Welkom bij 3Bplus

Het maken van keuzes wat betreft telecomdiensten is voor veel bedrijven en instellingen geen onderdeel van hun corebusiness, terwijl goede keuzes, gebaseerd op goede onderbouwing, juist wel van levensbelang zijn. Wij bij 3BPlus kunnen u adviseren en ondersteunen bij de overweging om over te gaan tot toekomstige investeringen en de aanschaf van nieuwe diensten, maar ook bij keuze voor oplossingen, het selecteren van providers en het opstellen van een businesscase, zodat u uiteindelijk een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bedrijven

De Nederlandse economie kwam als gevolg van de kredietcrisis in een forse recessie terecht. Er bestaat een grote kans dat u dezelfde werkzaamheden moet uitvoeren als voorheen, maar met minder personeel. Dat geldt zeker voor telecomdiensten waar u het overzicht kwijt bent geraakt. Wij bij 3BPlus kunnen u helpen dit overzicht terug te vinden, orde op zaken te stellen en zelfs kosten te besparen.

Lees verder…

Zorginstellingen

De scheiding in wonen en zorg zorgt voor een lastige situatie voor zorginstellingen. Wij bij 3BPlus kunnen u helpen bij het opstellen van een plan en business case, waarin we bijvoorbeeld aandacht schenken aan de benodigde netwerken voor intra- en extramurale oplossingen. Daarnaast kunt u bij ons ook uitstekend terecht voor oplossingen op het gebied van (zorg)Domotica.

Lees verder…

Gemeenten

In heel veel regio’s is de overstap naar glasvezel in buitengebieden een actueel thema. Er is hier veel vraag naar internet, maar de beschikbare capaciteit is minimaal. Er is veel onduidelijk bij gemeenten, waarvoor dit type projecten niet alledaags is. Wij bij 3BPlus kunnen u als gemeente ondersteunen met onze kennis en kunde wat betreft dit type realisatieprojecten, zowel tijdens de daadwerkelijke uitvoering als in het voortraject en besluitvormingsproces.

Lees verder…

Vakantieparken

Weet u welke diensten uw provider aanbiedt? Weet u wat uw gasten wensen? Weet u welke providers er bij uw park in de buurt liggen? Wij bij 3BPlus kunnen onduidelijkheden wegnemen, en u ondersteunen bij het maken van keuzes en de daaropvolgende implementatie daarvan. Zoals bij een keuze tussen verschillende TV-aanbieders en technische mogelijkheden qua netwerk. Ook kunnen we u adviseren wat betreft zaken als aansprakelijkheid, regelgeving en de afspraken met aanbieders voor u vastleggen.

Lees verder…

3BX richt zich op de ontwikkeling van functionele vernieuwingen voor zowel de zorg als voor consumenten en bedrijven. De organisatie werkt met verschillende bedrijven om de toepassingen te produceren en in de markt te zetten. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan sleutelmanagement voor recreatiewoningen en zorginstellingen, en aan sensoroplossingen voor woningen, die ook toegepast kunnen worden in buitengebieden bij dijken, riolen en watermanagement.

3BX richt zich op de ontwikkeling van functionele vernieuwingen voor zowel de zorg als voor consumenten en bedrijven. De organisatie werkt met verschillende bedrijven om de toepassingen te produceren en in de markt te zetten. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan sleutelmanagement voor recreatiewoningen en zorginstellingen, en aan sensoroplossingen voor woningen, die ook toegepast kunnen worden in buitengebieden bij dijken, riolen en watermanagement.

Regio-Glasvezel richt zich op het aanleggen van glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen en in bedrijfsverzamelgebouwen. Door de toenemende vraag naar diensten en de groei in breedbandige toepassingen, wordt de overstap naar glasvezel steeds meer opportuun. Regio-Glasvezel heeft modellen ontwikkeld die het interessant voor u maken onderzoek te doen naar technische mogelijkheden en financiële haalbaarheden.

Connections4all is een nieuwe speler op de Belgische markt die zich positioneert als intermediair tussen klanten en aanbieders van telecom en TV diensten. Connections4all komt met het merk Signala in de Belgische markt. Signala onderzoekt met de klant zijn of haar wensen ten aanzien van televisie en internetdiensten en komt op basis van deze wensen met een aanbod wat voldoet aan de initiële vraag van de klant. Signala koopt diensten in bij providers en distribueert deze over de netwerken van de klant. Signala bespreekt met de klant zijn/haar eisen en wensen t.a.v. TV en internet. Signala kan diensten distribueren over coax, UTP, POF en glasvezel.

Heeft u ook behoefte aan een betrouwbare, simpel te bedienen, goed betaalbare telefonie oplossing? Dan heeft 3BVoice voor u een perfect passend aanbod. Via het internet bellen en alles op maat naar uw behoeften. Geen ingewikkelde centrales meer, alles in de Cloud. Geen ingewikkelde apparatuur meer onderhouden en met een eenvoudige interface uw telefonie regelen zonder af te doen aan de gewenste functionaliteit. Dat is 3BVoice. 3BVoice is een virtuele provider.

De inpandige, (en) toekomstbestendige data infrastructuur. Al ruim 40 jaar wordt POF toegepast in de auto industrie. Sinds 2015 zijn de vele voordelen van POF nu ook inzetbaar in communicatienetwerken. POF als technologie kent daarnaast diverse andere toepassingen. POF als netwerktechnologie is een innovatief en toekomstgericht alternatief voor IP-netwerken, zoals UTP, glasvezel of Powerline.

Delft eHealth Academie (DEHA) richt zich om de implementatie van e-health binnen de samenleving en zorgaanbieders. E-health biedt inwoners meer mogelijkheden om zicht en invloed te houden op het eigen welzijn, de gezondheid en de geleverde zorg, en het geeft zorgaanbieders de mogelijkheid om meer te kunnen doen met minder. DEHA streeft naar duurzame oplossingen, die na het project zelfstandig kunnen blijven voortbestaan. Dit betekent dat de DEHA door kleine, welgekozen interventies mensen en organisaties zelf aan het werk zet. In de academie delen medewerkers van instellingen hun ervaringen en kennis met medewerkers van andere instellingen.

Het proces naar implementatie van e-health voert DEHA in vier stappen uit. Ten eerste wordt er bewustwording gecreëerd door de mogelijkheden van e-health breed te communiceren. DEHA creëert daarnaast motivatie door de meerwaarde van e-health te onderstrepen voor bewoners en zorgaanbieders. Succesvolle implementatie levert namelijk gemak en betere gezondheid voor bewoners, en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening van aanbieders. Ook maakt men kennis (via apps) beschikbaar waarmee vragen naar oplossingen beantwoord worden. En ten slotte geeft DEHA bewoners en instellingen de vaardigheden mee om e-health succesvol te kunnen gebruiken.