Robotica – de combinatie van AI en sensoren

Robotica – de combinatie van AI en sensoren

De combinatie van AI en sensoren: robotica In deze serie artikelen bespreken we hoe Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden samenkomen. Het meest aansprekende voorbeeld is wellicht de robotica. In dit artikel bespreken we eerst hoe AI en...
AI en sensoren: een introductie

AI en sensoren: een introductie

De combinatie van AI en sensoren In deze serie artikelen bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in...
De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

Wat gebeurt er in de toekomst op het gebied van AI? In eerdere artikelen gekeken we naar de huidige staat van AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In dit artikel wordt als vervolg ingegaan op de toekomst van AI. AI-technologieën dringen op...