Artificial Intelligence

/Artificial Intelligence

3Bplus – artikelen over AI

We schrijven bij 3Bplus over Artificial Intelligence (AI; kunstmatige intelligentie) en aanverwante technologie. We behandelen Machine Learning, Deep Learning, IoT (Internet of Things) en meer. Ook hebben we aandacht voor neurale netwerken. We vragen ons bijvoorbeeld af wat AI is, hoe Deep Learning werkt en wat de toepassingen van Machine Learning zijn. Daarbij geven we ook voorbeelden en bespreken we de toekomst van deze technologieën.

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

Wat gebeurt er in de toekomst op het gebied van AI? In eerdere artikelen gekeken we naar de huidige staat van AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In dit artikel wordt als vervolg ingegaan op de toekomst van AI. AI-technologieën dringen op dit moment al (ongemerkt) door in al onze levens. Verwacht wordt dat de rol van AI op allerlei gebieden nog groter zal worden. We geven een korte impressie van de toekomst van AI. Artificial Intelligence - wat is de toekomst van AI? Tot aan het begin van het millennium lag de aantrekkingskracht van AI grotendeels in haar belofte. Maar in [...]

By | March 5th, 2017|Artificial Intelligence|

AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing

De huidige staat van AI research – deel 3 In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In een van de vorige artikelen gingen we in op de huidige staat van AI. In dit artikel besteden we voor de derde maal aandacht aan (deel)gebieden waarop AI research zich op dit moment voornamelijk richt. Namelijk: crowdsourcing en menselijke rekenkracht, algoritmische speltheorie en computationele sociale keuze, Internet of Things (IoT) en neuromorfische computing. AI research: crowdsourcing en menselijke rekenkracht Onderzoek rondom crowdsourcing en menselijke rekenkracht onderzoekt methoden om computersystemen te vergroten door het doen van geautomatiseerde beroepen op de menselijke [...]

By | February 7th, 2017|Artificial Intelligence|

Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen

De huidige staat van onderzoek AI - deel 2 In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In het vorige artikel gingen we in op de huidige staat van AI. In dit artikel wordt voor de tweede maal specifiekere aandacht aan (deel)gebieden waarop onderzoek AI zich op dit moment voornamelijk richt. Namelijk: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen. Onderzoek AI: computervise Computervisie is de meest prominente vorm van machinale waarneming. Het is het sub-gebied van AI dat het meest veranderd is door de opkomst van diep leren. De samenvloeiing van grootschalige computing (vooral op het [...]

By | February 6th, 2017|Artificial Intelligence|

AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren

De huidige staat van AI-onderzoek - deel 1 In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In het vorige artikel gingen we in op de huidige staat van AI. In dit artikel wordt specifiekere aandacht aan de eerste drie (deel)gebieden waarop de ontwikkeling van AI-onderzoek zich op dit moment voornamelijk richt. Namelijk: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren. AI-onderzoek: machinaal leren Machinaal leren (of automatisch leren) houdt zich bezig met de ontwikkeling van algoritmes en technieken. Hiermee kunnen computers leren zonder dat dit expliciet geprogrammeerd is. Deze algoritmen nemen afscheid van het volgen van strikte, statische [...]

By | February 5th, 2017|Artificial Intelligence|

De huidige staat van AI (Artificial Intelligence)

Wat gebeurt er op het gebied van AI? In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In dit artikel wordt ingegaan op de huidige staat van AI. Er is nog geen algemene AI. AI-systemen worden gespecialiseerd om bepaalde taken uit te voeren. En elke toepassing vereist jaren van gericht onderzoek en een zorgvuldige, unieke constructie. Zodoende is de vooruitgang ongelijk binnen en tussen de domeinen. De huidige staat van AI - AI in ons dagelijks leven AI verandert op dit moment al ons dagelijks leven op een manieren die onze gezondheid, veiligheid en productiviteit verbeteren. In [...]

By | February 4th, 2017|Artificial Intelligence|

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie

Wat is AI? Wat is AI? In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). Deze introductie laat zien wat AI nu precies is. We geven een definitie en gaan onder meer in op het verschil tussen smalle AI en algemene AI. Ook bespreken we de kernproblemen van het veld en geven we een eerste aantal voorbeelden van AI-toepassingen. Ten slotte behandelen we kort de opkomst van Artificial Intelligence. In de volgende artikelen wordt ingegaan op de huidige staat en de toekomst van AI. We eindigen deze serie met een overzicht van de werkvelden waarin AI gecombineerd [...]

By | February 3rd, 2017|Artificial Intelligence|