Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

De kenmerken van duurzaamheid voor bedrijven In het vorige artikel in deze serie keken we naar hetgeen duurzaamheid voor bedrijven precies is. We gaven hierbij een definitie en bespraken onder meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de Triple Bottom Line...
Infographic: klimaatplan naar duurzaamheid

Infographic: klimaatplan naar duurzaamheid

Aangezien klimaatverandering een belangrijk onderwerp voor ons is, wilden we de punten die we in onze vorige serie artikelen beschreven ook daadwerkelijk omzetten in een actieplan, dat concrete handvatten biedt om het publiek te bewegen tot een duurzame manier van...
Het bereiken van een duurzame manier van leven

Het bereiken van een duurzame manier van leven

Een duurzamere manier van leven – deel 5 In het kader van informatieve interventiestrategieën gingen we in de vorige artikelen in op het optimaliseren van klimaatveranderingscommunicatie en het overwinnen van barrières die de weg naar een duurzame manier van...
Het overwinnen van barrières voor klimaatactie

Het overwinnen van barrières voor klimaatactie

Een duurzamere manier van leven – deel 4 Voor de laatste maal gaan we in deze serie in op informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan gedrag. In de vorige...
Actieplan klimaatverandering – de weg naar duurzaamheid

Actieplan klimaatverandering – de weg naar duurzaamheid

Een duurzamere manier van leven – deel 3 Klimaatveranderingscommunicatie is onderdeel van informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan gedrag. In de vorige...
Klimaatverandering – actieplan naar duurzaam gedrag

Klimaatverandering – actieplan naar duurzaam gedrag

Een duurzamere manier van leven – deel 1 Door onder meer het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen is de mens bezig het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar is gekomen. Een...
Actie tegen klimaatverandering – het bewegen van mensen

Actie tegen klimaatverandering – het bewegen van mensen

Hoe bewegen we mensen tot klimaatactie – deel 2 In het vorige artikel in deze serie gingen voor de eerste keer in op het bewegen van mensen tot het ondernemen van actie tegen klimaatverandering. Hoe beweeg je mensen tot het nemen van klimaatactie? We bespraken...