2016|Duurzaamheid|

Klimaatverandering – actieplan naar duurzaam gedrag

Een duurzamere manier van leven - deel 1 Door onder meer het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen is de mens bezig het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar is gekomen. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen is nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen. In dit artikel wordt getracht een actieplan op te zetten dat ingezet kan worden om mensen te bewegen naar duurzaam gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee typen interventiestrategieën. Zo zijn er informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en [...]

By | 2017-03-17T21:12:24+00:00 February 24th, 2016|Duurzaamheid|

Infographic: Hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering?

Zoals we in onze vorige serie artikelen beschreven, zijn er nogal wat barrières die het nemen van klimaatactie bemoeilijken. Zodoende kijken we aansluitend naar mogelijke manieren om het publiek toch tot klimaatactie te bewegen. We doen dit onder meer met klimaatcommunicatie. Maar hoe zorg je voor berichtgeving die leidt tot klimaatactie? We beginnen met publieke betrokkenheid en het formuleren van een boodschap. We gaan daarbij in op het belang van publieke opinie, en de inhoud en aankleding van de boodschap. Ook doelgroepen en framing zijn van groot belang op het succesvol overbrengen van klimaatcommunicatie. Aansluitend hebben we aandacht voor de andere elementen: [...]

By | 2018-06-20T14:05:41+00:00 December 5th, 2015|Duurzaamheid|