Duurzaamheid

/Duurzaamheid

3Bplus – artikelen over duurzaamheid

We schrijven bij 3Bplus over duurzaamheid. We behandelen klimaatverandering, proberen het gebrek aan klimaatactie te verklaren en stellen een actieplan voor duurzaamheid op. Daarbij hebben we ook aandacht voor duurzaamheid voor bedrijven. We vragen ons bijvoorbeeld af hoe een bedrijf duurzaam kan worden, gaan in op de invloed van de mens op klimaatverandering en bespreken hoe we klimaatcommunicatie kunnen inkleden. Daarnaast kijken we naar de voordelen van duurzaamheid voor bedrijven, waarbij we ook aandacht hebben voor het business plan.

Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities

De rol van burgers in smart cities In dit laatste artikel in deze serie over smart cities kijken we naar de belangrijkste component van deze slimme steden: de inwoners. Wat is de rol van deze burgers in een smart city? Wij stellen dat inwoners van een smart city zelf een grote rol moeten spelen bij het ontwerp van hun omgeving. Zo moeten de smart oplossingen ontworpen worden om de oorzaken van problemen voor de inwoners weg te nemen. En moeten zij daadwerkelijk een stem hebben in het ontwerpproces. Hierbij is het onder meer van belang om te weten aan welke oplossingen de [...]

By | 2018-06-20T14:05:27+00:00 June 23rd, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Voorbeelden van smart cities overal ter wereld

Smart cities in Nederland, Europa en de wereld Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, zo ook in Nederland. In dit artikel in de serie over deze slimme steden geven we een aantal voorbeelden van smart cities. We bespreken een aantal steden in Nederland en Barcelona, Londen, Oslo, Seoel en Singapore,. Hierbij geven we ook weer welke smart city-ontwikkelingen er zoals plaatsvinden Voorbeelden van smart cities – Nederland Een in Amsterdam ontwikkelde app laat de eigenaren van parkeerplaatsen deze tegen een vergoeding aan mensen verhuren. De gegenereerde gegevens worden door de stad gebruikt om de [...]

By | 2017-06-28T14:30:55+00:00 June 22nd, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer

Smart city-technologie – verkeer, milieu, veiligheid en meer In een van de eerdere artikelen in deze serie over smart cities bespraken we de technologie in deze slimme steden. Dit artikel staat aansluitend in het teken van voorbeelden van smart city-technologie. We geven een aantal voorbeelden op de gebieden: mobiliteit, verkeer, milieu, afval, veiligheid, gezondheid, stadsplanning en burgerschap. Voorbeelden van smart city-technologie – mobiliteit Een slimme stad is een stad die het verkeer vermindert, en mensen en goederen zich efficiënt laat verplaatsen. Deze inspanningen kunnen het aantal verkeersongevallen verminderen, evenals de mate van vervuiling en tijd in het verkeer, hetgeen resulteert in een [...]

By | 2018-06-20T14:05:27+00:00 June 21st, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad

De weg van steden naar smart cities We hebben in deze serie over smart cities onder meer besproken wat een smart city precies is. Hierbij hebben we onder meer aandacht besteed aan de rol van technologie. Ook gingen we in op de redenen achter smart cities en schetsen we een toekomstbeeld voor deze slimme steden. In dit artikel kijken we aansluitend naar hoe steden smart cities kunnen worden. Hoe wordt een stad een smart city? We bespreken de voorwaarden voor smart cities en gaan onder meer in op de rol van technologie en burgers in dit proces. Hoe wordt een stad een [...]

By | 2017-06-28T14:30:04+00:00 June 20th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

De toekomst van smart cities – samenleving en techniek

De toekomstige samenleving en techniek in een smart city In het vorige artikel in deze serie over smart cities bespraken we de redenen waarom steden smart willen worden. Slimme steden bestaan echter al en groeien snel, in overeenstemming met technologie als IoT, sensoren en Big Data. Waar eerste slechts enkele gemeenten het voortouw namen, zijn er nu massaal visies opgesteld waarbij meerdere lagen binnen de gemeente betrokken zijn. In dit artikel gaan we daarom in op de toekomst van smart cities. De toekomst van smart cities - toekomstige smart city-samenleving Er vinden op dit moment grote economische veranderingen plaats, zoals te zien [...]

By | 2018-06-20T14:05:29+00:00 June 19th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

De redenen achter smart cities In deze serie artikelen bespreken we smart cities. Eerdere artikelen stonden in het teken van het geven van een definitie en omschrijving van een smart city. Ook bespraken we veelgebruikte technologie in deze slimme steden. In dit artikel gaan we aansluitend in op de vraag waarom smart cities eigenlijk slim willen en moeten worden. Waarom smart cities - de groei van steden In 2007 is het aantal mensen dat in steden woont voor het eerst het aantal mensen in plattelandsgebieden overschreden. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels meer dan 3,5 miljard mensen in steden wonen, en dat is [...]

By | 2017-06-28T14:29:20+00:00 June 18th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data

Welke technologie wordt gebruikt in een smart city? In het eerste artikel in deze serie gaven we de definitie van een smart city. We stelden hierbij dat een smart city antwoord wil bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities onder meer technologie in. In dit artikel gaan we in op deze technologie in een smart city, zoals sensoren, IoT en Big Data. Technologie in een smart city - een deel van de puzzel Een smart city zet om haar doelstellingen te behalen (ICT-)technologie en data in. [...]

By | 2017-06-28T14:28:59+00:00 June 17th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie

Wat is een smart city? In deze serie artikelen bespreken smart cities. We gaan in op de technologie die in deze slimme steden gebruikt wordt en geven voorbeelden van slimme steden. Ook besteden we aandacht aan de toekomst van smart cities. We beginnen in dit eerste artikel echter met een definitie, want wat is een smart city? Om daar een antwoord op te geven, gaan we onder meer in op de doelstellingen van een smart city en de zes aspecten die zo’n slimme stad definiëren. We sluiten af met een korte omschrijving van de ideale smart city. Wat is een smart city: [...]

By | 2017-06-28T14:28:31+00:00 June 16th, 2017|Duurzaamheid, Overige, Wonen|

Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid

Duurzaamheid - targets, communicatie en een businessmodel Hoe wordt een bedrijf duurzaam? In eerdere artikelen in deze serie gaven we een definitie en voorbeelden van duurzaam ondernemen. Ook keken we naar de voordelen van duurzaam ondernemen. In dit laatste artikel bespreken we ten slotte onder meer de targets van duurzaamheid. Want hoe meet je duurzaamheid? Verder we bespreken we het belang van communicatie omtrent de duurzaamheid van een bedrijf, bijvoorbeeld middels duurzaamheidsindices. Ten slotte gaan we op op een businessmodel voor duurzaamheid. Hoe wordt een bedrijf duurzaam - targets voor duurzaamheid Om duurzaamheid uit te drukken, moet een bedrijf milieu-integriteit, sociale gelijkheid [...]

By | 2017-03-17T21:18:17+00:00 April 18th, 2016|Duurzaamheid|