Wat is een smart city (slimme stad): een introductie

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie

Wat is een smart city?

In deze serie artikelen bespreken smart cities. We gaan in op de technologie die in deze slimme steden gebruikt wordt en geven voorbeelden van slimme steden. Ook besteden we aandacht aan de toekomst van smart cities. We beginnen in dit eerste artikel echter met een definitie, want wat is een smart city? Om daar een antwoord op te geven, gaan we onder meer in op de doelstellingen van een smart city en de zes aspecten die zo’n slimme stad definiëren. We sluiten af met een korte omschrijving van de ideale smart city.

 

Wat is een smart city: een definitie van een smart city

Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren, evenals het concurrentievermogen. En ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

In een smart city wisselt men gegevens uit en werkt men gezamenlijk aan projecten. Daarnaast zijn smart cities duurzaam en springen ze zuinig om met energie, water, grondstoffen, voeding en financiële middelen. Ten derde moeten smart cities hun inwoners, bedrijven en stadsdiensten aanmoedigen nieuwe manieren van organiseren, delen, communiceren en produceren te bedenken. Verder is een stad pas echt slim als ze haar inwoners en bedrijven bij haar projecten weet te betrekken. Ten slotte houdt een smart city zich bezig met vereenvoudigen: iedereen heeft het liefst simpele, transparante (openbare) diensten.

Stel je eens een smart city voor

 

Wat is een smart city: de doelstellingen van een smart city

De belangrijkste doelstellingen van slimme steden zijn: 1) verbetering van de milieukwaliteit in de stedelijke ruimte. Onder meer door vermindering van CO2-uitstoot, verkeer en afval. En de optimalisatie van het energieverbruik door het energiezuiniger maken van gebouwen, huishoudelijke apparaten en elektronische apparaten. Aangevuld met recycling van energie en gebruik van hernieuwbare energie. En 2) versterking van de kwaliteit van leven. En het leveren van betere openbare en particuliere diensten, zoals openbaar vervoer en gezondheidsdiensten.

 

Wat is een smart city: de zes aspecten van een smart city

In de literatuur zijn zes verschillende aspecten van smart cities gedefinieerd: (smart) economy, people, governance, mobility, environment en living.

1) Onder smart economy worden aspecten als innovativiteit, ondernemerschap, een flexibele arbeidsmarkt en het internationale netwerk meegenomen. 2) Smart people gaat niet alleen over de opleiding van mensen in de stad, maar ook om sociale interactie, ruimdenkendheid en participatie in het openbare leven. 3) Onder smart governance valt transparantie van de overheid, de beschikbaarheid van publieke en sociale diensten, en de participatie van burgers in besluitvorming. 4) Vervoerssystemen en (ICT-)infrastructuur zijn onderdeel van smart mobility, waarbij bereikbaarheid (zowel fysiek als digitaal) een grote rol speelt. 5) Smart environment focust zich op duurzaam management van resources, milieubescherming en problemen met vervuiling. 6) Het laatste aspect (smart living) richt zich op het leven van burgers, waaronder cultuur, gezondheid, veiligheid, huisvesting en sociale cohesie.

 

Wat is een smart city: de ideale smart city

Een ideale smart city is een stad waar het prettig en gezond wonen is, waar je kunt beschikken over betrouwbaar transport, waar (goed) werk is, en waar het gezellig en veilig is. En uiteraard is het een duurzame stad. De economie bruist er van nieuwe succesvolle activiteiten. Iedereen geniet er van cultuur. Een ideale smart city checkt als een soort levend organisme zelf zijn vitale functies, past zichzelf aan en houdt zichzelf gezond, waarmee het de nadelen van verstedelijking minimaliseert. Weg met verstopte verkeersstromen, woningnood, ongezonde concentraties fijnstof, overbevolkte binnensteden, afbrokkelende sociale structuren, en geluidsoverlast.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Recent Posts

Infographic: de kracht van AI met sensoren

Infographic: de kracht van AI met sensoren

In deze infographic artikelen bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in gebieden als Internet of Things (IoT), gezondheidszorg, landbouw, bouwkunde, transport, en informatie en entertainment. We beginnen echter met een algemene introductie op de combinatie van AI en sensoren.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Recent Posts

AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer

AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer

Zelfrijdende auto’s – toepassingen van AI in transport

Deze serie artikelen staat in het teken van gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. Zo behandelden we in eerdere artikelen onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel laat zien hoe AI en sensoren toegepast kunnen worden in de transportsector. Het meest bekende en aansprekende voorbeeld is natuurlijk de autonome, zelfrijdende auto. In het laatste artikel binnen deze serie over AI en sensoren behandelen we vervolgens nog informatie en entertainment.

 

AI in transport – zelfrijdende auto

Transport is waarschijnlijk een van de eerste domeinen waarin het publiek op de betrouwbaarheid en veiligheid van een AI-systeem moet vertrouwen voor het uitvoeren van een kritische taak. Autonoom vervoer zal binnenkort gemeengoed zijn. Huidige auto’s kunnen zichzelf parkeren, adaptieve cruise control op snelwegen uitvoeren, zichzelf sturen tijdens langzaam rijdend verkeer, en chauffeurs alarmeren over objecten in blinde hoeken tijdens het veranderen van rijstrook.

Visie- en radartechnologie wordt ingezet om auto’s autonoom laten remmen wanneer het risico van een botsing wordt gedetecteerd. Diep leren is ook toegepast om de capaciteit van auto tot objectdetectie in de omgeving en geluidherkenning te verbeteren. Vooruitgang in sensing-technologie en machinaal leren voor perceptietaken heeft de vooruitgang versneld en, als gevolg daarvan, rijden de autonome voertuigen van Google en Tesla’s semiautonome auto’s vandaag rond.

In de nabije toekomst zullen sensing-algoritmen bovenmenselijke prestaties bereiken voor de vermogens die nodig zijn voor rijden. Geautomatiseerde waarneming, met inbegrip van visie, is nu al in de buurt van of op menselijk niveau wat betreft prestaties voor welbepaalde taken, zoals herkenning en tracking. Vooruitgang in perceptie zal worden gevolgd door algoritmische verbeteringen in vermogens als hoger niveau redeneren, zoals planning.

Zelfrijdende auto en meer toepassingen van AI in transport

 

 

AI in transport – andere vervoersmiddelen

Een recent rapport voorspelt autonome, zelfrijdende auto’s op grote schaal in 2020. De adoptie van autonome, zelfrijdende mogelijkheden zullen niet beperkt blijven tot persoonlijk vervoer. We zullen autonome, zelfrijdende en op afstand bedienbare bestelauto’s, vliegende auto’s en vrachtwagens zien. Peer-to-peer transportdiensten zoals ridesharing zullen waarschijnlijk ook gebruik maken van zelfbesturende voertuigen. Daarnaast zal de vooruitgang in robotica de creatie en goedkeuring van andere vormen van autonome voertuigen, met inbegrip van robots en drones, vergemakkelijken.

 

AI in transport – infrastructuur

In 2005 begonnen steden met het investeren in infrastructuur om sensing-mogelijkheden voor verkeer te ontwikkelen. De sensoren die momenteel worden gebruikt zijn onder andere inductielussen, videocamera’s, remote verkeersensoren, radars en gps. Steden gebruiken AI-methodes om dienstverlening te optimaliseren, zoals bus- en metroschema’s, en het bijhouden van de verkeerssituatie om snelheidsbeperkingen dynamisch aan te passen. Met behulp van sensoren en camera’s in het wegennet, kunnen ze ook verkeerslichttiming optimaliseren voor het verbeteren van de doorstroming en om te helpen met geautomatiseerde handhaving.

 

AI in transport – Big Data

De beschikbaarheid van grootschalige data heeft van vervoer een ideaal domein voor de toepassingen van machinaal leren gemaakt. Sinds 2006 worden toepassingen zoals Mapquest, Google Maps en Bing Maps op grote schaal gebruikt door het publiek voor het routeren van reizen, het gebruikmaken van openbaar vervoer, het ontvangen van real-time informatie en voorspellingen over het verkeer, en het vinden van diensten rond een locatie. Optimale zoekalgoritmen zijn toegepast op de routing van voertuigen en voetgangers naar een bepaalde bestemming.

On-demand transportdiensten zijn naar voren zijn gekomen als een andere cruciale toepassing van sensing, connectiviteit en AI, met algoritmen voor het matchen van bestuurders met passagiers door locatie en geschiktheid (reputatiemodellering).

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Recent Posts

Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector

Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector

AI en sensoren in de landbouw en veeteelt

In deze serie bespreken we verschillende gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. In eerdere artikelen bespraken we onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel is gericht op landbouw en veeteelt. AI in de agrarische sector kan onder meer ingezet worden voor kwaliteitsbewaking van gewassen en automatisering van irrigatie. In de vervolgartikelen in deze serie bekijken we nog meer gebieden waarop AI en sensoren samen ingezet kunnen worden, zoals in bij het beheer van gebouwen en in de transportsector.

 

AI in de agrarische sector – kwaliteitsbewaking

AI kan ook een duidelijke bijdrage leveren aan landbouw en veeteelt. Zo kan AI bijvoorbeeld de kwaliteit van bloemen en planten monitoren en voorspellen. IQ-Flora doet dit in real time voor rozen. De kern is een softwaremodule voor kwaliteitsvoorspelling, waarin invloedrijke factoren op de kwaliteit van bloemen en het verwachte effect ervan in kaart zijn gebracht. Deze voorspellingen worden aangevuld met gegevens van sensoren. Op basis van deze gegevens worden de rekenregels uit het model steeds verfijnd, waarmee de betrouwbaarheid van de voorspelling verbetert.

Ook is er een AI-robotsysteem dat sorteert en aardappelziekten op kan sporen. Het systeem is in staat veel van de veelvoorkomende plekjes die van invloed zijn aardappelen op te sporen, te identificeren en kwantificeren. Beslissingsondersteunende systemen voor broeikassen worden ontworpen met AI. Deze systemen maken het mogelijk om de milieuomstandigheden te voorspellen, die de groei en productiviteit van planten beïnvloeden, en de temperatuurfluctuatie aan te passen.

AI in de agrarische sector - toepassingen voor landbouw en veeteelt

 

AI in de agrarische sector – automatisering

Een voorbeeld van een kasautomatiseringssysteem is GIGAS met een visiesysteem bestaande uit meerdere camera’s om beelden van de planten nemen. Aan de achterkant is er een plantdatabase die alle planten in de kas bijhoudt, met ondersteuning van besluitvormings- en planningselementen, waar alle berekeningen worden gemaakt. Zodra een besluit is genomen, wordt dat bericht gestuurd naar de robot die het werk uitvoert. Zo is het mogelijk om maximale kwaliteitsopbrengsten te verkrijgen met de beste timing van oogst en andere activiteiten.

Veel irrigatieplanningstechnieken zijn gebaseerd op het monitoren van de bodem, gewassen en weersomstandigheden. Deze grosseren wanneer te irrigeren en hoeveel water moet worden toegepast. De softwaretechnologie in de (hydrocultuur) landbouw bestaat veelal uit een robotsensor gecombineerd met AI, welke niveaus van water en voedingsstoffen kan controleren en vervolgens een automatische feeder kan aansturen of de boer een bericht kan sturen worden. Het Enorasis-project maakt bijvoorbeeld gebruik van een netwerk van sensoren die variabelen omtrent milieu- en de bodemgesteldheid verzamelen. Dit project combineert weersvoorspelling en sensordata om een gedetailleerd dagelijkse irrigatieplan te creëren. Het model bevat ook gegevens omtrent gewasopbrengst en energie- en waterkosten.

 

AI in de agrarische sector – veeverzorging

Gezichtsherkenning van koeien kan het gedrag in een groep controleren, evenals conditiescore en voeding. Als het gaat om kreupelheid, kan het meten van de boog in de rug van een koe bijvoorbeeld een vroeg teken geven van het probleem. Veepro heeft een AI-expertsysteem gemaakt dat in staat is om voerrantsoenen, medicijnen, gezondheid en welzijnsvoorwaarden voor te schrijven voor vee. Het kan paringspartners aanbevelen voor de verbetering van het genetisch potentieel van nakomelingen. De indexen worden voortdurend bijgewerkt op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook is er een autonoom systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor bepaalde insecten gerealiseerd op basis van draadloze sensornetwerken en technieken voor machinaal leren die adaptief leren mogelijk maken.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Recent Posts

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

Wat gebeurt er in de toekomst op het gebied van AI?

In eerdere artikelen gekeken we naar de huidige staat van AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In dit artikel wordt als vervolg ingegaan op de toekomst van AI. AI-technologieën dringen op dit moment al (ongemerkt) door in al onze levens. Verwacht wordt dat de rol van AI op allerlei gebieden nog groter zal worden. We geven een korte impressie van de toekomst van AI.

Wat brengt de toekomst van AI ons?

 

Artificial Intelligence – wat is de toekomst van AI?

Tot aan het begin van het millennium lag de aantrekkingskracht van AI grotendeels in haar belofte. Maar in de laatste vijftien jaar is een groot deel van die belofte echt ingelost. AI-technologieën dringen door in al onze levens. AI verandert de manier waarop mensen omgaan met technologie. Veel mensen zijn al gewend geraakt aan het aanraken van en praten met hun smartphones.

Toekomstige relaties met machines zullen steeds genuanceerder, vloeibaarder en meer gepersonaliseerd worden als AI-systemen zich leren aanpassen aan individuele persoonlijkheden en doelen. Deze AI-toepassingen zullen mensen helpen hun welzijn te monitoren, waarschuwen hen voor toekomstige risico’s, en leveren diensten als dat nodig of gewenst is. Bijvoorbeeld: in slechts vijftien jaar zullen AI-toepassingen het transport transformeren. Zodanig dat voertuigen zichzelf besturen, en mensen en pakketten on-time opgehaald en afgeleverd kunnen worden. Dit alleen al zal het stedelijk landschap opnieuw configureren. Zodoende zeullen files en parkeerproblemen verleden tijd zijn. Als auto’s betere chauffeurs worden dan mensen, zullen stedelingen minder auto’s bezitten, verder bij hun werk vandaan wonen en hun tijd anders besteden. Hetgeen leidt tot een geheel nieuwe stedelijke organisatie.

 

Wat brengt de toekomst van AI?

Betere chips, goedkope 3D-sensoren, cloud-gebaseerd machinaal leren, en de vooruitgang in het verstaan van spraak zullen de diensten van toekomstige robots en hun interacties met mensen verbeteren. In de komende vijftien jaar verwacht men een toenemende focus op de ontwikkeling van systemen die zich bewust zijn van de mens. Hetgeen betekent dat ze specifiek gemodelleerd en specifiek ontworpen zijn voor de kenmerken van de mensen met wie ze zijn bedoeld om te interacteren.

Er is veel interesse in het proberen om nieuwe, creatieve manieren te vinden waarmee robots interactief en schaalbaar onderwezen kunnen worden. Ook IoT-systemen – apparaten en de cloud – worden steeds populairder. Evenals het denken over de sociale en economische dimensies van AI. In de komende jaren zullen nieuwe perceptie/objectherkenningsmogelijkheden en robotische platforms groeien, net als data-gedreven producten en hun markten.

Dit artikel is een vervolg op onze serie over AI.

Meer weten over AI?

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
Een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)
Bronnen 3Bplus artikelen AI

Recent Posts

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie

Wat is AI?

Wat is AI? In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). Deze introductie laat zien wat AI nu precies is. We geven een definitie en gaan onder meer in op het verschil tussen smalle AI en algemene AI. Ook bespreken we de kernproblemen van het veld en geven we een eerste aantal voorbeelden van AI-toepassingen. Ten slotte behandelen we kort de opkomst van Artificial Intelligence.

In de volgende artikelen wordt ingegaan op de huidige staat en de toekomst van AI. We eindigen deze serie met een overzicht van de werkvelden waarin AI gecombineerd wordt met sensoren en sensortechnologie.

 

Wat is AI – Artificial Intelligence en Kunstmatige Intelligentie

Artificial Intelligence (AI; of Kunstmatige Intelligentie, KI) is intelligentie tentoongesteld door machines. AI omvat – om een paar technologieën te noemen – machinaal leren, natuurlijke taalverwerking, spraakherkenning en datamining. De term AI wordt vaak toegepast wanneer een machine cognitieve functies nabootst die geassocieerd worden met de mens, zoals leren en probleem oplossen. Kunstmatige intelligentie is dan technologie die menselijke prestaties probeert te emuleren door te leren, zijn eigen conclusies trekt, complexe inhoud begrijpt, natuurlijke dialogen met mensen aangaat, menselijke cognitieve prestaties verbetert of mensen vervangt bij de uitvoering van niet-routinematige taken. De Turingtest is een vrij algemeen geaccepteerde test voor AI (Artificial Intelligence), geformuleerd door de Engelse wiskundige Alan Turing. Deze test stelt dat een computer intelligent is als deze iemand voor de gek kan houden en deze kan laten geloven dat hij een mens is.

Artificial Intelligence: een introducties van AI - wat is AI?

 

Wat is AI – smalle versus algemene Artificial Intelligence

De AI (Artificial Intelligence) van vandaag de dag omvat smalle (of zwakke) AI. In die zin dat het is ontworpen om een smalle taak (bijvoorbeeld alleen gezichtsherkenning, alleen zoekopdrachten op internet of alleen het besturen van een auto) uit te voeren. Echter, het lange termijn doel van vele onderzoekers is algemene AI (AGI of sterke AI) te creëren. Smalle AI zou mensen op een specifieke taak, zoals het spelen van schaken of het oplossen van vergelijkingen, kunnen overtreffen. Terwijl algemene AI beter zou presteren op (bijna) elke cognitieve taak. Machines die net zo bekwaam zijn als de mens worden dus nog niet gemaakt. Maar huidige machines worden steeds beter binnen specifieke toepassingen.

 

Wat is AI – de kernproblemen van Artificial Intelligence

De kernproblemen van AI (Artificial Intelligence) hebben te maken met de programmering van computers voor bepaalde vermogens. Zoals: kennis, redeneren, probleemoplossing, perceptie, leren, planning, en het manipuleren en verplaatsen van objecten. Als machines steeds bekwamer worden, worden vermogens waarvan ooit gedacht werd dat er intelligentie voor nodig is, verwijderd uit de definitie. Zo is optische tekenherkenning (het omzetten van tekst uit een afbeelding in een bewerkbare tekst) niet langer een voorbeeld van kunstmatige intelligentie. Deze techniek wordt nu routinematige toegepast. Vermogens die momenteel nog geclassificeerd worden als AI zijn onder meer: het succesvol begrijpen van menselijke spraak, concurreren op een hoog niveau in strategische spellen (zoals schaken en go), zelfrijdende auto’s, en het interpreteren van complexe data.

 

Wat is AI – van Google tot autonome auto’s

Terwijl AI (Artificial Intelligence) in sciencefiction vaak geportretteerd wordt als robots met mensachtige kenmerken kan AI veel meer omvatten: de zoekalgoritmen van Google, Siri, Watson van IBM, zelfrijdende auto’s en autonome wapens. Toekomstige applicaties die snel naderen, zijn zelfrijdende auto’s en spraakherkenning. Vooruitgang in natuurlijke taalverwerking ontwikkelt in zo’n snel tempo dat het plannen van een vergadering voor veel mensen verloopt via een CC naar hun persoonlijke AI-assistent. IBM Watson is in staat om medische diagnoses te leveren in minder dan 10 minuten. Studenten krijgen training om hackers te bestrijden. En er zijn in de eerste helft van 2016 al meer dan 200 AI-gerichte durfkapitaalfinancieringen gedaan. Grote bedrijven streven ernaar AI (Artificial Intelligence) te integreren in hun producten.  Al deze uitspraken benadrukken de enorme hoeveelheden tijd, middelen en kapitaal die omgaan in het veld.

 

Wat is AI – de opkomst van Artificial Intelligence

Computerwetenschappers werken al tientallen jaren aan de ontwikkeling van dit soort programma’s. De reden dat we nu zo veel over AI (Artificial Intelligence) horen, is omdat krachtige computers erg goedkoop en klein zijn geworden. Daarnaast zijn computerwetenschappers in staat betere programma’s te ontwikkelen die hiervan gebruik maken. De grote verbeteringen in AI-software en het feit dat AI zijn weg vindt naar meer toepassingen, zorgt voor een commerciële reden om te investeren in speciale chips die draaien op een lager vermogen. Dit maakt dan weer meer AI-toepassingen mogelijk. Zodoende wordt AI steeds meer een alledaagse, behulpzame technologie.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – De huidige staat van AI
Deel 3 – AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Deel 4 – Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
Deel 5 – AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
Infographic – Een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Recent Posts

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

Infographic: het belang van internet voor vier sectoren

In deze infographic kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte. Internet is belangrijk voor de mens, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Zonder deze voorziening is een woonhuis of bedrijf in de nabije toekomst niet meer berekend op de eisen die onze maatschappij en economie eraan stellen. We gaan specifiek in op een aantal branches, te beginnen met recreatie en hospitality. Zelfs op vakantie is internet namelijk onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector hebben daarom belang bij een internetverbinding voor hun gasten. Ook in de zorgsector speelt internet een steeds grotere rol. Internet heeft de potentie de zorg te verbeteren, zowel kwalitatief gezien als op het gebied van beschikbaarheid. De laatste branche die we bespreken, zijn de studentenhuisvesters. Ook studenten hebben belang bij internet. Studenten willen daar zorgeloos en voordelig internetten, zeker aangezien studeren zonder internet niet gaat. Voor studie, communicatie en vermaak willen studenten altijd beschikken over snel internet.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet

Recent Posts

Het belang van internet: communicatie, informatie en meer

Het belang van internet: communicatie, informatie en meer

Waarom vinden mensen internet belangrijk?

In deze serie artikelen kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Internet is belangrijk voor de mens, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Zonder deze voorziening is een woonhuis of bedrijf in de nabije toekomst niet meer berekend op de eisen die onze maatschappij en economie eraan stellen. In dit eerste artikel bespreken we het algemene belang van internet. In de vervolgartikelen kijken we respectievelijk naar het belang van internet voor bedrijven in de recreatie, hospitality en zorg. Ook bespreken we het nut van internet voor studentenhuisvesters.

Het belang van internet

 

Het belang van internet – communicatie en informatie

Het internet heeft ervoor gezorgd dat mensen op een gemakkelijke en goedkope manier met elkaar kunnen communiceren, waar ter wereld men zich ook bevindt. Mensen kunnen ideeën uitwisselen, verkennen en delen, en sociale verbanden en netwerken onderhouden. De sociale interacties kunnen van onschatbare waarde zijn voor de ontwikkeling en versterking van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Het internet kan mensen helpen hun interesses te ontwikkelen en andere mensen met dezelfde interesses te vinden.

Het kan ook helpen bij het verbreden van hun horizon door nieuwe ideeën te introduceren. Het internet heeft het aanzienlijk gemakkelijker gemaakt om informatie in alle vormen te vergaren en verspreiden. De brede en onmiddellijke beschikbaarheid hiervan maakt het voor iedereen mogelijk hun kennis te verbeteren. Daarbij kunnen mensen nieuwe theorieën of ideeën online zetten zonder dat er een papieren uitgever nodig is.

 

Het belang van internet – maatschappelijk nut

Internet heeft een enorm potentieel om het recht van vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie te behalen. Het internet kan een toegankelijke en krachtige toolkit bieden voor het benadrukken van en reageren op problemen en oorzaken. Het internet kan worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten, gebeurtenissen of groepen om problemen en meningen te uiten en een breder publiek zich er bewust van te laten worden.

 

Het belang van internet – leefbaarheid en duurzaamheid

Het internet maakt het ook mogelijk voor bedrijven om producten en diensten in binnen- en buitenland aan te bieden, en deze goedkoop en op grote schaal te adverteren. Sowieso kan het internet handel en economie verbeteren. Als ontwikkelingslanden de kloof in internetpenetratie zouden kunnen overbruggen zouden ze een grote toename zien in bbp-groei en productiviteit, en verbetering van gezondheidstoestand en onderwijskansen.

De mogelijkheden met breedbandinternet raken alle facetten van leefbaarheid en duurzaamheid. Zo biedt internet mogelijkheden voor thuiswerken, wordt het aantal gereden kilometers beperkt, en draagt het bij aan prettig wonen. Hierdoor wordt de balans tussen werk en privé flexibeler. Internet stimuleert hiernaast de economische ontwikkeling van het buitengebied en zorgt voor waarde verhoging van woningen en kantoren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Deel 3 – Het belang van internet voor de zorg
Deel 4 – Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Infographic – Het belang van internet voor vier sectoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen internet

Recent Posts

Infographic: duurzaamheid voor het bedrijfsleven

Infographic: duurzaamheid voor het bedrijfsleven

Aangezien niet alleen mensen, maar ook bedrijven in actie moeten komen om klimaatverandering een halt toe te roepen, schreven we ook een serie artikelen over duurzaamheid voor bedrijven. We onderzochten wat duurzaam ondernemen precies is. De inhoud van het begrip gaat namelijk verder dan het nog steeds veelgebruikte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook de Triple Bottom Line (TBL) komt hierbij aan bod. Ook gaven we voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven. We gingen hierbij in op de zes essentiële kenmerken van een duurzame ontwikkeling. Er zijn veel voordelen van duurzaam ondernemen te benoemen, zoals een verbeterde concurrentiepositie, grotere winst en tevreden stakeholders. Daarbij bespraken de targets van duurzaamheid. Want hoe meet je duurzaamheid? In deze infographic verder nog aandacht voor het belang van communicatie omtrent de duurzaamheid van een bedrijf, bijvoorbeeld middels duurzaamheidsindices. Ten slotte gaan we op op een businessmodel voor duurzaamheid.

 

 

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?
Deel 2 – Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven
Deel 3 – Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders
Deel 4 –  Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid
Infographic – Duurzaamheid voor het bedrijfsleven
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen duurzaam ondernemen

Recent Posts

Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid

Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid

Duurzaamheid – targets, communicatie en een businessmodel

Hoe wordt een bedrijf duurzaam? In eerdere artikelen in deze serie gaven we een definitie en voorbeelden van duurzaam ondernemen. Ook keken we naar de voordelen van duurzaam ondernemen. In dit laatste artikel bespreken we ten slotte onder meer de targets van duurzaamheid. Want hoe meet je duurzaamheid? Verder we bespreken we het belang van communicatie omtrent de duurzaamheid van een bedrijf, bijvoorbeeld middels duurzaamheidsindices. Ten slotte gaan we op op een businessmodel voor duurzaamheid.

 

Hoe wordt een bedrijf duurzaam – targets voor duurzaamheid

Om duurzaamheid uit te drukken, moet een bedrijf milieu-integriteit, sociale gelijkheid en economische welvaart bezitten. Een moeilijkheid aspect is het meten en uitdrukken van duurzaamheid. In traditionele boekhouding verwijst de “bottom line” naar ofwel winst of verlies. Full cost of social accounting voegt met TBL twee andere varianten toe, namelijk de sociale en ecologische. Met de ratificatie van de standaard van de Verenigde Naties werd dit de dominante benadering voor de openbare sector. In sommige landen bestaan wettelijke vereisten voor sociale accounting, auditing en rapportage, maar een internationaal akkoord hierover is niet gehaald.

ISO, de International Organization for Standardization, lanceerde in 2010 een internationale norm waarmee richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid verstrekt werden met de naam ISO 26000 of ISO SR. Het doel is om bij te dragen aan wereldwijde duurzame ontwikkeling. Dit door het bedrijfsleven en andere organisaties aan te moedigen om maatschappelijke verantwoordelijkheid uit te oefenen door hun invloed op werknemers, de natuurlijke omgeving en gemeenschappen te verbeteren. ISO 26000 is een vrijwillige begeleidingstandaard, zodat deze niet kan worden gebruikt als basis voor audits, conformiteitstests en certificaten. De richtlijnen geven advies over maatschappelijk verantwoord gedrag en mogelijke acties. Zo worden gebruikers aangemoedigd zich te melden bij hun stakeholders en feedback te vragen.

Een businessmodel voor duurzaamheid - hoe wordt een bedrijf duurzaam?

Hoe wordt een bedrijf duurzaam – het belang van communicatie

Er zijn een aantal redenen die ten grondslag liggen aan de overtuiging dat een duurzame onderneming financieel beter zal presteren dan collega’s. 1) Duurzaam ondernemen kan bedrijven laten profiteren door bezorgde, sociale consumenten aan te trekken. 2) Het kan bijdragen aan het verminderen van de dreiging van overheidsregulering. 3) Het kan activisten en non-gouvernementele organisaties tevreden stellen. En 4) het kan leiden tot materiële efficiëntie, energiebesparing en afvalvermindering. Argumenten zoals deze benadrukken het belang van informatie over duurzaamheid in het verminderen van informatie-asymmetrie en onzekerheid met betrekking tot factoren die van invloed zijn op bedrijfswaarde.

De op kennis gebaseerde economieën die vandaag de dag de overhand hebben, pleiten voor erkenning van immateriële middelen die meestal niet opgenomen worden in de jaarrekening. Duurzaamheidsindices zijn ontwikkeld met het doel om stakeholders meer inzicht te geven. Aangezien het de goedkeuring van gerespecteerde partijen buiten de organisatie weerspiegelt, wordt de notering op de genoemde indices beschouwd als een belangrijke prestatie en signalering van de reputatie van een onderneming. De reputatie van een onderneming signaleert onder meer waarde-relevante informatie aan beleggers over hoe effectiviteit van de organisatie van het bedrijf te vergelijken met die van de concurrerende ondernemingen. Daarnaast zien zij duurzaamheid als een signaal van toegenomen capaciteit om kansen te grijpen, kostenbesparingen te verkrijgen, en de nadelige gevolgen van falen, boetes en rechtszaken te minimaliseren. Daarnaast krijgen bedrijven opgenomen in indices de reputatie van marktleider op strategische gebieden als economische, milieu- en sociale aspecten.

Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid

De belangrijkste onzekerheid voor duurzame ondernemers is of er sprake zal zijn van een businessmodel voor hun innovaties. Het voornaamste doel van een businessmodel is, vanuit een praktisch oogpunt, om organisaties de kans te geven waarde te creëren, leveren en vast te leggen. Een businessmodel kan gebaseerd zijn op financieel rendement, niet-financiële effecten zoals verbeterde reputatie, of de vermindering van sociale en milieu-kwalen. Zo’n duurzaam businessmodel wordt beschreven door een situatie waarin economisch succes is toegenomen, en milieu- en sociale kwesties de benodigde aandacht krijgen. De meeste bedrijven bezitten het potentieel voor één of meerdere businessmodellen voor duurzaamheid. Maar dit wordt vaak niet (h)erkend als gevolg van accounting, management- en informatiesystemen en organisatorische rigiditeit.

Een businessmodel voor duurzaamheid wordt gekenmerkt door drie eisen. 1) Het bedrijf moet een vrijwillige activiteit realiseren met de bedoeling bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke of milieuproblemen. 2) Daarnaast moet deze activiteit een positief bedrijfseffect of economische bijdrage leveren, welke gemeten of overtuigend bepleit kan worden, zoals kostenbesparingen, verkoopstijging, toegenomen concurrentievermogen of winst, en reputatietoename. 3) Er moet een duidelijke en overtuigende argumentatie bestaan dat een bepaalde activiteit heeft geleid of zal leiden tot zowel de beoogde maatschappelijke en milieueffecten als het economische effect. Het implementeren van een effectieve strategie voor duurzame ontwikkeling vereist een groot aantal stappen, processen, en een focus op metriek en communicatie. De topbedrijven die in staat zijn om een dergelijke strategie te implementeren, blinken uit in het bijpassen van moeilijke milieuconcepten bij heldere, bruikbare en meetbare initiatieven.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?
Deel 2 – Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven
Deel 3 – Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders
Infographic – Duurzaamheid voor het bedrijfsleven
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen duurzaam ondernemen

Recent Posts

Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders

Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders

Duurzaamheid voor bedrijven – de voordelen

Deze serie artikelen staat in het teken van duurzaamheid voor bedrijven. We gaven eerder een definitie en voorbeelden van duurzaam ondernemen. Hierbij bespraken we onder meer de zes essentiële kenmerken van een duurzame ontwikkeling. In dit artikel kijken we naar de voordelen van duurzaam ondernemen. Er zijn namelijk meerdere voordelen voor duurzame bedrijven, zoals een verbeterde concurrentiepositie, grotere winst en tevreden stakeholders. In het laatste artikel bespreken we ten slotte onder meer hoe een bedrijf duurzaam wordt.

 

Voordelen voor duurzame bedrijven – verbeterde concurrentiepositie

Niet alleen consumenten, maar ook niet-gouvernementele organisaties, media en overheden, controleren bedrijven en moedigen hen aan duurzaamheid op te nemen als integraal onderdeel van hun bedrijfsactiviteiten. De internalisering van deze behoeften van stakeholders is op lange termijn winstgevend. Er bestaat geen overtuigend bewijs van een correlatie op korte termijn tussen duurzaam ondernemen en economische/financiële prestaties. Maar het strategisch nut ligt in het creëren van waarde op lange termijn, omdat duurzaam ondernemen een bron is van innovatie, differentiatie, en concurrentievoordeel. Argumenten dat het meer kost om milieuvriendelijk te zijn, zijn daarom vaak misleidend wanneer wordt geanalyseerd over een langere tijdspanne.

Er zijn nog veel bedrijven die geloven dat hoe dichterbij ze bij milieuvriendelijkheid komen, hoe dichterbij het verlies van hun concurrentievoordeel zijn. Duurzaam ondernemen heeft echter juist een positief effect op de concurrentiepositie van een bedrijf. Dit doordat het hen de mogelijkheid biedt hogere prijzen te vragen, het de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor klanten en potentiële medewerkers vergroot, het marktaandeel van het bedrijf laat groeien, en het imago van het bedrijf verbetert. Bedrijfsreputatie is geïdentificeerd als een van de meest belangrijke immateriële middelen die een onderneming concurrentievoordeel verschaft. Duurzaam ondernemen wordt daarom steeds vaker geanalyseerd als een bron van concurrentievoordeel voor de onderneming.

Duurzaamheid - wat zijn de voordelen voor duurzame bedrijven?

 

Voordelen voor duurzame bedrijven – grotere winst

Ondanks dat de voordelen van duurzaam ondernemen moeilijk te kwantificeren zijn, is er een correlatie tussen sociale / milieuprestaties en financiële prestaties. Duurzaamheid kan inkomsten verhogen, kosten voor energie, afval, materiaal, water en inhuur van werknemers verminderen, productiviteit van werknemers verhogen, en strategische en operationele risico’s verminderen. Bovendien kan duurzaam ondernemen talent aan te trekken, belastingvoordelen genereren en toegang bieden tot nieuwe markten.

Er bestaan volgens vele studies nog veel meer positieve correlaties tussen milieuprestaties en economische prestaties. Zo helpen de reclame- en marketingfunctie en het positieve publieksbeeld mee om het marktaandeel te vergroten. Klanttevredenheid medieert gedeeltelijk de relatie tussen duurzaam ondernemen en de marktwaarde van een bedrijf. Daarnaast kennen duurzame producten ook een onderscheidende kwaliteit en kan niet eerder aangeboord marktpotentieel en rendabele niches aangeboord worden.

Voordelen voor duurzame bedrijven – tevreden consumenten

Consumenten worden steeds meer bewust van milieuproblemen, ethische activiteiten van organisaties, de milieu- en sociale gevolgen van hun consumptiebeslissingen. En in sommige gevallen maken ze aankoopbeslissingen in verband met hun milieu- en ethische bezwaren. Hun verwachting is dat bedrijven zich gedragen als ‘goede burgers’, waarvan de dagelijkse activiteiten zijn gericht op het genereren van winst. Maar ook ten dienste staan van de gemeenschap. De meeste consumenten zijn het erover eens dat, terwijl ze zakelijke doelstellingen bereiken, bedrijven op hetzelfde moment duurzaam moeten ondernemen.

Onderzoek laat zelfs zien dat de vraag naar duurzaamheid toeneemt. Zo gaf 27% van het Britse publiek aan meer geneigd te zijn om duurzame producten en/of diensten te kopen dan vijf jaar geleden. Duurzaam ondernemen kan de positieve evaluatie, houding, loyaliteit en identificatie van klanten ten opzichte van een bedrijf vergroten. Zo kiest de meerderheid van Amerikanen voor duurzaamheid als factor die het meest waarschijnlijk is om ze tot trouwe aanhangers van een bepaald bedrijf te maken. Deze personen vertoonden ook een grotere intentie om producten van deze bedrijven te kopen. En te investeren in of solliciteren bij deze bedrijven. Daarnaast is 57% van de Amerikaanse consumenten meer loyaal aan bedrijven die duurzaam ondernemen. En is 82% van hen bereid meer te betalen voor deze producten.

Voordelen voor duurzame bedrijven – tevreden stakeholders

Een motivatie voor bedrijven om duurzaamheid te omarmen, is zodoende om stakeholders (naast consumenten bijvoorbeeld ook aandeelhouders en werknemers) tevreden te stellen. Zo nemen niet-gouvernementele organisaties ook een steeds grotere rol in door gebruik te maken van media en internet om de zichtbaarheid van het gedrag van ondernemingen te verhogen. Daarnaast kan duurzaamheid bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van leveranciers vergroten voor potentiële andere bedrijven als klanten. Het halo-effect verwijst naar de tendens de evaluatie van een bepaald kenmerk van een voorwerp te laten beïnvloeden door een algemene indruk.

Als bedrijven een positief imago creëren voor stakeholders is de kans groter dat deze partijen negatieve informatie over het bedrijf negeren. Duurzaamheid heeft een halo-effect. Zodat het als een schild werkt dat bedrijven en hun reputaties beschermt. Ten slotte verwijst sociale licentie naar aanvaarding of goedkeuring van een bedrijf door een lokale gemeenschap. En kan door tijdige en effectieve communicatie, zinvolle dialoog, en ethisch en verantwoord gedrag worden verworven. Het weergeven van betrokkenheid bij duurzaamheid, en daarmee de reputatie van het bedrijf te verbeteren, is een manier om sociale licentie te bereiken.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?
Deel 2 – Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven
Deel 4 – Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid
Infographic – Duurzaamheid voor het bedrijfsleven
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen duurzaam ondernemen

Recent Posts

Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

De kenmerken van duurzaamheid voor bedrijven

In het vorige artikel in deze serie keken we naar hetgeen duurzaamheid voor bedrijven precies is. We gaven hierbij een definitie en bespraken onder meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de Triple Bottom Line (TBL). Dit vervolgartikel staat in het teken van voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven. We gaan hierbij in op de zes essentiële kenmerken van een duurzame ontwikkeling. Later in deze serie bespreken we de voordelen van duurzaam ondernemen en laten we zien hoe een bedrijf duurzaam wordt.

Kenmerken en voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

 

Duurzaamheid voor bedrijven – voorbeelden van duurzame initiatieven

Bedrijven nemen een breed scala aan groenere en duurzame initiatieven. Een van de meest veelvoorkomende voorbeelden is het versturen van elektronische correspondentie in plaats van papier. Op een hoger niveau kan gedacht worden aan het renoveren van gebruikte producten, herziening van de productieprocessen om afvalfabricage te elimineren, en de keuze voor niet-giftige grondstoffen en processen. Bij duurzaam ondernemen moet tevens rekening gehouden worden met de levenscycluskosten van geproduceerde items. Ten slotte evalueren sommige bedrijven de milieuprestaties van leveranciers voor ze zich aan hen verbinden.

Duurzaamheid voor bedrijven – zes essentiële kenmerken

Een duurzame onderneming bevat zes essentiële kenmerken:

1) Waarde-productie die drie gelijktijdige eisen stelt – financiële voordelen voor het bedrijf, milieuverbetering, en sociale voordelen voor werknemers en leden van de lokale gemeenschap – en waarbij elk van deze drie componenten een gelijke status heeft.

2) Op het milieu en natuur gebaseerde kennis en technologie, met bewuste emulatie van de natuurlijke wereld op het gebied van het kweken van voedsel, energie, bouw, informatieverwerking en gemeenschapsontwerp.

3) Overgang naar producten van dienstverlening en producten van consumptie. Producten van dienstverlening zijn duurzame goederen die routinematig gehuurd worden door de klant, gemaakt zijn van technische materialen en wanneer ze versleten zijn, worden teruggestuurd naar de fabrikant om opnieuw verwerkt te worden tot een nieuwe generatie producten. Producten van consumptie zijn een korter leven beschoren en worden alleen gemaakt van biologisch afbreekbare materialen. Ze worden afgebroken door afvalorganismen nadat de producten hun nut verliezen.

4) Gebruik van duurzame energietechnologie welke voor onbepaalde tijd kan voldoen aan onze energiebehoefte, zonder negatieve gevolgen voor het leven op aarde.

5) Duurzame en gezonde gemeenschappen met lokaal gehouden en beheerde bedrijven, en regionale bedrijven en aandeelhouders die werken in een dicht web van partnerschappen en samenwerkingsverbanden.

6) De operationele processen bevatten bepalingen voor constante vooruitgang en verbetering.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?
Deel 3 – Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders
Deel 4 –  Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid
Infographic – Duurzaamheid voor het bedrijfsleven
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen duurzaam ondernemen

Recent Posts