3Bplus voor (technische) oplossingen
Wij denken met u mee
Standaard- en maatwerkoplossingen
3Bplus voor (technische) oplossingen
Onze whitepapers
&
Gratis te downloaden
Waarom doen we niets aan klimaatverandering - barrières tegen klimaatactie
Slimme oplossingen
Duurzaamheid
Wonen
Zorg
Specialised partner van
VodafoneZiggo
previous arrow
next arrow
Slider

Infographic: duurzaamheid voor het bedrijfsleven

Aangezien niet alleen mensen, maar ook bedrijven in actie moeten komen om klimaatverandering een halt toe te roepen, schreven we ook een serie artikelen over duurzaamheid voor bedrijven. We onderzochten wat duurzaam ondernemen precies is. De inhoud van het begrip gaat...

read more

Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven

De kenmerken van duurzaamheid voor bedrijven In het vorige artikel in deze serie keken we naar hetgeen duurzaamheid voor bedrijven precies is. We gaven hierbij een definitie en bespraken onder meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de Triple Bottom Line...

read more

Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?

Duurzame ontwikkeling in het bedrijfsleven In deze serie artikelen gaan we in op duurzaam ondernemen. We onderzoeken in dit eerste artikel wat duurzaamheid voor bedrijven precies is. De inhoud van het begrip gaat namelijk verder dan het nog steeds veelgebruikte...

read more

Infographic: klimaatplan naar duurzaamheid

Aangezien klimaatverandering een belangrijk onderwerp voor ons is, wilden we de punten die we in onze vorige serie artikelen beschreven ook daadwerkelijk omzetten in een actieplan, dat concrete handvatten biedt om het publiek te bewegen tot een duurzame manier van...

read more

Het bereiken van een duurzame manier van leven

Een duurzamere manier van leven - deel 5 In het kader van informatieve interventiestrategieën gingen we in de vorige artikelen in op het optimaliseren van klimaatveranderingscommunicatie en het overwinnen van barrières die de weg naar een duurzame manier van leven...

read more

Het overwinnen van barrières voor klimaatactie

Een duurzamere manier van leven - deel 4 Voor de laatste maal gaan we in deze serie in op informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan gedrag. In de vorige...

read more

Actieplan klimaatverandering – de weg naar duurzaamheid

Een duurzamere manier van leven - deel 3 Klimaatveranderingscommunicatie is onderdeel van informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan gedrag. In de vorige...

read more

Klimaatverandering – actieplan naar duurzaam gedrag

Een duurzamere manier van leven - deel 1 Door onder meer het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen is de mens bezig het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar is gekomen. Een duurzamere...

read more

Klimaatactie mogelijk maken – motivatie en belemmeringen

Hoe bewegen we mensen tot klimaatactie - deel 4 In de vorige artikelen gingen we in op factoren die klimaatveranderingscommunicatie zo effectief mogelijk maken. Klimaatveranderingscommunicatie moet, om te leiden tot actieve betrokkenheid, echter ook worden ondersteund...

read more

Actie tegen klimaatverandering – het bewegen van mensen

Hoe bewegen we mensen tot klimaatactie - deel 2 In het vorige artikel in deze serie gingen voor de eerste keer in op het bewegen van mensen tot het ondernemen van actie tegen klimaatverandering. Hoe beweeg je mensen tot het nemen van klimaatactie? We bespraken onder...

read more

Klimaatverandering – hoe zorgen we voor klimaatactie?

Hoe bewegen we mensen tot klimaatactie - deel 1 Ondanks wetenschappelijk bewijs dat door het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen de mens bezig is het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in...

read more

Het uitblijven van klimaatactie – menselijke eigenschappen

Het gebrek aan klimaatactie - eigenschappen van de mens - deel 2 Er wordt weinig klimaatactie ondernomen. Waarom doen we zo weinig aan de aanpak van klimaatverandering? Om een verklaring te geven voor het uitblijven van klimaatactie wordt in dit  artikel in deze serie...

read more

Gebrek aan klimaatactie – eigenschappen van de mens

Het uitblijven van klimaatactie - eigenschappen van de mens - deel 1 Ondanks wetenschappelijk bewijs omtrent de invloed van de mens op klimaatverandering, is er een gebrek aan klimaatactie. In dit derde artikel in deze serie wordt nogmaals gekeken naar verklaringen...

read more

Waarom doen we niets aan klimaatverandering?

Verklaringen voor het uitblijven van klimaatactie Ondanks wetenschappelijk bewijs omtrent de invloed van de mens op klimaatverandering, wordt er weinig klimaatactie ondernomen. Waarom doen we niets aan klimaatverandering? In dit tweede artikel in deze serie wordt...

read more

Invloed van de mens op klimaatverandering

Menselijke bijdrage aan klimaatverandering Ondanks wetenschappelijk bewijs dat door het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen de mens bezig is het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar...

read more

Infographic: hoe bereiken we duurzaamheid?

We beginnen deze infographic met klimaatverandering. Wat is klimaatveranderingen en wat zijn de oorzaken en gevolgen? Door onder meer het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen is de mens bezig het klimaat dusdanig te veranderen...

read more

Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering

Wat is duurzaamheid? In deze serie artikelen zijn we tot dusver ingegaan op hetgeen klimaatverandering precies is. We gaven een definitie en gingen vervolgens in op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. We besteden hierbij extra aandacht aan de impact op de...

read more

Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering: oorzaken, gevolgen en impact In het vorige artikel beantwoordden we de vraag wat klimaatverandering is. We gaven een definitie van klimaatverandering en gingen alvast in op wetenschappelijk bewijs. In dit artikel gaan we verder in op de oorzaken en...

read more

Wat is klimaatverandering: een introductie

Wat is klimaatverandering? Wat is klimaatverandering? In dit eerste artikel beantwoorden we deze vraag. In de volgende artikelen gaan we in op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, en duurzaamheid. Door onder meer het verbranden van fossiele brandstoffen, en...

read more

Infographic: serious games-toepassingen in de zorg

Bij 3Bplus zijn we van mening dat innovaties veel kunnen betekenen voor ons welzijn en onze welvaart. Serious games hebben als doelstelling spelers te onderwijzen, trainen of om hun gedrag te veranderen. In deze infographic gaan we in op de positieve impact van...

read more

De toekomst van serious games in de gezondheidszorg

Effectiviteit, technologie en toepassingen - de toekomst van serious games Het is reeds bewezen dat serious games een positieve impact hebben op de ontwikkeling van diverse skills. Dit is te zien in allerlei toepassingsgebieden, waaronder in de door ons besproken...

read more

Serious games voor ouderen – balans en cognitie

Ouderen en serious games in de gezondheidszorg In deze serie artikelen wordt gekeken naar een aantal toepassingen van serious games voor patiënten in de gezondheidszorg. In het vorige artikel bespraken we voorbeelden als gedragseducatie, psychotherapie en...

read more

Serious games in de gezondheidszorg – toepassingen

Toepassingen van serious games in de gezondheidszorg Serious games worden ingezet in diverse velden, zoals bijvoorbeeld defensie, luchtvaart, onderwijs en gezondheidszorg. Serious games in de gezondheidszorg kunnen zowel ingezet worden voor de training van...

read more

Wat zijn serious games: een introductie

Wat zijn serious games? Serious games hebben als doelstelling spelers te onderwijzen, trainen of om hun gedrag te veranderen. De positieve impact van serious games op de ontwikkeling van diverse skills is te zien in allerlei toepassingsgebieden. In deze serie...

read more

Infographic: ouderen die langer thuis wonen zonder angst

Veiligheidsmaatregelen voor ouderen doen het gevoel van veiligheid en controle over de omgeving toenemen, en doen gepercipieerde kwetsbaarheid afnemen. Hierdoor worden gevoelens van beheersing, vaardigheid en levenstevredenheid bewerkstelligd. We drukken deze relatie...

read more

Veiligheid van ouderen – maatregelen en domotica

Hoe kan de veiligheid van ouderen gegarandeerd worden? Door veranderingen in de zorg blijven veel ouderen langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op. Ouderen zijn bijvoorbeeld gewend de deur te...

read more

Angst onder ouderen – de consequenties van angst

Zijn ouderen bang voor misdaad? In dit artikel wordt gekeken naar de mate van angst voor misdaad bij ouderen. Ook is er aandacht voor de consequenties van deze angst onder ouderen. Veel ouderen blijven tegenwoordig langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere...

read more

Angst voor misdaad: verklaringen voor angst

Waarom zijn mensen angstig voor misdaad? Veel ouderen blijven tegenwoordig langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op. Ouderen zijn bijvoorbeeld gewend de deur te openen voor de verzorging....

read more

Infographic: hulp voor mantelzorgers

Als ouderen langer thuis blijven wonen, wordt de belasting op hun mantelzorgers groter. We kijken in deze infographic onder meer naar de redenen om te gaan mantelzorgen. Uiteraard staan we ook stil bij de (negatieve) effecten van het zorgdragen. Het voorzien in de...

read more

Hulp voor mantelzorgers – interventies bekeken

Hoe ziet hulp voor mantelzorgers eruit? In deze serie artikelen wordt gekeken naar mantelzorgers. We besteden hierbij ook aandacht aan de (negatieve) effecten van het zorgdragen. In dit laatste artikel wordt ingegaan op hulp voor mantelzorgers, zo bekijken we...

read more

Klachten bij mantelzorgers – effecten van mantelzorgen

Wat zijn de (negatieve) effecten van het mantelzorgen? In deze serie artikelen wordt gekeken naar mantelzorgers. Hierbij is er aandacht voor de (negatieve) effecten van mantelzorgen. Het voorzien in de behoeften van een naaste kan namelijk erg bevredigend zijn, maar...

read more

Mantelzorgers – redenen en eigenschappen

Wie zijn al die mantelzorgers? In deze serie artikelen wordt gekeken naar mantelzorgers. Er wordt in dit eerste artikel gekeken naar de redenen om te mantelzorgen. Ook wordt ingegaan op de eigenschappen van deze mantelzorgers. In latere artikelen is er aandacht voor...

read more

Infographic: techniekacceptatie door ouderen

Innovaties op het gebied van techniek en domotica worden niet altijd (direct) geaccepteerd door de gebruikers. We kijken naar een theorie die de acceptatie van techniek behandelt: de UTAUT. Welke factoren hebben invloed op de acceptatie van techniek door ouderen? De...

read more

Hoe zorg je voor techniekacceptatie door ouderen?

Vergroot de techniekacceptatie onder ouderen Een beter begrip van techniekacceptatie door ouderen kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die daadwerkelijk geaccepteerd worden door de gebruiker. In dit laatste artikel binnen deze serie worden de factoren die van...

read more

Acceptatie van domotica door ouderen – UTAUT toegepast

Welke factoren zijn van invloed op de acceptatie van domotica? In deze serie artikelen wordt gekeken naar de acceptatie van techniek door ouderen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een aantal acceptatietheorieën, zoals UTAUT. Deze theorie wordt in dit artikel...

read more

Ouderen en techniek – acceptatie of weerstand?

Acceptatietheorieën toegepast op ouderen In deze serie artikelen wordt gekeken naar de combinatie van ouderen en techniek. Ouderen accepteren innovaties op het gebied van techniek en domotica niet altijd (direct). De theorieën die deze weerstand verklaren, worden in...

read more

Infographic: als thuis wonen niet meer gaat

We hebben veel geschreven over ouderenzorg. We richten ons daarbij vooral op de zelfredzaamheid van ouderen. Het merendeel van de ouderen wil namelijk het liefst thuis oud worden. Daarnaast zijn de naasten van ouderen vrij terughoudend hun een geliefde in een...

read more

Ouderen in een zorginstelling: de keuze van naasten

Waarom kiezen naasten voor een zorginstelling? In dit laatste artikel in deze serie wordt gekeken naar de mogelijke redenen van naasten om ervoor te kiezen ouderen in een zorginstelling te plaatsen. Ook wordt er een conclusie opgesteld wat betreft dit drieluik. De...

read more

De keuze voor een zorginstelling door ouderen

Waarom kiezen ouderen voor een zorginstelling? Het merendeel van de ouderen wil het liefst thuis oud worden. Daarnaast zijn de naasten van ouderen vrij terughoudend hun een geliefde in een zorginstelling te plaatsen. Desondanks is er globaal gezien een exponentiële...

read more

Infographic: privacy van ouderen bij de inzet van domotica

Met domotica wordt informatie over de gezondheid en toestand van ouderen verzameld en doorgegeven. Hiermee kunnen zorgverleners deze managen en monitoren. De privacygevoelige informatie zou, wanneer deze (per ongeluk) in de openbaarheid belandt, echter ook voor andere...

read more

Privacy en domotica: eisen voor de ouderenzorg

De privacywensen van ouderen aan domotica De eerdere artikelen binnen deze serie laten de tweeledige relatie tussen privacy en domotica zien. Deze beschrijven de meningen van ouderen en andere betrokken partijen wat betreft de impact van domotica op privacy. In dit...

read more

Privacy van ouderen – de impact van domotica

Hoeveel waarde hechten ouderen aan privacy? De relatie tussen domotica en privacy is tweeledig. De inzet van domotica kan de privacy van ouderen ten goede komen, maar juist ook riskeren. In dit artikel wordt ingegaan op de meningen van ouderen en zorgverleners wat...

read more