Artificial Intelligence

/Artificial Intelligence

3Bplus – artikelen over AI

We schrijven bij 3Bplus over Artificial Intelligence (AI; kunstmatige intelligentie) en aanverwante technologie. We behandelen Machine Learning, Deep Learning, IoT (Internet of Things) en meer. Ook hebben we aandacht voor neurale netwerken. We vragen ons bijvoorbeeld af wat AI is, hoe Deep Learning werkt en wat de toepassingen van Machine Learning zijn. Daarbij geven we ook voorbeelden en bespreken we de toekomst van deze technologieën.

Infographic: AR in IoT, Smart Cities en de zorg

In deze serie artikelen wordt gekeken naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). Maar wat is AR nu precies? We geven in deze infographic eerst een antwoord op die vraag. Aansluitend gaan we in op de toepassingen van AR. Zo geven we een aantal algemene voorbeelden, op gebieden als leren, entertainment en commercie. We besteden in deze infographic extra aandacht aan het Internet of Things (IoT) en Smart Cities. Hoe kunnen het IoT en Smart Cities verrijkt worden met AR? Ten slotte behandelen we AR in de zorg. Deze combinatie heeft de potentie om de gezondheidszorg te verbeteren. AR-apps worden bijvoorbeeld [...]

By | 2018-06-20T14:05:30+00:00 May 5th, 2017|Artificial Intelligence, Zorg|

Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie

Toepassingen van AI in entertainment en informatie We behandelen in deze serie artikelen een aantal van gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. In eerdere artikelen bespraken we bijvoorbeeld robotica en IoT. Dit artikel staat in het teken van de populaire toepassingen van AI op het gebied van entertainment en informatie. Denk aan het aanbevelen van nieuwe muziek op basis van algoritmen en gepersonaliseerde metgezelrobots. Toepassingen van AI - algoritmen Sociale netwerken, apps, onlinegemeenschappen, gespecialiseerde apparaten zoals e-readers; om te werken op de schaal van het internet, moeten deze platformen vertrouwen op technieken die worden ontwikkeld in gebieden [...]

By | 2018-06-20T14:05:31+00:00 March 29th, 2017|Artificial Intelligence|

AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer

Zelfrijdende auto's - toepassingen van AI in transport Deze serie artikelen staat in het teken van gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. Zo behandelden we in eerdere artikelen onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel laat zien hoe AI en sensoren toegepast kunnen worden in de transportsector. Het meest bekende en aansprekende voorbeeld is natuurlijk de autonome, zelfrijdende auto. In het laatste artikel binnen deze serie over AI en sensoren behandelen we vervolgens nog informatie en entertainment. AI in transport - zelfrijdende auto Transport is waarschijnlijk een van de eerste domeinen waarin het publiek op de betrouwbaarheid en [...]

By | 2018-06-20T14:05:31+00:00 March 28th, 2017|Artificial Intelligence|

Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen

AI en sensoren in slimme gebouwen We bespreken in deze serie verschillende gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. In eerdere artikelen behandelen we in dit kader onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel laat zien hoe AI en sensoren toegepast kunnen worden in gebouwbeheer. Sensoren en AI in gebouwbeheer zorgen voor slimme gebouwen, waarbij onder meer ruimte- en energiegebruik gemonitord kunnen worden. Ook het Internet of Things (IoT) speelt hierbij een grote rol. In de laatste twee artikelen binnen deze serie bekijken we ten slotte nog transport, en informatie en entertainment. Ook in deze sectoren kunnen AI [...]

By | 2018-06-20T14:05:31+00:00 March 27th, 2017|Artificial Intelligence|

Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector

AI en sensoren in de landbouw en veeteelt In deze serie bespreken we verschillende gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. In eerdere artikelen bespraken we onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel is gericht op landbouw en veeteelt. AI in de agrarische sector kan onder meer ingezet worden voor kwaliteitsbewaking van gewassen en automatisering van irrigatie. In de vervolgartikelen in deze serie bekijken we nog meer gebieden waarop AI en sensoren samen ingezet kunnen worden, zoals in bij het beheer van gebouwen en in de transportsector. AI in de agrarische sector - kwaliteitsbewaking AI kan ook [...]

By | 2018-06-20T14:05:32+00:00 March 26th, 2017|Artificial Intelligence|

AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer

De combinatie van AI en zorg We bekijken in deze serie artikelen verschillende gebieden waarop Artificial Intelligence (AI) en sensoren samenkomen. In eerdere artikelen bespraken we in dit kader robotica en IoT. In dit artikel richten we ons aansluitend op de gezondheidszorg. Er zijn al diverse toepassingen te benoemen die AI en zorg samenbrengen. Zo wordt AI reeds toegepast bij datamanagement en het opstellen van behandelplannen. In de vervolgartikelen in deze serie bekijken we nog meer gebieden waarop AI en sensoren samen ingezet kunnen worden, zoals in de landbouw en bij het beheer van gebouwen. AI en zorg - datamanagement Er zijn [...]

By | 2018-06-20T14:05:32+00:00 March 25th, 2017|Artificial Intelligence|

IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence

De combinatie van IoT en AI In deze serie artikelen bespreken we hoe Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden samenkomen. In dit artikel richten we ons op het Internet of Things. IoT en AI zijn op verschillende manieren te combineren. Zo AI kan ingezet worden om de verzamelde IoT-data te analyseren, begrijpen en verrijken. In het vervolg van deze serie bekijken we nog meer gebieden waarop AI en sensoren samen ingezet kunnen worden, zoals de gezondheidszorg en landbouw. IoT-data begrijpen met AI IoT is een combinatie van sensoren met software en netwerkconnectiviteit om objecten in staat te stellen om gegevens [...]

By | 2017-03-29T16:52:36+00:00 March 24th, 2017|Artificial Intelligence|

Robotica – de combinatie van AI en sensoren

De combinatie van AI en sensoren: robotica In deze serie artikelen bespreken we hoe Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden samenkomen. Het meest aansprekende voorbeeld is wellicht de robotica. In dit artikel bespreken we eerst hoe AI en sensoren samenkomen in de robotica, ook geven we voorbeelden van deze robots en gaan we dieper in op de toekomst van het toepassingsgebied. Er zijn echter nog veel meer toepassingen denkbaar waarin AI en sensoren samenkomen, denk maar aan het Internet of Things (IoT) en de gezondheidszorg. In de volgende artikelen bespreken we deze en andere gebieden. Wat is robotica? Robotica is [...]

By | 2018-06-20T14:05:32+00:00 March 23rd, 2017|Artificial Intelligence|

AI en sensoren: een introductie

De combinatie van AI en sensoren In deze serie artikelen bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in gebieden als Internet of Things (IoT), gezondheidszorg, landbouw, bouwkunde, transport, en informatie en entertainment. In de volgende artikelen bespreken we al deze gebieden stuk voor stuk. We beginnen deze serie echter met een algemene introductie op de combinatie van AI en sensoren. AI en sensoren - perceptie en actie Bepaalde Artificial Intelligence-programma's kunnen worden gezien als intelligente agents die interageren [...]

By | 2018-06-20T14:05:33+00:00 March 22nd, 2017|Artificial Intelligence|